DRUŻYNA

Drużyna: Stanisław Turowski. Obserwator: Stanisław Turowski

Liczba gatunków: 32

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 30 40 25 25 1 4 6 14
3 4 4 29 4 0 1 2 1
4 3 3 32 3 0 0 2 1
2 0 0 32 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9850583 2024.04.07
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9850582 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9850584 2024.04.07
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9740111 2024.03.24
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9738852 2024.03.24
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9738854 2024.03.24
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9738855 2024.03.24
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9479834 2024.01.28
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 2 9479386 2024.01.28
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9479385 2024.01.28
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9479384 2024.01.28
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9451970 2024.01.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9371972 2024.01.14
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9371970 2024.01.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9371971 2024.01.14
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9371853 2024.01.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9371852 2024.01.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9371841 2024.01.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9371815 2024.01.14
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9371819 2024.01.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9371818 2024.01.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9371817 2024.01.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9371814 2024.01.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9371820 2024.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9371811 2024.01.14
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9371812 2024.01.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9371816 2024.01.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9371813 2024.01.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9314342 2024.01.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9314340 2024.01.01
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9314341 2024.01.01
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9313617 2024.01.01
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9313598 2024.01.01
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9313595 2024.01.01
pospolity łyska, Fulica atra 1 9313594 2024.01.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9313596 2024.01.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9313279 2024.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.