DRUŻYNA

Drużyna: Marcin Charymski. Obserwator: Marcin Charymski

Liczba gatunków: 91

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 3457 24608 72 72 2 7 29 34
2 2070 8920 74 50 1 3 13 33
3 1954 7317 83 56 0 3 15 38
4 246 465 91 40 0 1 7 32
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9889247 2024.04.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9889222 2024.04.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9889224 2024.04.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9889221 2024.04.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9889219 2024.04.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9889218 2024.04.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9889216 2024.04.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9889220 2024.04.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9889213 2024.04.12
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 9889223 2024.04.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9889212 2024.04.12
pospolity kos, Turdus merula 1 9889214 2024.04.12
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9889215 2024.04.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9889211 2024.04.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9889210 2024.04.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9889217 2024.04.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9889209 2024.04.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9889239 2024.04.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9889236 2024.04.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9889240 2024.04.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9889235 2024.04.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9889234 2024.04.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9889233 2024.04.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9889232 2024.04.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9889231 2024.04.12
pospolity bogatka, Parus major 2 9889230 2024.04.12
pospolity sroka, Pica pica 4 9889229 2024.04.12
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9889228 2024.04.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9889227 2024.04.12
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9889237 2024.04.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9889226 2024.04.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9889225 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9880735 2024.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9880734 2024.04.11
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9880732 2024.04.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9880731 2024.04.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9880729 2024.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 9880728 2024.04.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9880727 2024.04.11
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9880726 2024.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9880725 2024.04.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9880724 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9880722 2024.04.11
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9880718 2024.04.11
pospolity sroka, Pica pica 1 9880720 2024.04.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9880715 2024.04.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9880714 2024.04.11
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9880721 2024.04.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9880713 2024.04.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9880712 2024.04.11
pospolity bogatka, Parus major 2 9880710 2024.04.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9880717 2024.04.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9880708 2024.04.11
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9880707 2024.04.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9880709 2024.04.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9880706 2024.04.10
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9880711 2024.04.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9872140 2024.04.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9872142 2024.04.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9872139 2024.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9872136 2024.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9872137 2024.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9872135 2024.04.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9872134 2024.04.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9872133 2024.04.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9872132 2024.04.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9872130 2024.04.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9872129 2024.04.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9872138 2024.04.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9872127 2024.04.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9872126 2024.04.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9872128 2024.04.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9872124 2024.04.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9872125 2024.04.09
pospolity sroka, Pica pica 3 9872122 2024.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9872123 2024.04.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9872118 2024.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9872115 2024.04.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9872116 2024.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9872114 2024.04.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9872112 2024.04.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9872113 2024.04.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9872111 2024.04.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9872120 2024.04.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9872110 2024.04.09
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9872117 2024.04.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9872109 2024.04.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9872121 2024.04.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9872108 2024.04.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9872119 2024.04.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9862387 2024.04.08
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9862385 2024.04.08
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9862384 2024.04.08
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9862383 2024.04.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9862381 2024.04.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9862380 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9862379 2024.04.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9862377 2024.04.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9862376 2024.04.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9862378 2024.04.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9862375 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862374 2024.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9862372 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862371 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862373 2024.04.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9862370 2024.04.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9862369 2024.04.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9862368 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862364 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862367 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862365 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862366 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9862363 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862362 2024.04.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9862361 2024.04.08
pospolity sroka, Pica pica 1 9862360 2024.04.08
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9862359 2024.04.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9862358 2024.04.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9862356 2024.04.08
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9862357 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9862355 2024.04.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 8 9862353 2024.04.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9862352 2024.04.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9862351 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9862349 2024.04.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9862348 2024.04.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9862347 2024.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9862350 2024.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9862345 2024.04.08
pospolity sroka, Pica pica 3 9862346 2024.04.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9862344 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9862342 2024.04.08
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9862343 2024.04.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9862341 2024.04.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9862340 2024.04.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9862339 2024.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9862337 2024.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9862338 2024.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9862336 2024.04.08
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9850593 2024.04.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9850592 2024.04.07
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9850591 2024.04.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9850590 2024.04.07
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9850589 2024.04.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9850608 2024.04.07
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9850607 2024.04.07
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9850606 2024.04.07
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9850605 2024.04.07
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9850604 2024.04.07
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9850603 2024.04.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9850602 2024.04.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9850601 2024.04.07
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9850600 2024.04.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9850599 2024.04.07
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9850598 2024.04.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9850597 2024.04.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9850596 2024.04.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9850595 2024.04.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9852256 2024.04.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9852255 2024.04.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9852254 2024.04.07
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9852253 2024.04.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9852251 2024.04.07
pospolity kos, Turdus merula 1 9852250 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9852249 2024.04.07
pospolity bogatka, Parus major 1 9852248 2024.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9852247 2024.04.07
pospolity sroka, Pica pica 2 9852246 2024.04.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9852245 2024.04.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9852244 2024.04.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9852243 2024.04.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9852242 2024.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9852241 2024.04.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9840663 2024.04.06
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9840662 2024.04.06
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9840661 2024.04.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9840659 2024.04.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 11 9840658 2024.04.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9840657 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9840679 2024.04.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9840678 2024.04.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9840677 2024.04.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9840676 2024.04.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9840675 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9840674 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9840673 2024.04.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9840672 2024.04.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9840671 2024.04.06
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9840670 2024.04.06
