DRUŻYNA

Drużyna: Balbi. Obserwator: Magdalena Naber

Liczba gatunków: 86

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 230 1705 75 75 2 8 29 36
2 272 1182 86 45 0 5 16 24
3 0 0 86 0 0 0 0 0
4 0 0 86 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9604517 2024.02.29
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9604516 2024.02.28
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 9601438 2024.02.28
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9601437 2024.02.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 9596957 2024.02.27
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 9596956 2024.02.27
bardzo rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9596824 2024.02.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9596826 2024.02.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9596825 2024.02.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580646 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580671 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9580674 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580670 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9580667 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580669 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9580661 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580662 2024.02.20
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9580656 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580665 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580648 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580655 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580658 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9580653 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580647 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9580694 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580692 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580693 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580690 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9580691 2024.02.20
pospolity mandarynka, Aix galericulata 6 9580688 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9580689 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580687 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580686 2024.02.20
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9580684 2024.02.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580683 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580685 2024.02.20
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9580681 2024.02.20
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9580682 2024.02.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580679 2024.02.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580680 2024.02.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580589 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580597 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580628 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580616 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9580584 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9580588 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9580592 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9580570 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9580572 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9580556 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580565 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580548 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9580546 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9580553 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580536 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9580636 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580621 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580614 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580613 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580611 2024.02.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580609 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580642 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9580602 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9580601 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580608 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580638 2024.02.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580644 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580590 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580629 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580617 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9580635 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580624 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580645 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9580603 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9580612 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580640 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580625 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9580596 2024.02.20
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9580593 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580591 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580586 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580627 2024.02.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580620 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580622 2024.02.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580581 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580582 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580573 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580574 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580571 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580569 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580562 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9580580 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580557 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580552 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580542 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9580550 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580538 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580583 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580605 2024.02.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9580577 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 36 9580555 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9580561 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580547 2024.02.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9580543 2024.02.20
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9580539 2024.02.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9580540 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580537 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9580535 2024.02.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580532 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9580576 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580578 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9580575 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580595 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580560 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580607 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580558 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580568 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9580554 2024.02.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9580549 2024.02.20
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9580541 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580545 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580544 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580534 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9580533 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9580631 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 9580632 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9580626 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9580634 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580618 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9580619 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580630 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580610 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9580606 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580600 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580594 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9580641 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 9580599 2024.02.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580639 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580528 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580527 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580525 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580526 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580524 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9580523 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580521 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9580520 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580519 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580518 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580517 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580516 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9580514 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9580515 2024.02.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9580513 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580491 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 21 9580487 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580485 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580483 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580484 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580476 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580470 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580475 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 9580469 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9580467 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580462 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580459 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9580460 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 155 9580456 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580499 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580494 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9580497 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 32 9580490 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9580488 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580530 2024.02.20
