Pełna lista obserwacji drużyny

Krzysztof Kajzer : Krzysztof Kajzer


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5101678 2021.01.18 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5101677 2021.01.18 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5101676 2021.01.18 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5101691 2021.01.18 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5101679 2021.01.18 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5101680 2021.01.18 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5101681 2021.01.18 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5101689 2021.01.18 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5101688 2021.01.18 mapa
rzadki krakwa, Mareca strepera 6 5101687 2021.01.18 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 5101686 2021.01.18 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5101685 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5101684 2021.01.18 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 5101690 2021.01.18 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5101683 2021.01.18 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5101682 2021.01.18 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 5084750 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 85 5084749 2021.01.15 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 5084748 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5084747 2021.01.15 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 5084746 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5084745 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5084744 2021.01.15 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 5084743 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 105 5084742 2021.01.15 mapa
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5084741 2021.01.15 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 150 5084740 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 330 5084739 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5084738 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 5084766 2021.01.15 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5084765 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084764 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 2 5084763 2021.01.15 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 26 5084762 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 170 5084761 2021.01.15 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5084760 2021.01.15 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5084759 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 24 5084758 2021.01.15 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5084757 2021.01.15 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 1 5084756 2021.01.15 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 5 5084755 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 5084754 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 5084753 2021.01.15 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 5084752 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 5084751 2021.01.15 mapa
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 5084737 2021.01.15 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 5084736 2021.01.15 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 5084735 2021.01.15 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5084734 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5084733 2021.01.15 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 135 5084732 2021.01.15 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 160 5084731 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5084730 2021.01.15 mapa
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 5084729 2021.01.15 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 5084728 2021.01.15 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5084727 2021.01.15 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5084726 2021.01.15 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5084725 2021.01.15 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5084724 2021.01.15 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5084723 2021.01.15 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5084722 2021.01.15 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 1 5083403 2021.01.15 mapa
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 4 5083420 2021.01.15 mapa
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5052995 2021.01.06 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5052994 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 5052993 2021.01.06 mapa
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 5052992 2021.01.06 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5052991 2021.01.06 mapa
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5052990 2021.01.06 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5052989 2021.01.06 mapa
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 5052988 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5052987 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5052986 2021.01.06 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5052985 2021.01.06 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5052984 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5052983 2021.01.06 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5052982 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5052981 2021.01.06 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5052980 2021.01.06 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5052979 2021.01.06 mapa
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 5052978 2021.01.06 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 80 5052977 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 250 5052976 2021.01.06 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 11 5052975 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 130 5052974 2021.01.06 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 5052973 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 5 5046890 2021.01.04 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5046889 2021.01.04 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 5046888 2021.01.04 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 20 5046887 2021.01.04 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 200 5046886 2021.01.04 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5046885 2021.01.04 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5046884 2021.01.04 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5046883 2021.01.04 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5046882 2021.01.04 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 90 5046881 2021.01.04 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 5046880 2021.01.04 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 5046879 2021.01.04 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 11 5046878 2021.01.04 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5041790 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5041789 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5039770 2021.01.02 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5039771 2021.01.02 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5039769 2021.01.02 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5039772 2021.01.02 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5039773 2021.01.02 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5039774 2021.01.02 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5039775 2021.01.02 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5039776 2021.01.02 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5039777 2021.01.02 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5039779 2021.01.02 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5039780 2021.01.02 mapa
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 5039768 2021.01.02 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5039778 2021.01.02 mapa