FENOLOGIA

Analiza obserwacji gatunków w podziale na miesiące. Gatunki bez obserwacji w bieżącym roku wyszarzono (z wyjątkiem tych, które były widziane w innych latach - te oznaczono kolorem pomarańczowym). Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Każdy gatunek zawiera informację o obserwacjach z 4 ostatnich lat, kolejne wiersze to 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 i 2019 rok. Szczegółowa legenda znajduje się na końcu tabeli.


# Kat. Gatunek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Status Rząd Rodzina
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 bardzo rzadki sterniczka, Oxyura leucocephala Z Blaszkodziobe Kaczkowate | Sterniczki
2 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
3 bardzo rzadki łabędź czarnodzioby, Cygnus columbianus P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
4 bardzo rzadki łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus L Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
5 bardzo rzadki bernikla obrożna, Branta bernicla P Blaszkodziobe Kaczkowate | Gęsi
6 bardzo rzadki bernikla białolica, Branta leucopsis