Pełna lista obserwacji drużyny

Światopełk Smoczyński #ptakikępypotockiej : ukryci autorzy


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5100888 2021.01.18 mapa
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 5100821 2021.01.18 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 5100835 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5100884 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5100887 2021.01.18 mapa
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5100897 2021.01.18 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5100889 2021.01.18 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5100890 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5100891 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5100892 2021.01.18 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5100893 2021.01.18 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5100895 2021.01.18 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5093681 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5093685 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5095284 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5093683 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5083562 2021.01.15 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 5083570 2021.01.15 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5083567 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5083571 2021.01.15 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5078638 2021.01.13 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5078636 2021.01.13 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5077986 2021.01.13 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5078641 2021.01.13 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5078642 2021.01.13 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5078643 2021.01.13 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5078644 2021.01.13 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5078646 2021.01.13 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5078648 2021.01.13 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5073862 2021.01.11 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 1 5062234 2021.01.09 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5062246 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 5064223 2021.01.09 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 5062245 2021.01.09 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5060064 2021.01.08 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5060063 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5060062 2021.01.08 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5060061 2021.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5060033 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5060031 2021.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5060030 2021.01.08 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5060028 2021.01.08 mapa
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5060007 2021.01.08 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5060092 2021.01.07 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5060088 2021.01.07 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5060087 2021.01.07 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5060085 2021.01.07 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5060084 2021.01.07 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5060065 2021.01.07 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 10 5060050 2021.01.07 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 5049132 2021.01.05 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5049161 2021.01.05 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 5049347 2021.01.05 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5047009 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5047008 2021.01.04 mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 5047007 2021.01.04 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 5047005 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5047001 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5047000 2021.01.04 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 5046998 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5047010 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5047015 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5047321 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 5047255 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5047244 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5047242 2021.01.04 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5047241 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5047240 2021.01.04 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5047239 2021.01.04 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5047017 2021.01.04 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 10 5037418 2021.01.02 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5037355 2021.01.02 mapa
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5037354 2021.01.02 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 5037331 2021.01.02 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 5037325 2021.01.02 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 5037322 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 5037297 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5037421 2021.01.02 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5037424 2021.01.02 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5037294 2021.01.02 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5037490 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5037489 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5037485 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5037469 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5037468 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5037464 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5037466 2021.01.02 mapa