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9840669 2024.04.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9840668 2024.04.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9840667 2024.04.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9840666 2024.04.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9840665 2024.04.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9840664 2024.04.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9840656 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9840655 2024.04.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9840654 2024.04.06
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9840653 2024.04.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9840652 2024.04.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9840651 2024.04.06
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9840650 2024.04.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9840649 2024.04.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9840648 2024.04.06
pospolity sroka, Pica pica 2 9840647 2024.04.06
pospolity bogatka, Parus major 2 9840646 2024.04.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9840645 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9840644 2024.04.06
pospolity sroka, Pica pica 1 9840643 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9840641 2024.04.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9840642 2024.04.06
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9833148 2024.04.05
pospolity bogatka, Parus major 1 9833146 2024.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9833147 2024.04.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9824292 2024.04.04
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9824293 2024.04.04
pospolity sroka, Pica pica 1 9824291 2024.04.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9824290 2024.04.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9816671 2024.04.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9816673 2024.04.03
pospolity bogatka, Parus major 1 9816670 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816665 2024.04.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9816669 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9816666 2024.04.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9816664 2024.04.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9816676 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816674 2024.04.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9816672 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816668 2024.04.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9816675 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816662 2024.04.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9816667 2024.04.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9816661 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816663 2024.04.03
pospolity sroka, Pica pica 1 9816660 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816659 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816658 2024.04.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9816657 2024.04.03
pospolity bogatka, Parus major 1 9816656 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9816655 2024.04.03
pospolity bogatka, Parus major 1 9816654 2024.04.02
pospolity kos, Turdus merula 1 9811944 2024.04.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9811946 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9811943 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9811947 2024.04.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9811945 2024.04.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9797762 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9797761 2024.03.31
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9797763 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9797760 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9787933 2024.03.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9787936 2024.03.30
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9787935 2024.03.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9787932 2024.03.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9787927 2024.03.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9787934 2024.03.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9787929 2024.03.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9787931 2024.03.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9787928 2024.03.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9787926 2024.03.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9787925 2024.03.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9757634 2024.03.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9757636 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9757635 2024.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9757637 2024.03.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9757632 2024.03.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9757631 2024.03.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9757629 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9757633 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9757630 2024.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9757628 2024.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9757626 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9757625 2024.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9757627 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9751118 2024.03.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9751119 2024.03.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9751117 2024.03.25
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9751116 2024.03.25
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9751128 2024.03.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9751126 2024.03.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9751127 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9751120 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9751121 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9751122 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9751123 2024.03.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9751125 2024.03.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9751124 2024.03.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9751130 2024.03.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9748474 2024.03.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9748473 2024.03.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9748472 2024.03.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9748470 2024.03.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9748469 2024.03.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9724980 2024.03.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9716059 2024.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716060 2024.03.20
pospolity bogatka, Parus major 10 9716058 2024.03.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9716057 2024.03.20
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9716056 2024.03.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9716055 2024.03.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9711237 2024.03.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9711235 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9711233 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9711232 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9711231 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9711230 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9711229 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9711228 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9711227 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9711223 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9711222 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9711226 2024.03.19
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9711225 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9716166 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9716170 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9716163 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9716165 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9716164 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9716162 2024.03.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9716161 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9716160 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9716158 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9716159 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9716183 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716179 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 3 9716182 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9716181 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716180 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9716178 2024.03.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9716176 2024.03.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9716177 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9716174 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716171 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9716172 2024.03.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9716173 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716175 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 3 9716169 2024.03.19
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9716168 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9716167 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9716148 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716125 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716149 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9716156 2024.03.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9716129 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9716151 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9716155 2024.03.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9716142 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9716116 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716113 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9716112 2024.03.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9716119 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 9716108 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9716102 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9716099 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9716141 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716098 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9716097 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9716094 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716091 2024.03.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9716093 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9716085 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9716087 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9716086 2024.03.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9716089 2024.03.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9716084 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9716082 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716081 2024.03.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9716083 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9716080 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9716078 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9716079 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9716147 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9716139 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716135 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 2 9716154 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9716146 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9716122 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716104 2024.03.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9716123 2024.03.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9716100 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9716103 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9716140 2024.03.19
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9716095 2024.03.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9716088 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9716090 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9716132 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9716126 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9716130 2024.03.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9716157 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716144 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 9716128 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9716120 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9716153 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9716115 2024.03.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9716110 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9716107 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9716109 2024.03.19
