DRUŻYNA

Drużyna: anielskiefoto.pl. Obserwator: Małgorzata Łuczkiewicz

Liczba gatunków: 108

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 500 2543 71 71 1 4 28 38
2 305 1364 76 55 0 4 15 36
3 639 2059 89 68 0 5 17 46
4 285 502 108 67 0 5 22 40
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9886683 2024.04.12
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9886684 2024.04.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9886685 2024.04.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9886686 2024.04.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9886680 2024.04.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9886681 2024.04.12
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9886682 2024.04.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9881981 2024.04.11
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9881978 2024.04.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9881977 2024.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9881980 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9881979 2024.04.11
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9881976 2024.04.11
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9881975 2024.04.11
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9881416 2024.04.11
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9881414 2024.04.11
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9881413 2024.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 9881415 2024.04.11
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9881412 2024.04.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9881411 2024.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9881431 2024.04.11
pospolity sroka, Pica pica 1 9881430 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9881429 2024.04.11
pospolity łyska, Fulica atra 1 9881428 2024.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9881427 2024.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9881432 2024.04.11
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9881423 2024.04.11
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9881425 2024.04.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 9881422 2024.04.11
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9881424 2024.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 9881421 2024.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9881426 2024.04.11
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9881419 2024.04.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9881420 2024.04.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9881417 2024.04.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9881418 2024.04.11
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9881410 2024.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 9881409 2024.04.11
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9881405 2024.04.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9881408 2024.04.11
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9881400 2024.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9881407 2024.04.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9881402 2024.04.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9881401 2024.04.11
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9881399 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9881403 2024.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 9881406 2024.04.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9881398 2024.04.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9881396 2024.04.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 17 9881404 2024.04.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9881397 2024.04.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9881395 2024.04.11
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9879499 2024.04.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9879496 2024.04.11
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9879498 2024.04.11
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9879497 2024.04.11
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9876171 2024.04.10
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9876170 2024.04.10
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9876568 2024.04.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9876169 2024.04.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9876168 2024.04.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9876167 2024.04.10
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 9876165 2024.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9876166 2024.04.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9876164 2024.04.10
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9876161 2024.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9876163 2024.04.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9876162 2024.04.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 9876160 2024.04.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9876157 2024.04.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9876158 2024.04.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9876155 2024.04.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9876154 2024.04.10
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9876151 2024.04.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9876159 2024.04.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9876150 2024.04.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9876149 2024.04.10
pospolity kos, Turdus merula 1 9876156 2024.04.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9876152 2024.04.10
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9873895 2024.04.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9873884 2024.04.10
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9873883 2024.04.10
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9873881 2024.04.10
pospolity łyska, Fulica atra 1 9873880 2024.04.10
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9873879 2024.04.10
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9873882 2024.04.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9873878 2024.04.10
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9873876 2024.04.10
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 9873877 2024.04.10
pospolity sroka, Pica pica 2 9873875 2024.04.10
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9873874 2024.04.10
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9873873 2024.04.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9873872 2024.04.10
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9873423 2024.04.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9873422 2024.04.10
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9867758 2024.04.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9867326 2024.04.09
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9868424 2024.04.09
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9867328 2024.04.09
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9867325 2024.04.09
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9867327 2024.04.09
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9867016 2024.04.09
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9867017 2024.04.09
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9866730 2024.04.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9866726 2024.04.09
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9866724 2024.04.09
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9866721 2024.04.09
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9866718 2024.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9866716 2024.04.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9866714 2024.04.09
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9866715 2024.04.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9866711 2024.04.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9866710 2024.04.09
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9866712 2024.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9866709 2024.04.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9866708 2024.04.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9866707 2024.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9866705 2024.04.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9866706 2024.04.09
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9866704 2024.04.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9866703 2024.04.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9866702 2024.04.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9866701 2024.04.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9866700 2024.04.09
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9862840 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9862844 2024.04.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 9862845 2024.04.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9862832 2024.04.08
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9862846 2024.04.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9862833 2024.04.08
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9862834 2024.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9862829 2024.04.08
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9862830 2024.04.08
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9862839 2024.04.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9862847 2024.04.08
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 9862824 2024.04.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9862822 2024.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9862820 2024.04.08