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9580480 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 22 9580477 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9580471 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9580468 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580463 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580464 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580457 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580512 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 16 9580510 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9580511 2024.02.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580509 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 13 9580508 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9580507 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580506 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9580504 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580503 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580505 2024.02.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580501 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9580502 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580500 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9580495 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9580496 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 22 9580481 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9580479 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9580493 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580474 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580492 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580489 2024.02.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9580472 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9580466 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580486 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580465 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9580461 2024.02.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9580458 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 19 9580455 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9580452 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580451 2024.02.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9580448 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580449 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580450 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580447 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580446 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9580445 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9580444 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9580442 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9580441 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9580443 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580439 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9580438 2024.02.20
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9580435 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9580440 2024.02.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9580436 2024.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9580437 2024.02.20
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9551721 2024.02.17
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9544960 2024.02.15
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9538260 2024.02.13
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9520759 2024.02.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9519044 2024.02.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9519043 2024.02.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9519041 2024.02.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9519040 2024.02.08
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9519039 2024.02.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9519042 2024.02.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9519037 2024.02.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9519038 2024.02.08
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9519036 2024.02.08
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9519035 2024.02.08
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 9519045 2024.02.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9519031 2024.02.08
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9519034 2024.02.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9519033 2024.02.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9519032 2024.02.08
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9519029 2024.02.08
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9519030 2024.02.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9519028 2024.02.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9519027 2024.02.08
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9515726 2024.02.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9515676 2024.02.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9515677 2024.02.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9515678 2024.02.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9515672 2024.02.07
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9515675 2024.02.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9515674 2024.02.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9515673 2024.02.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9515669 2024.02.07
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9515671 2024.02.07
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9515667 2024.02.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9515670 2024.02.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9515668 2024.02.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9515666 2024.02.07
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9515303 2024.02.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9515302 2024.02.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9515301 2024.02.07
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9515300 2024.02.07
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9511054 2024.02.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9511053 2024.02.05
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9511052 2024.02.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9511051 2024.02.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9500041 2024.02.02
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9494662 2024.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9494660 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9494663 2024.01.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9494643 2024.01.28
pospolity sroka, Pica pica 3 9494647 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9494661 2024.01.28
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9494644 2024.01.28
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9494655 2024.01.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9494659 2024.01.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9494650 2024.01.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9494648 2024.01.28
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9494658 2024.01.28
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9494656 2024.01.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9494646 2024.01.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9494651 2024.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9494636 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 2 9494641 2024.01.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9494639 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9494638 2024.01.28
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 6 9494664 2024.01.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9494657 2024.01.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9494645 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9494653 2024.01.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9494654 2024.01.28
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9494640 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 3 9494642 2024.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9494652 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9494637 2024.01.28
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9494635 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9494632 2024.01.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9494634 2024.01.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9494631 2024.01.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9494629 2024.01.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9494630 2024.01.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9476798 2024.01.27
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 170 9476757 2024.01.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 340 9476758 2024.01.27
pospolity łyska, Fulica atra 24 9476756 2024.01.27
pospolity mandarynka, Aix galericulata 26 9476755 2024.01.27
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9476753 2024.01.27
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9476754 2024.01.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9475224 2024.01.27
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9475222 2024.01.27
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9475223 2024.01.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9475120 2024.01.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9472979 2024.01.26
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9472980 2024.01.26
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9472989 2024.01.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9472988 2024.01.26
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9472987 2024.01.26
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9472986 2024.01.26
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 2 9472985 2024.01.26
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9472984 2024.01.26
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9472983 2024.01.26
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9472982 2024.01.26
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9472981 2024.01.26
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9472978 2024.01.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9472977 2024.01.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9472976 2024.01.26
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9472975 2024.01.26
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9472974 2024.01.26
pospolity sroka, Pica pica 3 9472973 2024.01.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9472972 2024.01.26
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9472971 2024.01.26
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9472970 2024.01.26
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9472969 2024.01.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9472968 2024.01.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9472967 2024.01.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9472966 2024.01.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 9472965 2024.01.26
