Pełna lista obserwacji drużyny

Bart Smyk : Bartosz Smyk


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5093711 2021.01.17 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5093709 2021.01.17 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 5093708 2021.01.17 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5078987 2021.01.13 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 7 5077202 2021.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5062257 2021.01.09 mapa
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 5062256 2021.01.09 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5062255 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5062254 2021.01.09 mapa
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5062253 2021.01.09 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 15 5062252 2021.01.09 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 5062047 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5062046 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5062032 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5062031 2021.01.09 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5062030 2021.01.09 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 5062029 2021.01.09 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 5062028 2021.01.09 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5062027 2021.01.09 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 5062022 2021.01.09 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5062021 2021.01.09 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 9 5062026 2021.01.09 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5062019 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 22 5062024 2021.01.09 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5062020 2021.01.09 mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5062018 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5062023 2021.01.09 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5062025 2021.01.09 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5062017 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 8 5062014 2021.01.09 mapa
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5062016 2021.01.09 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 2 5062015 2021.01.09 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5062013 2021.01.09 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 5062012 2021.01.09 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 6 5062011 2021.01.09 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 18 5063310 2021.01.09 mapa
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5055297 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5055295 2021.01.06 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 5055296 2021.01.06 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5055294 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 280 5055293 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5055292 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5051575 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 5051576 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051293 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 5051291 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5051292 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5051289 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5051290 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 5051287 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5051288 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5051145 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5051143 2021.01.06 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 110 5051144 2021.01.06 mapa
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5051142 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 5051141 2021.01.06 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 16 5051140 2021.01.06 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 5063311 2021.01.06 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5055312 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 5055305 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5055301 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5055299 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5055298 2021.01.06 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5055300 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5043343 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5043342 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5043341 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5043340 2021.01.03 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 1 5043339 2021.01.03 mapa
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5043338 2021.01.03 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 10 5043337 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 5041421 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 5041420 2021.01.03 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 5041422 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5041419 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5041417 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5041418 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5041415 2021.01.03 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 65 5041416 2021.01.03 mapa
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5041413 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5041414 2021.01.03 mapa
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 5055326 2021.01.03 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5055328 2021.01.03 mapa
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 22 5055327 2021.01.03 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 5055313 2021.01.02 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 5032022 2021.01.01 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5032053 2021.01.01 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5032054 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5032055 2021.01.01 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5032058 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5032061 2021.01.01 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5032021 2021.01.01 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5032020 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5032019 2021.01.01 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 1 5032018 2021.01.01 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5032017 2021.01.01 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5032016 2021.01.01 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5032015 2021.01.01 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5032013 2021.01.01 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5032011 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 5032064 2021.01.01 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 5032068 2021.01.01 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5032073 2021.01.01 mapa
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5032127 2021.01.01 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5032121 2021.01.01 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 32 5032118 2021.01.01 mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5032112 2021.01.01 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5032110 2021.01.01 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5032109 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5032108 2021.01.01 mapa
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5032107 2021.01.01 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5032106 2021.01.01 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5032105 2021.01.01 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 5032104 2021.01.01 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5032078 2021.01.01 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 5032076 2021.01.01 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5032075 2021.01.01 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 4 5032129 2021.01.01 mapa