pospolity sroka, Pica pica 2 9862843 2024.04.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9862838 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9862837 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862836 2024.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9862842 2024.04.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9862841 2024.04.08
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9862831 2024.04.08
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9862835 2024.04.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9862828 2024.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9862826 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9862827 2024.04.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9862821 2024.04.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9862825 2024.04.08
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9862818 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9862819 2024.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9862815 2024.04.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9862812 2024.04.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9862813 2024.04.08
pospolity sroka, Pica pica 1 9862816 2024.04.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9862810 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862811 2024.04.08
pospolity kos, Turdus merula 2 9862809 2024.04.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9862814 2024.04.08
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9862807 2024.04.08
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9862804 2024.04.08
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9862808 2024.04.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9862806 2024.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9862805 2024.04.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9862803 2024.04.08
pospolity łyska, Fulica atra 3 9862802 2024.04.08
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9862801 2024.04.08
pospolity łyska, Fulica atra 1 9859161 2024.04.08
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9859177 2024.04.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9859175 2024.04.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9859176 2024.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9859174 2024.04.08
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9859173 2024.04.08
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 9859172 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9859171 2024.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9859170 2024.04.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9859168 2024.04.08
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9859169 2024.04.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9859166 2024.04.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9859165 2024.04.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9859164 2024.04.08
pospolity sroka, Pica pica 2 9859167 2024.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9859163 2024.04.08
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9859162 2024.04.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9850687 2024.04.07
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9819985 2024.04.04
pospolity kos, Turdus merula 1 9819670 2024.04.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9819668 2024.04.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9819669 2024.04.04
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9819667 2024.04.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816714 2024.04.03
pospolity bogatka, Parus major 1 9816713 2024.04.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9816712 2024.04.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9816711 2024.04.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9816710 2024.04.03
pospolity kos, Turdus merula 1 9816708 2024.04.03
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9816709 2024.04.03
pospolity sroka, Pica pica 1 9816707 2024.04.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9816706 2024.04.03
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9815363 2024.04.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9813767 2024.04.02
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9813763 2024.04.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9813761 2024.04.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9813760 2024.04.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9813759 2024.04.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9813755 2024.04.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9813764 2024.04.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9813752 2024.04.02
pospolity sroka, Pica pica 1 9813751 2024.04.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9813762 2024.04.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9813748 2024.04.02
pospolity sroka, Pica pica 2 9813746 2024.04.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9813750 2024.04.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9813747 2024.04.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9813749 2024.04.02
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9813745 2024.04.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9813774 2024.04.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9813772 2024.04.02
pospolity łyska, Fulica atra 2 9813775 2024.04.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9813769 2024.04.02
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9813776 2024.04.02
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9813770 2024.04.02
pospolity bogatka, Parus major 3 9813773 2024.04.02
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9813768 2024.04.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9813766 2024.04.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9813771 2024.04.02
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9813765 2024.04.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9813758 2024.04.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9813754 2024.04.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9813753 2024.04.02
pospolity łyska, Fulica atra 2 9813757 2024.04.02
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9813756 2024.04.02
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9812808 2024.04.02
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9806698 2024.04.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9805762 2024.04.01
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9805760 2024.04.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9805759 2024.04.01
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9805761 2024.04.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9805758 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9805777 2024.04.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9805773 2024.04.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9805774 2024.04.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9805763 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9805764 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9805756 2024.04.01
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 9805755 2024.04.01
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9805754 2024.04.01
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9805751 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9805752 2024.04.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9805757 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9805750 2024.04.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9805748 2024.04.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9805749 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9805747 2024.04.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9805746 2024.04.01
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9805753 2024.04.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9805744 2024.04.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9805745 2024.04.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9805742 2024.04.01
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9805743 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9804384 2024.04.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9804382 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9804381 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9804383 2024.04.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9804380 2024.04.01
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9804379 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9804377 2024.04.01
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9804376 2024.04.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9804378 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9804375 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9804374 2024.04.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9804373 2024.04.01
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9802830 2024.04.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9801656 2024.04.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9801657 2024.04.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9801654 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9801652 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9801651 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9801650 2024.04.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9801655 2024.04.01
