DRUŻYNA

Drużyna: Krzysztof Kajzer . Obserwator: Krzysztof Kajzer

Liczba gatunków: 73

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 324 5174 57 57 1 3 23 30
2 1 1 58 1 0 0 1 0
3 125 339 71 40 0 3 9 28
4 22 33 73 18 0 0 4 14
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9851461 2024.04.07
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9851460 2024.04.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9851459 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9851458 2024.04.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9851457 2024.04.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9851456 2024.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9851454 2024.04.07
pospolity bogatka, Parus major 1 9851455 2024.04.07
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9851452 2024.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9851451 2024.04.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9851453 2024.04.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9851447 2024.04.07
pospolity sroka, Pica pica 1 9851449 2024.04.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9851450 2024.04.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9851445 2024.04.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9851446 2024.04.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9851448 2024.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9851444 2024.04.07
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9851442 2024.04.07
pospolity bogatka, Parus major 1 9851443 2024.04.07
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9851441 2024.04.07
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9827410 2024.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9793114 2024.03.31
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9793113 2024.03.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9793112 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9793111 2024.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9793109 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9793110 2024.03.31
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9793108 2024.03.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 16 9793107 2024.03.31
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9793106 2024.03.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9793104 2024.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9793102 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9793103 2024.03.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9793097 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9793099 2024.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793095 2024.03.31
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9793101 2024.03.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9793098 2024.03.31
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9793100 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 4 9793094 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9793093 2024.03.31
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9793091 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9793089 2024.03.31
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9793092 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793090 2024.03.31
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9793096 2024.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793088 2024.03.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9793083 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9793087 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9793084 2024.03.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9793081 2024.03.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9793085 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9793080 2024.03.31
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9793086 2024.03.31
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9793077 2024.03.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9793082 2024.03.31
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9793076 2024.03.31
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9793074 2024.03.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9793079 2024.03.31
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9793078 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 22 9793075 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9793073 2024.03.31
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9793047 2024.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9793046 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793053 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793039 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9793037 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9793044 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9793040 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9793035 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9793036 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9793034 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9793031 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9793030 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9793032 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9793027 2024.03.31
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9793025 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9793024 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9793072 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9793071 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793068 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9793070 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9793069 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793067 2024.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793064 2024.03.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9793066 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9793065 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9793063 2024.03.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9793060 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9793062 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9793059 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9793061 2024.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793058 2024.03.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9793057 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793052 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9793051 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9793054 2024.03.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9793055 2024.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9793050 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9793049 2024.03.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 34 9793056 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793048 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 3 9793045 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9793042 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9793043 2024.03.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9793038 2024.03.31
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9793033 2024.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793029 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9793028 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793026 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9793023 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9793021 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9793020 2024.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793018 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9793041 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9793019 2024.03.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9793015 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793016 2024.03.31
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9793017 2024.03.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9793014 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9793022 2024.03.31
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9793013 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9793012 2024.03.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9793011 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9793010 2024.03.31
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9793009 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9793006 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9793008 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9793005 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9793007 2024.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9793003 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9793004 2024.03.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9793002 2024.03.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9793001 2024.03.31
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9793000 2024.03.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9792998 2024.03.31
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9792997 2024.03.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9792999 2024.03.31
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9792995 2024.03.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9792996 2024.03.31
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9792994 2024.03.31
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9792993 2024.03.31
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9787147 2024.03.30
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9765236 2024.03.27
bardzo rzadki uszatka, Asio otus 1 9765235 2024.03.27
bardzo rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9705079 2024.03.18
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9597264 2024.02.26
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9441508 2024.01.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9441504 2024.01.17
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9441510 2024.01.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 100 9441509 2024.01.17
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9441505 2024.01.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9379681 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9379679 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 64 9379680 2024.01.15
