DRUŻYNA

Drużyna: Dzika Ochota. Obserwator: Stanisław Łubieński

Liczba gatunków: 54

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 63 166 37 37 1 4 10 22
2 19 123 44 14 0 1 7 6
3 27 42 54 18 0 1 4 13
4 0 0 54 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9772961 2024.03.29
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9772960 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9772958 2024.03.29
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9772959 2024.03.29
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9772956 2024.03.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9772957 2024.03.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9772955 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9772954 2024.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9772951 2024.03.29
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9772952 2024.03.29
pospolity kruk, Corvus corax 1 9772953 2024.03.29
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9772950 2024.03.29
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9772949 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9772948 2024.03.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9772946 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9772947 2024.03.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9772945 2024.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9771832 2024.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9771831 2024.03.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9771830 2024.03.29
pospolity kruk, Corvus corax 1 9771829 2024.03.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9771826 2024.03.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9691371 2024.03.15
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9691370 2024.03.15
dość pospolity żuraw, Grus grus 8 9691367 2024.03.15
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9691368 2024.03.08
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9624770 2024.03.01
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9624769 2024.02.29
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9624768 2024.02.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9624767 2024.02.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9624766 2024.02.29
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9624765 2024.02.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9624764 2024.02.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9624759 2024.02.29
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9624757 2024.02.18
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9624758 2024.02.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9624755 2024.02.14
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9624754 2024.02.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9624753 2024.02.12
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9624751 2024.02.07
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9624750 2024.02.07
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9624749 2024.02.03
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9624748 2024.02.03
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9624747 2024.02.03
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9624746 2024.02.03
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9624752 2024.02.02
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9624745 2024.01.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9515486 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9515491 2024.01.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9515477 2024.01.28
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9515479 2024.01.28
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9515495 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9515482 2024.01.28
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9515483 2024.01.28
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9515473 2024.01.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9515493 2024.01.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9515494 2024.01.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9515484 2024.01.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9515481 2024.01.28
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9515478 2024.01.28
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9515475 2024.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9515489 2024.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9515487 2024.01.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9515474 2024.01.28
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9515476 2024.01.28
dość pospolity gęgawa, Anser anser 5 9515471 2024.01.28
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 2 9515488 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9484640 2024.01.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9484633 2024.01.28
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9484639 2024.01.28
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9484631 2024.01.28
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9484636 2024.01.22
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9484632 2024.01.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9484635 2024.01.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9484637 2024.01.14
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9484634 2024.01.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9484638 2024.01.12
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9355400 2024.01.10
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9355396 2024.01.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9355397 2024.01.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9355398 2024.01.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9355399 2024.01.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9319962 2024.01.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9319898 2024.01.02
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9319896 2024.01.01
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9319895 2024.01.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9319897 2024.01.01
pospolity czyż, Spinus spinus 40 9313097 2024.01.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9313059 2024.01.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9313058 2024.01.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9312738 2024.01.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9312739 2024.01.01
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9312461 2024.01.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9312460 2024.01.01
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9312458 2024.01.01
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9312431 2024.01.01
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9312434 2024.01.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9312432 2024.01.01
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9312288 2024.01.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9312287 2024.01.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9312286 2024.01.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9312249 2024.01.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9312248 2024.01.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9312247 2024.01.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9312246 2024.01.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9312245 2024.01.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9312244 2024.01.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9312243 2024.01.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9312242 2024.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.