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9801649 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9801647 2024.04.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9801648 2024.04.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9792033 2024.03.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9792038 2024.03.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9792034 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9792039 2024.03.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9792032 2024.03.31
pospolity sroka, Pica pica 2 9792036 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9792037 2024.03.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9792035 2024.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9789977 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9789974 2024.03.31
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9789976 2024.03.31
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9789973 2024.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9789972 2024.03.31
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9789970 2024.03.31
pospolity łyska, Fulica atra 1 9789975 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9789978 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9789969 2024.03.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9789967 2024.03.31
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9789968 2024.03.31
pospolity sroka, Pica pica 3 9789966 2024.03.31
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9789965 2024.03.31
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9789412 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9789411 2024.03.31
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9780479 2024.03.30
pospolity łyska, Fulica atra 1 9780477 2024.03.30
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9780468 2024.03.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9780476 2024.03.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9780478 2024.03.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9780471 2024.03.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9780474 2024.03.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9780469 2024.03.30
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 9780473 2024.03.30
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9780467 2024.03.30
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9780466 2024.03.30
pospolity sroka, Pica pica 3 9780475 2024.03.30
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9780464 2024.03.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9780465 2024.03.30
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 9780463 2024.03.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9780470 2024.03.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9776561 2024.03.29
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9774745 2024.03.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9774744 2024.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9774742 2024.03.29
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9774738 2024.03.29
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 15 9774740 2024.03.29
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9774737 2024.03.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9774736 2024.03.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9774735 2024.03.29
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9774733 2024.03.29
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9774732 2024.03.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9774731 2024.03.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9774729 2024.03.29
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9774727 2024.03.29
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9774728 2024.03.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9774734 2024.03.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9774730 2024.03.29
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9774725 2024.03.29
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9774724 2024.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9774726 2024.03.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9774723 2024.03.29
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9774722 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9774720 2024.03.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9774721 2024.03.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9774187 2024.03.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9774189 2024.03.29
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9774188 2024.03.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9774185 2024.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9774186 2024.03.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9774182 2024.03.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9774184 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9774183 2024.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9774181 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9774180 2024.03.29
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9771587 2024.03.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9771589 2024.03.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 9771588 2024.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9771584 2024.03.29
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9771585 2024.03.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9771444 2024.03.29
pospolity sroka, Pica pica 4 9771443 2024.03.29
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9771445 2024.03.29
dość pospolity gęgawa, Anser anser 10 9771441 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9771442 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 2 9771440 2024.03.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9769127 2024.03.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9769124 2024.03.28
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9769126 2024.03.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9769123 2024.03.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9769125 2024.03.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9769122 2024.03.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9769119 2024.03.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9769118 2024.03.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9769120 2024.03.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9769117 2024.03.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9769121 2024.03.28
pospolity sroka, Pica pica 2 9769116 2024.03.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9769114 2024.03.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9769115 2024.03.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9769113 2024.03.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9769112 2024.03.28
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9769109 2024.03.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9769111 2024.03.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9769108 2024.03.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9769110 2024.03.28
pospolity łyska, Fulica atra 3 9769107 2024.03.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9769106 2024.03.28
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9769105 2024.03.28
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9769100 2024.03.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9769104 2024.03.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9769101 2024.03.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9769102 2024.03.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9769103 2024.03.28
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9769097 2024.03.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9769098 2024.03.28
pospolity łyska, Fulica atra 4 9769099 2024.03.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9769096 2024.03.28
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9764275 2024.03.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9764277 2024.03.27
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9764278 2024.03.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9764273 2024.03.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9764276 2024.03.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9764270 2024.03.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9764274 2024.03.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9764271 2024.03.27
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9764268 2024.03.27
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9764272 2024.03.27
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9764265 2024.03.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9764267 2024.03.27
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9764266 2024.03.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9764269 2024.03.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9764293 2024.03.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9764294 2024.03.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9764292 2024.03.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9764291 2024.03.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9764288 2024.03.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9764290 2024.03.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9764289 2024.03.27
pospolity łyska, Fulica atra 2 9764287 2024.03.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9764286 2024.03.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9764285 2024.03.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9764284 2024.03.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9764283 2024.03.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9764281 2024.03.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9764282 2024.03.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9764279 2024.03.27
