DRUŻYNA

Drużyna: Zuzanna Sosnkowska. Obserwator: Zuza Sosnkowska

Liczba gatunków: 73

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 238 3260 62 62 0 5 23 34
2 22 29 69 11 1 1 3 6
3 67 162 73 19 0 2 6 11
4 0 0 73 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
bardzo rzadki uszatka, Asio otus 3 9780820 2024.03.27
bardzo rzadki uszatka, Asio otus 1 9780819 2024.03.27
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9780816 2024.03.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9780821 2024.03.27
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780817 2024.03.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780815 2024.03.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780818 2024.03.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780814 2024.03.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9780813 2024.03.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9780812 2024.03.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780810 2024.03.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780811 2024.03.25
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780807 2024.03.25
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780809 2024.03.25
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780805 2024.03.25
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9780806 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780727 2024.03.18
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9780723 2024.03.18
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9780732 2024.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9780728 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9780733 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9780722 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780704 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9780702 2024.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9780703 2024.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9780705 2024.03.18
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9780698 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780700 2024.03.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9780696 2024.03.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9780693 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780694 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780697 2024.03.18
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9780695 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9780691 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9780690 2024.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9780719 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780718 2024.03.18
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9780717 2024.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9780716 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9780714 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780713 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9780715 2024.03.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9780711 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780721 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9780709 2024.03.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9780710 2024.03.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9780707 2024.03.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9780712 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780706 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780708 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 9780645 2024.03.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9780649 2024.03.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9780648 2024.03.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9780637 2024.03.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9780642 2024.03.10
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 9780632 2024.03.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9780640 2024.03.10
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9780630 2024.03.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9780629 2024.03.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9780654 2024.03.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9780641 2024.03.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9780639 2024.03.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9780647 2024.03.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780669 2024.03.10
pospolity kruk, Corvus corax 1 9780668 2024.03.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9780666 2024.03.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9780665 2024.03.10
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633922 2024.02.29
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9633919 2024.02.29
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633917 2024.02.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9633921 2024.02.28
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9633918 2024.02.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9633923 2024.02.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9633920 2024.02.28
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633916 2024.02.28
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633915 2024.02.28
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633913 2024.02.27
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633914 2024.02.27
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9633912 2024.02.27
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633911 2024.02.27
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633910 2024.02.27
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9633909 2024.02.27
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9535445 2024.02.12
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9540174 2024.02.12
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9540176 2024.02.12
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9540175 2024.02.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9540177 2024.02.12
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9512368 2024.02.06
dość pospolity żuraw, Grus grus 4 9505255 2024.02.02
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9482238 2024.01.28
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9482237 2024.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9482239 2024.01.28
pospolity łyska, Fulica atra 2 9451333 2024.01.20
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9451332 2024.01.20
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9451331 2024.01.20
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9451330 2024.01.20
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9449728 2024.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9449725 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9449729 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 16 9449720 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9449717 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9449775 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449774 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9449772 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 39 9449773 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9449770 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449771 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9449769 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9449767 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9449766 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449764 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9449765 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9449763 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9449762 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 55 9449761 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9449706 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9449738 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9449707 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449705 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449699 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 9449735 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 29 9449734 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 18 9449711 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449732 2024.01.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9449708 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9449697 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 190 9505253 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9449694 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449696 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9449702 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9449758 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9449757 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9449759 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9449756 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9449755 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9449753 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9449754 2024.01.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9449752 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449750 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449751 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9449749 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9449748 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449746 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449745 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9449744 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9449656 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9449651 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9449654 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9449655 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9449657 2024.01.15
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9449653 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9449652 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9449646 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9449648 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9449645 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449642 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9449644 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9449641 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9449635 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9449739 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449740 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9449736 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9449723 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449742 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449724 2024.01.15
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9449722 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9449726 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449721 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9449741 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9449716 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449715 2024.01.15
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9449713 2024.01.15
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9449710 2024.01.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 9449743 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 64 9449701 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9449698 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 9449737 2024.01.15
rzadki krakwa, Mareca strepera 1 9449731 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9449704 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 39 9449703 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 9449733 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449686 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9449684 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9449680 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9449676 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9449675 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9449670 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 62 9449639 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9449640 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9449637 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9449634 2024.01.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9449636 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 173 9505256 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449633 2024.01.15
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9449632 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9449631 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9449629 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 400 9449628 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9449630 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9449643 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9449626 2024.01.15
rzadki świstun, Mareca penelope 2 9449627 2024.01.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9449625 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449622 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9449623 2024.01.15
pospolity kruk, Corvus corax 1 9449621 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9449620 2024.01.15
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9449618 2024.01.15
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9449617 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449619 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449616 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9449614 2024.01.15
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9449615 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9449613 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9449612 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449610 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9449609 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9449611 2024.01.15
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9449608 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 59 9449700 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449690 2024.01.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9449695 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9449685 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9449693 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 27 9449681 2024.01.15
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9449677 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9449679 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9449667 2024.01.15
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9449672 2024.01.15
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9449666 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9449669 2024.01.15
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9449662 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9449660 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9449659 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9449587 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9449581 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9449584 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9449578 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9449580 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9449576 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449583 2024.01.15
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9449588 2024.01.15
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9449585 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 9449582 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9449607 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9449606 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9449598 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9449586 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9449574 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9449689 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449683 2024.01.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9449678 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9449712 2024.01.15
rzadki świstun, Mareca penelope 4 9449682 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9449673 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9449674 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9449668 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9449664 2024.01.15
rzadki krakwa, Mareca strepera 2 9449658 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 9449661 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9449650 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9449649 2024.01.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9449579 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9449593 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9449577 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9449605 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9449570 2024.01.15
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9449572 2024.01.15
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9505254 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9449573 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9449604 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9449603 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9449571 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9449568 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9449567 2024.01.15
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9449563 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 24 9505252 2024.01.15
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9368553 2024.01.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9368554 2024.01.13
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9368552 2024.01.13
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9368555 2024.01.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9363656 2024.01.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9357099 2024.01.11
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 9356774 2024.01.11
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9356772 2024.01.10
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9356770 2024.01.10
pospolity kos, Turdus merula 1 9356775 2024.01.10
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9356780 2024.01.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9356777 2024.01.10
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9356778 2024.01.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9356771 2024.01.10
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9356792 2024.01.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9356787 2024.01.10
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9357285 2024.01.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9356786 2024.01.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9356791 2024.01.10
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9356788 2024.01.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9356785 2024.01.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9356794 2024.01.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9356784 2024.01.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9356790 2024.01.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9356783 2024.01.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9356795 2024.01.10
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9356789 2024.01.10
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9356793 2024.01.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9356796 2024.01.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9356782 2024.01.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9356809 2024.01.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9356805 2024.01.10
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9356803 2024.01.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9356817 2024.01.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9356799 2024.01.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9356801 2024.01.10
pospolity sroka, Pica pica 1 9356807 2024.01.10
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9357286 2024.01.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9356800 2024.01.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9356806 2024.01.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9356802 2024.01.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9356776 2024.01.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9356773 2024.01.05
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9356779 2024.01.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9356808 2024.01.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 9356798 2024.01.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 111 9356804 2024.01.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 9356797 2024.01.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 9356810 2024.01.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9356781 2024.01.02

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.