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9379677 2024.01.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9379675 2024.01.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9379678 2024.01.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9379674 2024.01.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9379673 2024.01.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9379676 2024.01.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9379662 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9379664 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9379666 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9379668 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 16 9379669 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9379667 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9379672 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9379651 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9379654 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 9379644 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9379635 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 9379632 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 62 9379649 2024.01.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9379637 2024.01.15
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9379643 2024.01.15
pospolity kos, Turdus merula 3 9379638 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9379704 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 53 9379700 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 14 9379697 2024.01.15
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9379696 2024.01.15
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9379695 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9379693 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9379690 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9379691 2024.01.15
rzadki krakwa, Mareca strepera 1 9379689 2024.01.15
rzadki świstun, Mareca penelope 2 9379688 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9379685 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9379687 2024.01.15
rzadki świstun, Mareca penelope 14 9379686 2024.01.15
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 35 9379684 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 18 9379682 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 338 9379683 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9379670 2024.01.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9379665 2024.01.15
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 2 9379658 2024.01.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9379659 2024.01.15
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9379663 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9379652 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9379650 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9379661 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 9379645 2024.01.15
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9379640 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9379671 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9379642 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9379636 2024.01.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9379634 2024.01.15
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9379626 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 675 9379627 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 155 9379610 2024.01.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9379624 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9379620 2024.01.15
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9379623 2024.01.15
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9379614 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9379612 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9379608 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9379621 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9379607 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9379604 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9379603 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9379622 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9379602 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9379600 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9379598 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9379619 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9379713 2024.01.15
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9379711 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9379712 2024.01.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9379710 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9379709 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9379708 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9379706 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9379707 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 9379703 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9379705 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 9379702 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 15 9379699 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 9379701 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9379698 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 11 9379694 2024.01.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9379692 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9379653 2024.01.15
pospolity bogatka, Parus major 2 9379657 2024.01.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9379656 2024.01.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9379655 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9379639 2024.01.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 35 9379648 2024.01.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 45 9379646 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9379647 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 14 9379641 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 9379629 2024.01.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9379625 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 240 9379660 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 9379633 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9379630 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 90 9379628 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9379631 2024.01.15
pospolity sroka, Pica pica 2 9379599 2024.01.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9379618 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9379616 2024.01.15
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9379613 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9379615 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 11 9379594 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 24 9379617 2024.01.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9379605 2024.01.15
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9379585 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9379586 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9379593 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9379606 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9379601 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9379592 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9379597 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 55 9379596 2024.01.15
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9379611 2024.01.15
pospolity łyska, Fulica atra 1 9379595 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9379590 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9379591 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9379609 2024.01.15
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9379583 2024.01.15
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9379584 2024.01.15
pospolity łyska, Fulica atra 4 9379589 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 83 9379587 2024.01.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9379581 2024.01.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9379574 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9379577 2024.01.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9379570 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9379573 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9379566 2024.01.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9379588 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9379578 2024.01.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9379582 2024.01.15
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9379580 2024.01.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9379575 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9379571 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9379572 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9379576 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9379569 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 14 9379567 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9379568 2024.01.15
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 16 9379563 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 19 9379564 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9379561 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 9 9379565 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 135 9379562 2024.01.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9365412 2024.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9365410 2024.01.13
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9365411 2024.01.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9365409 2024.01.13
pospolity bogatka, Parus major 30 9365407 2024.01.13
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9365408 2024.01.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9365405 2024.01.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9365406 2024.01.13
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9365404 2024.01.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9365401 2024.01.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9365403 2024.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9365400 2024.01.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9365399 2024.01.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9365397 2024.01.13
