DRUŻYNA

Drużyna: Karol Karczewski. Obserwator: Karol Karczewski

Liczba gatunków: 49

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 51 105 45 45 1 4 15 25
2 14 299 47 13 0 3 4 6
3 9 18 48 6 0 1 1 4
4 1 1 49 1 0 0 1 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9878938 2024.04.09
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9796533 2024.03.28
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9796530 2024.03.25
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9796531 2024.03.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9796532 2024.03.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9615949 2024.03.02
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9615948 2024.03.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9614816 2024.03.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9614815 2024.03.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9614817 2024.03.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9600312 2024.02.27
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9582718 2024.02.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9564208 2024.02.19
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9564206 2024.02.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 38 9548404 2024.02.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9548402 2024.02.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9530228 2024.02.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9530226 2024.02.05
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9530227 2024.02.05
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9530225 2024.02.05
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9530224 2024.02.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9530223 2024.02.05
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 240 9498149 2024.02.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9498150 2024.02.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9482292 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9482289 2024.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9482290 2024.01.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9482291 2024.01.28
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9479570 2024.01.28
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9479566 2024.01.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 8 9479382 2024.01.28
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9479383 2024.01.24
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9479381 2024.01.24
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9468009 2024.01.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9465862 2024.01.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9465863 2024.01.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9465861 2024.01.23
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9465858 2024.01.23
dość pospolity żuraw, Grus grus 5 9465859 2024.01.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9465860 2024.01.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9465857 2024.01.23
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9465855 2024.01.23
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9465856 2024.01.23
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 9465854 2024.01.23
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9465851 2024.01.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9465853 2024.01.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9465852 2024.01.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9465850 2024.01.23
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9465849 2024.01.23
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9378332 2024.01.14
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9378340 2024.01.14
pospolity kos, Turdus merula 2 9378339 2024.01.14
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9378333 2024.01.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9378336 2024.01.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9378337 2024.01.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9378330 2024.01.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9378327 2024.01.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9378334 2024.01.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9378326 2024.01.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9378325 2024.01.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9378331 2024.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9378335 2024.01.14
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9378315 2024.01.13
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9378316 2024.01.13
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9378328 2024.01.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9378323 2024.01.13
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9378318 2024.01.13
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 2 9359259 2024.01.12
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9378320 2024.01.12
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9378329 2024.01.10
pospolity łyska, Fulica atra 1 9378317 2024.01.10
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9378321 2024.01.10
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9378319 2024.01.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9378324 2024.01.10
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9378322 2024.01.10

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.