pospolity łyska, Fulica atra 1 9716105 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9716101 2024.03.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9716114 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 8 9716092 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9716134 2024.03.19
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9716133 2024.03.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9716127 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9716150 2024.03.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9716136 2024.03.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9716124 2024.03.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9716143 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9716145 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9716121 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9716118 2024.03.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9716131 2024.03.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9716138 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9716106 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9716117 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9716152 2024.03.19
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9716096 2024.03.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9716077 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9716076 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9716075 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9716073 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9716074 2024.03.19
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9716072 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9716071 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9716070 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9716068 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9716069 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9716066 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9716067 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 2 9716065 2024.03.19
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9716063 2024.03.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9716064 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9716062 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9711221 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 4 9711218 2024.03.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9711219 2024.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9711224 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9711220 2024.03.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9711217 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9711216 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 4 9711215 2024.03.19
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9711214 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 10 9711213 2024.03.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9711212 2024.03.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9711211 2024.03.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9707165 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9707166 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9707164 2024.03.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9707163 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9707162 2024.03.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9707144 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9707143 2024.03.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9707145 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707140 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9707141 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707142 2024.03.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9707138 2024.03.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9707139 2024.03.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9707137 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707136 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9707134 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9707135 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707133 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9707130 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707131 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707132 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707180 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9707181 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9707176 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9707182 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9707179 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9707177 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9707175 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707178 2024.03.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9707172 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9707174 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707171 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9707173 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9707170 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9707169 2024.03.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9707167 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9707127 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9707129 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707128 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9707124 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9707126 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707123 2024.03.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9707125 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9707122 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707121 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707120 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9707117 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9707119 2024.03.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9707118 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9707115 2024.03.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9707116 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707114 2024.03.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9707160 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9707161 2024.03.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9707158 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707159 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707157 2024.03.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9707156 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9707155 2024.03.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9707153 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707151 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707154 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707152 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9707150 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9707149 2024.03.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9707148 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707146 2024.03.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9707147 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707112 2024.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9707111 2024.03.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9707109 2024.03.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9707113 2024.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9707110 2024.03.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9707108 2024.03.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9707106 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9707105 2024.03.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9707107 2024.03.18
pospolity bogatka, Parus major 10 9707104 2024.03.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9707103 2024.03.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9707102 2024.03.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9707101 2024.03.18
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9707100 2024.03.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9707098 2024.03.18
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 25 9707099 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9700910 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9700895 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9700897 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9700891 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9700890 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9700892 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9700894 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9702011 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9702012 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9700896 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9700893 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9700888 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9700898 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9700887 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9700886 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9702009 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9702008 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9700878 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9702006 2024.03.17
pospolity kruk, Corvus corax 1 9702007 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9700907 2024.03.17
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9700917 2024.03.17
pospolity bogatka, Parus major 10 9700880 2024.03.17
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9702005 2024.03.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9700879 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 9700909 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9700916 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9700873 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9700872 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9702004 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9700885 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9702003 2024.03.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9700871 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9700884 2024.03.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9700883 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 9 9701996 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9701992 2024.03.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9700866 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9701994 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9702001 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9700914 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9700877 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9701985 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9701984 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9701983 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9701982 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9700858 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9701980 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9700837 2024.03.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9700834 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9701981 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9701978 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9701979 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9701989 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9700913 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9700934 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9702000 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9700870 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9700836 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9702002 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9700869 2024.03.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9701987 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9700868 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9700864 2024.03.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9701986 2024.03.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9701988 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9700881 2024.03.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9695020 2024.03.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9695019 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9695024 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9695021 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9695027 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9695023 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9695022 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9695026 2024.03.16
