DRUŻYNA

Drużyna: #PtakiwPolsce. Obserwator: Jacek Stankiewicz

Liczba gatunków: 11

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
2 11 559 11 11 0 1 0 10
1 0 0 11 0 0 0 0 0
3 0 0 11 0 0 0 0 0
4 0 0 11 0 0 0 0 0
5 0 0 11 0 0 0 0 0
6 0 0 11 0 0 0 0 0
7 0 0 11 0 0 0 0 0
8 0 0 11 0 0 0 0 0
9 0 0 11 0 0 0 0 0
10 0 0 11 0 0 0 0 0
11 0 0 11 0 0 0 0 0
12 0 0 11 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 8073217 2023.02.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8073221 2023.02.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8073214 2023.02.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8073215 2023.02.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8073216 2023.02.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8073220 2023.02.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8073218 2023.02.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8073219 2023.02.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8077919 2023.02.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 500 7865507 2023.02.08
pospolity mandarynka, Aix galericulata 50 7865506 2023.02.08

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.