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9764280 2024.03.27
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9762331 2024.03.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9760410 2024.03.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9760407 2024.03.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9760405 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9760404 2024.03.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9760406 2024.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9760403 2024.03.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9760402 2024.03.26
pospolity sroka, Pica pica 2 9760408 2024.03.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9760409 2024.03.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9760400 2024.03.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9760399 2024.03.26
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9760398 2024.03.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9760401 2024.03.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9760397 2024.03.26
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9760396 2024.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9760394 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9760395 2024.03.26
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9755663 2024.03.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9755662 2024.03.26
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9755660 2024.03.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9755659 2024.03.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9755658 2024.03.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9755661 2024.03.26
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9755656 2024.03.26
pospolity sroka, Pica pica 2 9755653 2024.03.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9755657 2024.03.26
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9755654 2024.03.26
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9755655 2024.03.26
pospolity łyska, Fulica atra 1 9755651 2024.03.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9755652 2024.03.26
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9755650 2024.03.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9755648 2024.03.26
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9755649 2024.03.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9755647 2024.03.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9754091 2024.03.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9754090 2024.03.26
pospolity czyż, Spinus spinus 5 9754015 2024.03.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9754014 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9754013 2024.03.26
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9750014 2024.03.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9750010 2024.03.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9750015 2024.03.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9750013 2024.03.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9750009 2024.03.25
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9750007 2024.03.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9750011 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9750008 2024.03.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9750006 2024.03.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9750005 2024.03.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9750012 2024.03.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9750003 2024.03.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9750004 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9750002 2024.03.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9750001 2024.03.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9750000 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9749977 2024.03.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9749975 2024.03.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9749976 2024.03.25
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9749974 2024.03.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9749972 2024.03.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9749973 2024.03.25
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9749971 2024.03.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9749970 2024.03.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9749969 2024.03.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9749968 2024.03.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9749967 2024.03.25
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9749966 2024.03.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9749965 2024.03.25
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9749876 2024.03.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9749869 2024.03.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9749878 2024.03.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9749865 2024.03.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9749856 2024.03.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9749859 2024.03.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9749858 2024.03.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9749866 2024.03.25
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9749875 2024.03.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9749877 2024.03.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9749854 2024.03.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9749867 2024.03.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9749861 2024.03.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9749864 2024.03.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9749874 2024.03.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9749853 2024.03.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9744301 2024.03.24
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9744299 2024.03.24
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9744300 2024.03.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9741196 2024.03.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9741202 2024.03.24
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9741200 2024.03.24
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9741192 2024.03.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9741199 2024.03.24
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9741193 2024.03.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9741198 2024.03.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9741201 2024.03.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9741194 2024.03.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9741197 2024.03.24
pospolity kos, Turdus merula 1 9741188 2024.03.24
pospolity łyska, Fulica atra 1 9741191 2024.03.24
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9741187 2024.03.24
pospolity łyska, Fulica atra 2 9741190 2024.03.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9741195 2024.03.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9741189 2024.03.24
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9738989 2024.03.23
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9734444 2024.03.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9734447 2024.03.23
pospolity łyska, Fulica atra 2 9734446 2024.03.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9734445 2024.03.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9734350 2024.03.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9734349 2024.03.23
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9734359 2024.03.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9734361 2024.03.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9734364 2024.03.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9734365 2024.03.23
pospolity bogatka, Parus major 2 9734366 2024.03.23
pospolity sroka, Pica pica 6 9734362 2024.03.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9734363 2024.03.23
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9734356 2024.03.23
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9734353 2024.03.23
pospolity łyska, Fulica atra 1 9734355 2024.03.23
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9734358 2024.03.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9734360 2024.03.23
dość pospolity gęgawa, Anser anser 9 9734354 2024.03.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9734352 2024.03.23
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9734351 2024.03.23
pospolity sroka, Pica pica 1 9734357 2024.03.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9732351 2024.03.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9732347 2024.03.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9732366 2024.03.23
pospolity łyska, Fulica atra 2 9732348 2024.03.23
pospolity czyż, Spinus spinus 4 9732350 2024.03.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9732349 2024.03.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9732365 2024.03.23
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9732362 2024.03.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9732364 2024.03.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9732368 2024.03.23
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9732357 2024.03.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9732359 2024.03.23
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9732356 2024.03.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9732367 2024.03.23
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9732355 2024.03.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9732352 2024.03.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9732361 2024.03.23
