DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Kosicka. Obserwator: Agnieszka Kosicka

Liczba gatunków: 80

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 58 517 31 31 1 2 9 19
3 97 998 73 63 0 8 17 38
4 61 127 80 38 0 3 11 24
2 0 0 80 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9889759 2024.04.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9889756 2024.04.12
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9889748 2024.04.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9889762 2024.04.12
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9889761 2024.04.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9889747 2024.04.12
bardzo rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 9889743 2024.04.12
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9889745 2024.04.12
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9889753 2024.04.12
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9889744 2024.04.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9889760 2024.04.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9889752 2024.04.12
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9889741 2024.04.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9889757 2024.04.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9889740 2024.04.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9889739 2024.04.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9889742 2024.04.12
pospolity kos, Turdus merula 1 9889763 2024.04.12
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9889749 2024.04.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9889750 2024.04.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 10 9889755 2024.04.12
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9889751 2024.04.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9889746 2024.04.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9889764 2024.04.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9889758 2024.04.12
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9889738 2024.04.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9873757 2024.04.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9873045 2024.04.10
pospolity łyska, Fulica atra 1 9889786 2024.04.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9889790 2024.04.08
pospolity piegża, Curruca curruca 2 9889794 2024.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9889784 2024.04.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9889774 2024.04.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9889793 2024.04.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9889775 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9889777 2024.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9889766 2024.04.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9889771 2024.04.08
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9889778 2024.04.08
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9889776 2024.04.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9889779 2024.04.08
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9889785 2024.04.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9889796 2024.04.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9889782 2024.04.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9889783 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9889770 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9889789 2024.04.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9889780 2024.04.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9889781 2024.04.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9889797 2024.04.08
pospolity sroka, Pica pica 1 9889769 2024.04.08
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9889798 2024.04.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9889788 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9889795 2024.04.08
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9889768 2024.04.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9889767 2024.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9889773 2024.04.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9889787 2024.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9889791 2024.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9889772 2024.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9889792 2024.04.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9795098 2024.03.31
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9795108 2024.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9795107 2024.03.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9795115 2024.03.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9795113 2024.03.31
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9795114 2024.03.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9795124 2024.03.31
pospolity kruk, Corvus corax 1 9795118 2024.03.31
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9795117 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9795119 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9795120 2024.03.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9795110 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9795121 2024.03.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 9795105 2024.03.31
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9795096 2024.03.31
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9795106 2024.03.31
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9795112 2024.03.31
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9795109 2024.03.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9795116 2024.03.31
rzadki szlachar, Mergus serrator 2 9795095 2024.03.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9795094 2024.03.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9795125 2024.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9795093 2024.03.31
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9795111 2024.03.31
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9795091 2024.03.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9795092 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9795122 2024.03.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9795097 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9795127 2024.03.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 9795103 2024.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9795126 2024.03.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9795123 2024.03.31
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 30 9795104 2024.03.31
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 3 9795102 2024.03.31
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9795101 2024.03.31
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9795100 2024.03.31
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9795099 2024.03.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9770408 2024.03.28
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9770435 2024.03.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9770426 2024.03.28
rzadki jer, Fringilla montifringilla 5 9770433 2024.03.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9770429 2024.03.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9770410 2024.03.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9770432 2024.03.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9770434 2024.03.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9770431 2024.03.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9770428 2024.03.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9770430 2024.03.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9770409 2024.03.28
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9770425 2024.03.28
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 9770399 2024.03.28
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9770412 2024.03.28
pospolity łyska, Fulica atra 5 9770418 2024.03.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 9770406 2024.03.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9770414 2024.03.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9770404 2024.03.28
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 2 9770417 2024.03.28
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9770405 2024.03.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9770400 2024.03.28
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9770423 2024.03.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9770424 2024.03.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9770401 2024.03.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9770427 2024.03.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9770420 2024.03.28
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9770416 2024.03.28
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9770419 2024.03.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9770402 2024.03.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9770422 2024.03.28
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9770407 2024.03.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9770403 2024.03.28
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9770421 2024.03.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9770413 2024.03.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9770415 2024.03.28
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9752934 2024.03.25
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9752935 2024.03.25
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9770449 2024.03.25
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9770440 2024.03.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9770450 2024.03.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9770439 2024.03.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 9770448 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9770443 2024.03.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9770453 2024.03.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9770445 2024.03.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9770451 2024.03.25
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9770454 2024.03.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9770442 2024.03.25
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9770444 2024.03.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9770441 2024.03.25
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9770446 2024.03.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9770447 2024.03.25
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9770452 2024.03.25
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9743070 2024.03.24
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9742063 2024.03.24
pospolity kos, Turdus merula 1 9728979 2024.03.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9631763 2024.03.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9631762 2024.03.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9619641 2024.03.01
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9471474 2024.01.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9471471 2024.01.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9471470 2024.01.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9471469 2024.01.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9471467 2024.01.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9471464 2024.01.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9471466 2024.01.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9471465 2024.01.26
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9471463 2024.01.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9471461 2024.01.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9471462 2024.01.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9471459 2024.01.26
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9471456 2024.01.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9471460 2024.01.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9471458 2024.01.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9471457 2024.01.26
dość pospolity gęgawa, Anser anser 15 9445166 2024.01.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9445269 2024.01.18
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9445274 2024.01.18
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9445273 2024.01.18
pospolity czyż, Spinus spinus 22 9445170 2024.01.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9445268 2024.01.18
pospolity mandarynka, Aix galericulata 70 9445261 2024.01.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9445270 2024.01.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9445262 2024.01.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9445267 2024.01.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9445272 2024.01.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9445271 2024.01.18
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9445275 2024.01.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9445263 2024.01.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9445169 2024.01.18
pospolity kos, Turdus merula 10 9445168 2024.01.18
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9445264 2024.01.18
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9445266 2024.01.18
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9445265 2024.01.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9445167 2024.01.18
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9355759 2024.01.11
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9343883 2024.01.07
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9337137 2024.01.06
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9337136 2024.01.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9328989 2024.01.05
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9328990 2024.01.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9328988 2024.01.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9328986 2024.01.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9328987 2024.01.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9333475 2024.01.05
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9333476 2024.01.05
pospolity bogatka, Parus major 1 9333480 2024.01.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9333485 2024.01.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9333474 2024.01.05
pospolity sroka, Pica pica 1 9333477 2024.01.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9333482 2024.01.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9333478 2024.01.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9333483 2024.01.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9333486 2024.01.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9333479 2024.01.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9333481 2024.01.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9333484 2024.01.05

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.