DRUŻYNA

Drużyna: Beata Kawka. Obserwator: Beata Kawka

Liczba gatunków: 81

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 117 742 47 47 1 4 15 27
2 90 581 58 40 0 2 10 28
3 81 206 81 51 0 3 18 30
4 0 0 81 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 3 9789900 2024.03.31
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9789901 2024.03.31
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9789899 2024.03.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9789902 2024.03.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9790072 2024.03.31
pospolity sroka, Pica pica 1 9790071 2024.03.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9790067 2024.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9790069 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9790065 2024.03.31
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9790066 2024.03.31
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9790062 2024.03.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9790063 2024.03.31
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9790061 2024.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9790070 2024.03.31
pospolity kos, Turdus merula 1 9790064 2024.03.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9790068 2024.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9790057 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 2 9790058 2024.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9790060 2024.03.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9790059 2024.03.31
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9739162 2024.03.24
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9739160 2024.03.24
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9739161 2024.03.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9739159 2024.03.24
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9739158 2024.03.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9739157 2024.03.24
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9739156 2024.03.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9739155 2024.03.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9739154 2024.03.24
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9739150 2024.03.24
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9739151 2024.03.24
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9739152 2024.03.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9739153 2024.03.24
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9739149 2024.03.24
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9739148 2024.03.24
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9739147 2024.03.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9739144 2024.03.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9739143 2024.03.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9739146 2024.03.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9739145 2024.03.24
pospolity łyska, Fulica atra 5 9739140 2024.03.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9739142 2024.03.24
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9739141 2024.03.24
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9739139 2024.03.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9657231 2024.03.10
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9657228 2024.03.10
pospolity czyż, Spinus spinus 20 9657229 2024.03.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9657223 2024.03.10
pospolity kos, Turdus merula 1 9657226 2024.03.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9657227 2024.03.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9657225 2024.03.10
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9657219 2024.03.10
pospolity kruk, Corvus corax 3 9657224 2024.03.10
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9657215 2024.03.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9657214 2024.03.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9657217 2024.03.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9657222 2024.03.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9657216 2024.03.10
pospolity kos, Turdus merula 2 9657221 2024.03.10
pospolity bogatka, Parus major 5 9657220 2024.03.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9657218 2024.03.10
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9657212 2024.03.10
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 9657213 2024.03.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9633160 2024.03.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9633161 2024.03.03
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9633159 2024.03.03
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9633157 2024.03.03
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9633154 2024.03.03
pospolity bogatka, Parus major 3 9633158 2024.03.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9633153 2024.03.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9633155 2024.03.03
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9633152 2024.03.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9633156 2024.03.03
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9633150 2024.03.03
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9633149 2024.03.03
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9633151 2024.03.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9633147 2024.03.03
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9633146 2024.03.03
pospolity sroka, Pica pica 2 9633148 2024.03.03
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9633144 2024.03.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9633145 2024.03.03
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9592488 2024.02.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9592490 2024.02.26
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9592487 2024.02.26
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9592484 2024.02.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9592486 2024.02.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9592489 2024.02.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9592482 2024.02.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9592481 2024.02.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9592485 2024.02.26
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9592483 2024.02.26
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9592480 2024.02.26
pospolity bogatka, Parus major 2 9592479 2024.02.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9592477 2024.02.26
pospolity kos, Turdus merula 2 9592478 2024.02.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9592476 2024.02.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9562843 2024.02.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9562841 2024.02.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9562842 2024.02.18
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9562838 2024.02.18
pospolity kruk, Corvus corax 1 9562836 2024.02.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9562840 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 5 9562844 2024.02.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9562839 2024.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9562835 2024.02.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9562837 2024.02.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9562834 2024.02.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9529679 2024.02.11
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9529678 2024.02.11
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9529676 2024.02.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9529675 2024.02.11
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9529673 2024.02.11
pospolity sroka, Pica pica 1 9529677 2024.02.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9529669 2024.02.11
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9529668 2024.02.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9529672 2024.02.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9529674 2024.02.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9529671 2024.02.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 9529667 2024.02.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9529666 2024.02.11
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9529662 2024.02.11
pospolity kos, Turdus merula 2 9529670 2024.02.11
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9529663 2024.02.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9529664 2024.02.11
pospolity bogatka, Parus major 5 9529665 2024.02.11
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 25 9520959 2024.02.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 9 9520957 2024.02.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9520956 2024.02.09
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 40 9520958 2024.02.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9520953 2024.02.09
pospolity kruk, Corvus corax 1 9520955 2024.02.09
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9520951 2024.02.09
pospolity bogatka, Parus major 5 9520954 2024.02.09
pospolity kos, Turdus merula 2 9520952 2024.02.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9520950 2024.02.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9520949 2024.02.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 9 9520948 2024.02.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 40 9520947 2024.02.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 9520946 2024.02.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9520944 2024.02.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9520945 2024.02.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9520943 2024.02.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9510944 2024.02.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9510941 2024.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9510942 2024.02.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9510938 2024.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9510939 2024.02.05