pospolity kruk, Corvus corax 1 9732353 2024.03.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9732360 2024.03.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9732358 2024.03.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 9726899 2024.03.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9726898 2024.03.22
pospolity sroka, Pica pica 1 9726896 2024.03.22
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9726895 2024.03.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9726900 2024.03.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9726889 2024.03.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9726885 2024.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9726897 2024.03.22
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9726890 2024.03.22
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9726891 2024.03.22
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9726886 2024.03.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9726884 2024.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9726893 2024.03.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9726887 2024.03.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9726892 2024.03.22
pospolity sroka, Pica pica 1 9726894 2024.03.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9726888 2024.03.22
pospolity łyska, Fulica atra 1 9725697 2024.03.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9725706 2024.03.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9725693 2024.03.22
pospolity kos, Turdus merula 2 9725707 2024.03.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9725703 2024.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9725696 2024.03.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9725695 2024.03.22
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9725709 2024.03.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 9725698 2024.03.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9725700 2024.03.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9725694 2024.03.22
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 9725705 2024.03.22
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9725711 2024.03.22
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9725701 2024.03.22
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 9725702 2024.03.22
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9725708 2024.03.22
pospolity łyska, Fulica atra 3 9725710 2024.03.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9725704 2024.03.22
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9725699 2024.03.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9721094 2024.03.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9721093 2024.03.21
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 9721109 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9721108 2024.03.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9721110 2024.03.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9721107 2024.03.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9721104 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9721105 2024.03.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9721103 2024.03.21
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9721106 2024.03.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9721102 2024.03.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9721100 2024.03.21
pospolity sroka, Pica pica 1 9721101 2024.03.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9721098 2024.03.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9721099 2024.03.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9721096 2024.03.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9721095 2024.03.21
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9721097 2024.03.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9721092 2024.03.21
pospolity sroka, Pica pica 2 9721090 2024.03.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9721088 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9721087 2024.03.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9721086 2024.03.21
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9721089 2024.03.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9721083 2024.03.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9721084 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9721082 2024.03.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9721079 2024.03.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9721080 2024.03.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9721085 2024.03.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9721081 2024.03.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9721077 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9714828 2024.03.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9714829 2024.03.20
pospolity bogatka, Parus major 1 9714827 2024.03.20
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9714825 2024.03.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9714822 2024.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9714821 2024.03.20
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9714818 2024.03.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9714819 2024.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9714815 2024.03.20
pospolity sroka, Pica pica 1 9714816 2024.03.20
pospolity bogatka, Parus major 2 9714808 2024.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9714809 2024.03.20
pospolity łyska, Fulica atra 1 9714810 2024.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9714803 2024.03.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9714806 2024.03.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9714801 2024.03.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9714804 2024.03.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9714805 2024.03.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9714807 2024.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9714799 2024.03.20
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9714802 2024.03.20
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9714798 2024.03.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9714800 2024.03.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9714797 2024.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9714796 2024.03.20
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9714794 2024.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9709814 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9709822 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9709818 2024.03.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9709806 2024.03.19
pospolity łyska, Fulica atra 2 9709812 2024.03.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9709808 2024.03.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9709810 2024.03.19
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9709807 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9709834 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9709846 2024.03.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9709844 2024.03.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9709828 2024.03.19
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9709829 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9709827 2024.03.19
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9709826 2024.03.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9709821 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9709823 2024.03.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9709819 2024.03.19
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9709813 2024.03.19
pospolity łyska, Fulica atra 2 9709811 2024.03.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9709816 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9709809 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9709805 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 18 9709815 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9698027 2024.03.17
pospolity kos, Turdus merula 1 9698043 2024.03.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9698037 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9698041 2024.03.17
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9698031 2024.03.17
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9698032 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9698039 2024.03.17
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9698034 2024.03.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9698028 2024.03.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9698033 2024.03.17
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9698029 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9698040 2024.03.17
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9698030 2024.03.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9678580 2024.03.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9678170 2024.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9678186 2024.03.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9678177 2024.03.14
pospolity łyska, Fulica atra 1 9678185 2024.03.14
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9678178 2024.03.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9678183 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9678184 2024.03.14
pospolity sroka, Pica pica 2 9678182 2024.03.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9678180 2024.03.14