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9365396 2024.01.13
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 7 9365402 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 93 9365395 2024.01.13
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9365398 2024.01.13
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9365394 2024.01.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9365393 2024.01.13
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9365392 2024.01.13
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9365391 2024.01.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9365390 2024.01.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9365389 2024.01.13
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9365386 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 42 9365385 2024.01.13
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9365384 2024.01.13
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9365383 2024.01.13
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 9365382 2024.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9365387 2024.01.13
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9365381 2024.01.13
pospolity sroka, Pica pica 3 9365380 2024.01.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9365378 2024.01.13
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9365379 2024.01.13
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9365377 2024.01.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9365376 2024.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 48 9365374 2024.01.13
pospolity kos, Turdus merula 6 9365375 2024.01.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9365373 2024.01.13
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9365372 2024.01.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9365371 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9365370 2024.01.13
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 4 9365369 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9365367 2024.01.13
pospolity mazurek, Passer montanus 25 9365366 2024.01.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9365365 2024.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9365364 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 9365363 2024.01.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9365362 2024.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9365361 2024.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 30 9365360 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 54 9365359 2024.01.13
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9365357 2024.01.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9365355 2024.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9365358 2024.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 90 9365348 2024.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9365349 2024.01.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 21 9365353 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 179 9365352 2024.01.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9365354 2024.01.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9365347 2024.01.13
pospolity sroka, Pica pica 2 9365356 2024.01.13
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9365350 2024.01.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9365342 2024.01.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9365341 2024.01.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9365345 2024.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 14 9365346 2024.01.13
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9365337 2024.01.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9365332 2024.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9365336 2024.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 43 9365331 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 47 9365343 2024.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9365351 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 111 9365338 2024.01.13
pospolity mazurek, Passer montanus 15 9365339 2024.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9365344 2024.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9365333 2024.01.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9365340 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 19 9365334 2024.01.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9365330 2024.01.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9365329 2024.01.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9365335 2024.01.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9365328 2024.01.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9365326 2024.01.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9365327 2024.01.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9365325 2024.01.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9365324 2024.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9350674 2024.01.09
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9350669 2024.01.09
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9350673 2024.01.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9350675 2024.01.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9350671 2024.01.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9350668 2024.01.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9350672 2024.01.09
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9350664 2024.01.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9350667 2024.01.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9350665 2024.01.09
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9350670 2024.01.09
pospolity mazurek, Passer montanus 35 9350663 2024.01.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9350666 2024.01.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9346995 2024.01.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9346997 2024.01.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9346992 2024.01.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9346991 2024.01.08
pospolity sroka, Pica pica 2 9346988 2024.01.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9346987 2024.01.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9346989 2024.01.08
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9346994 2024.01.08
pospolity bogatka, Parus major 5 9346990 2024.01.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9346986 2024.01.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 40 9346985 2024.01.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9346984 2024.01.08
pospolity kos, Turdus merula 3 9346979 2024.01.08
pospolity bogatka, Parus major 2 9346980 2024.01.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9346983 2024.01.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9346982 2024.01.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 350 9346981 2024.01.08
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9346993 2024.01.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9346996 2024.01.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9344710 2024.01.07
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9344719 2024.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9344709 2024.01.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9344716 2024.01.07
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9344707 2024.01.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9344718 2024.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9344713 2024.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 13 9344712 2024.01.07
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9344714 2024.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9344711 2024.01.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9344717 2024.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9344708 2024.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 9344715 2024.01.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9332736 2024.01.06
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9327268 2024.01.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9327231 2024.01.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9327233 2024.01.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9327234 2024.01.04
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9327235 2024.01.03
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 17 9327230 2024.01.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9327232 2024.01.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9327229 2024.01.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9321672 2024.01.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9321673 2024.01.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9321684 2024.01.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9321686 2024.01.02
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9321689 2024.01.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9321685 2024.01.02
pospolity sroka, Pica pica 2 9321682 2024.01.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 11 9321687 2024.01.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9321679 2024.01.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9321688 2024.01.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9321678 2024.01.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9321676 2024.01.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9321677 2024.01.02
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9321681 2024.01.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9321683 2024.01.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9321680 2024.01.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9321674 2024.01.02
pospolity bogatka, Parus major 10 9321675 2024.01.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9315503 2024.01.01
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9316819 2024.01.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9315381 2024.01.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 70 9315380 2024.01.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9315379 2024.01.01
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9315378 2024.01.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9315377 2024.01.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9315376 2024.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.