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9695028 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9695025 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9695018 2024.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9695017 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9695009 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9695016 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9694990 2024.03.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9694993 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9695006 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9695000 2024.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9694998 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694987 2024.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9694991 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694985 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9694992 2024.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9694986 2024.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9695002 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9694984 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9694983 2024.03.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9694988 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9694980 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9694981 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9694982 2024.03.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 9694979 2024.03.16
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9694978 2024.03.16
dość pospolity żuraw, Grus grus 54 9694977 2024.03.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9694975 2024.03.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9694976 2024.03.16
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9694974 2024.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9694973 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9694971 2024.03.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9694972 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694969 2024.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9694970 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9694961 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9694960 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9694958 2024.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9694968 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694959 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9694957 2024.03.16
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9694962 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694956 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9694955 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9694954 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9694953 2024.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9694967 2024.03.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9694966 2024.03.16
bardzo rzadki siniak, Columba oenas 1 9694965 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9694964 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9694963 2024.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9694952 2024.03.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9694951 2024.03.16
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9694950 2024.03.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9694949 2024.03.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9694948 2024.03.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9694947 2024.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9694946 2024.03.16
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9694945 2024.03.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9694944 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694943 2024.03.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 9694942 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9694941 2024.03.16
pospolity bogatka, Parus major 10 9694940 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9694939 2024.03.16
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9694938 2024.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 25 9694937 2024.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9695031 2024.03.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9695029 2024.03.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9695033 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9695032 2024.03.16
pospolity bogatka, Parus major 3 9695034 2024.03.16
pospolity kos, Turdus merula 2 9695030 2024.03.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9684146 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9684147 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9684145 2024.03.15
pospolity sroka, Pica pica 2 9684141 2024.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9684143 2024.03.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9684144 2024.03.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9684139 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9684140 2024.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9684138 2024.03.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9684142 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9684134 2024.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9684136 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9684137 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9684135 2024.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9684133 2024.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9684131 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9684132 2024.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9684130 2024.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9684160 2024.03.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9684159 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9684156 2024.03.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9684158 2024.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9684161 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9684155 2024.03.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9684157 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9684154 2024.03.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9684153 2024.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9684163 2024.03.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9684151 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9684152 2024.03.15
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9684162 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9684150 2024.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9684149 2024.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9684148 2024.03.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9684129 2024.03.15
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9684128 2024.03.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9680480 2024.03.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9680483 2024.03.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9680482 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9680481 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9680479 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9680478 2024.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9680476 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9680477 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9680514 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9680515 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9680511 2024.03.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9680513 2024.03.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9680512 2024.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9680510 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9680509 2024.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9680508 2024.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9680506 2024.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9680507 2024.03.15
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9680505 2024.03.15
pospolity sroka, Pica pica 2 9684125 2024.03.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9684127 2024.03.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9684124 2024.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9684126 2024.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9684123 2024.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9684121 2024.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9684120 2024.03.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9684119 2024.03.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9684118 2024.03.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9684117 2024.03.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9684116 2024.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9684115 2024.03.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9684122 2024.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9684114 2024.03.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9678764 2024.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9678763 2024.03.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9678762 2024.03.14
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9678765 2024.03.14
pospolity czyż, Spinus spinus 25 9678758 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9678759 2024.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9678761 2024.03.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9678757 2024.03.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9678760 2024.03.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9678756 2024.03.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9678755 2024.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9678754 2024.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9678753 2024.03.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9678752 2024.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9678749 2024.03.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9678750 2024.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9678751 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9678748 2024.03.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9678747 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9678746 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9678745 2024.03.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9678744 2024.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9678742 2024.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9678743 2024.03.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9678741 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9678740 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9678738 2024.03.14
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9678739 2024.03.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9680503 2024.03.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9680504 2024.03.14
pospolity sroka, Pica pica 2 9680502 2024.03.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9680501 2024.03.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9680500 2024.03.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9680499 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9680498 2024.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9680496 2024.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9680495 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9680493 2024.03.14
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9680494 2024.03.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9680497 2024.03.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9680492 2024.03.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9680491 2024.03.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9680490 2024.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9680489 2024.03.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9680488 2024.03.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9680486 2024.03.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9680487 2024.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9680485 2024.03.14
pospolity sroka, Pica pica 2 9680484 2024.03.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9678737 2024.03.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9674847 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9674846 2024.03.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9674845 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674844 2024.03.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9674843 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 2 9674842 2024.03.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9674841 2024.03.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9674840 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9674839 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9674838 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9674837 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674836 2024.03.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9674835 2024.03.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9674895 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674888 2024.03.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9674880 2024.03.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9674889 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9674877 2024.03.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9674876 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9674883 2024.03.13