pospolity łyska, Fulica atra 1 9678174 2024.03.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9678173 2024.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9678179 2024.03.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9678176 2024.03.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9678181 2024.03.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9678175 2024.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9678171 2024.03.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9678172 2024.03.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9677675 2024.03.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9677669 2024.03.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9677674 2024.03.14
pospolity łyska, Fulica atra 2 9677676 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9677678 2024.03.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9677673 2024.03.14
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9677672 2024.03.14
pospolity sroka, Pica pica 3 9677677 2024.03.14
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9677670 2024.03.14
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9677671 2024.03.14
pospolity bogatka, Parus major 3 9677667 2024.03.14
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9677668 2024.03.14
pospolity bogatka, Parus major 2 9677666 2024.03.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9671653 2024.03.13
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9671652 2024.03.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9671550 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9671374 2024.03.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9671371 2024.03.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9671372 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 4 9671373 2024.03.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9671386 2024.03.13
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9671390 2024.03.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9671389 2024.03.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9671383 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9671380 2024.03.13
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 9671387 2024.03.13
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9671382 2024.03.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9671384 2024.03.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9671388 2024.03.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9671377 2024.03.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9671381 2024.03.13
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 9671378 2024.03.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9671376 2024.03.13
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9671379 2024.03.13
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9671375 2024.03.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9671370 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 9671365 2024.03.13
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9671369 2024.03.13
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9671368 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9671363 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9671364 2024.03.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9671361 2024.03.13
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9671366 2024.03.13
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9671367 2024.03.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9671359 2024.03.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9671362 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9671357 2024.03.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9671360 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 2 9671356 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9671355 2024.03.13
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9671358 2024.03.13
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9648916 2024.03.09
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9648915 2024.03.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9648913 2024.03.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9648912 2024.03.09
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9648914 2024.03.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9648911 2024.03.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9648910 2024.03.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9648908 2024.03.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9648909 2024.03.09
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9648906 2024.03.09
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9648907 2024.03.09
dość pospolity żuraw, Grus grus 3 9648905 2024.03.09
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9648904 2024.03.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9648903 2024.03.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9648902 2024.03.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9648901 2024.03.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9648899 2024.03.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9648898 2024.03.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9648897 2024.03.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9648896 2024.03.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9643838 2024.03.08
pospolity sroka, Pica pica 3 9641434 2024.03.07
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9641261 2024.03.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9641260 2024.03.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9641259 2024.03.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9641277 2024.03.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9641276 2024.03.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9641275 2024.03.07
pospolity bogatka, Parus major 1 9641274 2024.03.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9641273 2024.03.07
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9641272 2024.03.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9641270 2024.03.07
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9641269 2024.03.07
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9641268 2024.03.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9641267 2024.03.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9641266 2024.03.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 9641264 2024.03.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9641265 2024.03.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9641263 2024.03.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9641262 2024.03.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9641258 2024.03.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9641257 2024.03.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9641255 2024.03.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9641256 2024.03.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9641254 2024.03.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9641253 2024.03.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9641252 2024.03.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9641251 2024.03.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9641250 2024.03.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9641249 2024.03.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9641248 2024.03.07
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9641247 2024.03.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9641246 2024.03.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9641245 2024.03.07
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9641244 2024.03.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 25 9641243 2024.03.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9638387 2024.03.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9638385 2024.03.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9638386 2024.03.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9638381 2024.03.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9638380 2024.03.06
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9638383 2024.03.06
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9638384 2024.03.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9638378 2024.03.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9638382 2024.03.06
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9638377 2024.03.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9638375 2024.03.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9638379 2024.03.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9638374 2024.03.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9638372 2024.03.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9638373 2024.03.06
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9638376 2024.03.06
pospolity sroka, Pica pica 1 9638370 2024.03.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9638371 2024.03.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9638369 2024.03.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9629535 2024.03.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9629534 2024.03.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9626516 2024.03.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9617343 2024.03.02
pospolity kos, Turdus merula 1 9617104 2024.03.02
pospolity bogatka, Parus major 1 9617101 2024.03.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9617100 2024.03.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9617103 2024.03.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9617099 2024.03.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9617098 2024.03.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9617097 2024.03.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9617095 2024.03.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9617092 2024.03.02
pospolity sroka, Pica pica 5 9617093 2024.03.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9617102 2024.03.02
