DRUŻYNA

Drużyna: Ptasieczno. Obserwator: Michał Kowalczuk

Liczba gatunków: 81

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 104 1314 49 49 2 6 14 27
2 44 125 61 35 0 2 13 20
3 86 222 81 55 0 2 13 40
4 0 0 81 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 9785045 2024.03.30
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 9785044 2024.03.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9785043 2024.03.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9785042 2024.03.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9785041 2024.03.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9785040 2024.03.30
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9785039 2024.03.30
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9785037 2024.03.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9785038 2024.03.30
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9785035 2024.03.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9785036 2024.03.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9785034 2024.03.30
pospolity łyska, Fulica atra 2 9785032 2024.03.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9785033 2024.03.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9785031 2024.03.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9785030 2024.03.30
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9785028 2024.03.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9785029 2024.03.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9770461 2024.03.29
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9768532 2024.03.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9731875 2024.03.23
pospolity kos, Turdus merula 2 9731874 2024.03.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9731873 2024.03.23
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9731872 2024.03.23
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9731871 2024.03.23
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9731870 2024.03.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9731869 2024.03.23
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9731868 2024.03.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9731867 2024.03.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9731866 2024.03.23
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9731865 2024.03.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9731864 2024.03.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9731863 2024.03.23
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9714166 2024.03.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9714101 2024.03.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9714100 2024.03.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9714099 2024.03.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9714098 2024.03.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9714097 2024.03.20
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9714096 2024.03.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9714095 2024.03.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9714094 2024.03.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9714093 2024.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9714092 2024.03.20
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9714091 2024.03.20
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 19 9714090 2024.03.20
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9714089 2024.03.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9714088 2024.03.20
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9714087 2024.03.20
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9714086 2024.03.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9714085 2024.03.20
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9714084 2024.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9714083 2024.03.20
pospolity sroka, Pica pica 1 9714082 2024.03.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9714081 2024.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9714080 2024.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9714079 2024.03.20
pospolity kos, Turdus merula 1 9714078 2024.03.20
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9714077 2024.03.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9714076 2024.03.20
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9714075 2024.03.20
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9714074 2024.03.20
pospolity bogatka, Parus major 1 9714073 2024.03.20
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9714072 2024.03.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9714071 2024.03.20
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9714070 2024.03.20
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9714069 2024.03.20
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9714068 2024.03.20
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9714067 2024.03.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9714066 2024.03.20
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9714065 2024.03.20
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9714064 2024.03.20
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9714063 2024.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9714062 2024.03.20
pospolity bogatka, Parus major 1 9714061 2024.03.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9714060 2024.03.20
pospolity kos, Turdus merula 2 9714059 2024.03.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9714058 2024.03.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9714057 2024.03.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9714056 2024.03.20
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9714055 2024.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9714054 2024.03.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9714053 2024.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9714052 2024.03.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9714051 2024.03.20
pospolity sroka, Pica pica 1 9714050 2024.03.20
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9577599 2024.02.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9555984 2024.02.18
pospolity czyż, Spinus spinus 3 9555981 2024.02.18
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 13 9555979 2024.02.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9555983 2024.02.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9555980 2024.02.18
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 9555977 2024.02.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9555982 2024.02.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9555974 2024.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9555973 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9555972 2024.02.18
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9555975 2024.02.18
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9555976 2024.02.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9530244 2024.02.11
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9530243 2024.02.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9530242 2024.02.11
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9530241 2024.02.11
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9530240 2024.02.11
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 9530239 2024.02.11
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9530237 2024.02.11
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 9530238 2024.02.11
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9511066 2024.02.05
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9511065 2024.02.05
pospolity łyska, Fulica atra 1 9511061 2024.02.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9511062 2024.02.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9511063 2024.02.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9511064 2024.02.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9511060 2024.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9511056 2024.02.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9511058 2024.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9511055 2024.02.05
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9511057 2024.02.05
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9511059 2024.02.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 3 9501543 2024.02.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9501541 2024.02.02
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9501542 2024.02.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9501538 2024.02.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9501540 2024.02.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9501539 2024.02.02
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9501537 2024.02.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9501535 2024.02.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9501534 2024.02.02
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9501533 2024.02.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9501536 2024.02.02
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9492117 2024.01.30
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9492116 2024.01.30
pospolity łyska, Fulica atra 20 9492102 2024.01.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9492099 2024.01.30
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9492101 2024.01.30
pospolity mandarynka, Aix galericulata 40 9492100 2024.01.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 9492097 2024.01.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9492098 2024.01.30
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9492096 2024.01.30
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 200 9492095 2024.01.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9491720 2024.01.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9491717 2024.01.30
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9491718 2024.01.30
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9491719 2024.01.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9491715 2024.01.30
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9491714 2024.01.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9491716 2024.01.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9491713 2024.01.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9491712 2024.01.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9491711 2024.01.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9491709 2024.01.30
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9491710 2024.01.30
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9491706 2024.01.30
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9491707 2024.01.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9491708 2024.01.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9491704 2024.01.30
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9491705 2024.01.30
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9491216 2024.01.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9491214 2024.01.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9491215 2024.01.30
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9491213 2024.01.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9491212 2024.01.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9476627 2024.01.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9476629 2024.01.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9476628 2024.01.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9476624 2024.01.27
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9476625 2024.01.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9476626 2024.01.27
pospolity sroka, Pica pica 5 9476621 2024.01.27
pospolity sroka, Pica pica 6 9476622 2024.01.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9476623 2024.01.27
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9476619 2024.01.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9476620 2024.01.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9476618 2024.01.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9476616 2024.01.27
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9476617 2024.01.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9476614 2024.01.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9476615 2024.01.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9476613 2024.01.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9476612 2024.01.27
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9476609 2024.01.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9476608 2024.01.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9476611 2024.01.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9476610 2024.01.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9476604 2024.01.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9476607 2024.01.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9476606 2024.01.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9476605 2024.01.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9476598 2024.01.27
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9476603 2024.01.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9476601 2024.01.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9476602 2024.01.27
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9476592 2024.01.27
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9476594 2024.01.27
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9476595 2024.01.27
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9476596 2024.01.27
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9476593 2024.01.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9476599 2024.01.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9476600 2024.01.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9476597 2024.01.27
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 40 9478249 2024.01.27
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9447302 2024.01.19
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9446925 2024.01.19
pospolity mandarynka, Aix galericulata 6 9446924 2024.01.19
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 8 9446923 2024.01.19
bardzo rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9446922 2024.01.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 9446921 2024.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9446920 2024.01.19
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9446919 2024.01.19
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 9446918 2024.01.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9446917 2024.01.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9446916 2024.01.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9446915 2024.01.19
pospolity bogatka, Parus major 3 9446914 2024.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9446913 2024.01.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9446912 2024.01.19
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 13 9446911 2024.01.19
pospolity sroka, Pica pica 3 9446910 2024.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9446909 2024.01.19
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9446908 2024.01.19
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9446907 2024.01.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9446906 2024.01.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9446905 2024.01.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9446904 2024.01.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9446903 2024.01.19
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9446902 2024.01.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9446901 2024.01.19
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9446900 2024.01.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9445833 2024.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9445832 2024.01.19
pospolity mandarynka, Aix galericulata 11 9445830 2024.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9445831 2024.01.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9442637 2024.01.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9442634 2024.01.18

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.