pospolity mandarynka, Aix galericulata 8 9510945 2024.02.05
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9510940 2024.02.05
pospolity łyska, Fulica atra 10 9510943 2024.02.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9510937 2024.02.05
pospolity bogatka, Parus major 2 9510946 2024.02.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9510934 2024.02.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9510935 2024.02.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9510936 2024.02.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9510933 2024.02.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 9510932 2024.02.05
pospolity łyska, Fulica atra 2 9510930 2024.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9510931 2024.02.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9510926 2024.02.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9510928 2024.02.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9510929 2024.02.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9510924 2024.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9510925 2024.02.05
pospolity bogatka, Parus major 3 9510927 2024.02.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9510923 2024.02.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9510920 2024.02.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9510922 2024.02.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9510921 2024.02.05
pospolity sroka, Pica pica 1 9510919 2024.02.05
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9510918 2024.02.05
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9481299 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9481300 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9481298 2024.01.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9481297 2024.01.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9481293 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9481294 2024.01.28
pospolity kos, Turdus merula 3 9481295 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9481292 2024.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9481290 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9481291 2024.01.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 9481289 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9481287 2024.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9481285 2024.01.28
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9481288 2024.01.28
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9481286 2024.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9481284 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9481282 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 5 9481283 2024.01.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9481281 2024.01.28
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9481280 2024.01.28
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9456915 2024.01.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9456913 2024.01.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9456914 2024.01.21
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9456911 2024.01.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9456912 2024.01.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9456908 2024.01.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9456910 2024.01.21
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9456909 2024.01.21
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 7 9456906 2024.01.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9456907 2024.01.21
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9456905 2024.01.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9456903 2024.01.21
pospolity sroka, Pica pica 1 9456904 2024.01.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9456901 2024.01.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9456902 2024.01.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9456899 2024.01.21
pospolity bogatka, Parus major 3 9456900 2024.01.21
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9456898 2024.01.21
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9456897 2024.01.21
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9456896 2024.01.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9456895 2024.01.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9456894 2024.01.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9456892 2024.01.21
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9456893 2024.01.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9456890 2024.01.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9456891 2024.01.21
pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9456889 2024.01.21
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 10 9456885 2024.01.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9456888 2024.01.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 9456886 2024.01.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9456887 2024.01.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9456884 2024.01.21
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 25 9456883 2024.01.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9446068 2024.01.19
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9378426 2024.01.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9372793 2024.01.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9372789 2024.01.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 9372788 2024.01.14
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9372785 2024.01.14
pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9372782 2024.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9372780 2024.01.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 80 9372777 2024.01.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9372775 2024.01.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 9 9372772 2024.01.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9372771 2024.01.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9372770 2024.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9372794 2024.01.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 12 9372791 2024.01.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9372792 2024.01.14
pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9372790 2024.01.14
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9372786 2024.01.14
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 8 9372787 2024.01.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9372783 2024.01.14
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9372784 2024.01.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9372781 2024.01.14
pospolity bogatka, Parus major 3 9372779 2024.01.14
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9372778 2024.01.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9372796 2024.01.14
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9372795 2024.01.14
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9372776 2024.01.14
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9372773 2024.01.14
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9372774 2024.01.14
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9355742 2024.01.11
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9339547 2024.01.07
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9339551 2024.01.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9339550 2024.01.07
pospolity mandarynka, Aix galericulata 10 9339537 2024.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9339542 2024.01.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9339546 2024.01.07
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9339540 2024.01.07
pospolity łyska, Fulica atra 2 9339538 2024.01.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9339548 2024.01.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9339549 2024.01.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9339541 2024.01.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9339543 2024.01.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9339539 2024.01.07
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9339536 2024.01.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9339544 2024.01.07
pospolity bogatka, Parus major 3 9339545 2024.01.07
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9337500 2024.01.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9337502 2024.01.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9337503 2024.01.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9337501 2024.01.06
pospolity czyż, Spinus spinus 25 9333969 2024.01.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9333968 2024.01.06
pospolity sroka, Pica pica 1 9333971 2024.01.06
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9333965 2024.01.06
pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9333963 2024.01.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9333970 2024.01.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9333967 2024.01.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9333964 2024.01.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9333966 2024.01.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9333960 2024.01.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9333961 2024.01.06
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9333958 2024.01.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9333959 2024.01.06
pospolity bogatka, Parus major 3 9333962 2024.01.06

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.