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9617091 2024.03.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9617090 2024.03.02
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9617089 2024.03.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9617087 2024.03.02
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9617084 2024.03.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9617086 2024.03.02
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9617094 2024.03.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9617085 2024.03.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9617083 2024.03.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9617082 2024.03.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9617081 2024.03.02
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9609257 2024.03.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9609255 2024.03.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9609254 2024.03.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9609256 2024.03.01
pospolity łyska, Fulica atra 1 9609258 2024.03.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9609253 2024.03.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9609252 2024.03.01
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 9609249 2024.03.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9609250 2024.03.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9609248 2024.03.01
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9609251 2024.03.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9608730 2024.03.01
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9608728 2024.03.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9608745 2024.03.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9608743 2024.03.01
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 9608746 2024.03.01
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9608744 2024.03.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9608742 2024.03.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9608741 2024.03.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9608738 2024.03.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9608740 2024.03.01
pospolity sroka, Pica pica 2 9608739 2024.03.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9608734 2024.03.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9608737 2024.03.01
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9608735 2024.03.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9608736 2024.03.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9608732 2024.03.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9608733 2024.03.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9608731 2024.03.01
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9608724 2024.03.01
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9608723 2024.03.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9608725 2024.03.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9608721 2024.03.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9608722 2024.03.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9608719 2024.03.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9608718 2024.03.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9608720 2024.03.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9608716 2024.03.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9608717 2024.03.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9608714 2024.03.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9608715 2024.03.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9608712 2024.03.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9608713 2024.03.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9608711 2024.03.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9608710 2024.03.01
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9594555 2024.02.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9592686 2024.02.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9592683 2024.02.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9592684 2024.02.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9592685 2024.02.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9588932 2024.02.25
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9588931 2024.02.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9588929 2024.02.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9588930 2024.02.25
pospolity sroka, Pica pica 10 9588925 2024.02.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 9588924 2024.02.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9588926 2024.02.25
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9588921 2024.02.25
pospolity bogatka, Parus major 2 9588928 2024.02.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9588927 2024.02.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9588920 2024.02.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9588916 2024.02.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 9588917 2024.02.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9588918 2024.02.25
pospolity sroka, Pica pica 2 9588923 2024.02.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9588919 2024.02.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9588922 2024.02.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9588915 2024.02.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9584317 2024.02.25
pospolity bogatka, Parus major 4 9584316 2024.02.25
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9584318 2024.02.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9575161 2024.02.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9571246 2024.02.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9568080 2024.02.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9568079 2024.02.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9568078 2024.02.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9559673 2024.02.18
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9559672 2024.02.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9559588 2024.02.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9556567 2024.02.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9556568 2024.02.18
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9556566 2024.02.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9556565 2024.02.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9556563 2024.02.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9556564 2024.02.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9556562 2024.02.18
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9556560 2024.02.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9556561 2024.02.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9556558 2024.02.18
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9556556 2024.02.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9556559 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 4 9556553 2024.02.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9556555 2024.02.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9556557 2024.02.18
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9556552 2024.02.18
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9556551 2024.02.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9556554 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 4 9556549 2024.02.18
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9556550 2024.02.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9554525 2024.02.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9554524 2024.02.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9554337 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9554335 2024.02.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9554336 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 5 9543788 2024.02.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9543787 2024.02.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9543624 2024.02.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9543625 2024.02.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9543623 2024.02.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 15 9543622 2024.02.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9543649 2024.02.15
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9543621 2024.02.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9543620 2024.02.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9543619 2024.02.15
pospolity łyska, Fulica atra 6 9543618 2024.02.15
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9543637 2024.02.15
pospolity bogatka, Parus major 5 9543617 2024.02.15
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9543616 2024.02.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9543615 2024.02.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9543613 2024.02.15
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9543626 2024.02.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9543642 2024.02.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9543641 2024.02.15
pospolity bogatka, Parus major 2 9543638 2024.02.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9543639 2024.02.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9543640 2024.02.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9543636 2024.02.15
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9543635 2024.02.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9543634 2024.02.15
pospolity łyska, Fulica atra 9 9543633 2024.02.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9543632 2024.02.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9543630 2024.02.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9543628 2024.02.15