DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Gałązka-Gogołek. Obserwator: Agnieszka Gałązka

Liczba gatunków: 52

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 26 46 25 25 1 0 6 18
2 23 107 40 22 0 2 7 13
3 19 33 52 19 0 2 6 11
4 0 0 52 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9793129 2024.03.31
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9793128 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9793130 2024.03.31
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9793127 2024.03.31
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9737206 2024.03.23
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9737207 2024.03.23
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9724862 2024.03.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9724861 2024.03.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9724863 2024.03.17
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9724859 2024.03.17
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9724856 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9724854 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9724853 2024.03.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9724852 2024.03.17
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9724851 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9639991 2024.03.07
pospolity kos, Turdus merula 1 9639992 2024.03.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9639990 2024.03.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9632800 2024.03.05
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9586161 2024.02.25
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9586160 2024.02.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9586158 2024.02.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9586159 2024.02.25
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9586157 2024.02.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9586156 2024.02.25
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9586155 2024.02.25
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9586153 2024.02.25
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9586154 2024.02.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9526238 2024.02.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9526237 2024.02.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9506120 2024.02.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 24 9506122 2024.02.04
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9506121 2024.02.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9506119 2024.02.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9506116 2024.02.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9506118 2024.02.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9506114 2024.02.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9506115 2024.02.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9502484 2024.02.03
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9502485 2024.02.03
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9502483 2024.02.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9502482 2024.02.03
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9476871 2024.01.27
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9476869 2024.01.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9476872 2024.01.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9476870 2024.01.27
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9476868 2024.01.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9476448 2024.01.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9476446 2024.01.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9476447 2024.01.27
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9476444 2024.01.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9476445 2024.01.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9476443 2024.01.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9476442 2024.01.27
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9476441 2024.01.27
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9454936 2024.01.21
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9454935 2024.01.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9454934 2024.01.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9454684 2024.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 9454686 2024.01.20
pospolity kos, Turdus merula 1 9454685 2024.01.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9454683 2024.01.20
pospolity sroka, Pica pica 1 9454687 2024.01.20
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9377833 2024.01.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9326660 2024.01.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9326656 2024.01.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9326655 2024.01.04
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9326654 2024.01.04

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.