DRUŻYNA

Drużyna: Stanisław Turowski. Obserwator: Stanisław Turowski

Liczba gatunków: 74

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 32 35 26 26 0 1 7 18
2 7 10 32 7 0 2 2 3
3 9 11 38 8 0 1 4 3
5 8 9 45 8 1 3 4 0
6 3 3 47 3 0 1 2 0
7 23 23 60 18 0 2 14 2
8 6 13 65 6 0 2 3 1
9 9 16 67 7 0 1 4 2
10 9 9 71 6 1 2 1 2
12 4 252 74 4 0 2 0 2
4 0 0 74 0 0 0 0 0
11 0 0 74 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9286311 2023.12.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 9286312 2023.12.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9286313 2023.12.23
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9273624 2023.12.17
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9105840 2023.10.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9089554 2023.10.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9089555 2023.10.15
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9089556 2023.10.15
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9081266 2023.10.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9081100 2023.10.14
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9081099 2023.10.14
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9081033 2023.10.14
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9060843 2023.10.09
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8999111 2023.09.23
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8935818 2023.09.06
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8944071 2023.09.06
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8944070 2023.09.06
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8935821 2023.09.06
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8935822 2023.09.06
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 2 8935819 2023.09.06
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8935820 2023.09.06
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8935830 2023.09.06
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8888028 2023.08.24
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8888027 2023.08.24
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8858604 2023.08.14
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8858602 2023.08.14
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8858603 2023.08.14
bardzo rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 5 8857835 2023.08.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8782848 2023.07.21
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8782847 2023.07.21
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8782846 2023.07.21
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8771062 2023.07.18
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8715454 2023.07.02
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8715455 2023.07.02
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8715453 2023.07.02
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8715468 2023.07.02
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8715471 2023.07.02
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8715464 2023.07.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8715467 2023.07.02
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8715463 2023.07.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8715466 2023.07.02
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8715465 2023.07.02
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8715462 2023.07.02
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8715461 2023.07.02
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8715458 2023.07.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8715459 2023.07.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8715460 2023.07.02
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8715470 2023.07.02
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8715456 2023.07.02
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8715469 2023.07.02
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8715457 2023.07.02
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8671092 2023.06.20
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8671093 2023.06.20
bardzo rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8671091 2023.06.20
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8535456 2023.05.26
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8533050 2023.05.26
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8437307 2023.05.13
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8416157 2023.05.09
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8416158 2023.05.09
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8416156 2023.05.09
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8415741 2023.05.09
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8406561 2023.05.08
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8032937 2023.03.19
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8029466 2023.03.19
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8029461 2023.03.19
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8024566 2023.03.18
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7986915 2023.03.11
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7986911 2023.03.11
pospolity czyż, Spinus spinus 1 7986913 2023.03.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7986910 2023.03.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7986914 2023.03.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7901269 2023.02.18
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7901266 2023.02.18
pospolity sroka, Pica pica 2 7901265 2023.02.18
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 7901270 2023.02.18
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7901264 2023.02.18
bardzo rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7875828 2023.02.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7849884 2023.02.04
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7834558 2023.01.29
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7834505 2023.01.29
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7834506 2023.01.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7833899 2023.01.29
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7833892 2023.01.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7833802 2023.01.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7833801 2023.01.29
pospolity sroka, Pica pica 1 7833799 2023.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7833800 2023.01.29
pospolity bogatka, Parus major 1 7833798 2023.01.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7833796 2023.01.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7833795 2023.01.29
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7833794 2023.01.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7833797 2023.01.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7807827 2023.01.22
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7756547 2023.01.08
pospolity bogatka, Parus major 1 7752461 2023.01.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7752462 2023.01.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7752460 2023.01.07
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7752176 2023.01.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7752175 2023.01.07
pospolity łyska, Fulica atra 1 7752174 2023.01.07
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7752173 2023.01.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7752172 2023.01.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7752170 2023.01.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7752169 2023.01.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7752168 2023.01.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7752167 2023.01.07
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7752166 2023.01.07
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 7752171 2023.01.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7723258 2023.01.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7723246 2023.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.