pospolity bogatka, Parus major 6 9472964 2024.01.26
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 9472963 2024.01.26
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 17 9469757 2024.01.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 32 9465504 2024.01.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9465505 2024.01.23
dość pospolity żuraw, Grus grus 5 9465506 2024.01.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9465510 2024.01.23
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 9465508 2024.01.23
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 11 9465509 2024.01.23
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9465511 2024.01.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9465507 2024.01.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9465503 2024.01.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9462776 2024.01.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9462778 2024.01.22
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9462774 2024.01.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9462775 2024.01.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9462777 2024.01.22
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 9 9462773 2024.01.22
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9462771 2024.01.22
pospolity sroka, Pica pica 1 9462772 2024.01.22
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9462769 2024.01.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9462770 2024.01.22
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9462766 2024.01.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9462768 2024.01.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9462767 2024.01.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9462765 2024.01.22
bardzo rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 30 9462763 2024.01.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 9462434 2024.01.22
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9462101 2024.01.22
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9458538 2024.01.21
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 40 9456597 2024.01.21
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9448290 2024.01.19
bardzo rzadki ogorzałka, Aythya marila 3 9448291 2024.01.19
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9447955 2024.01.19
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 18 9447479 2024.01.19
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9447481 2024.01.19
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9447199 2024.01.19
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9447200 2024.01.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9447162 2024.01.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9447161 2024.01.19
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9447159 2024.01.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9447160 2024.01.19
pospolity kos, Turdus merula 2 9447158 2024.01.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9447157 2024.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9447156 2024.01.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9447155 2024.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9447153 2024.01.19
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 2 9447154 2024.01.19
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9447152 2024.01.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9447150 2024.01.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9447151 2024.01.19
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9447147 2024.01.19
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9447148 2024.01.19
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9447146 2024.01.19
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9447149 2024.01.19
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9447145 2024.01.19
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9447144 2024.01.19
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9444876 2024.01.18
bardzo rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9444875 2024.01.17
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9444870 2024.01.17
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9515921 2024.01.16
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 9 9515922 2024.01.16
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9444869 2024.01.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9444872 2024.01.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9444877 2024.01.15
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9444874 2024.01.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9444867 2024.01.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9444865 2024.01.15
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9444864 2024.01.15
pospolity bogatka, Parus major 2 9444862 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9444861 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9444858 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9444863 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9444857 2024.01.15
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 9444860 2024.01.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9444859 2024.01.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9444855 2024.01.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9444856 2024.01.15
pospolity kos, Turdus merula 2 9444851 2024.01.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9444853 2024.01.15
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9444852 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9444850 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9444849 2024.01.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9444847 2024.01.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9444846 2024.01.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9444843 2024.01.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9444838 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9444848 2024.01.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9444845 2024.01.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9444841 2024.01.15
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9444836 2024.01.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9444840 2024.01.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9444837 2024.01.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9374652 2024.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9374647 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 52 9374655 2024.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9374648 2024.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9374649 2024.01.13
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9364624 2024.01.13
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9363895 2024.01.13
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9360243 2024.01.12
pospolity kos, Turdus merula 2 9360244 2024.01.12
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9360242 2024.01.12
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9356550 2024.01.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9356551 2024.01.11
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9353784 2024.01.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9353783 2024.01.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9353782 2024.01.10
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9353779 2024.01.10
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9353781 2024.01.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 9353778 2024.01.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9353780 2024.01.10
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9353772 2024.01.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9353777 2024.01.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9353774 2024.01.10
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9353771 2024.01.10
pospolity mandarynka, Aix galericulata 40 9353770 2024.01.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9353773 2024.01.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9353768 2024.01.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9353769 2024.01.10
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9353766 2024.01.10
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9353767 2024.01.10
pospolity mandarynka, Aix galericulata 9 9353763 2024.01.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9353764 2024.01.10
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9353760 2024.01.10
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9353765 2024.01.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9353758 2024.01.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9353762 2024.01.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9353761 2024.01.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9353757 2024.01.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9353755 2024.01.10
pospolity kos, Turdus merula 2 9353756 2024.01.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9353754 2024.01.10
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9353752 2024.01.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9353753 2024.01.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9353751 2024.01.10
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9353750 2024.01.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 24 9352431 2024.01.09
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9352429 2024.01.09
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 62 9352427 2024.01.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9352428 2024.01.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9352430 2024.01.09
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9352425 2024.01.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9352426 2024.01.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9352415 2024.01.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9352414 2024.01.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9352423 2024.01.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9352424 2024.01.09
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9352419 2024.01.09
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9352421 2024.01.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9352422 2024.01.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9352420 2024.01.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9352418 2024.01.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9352413 2024.01.09
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9352417 2024.01.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9352416 2024.01.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9352410 2024.01.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9352411 2024.01.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9352409 2024.01.09
pospolity bogatka, Parus major 8 9352412 2024.01.09

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.