Pełna lista obserwacji drużyny

Tańczący z Wilgami : Arkadiusz Stelmach


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5052741 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 50 5052740 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 5052739 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 5052737 2021.01.06 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 4 5052738 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 5052736 2021.01.06 mapa
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5052742 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 5052735 2021.01.06 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5051331 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 5051333 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 5051334 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5051335 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 5051336 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5051337 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 5 5051338 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 5051568 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 15 5051618 2021.01.06 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 5047238 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 5046742 2021.01.04 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5046741 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5043469 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5043470 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5043467 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5043472 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5043468 2021.01.03 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5032895 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032893 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032894 2021.01.01 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5033447 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5033446 2021.01.01 mapa