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9674882 2024.03.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9674878 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9674873 2024.03.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9674868 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9674867 2024.03.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9674864 2024.03.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9674863 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9674860 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674858 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9674892 2024.03.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9674894 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9674886 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9674885 2024.03.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9674891 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9674890 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9674887 2024.03.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9674884 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9674872 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9674881 2024.03.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9674871 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 2 9674874 2024.03.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9674869 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9674865 2024.03.13
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9674861 2024.03.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9674879 2024.03.13
pospolity mazurek, Passer montanus 11 9674875 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674870 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9674866 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9674862 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9674859 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9674857 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674856 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9674855 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9674854 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9674853 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9674852 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9674851 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9674850 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9674849 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9674848 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674822 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9674820 2024.03.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9674816 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9674831 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9674827 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9674819 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674829 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9674824 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9674813 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674811 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9674809 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674808 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9674806 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674804 2024.03.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9674803 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674802 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9674825 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674826 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9674823 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9674821 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674833 2024.03.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9674832 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9674830 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9674818 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674815 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674817 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9674812 2024.03.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9674810 2024.03.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9674807 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9674805 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674800 2024.03.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9674799 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674798 2024.03.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9674797 2024.03.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9674796 2024.03.13
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9674795 2024.03.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9674794 2024.03.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9674801 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674793 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9674791 2024.03.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9674792 2024.03.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9674788 2024.03.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9674790 2024.03.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9674789 2024.03.13
pospolity bogatka, Parus major 10 9674786 2024.03.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 9674787 2024.03.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9669433 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9669431 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9669430 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 30 9669428 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9669425 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9669424 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 40 9669423 2024.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9669421 2024.03.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9669426 2024.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9669422 2024.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9669417 2024.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9669413 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9669414 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9669407 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9669409 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9669405 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9669403 2024.03.12
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9669400 2024.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9669411 2024.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9669395 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9669397 2024.03.12
pospolity sroka, Pica pica 1 9669393 2024.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9669391 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9669394 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9669390 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9669453 2024.03.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9669451 2024.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9669448 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9669445 2024.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9669447 2024.03.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9669442 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9669444 2024.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 13 9669440 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9669438 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9669435 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9669437 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9669432 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9669434 2024.03.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9669427 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9669429 2024.03.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9669452 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9669418 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9669420 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9669416 2024.03.12
pospolity sroka, Pica pica 1 9669419 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9669415 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9669410 2024.03.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9669412 2024.03.12
pospolity sroka, Pica pica 1 9669408 2024.03.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9669406 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9669404 2024.03.12
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9669402 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9669399 2024.03.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9669401 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9669398 2024.03.12
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9669396 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9669392 2024.03.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9669379 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9669381 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9669378 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9669382 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9669376 2024.03.12
pospolity sroka, Pica pica 1 9669380 2024.03.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9669374 2024.03.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9669373 2024.03.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9669377 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9669384 2024.03.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9669371 2024.03.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9669383 2024.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9669375 2024.03.12
pospolity sroka, Pica pica 1 9669372 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9669370 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9669369 2024.03.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9669363 2024.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9669365 2024.03.12
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9669367 2024.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9669364 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9669366 2024.03.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9669368 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9669362 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9669361 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9669359 2024.03.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9669358 2024.03.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9669360 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9669357 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9669356 2024.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9669354 2024.03.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9669355 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9669353 2024.03.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9669350 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9669351 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9669347 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9669348 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9669349 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9669346 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9669344 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9669343 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9669345 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9669342 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9669341 2024.03.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9669340 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9669339 2024.03.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9669338 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9669337 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9669336 2024.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9666977 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9666980 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9666984 2024.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 35 9666973 2024.03.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9666981 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9666979 2024.03.12