DRUŻYNA

Drużyna: Ptaki Kępy Potockiej. Obserwator: Światopełk Smoczyński

Liczba gatunków: 73

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 2 42 1 1 0 1 0 0
2 40 455 28 27 0 0 7 20
3 77 432 56 50 0 3 18 29
4 28 118 63 20 0 4 9 7
5 14 116 73 10 0 4 6 0
11 1 1 73 1 0 1 0 0
6 0 0 73 0 0 0 0 0
7 0 0 73 0 0 0 0 0
8 0 0 73 0 0 0 0 0
9 0 0 73 0 0 0 0 0
10 0 0 73 0 0 0 0 0
12 0 0 73 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 9204960 2023.11.22
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8419449 2023.05.10
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8419446 2023.05.10
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 1 8419447 2023.05.10
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8420511 2023.05.10
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8419448 2023.05.10
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8406680 2023.05.07
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8406679 2023.05.07
pospolity jerzyk, Apus apus 100 8406677 2023.05.07
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8373928 2023.05.03
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8373929 2023.05.03
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8351934 2023.05.02
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8351937 2023.05.02
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8351935 2023.05.02
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8351941 2023.05.02
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8205946 2023.04.14
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 30 8205945 2023.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8205947 2023.04.14
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8205948 2023.04.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8206006 2023.04.14
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8197050 2023.04.12
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8192747 2023.04.12
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8192764 2023.04.12
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8197053 2023.04.12
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8197070 2023.04.12
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8197067 2023.04.12
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8197055 2023.04.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8189053 2023.04.11
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8186628 2023.04.11
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8186629 2023.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8177222 2023.04.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8177599 2023.04.10
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8177220 2023.04.10
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8177221 2023.04.10
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8177597 2023.04.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8169284 2023.04.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 8169295 2023.04.09
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 1 8169265 2023.04.09
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 8169266 2023.04.09
bardzo rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 8169298 2023.04.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8169272 2023.04.09
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8169273 2023.04.09
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8169280 2023.04.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8119782 2023.03.30
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8119779 2023.03.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8105793 2023.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8105794 2023.03.29
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8097270 2023.03.27
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8097272 2023.03.27
rzadki bąk, Botaurus stellaris 2 8097269 2023.03.27
rzadki batalion, Calidris pugnax 1 8097271 2023.03.27
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8097267 2023.03.26
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8097268 2023.03.26
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 8097263 2023.03.26
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 50 8097264 2023.03.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8097266 2023.03.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8064740 2023.03.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8057172 2023.03.22
pospolity kos, Turdus merula 1 8057174 2023.03.22
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 8057171 2023.03.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8057173 2023.03.22
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8059628 2023.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8057175 2023.03.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8059627 2023.03.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8053695 2023.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8053694 2023.03.21
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8053696 2023.03.21
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8053693 2023.03.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8032572 2023.03.19
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8032577 2023.03.19
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8032569 2023.03.19
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8032588 2023.03.19
pospolity kos, Turdus merula 1 8032585 2023.03.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8032584 2023.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8032580 2023.03.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8032578 2023.03.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8032570 2023.03.19
dość pospolity żuraw, Grus grus 3 8032566 2023.03.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8032587 2023.03.19
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8016597 2023.03.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8014908 2023.03.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8014907 2023.03.17
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8008286 2023.03.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7989387 2023.03.12
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7989234 2023.03.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 50 7989385 2023.03.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7978989 2023.03.09
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7978986 2023.03.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7978988 2023.03.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 20 7976148 2023.03.08
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7976150 2023.03.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7976157 2023.03.07
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 7976153 2023.03.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7976156 2023.03.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7976145 2023.03.07
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 7976163 2023.03.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7976158 2023.03.07
pospolity mandarynka, Aix galericulata 20 8053699 2023.03.07
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 7976162 2023.03.07
pospolity kruk, Corvus corax 1 7968090 2023.03.06
pospolity łyska, Fulica atra 20 7968098 2023.03.06
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 5 7968094 2023.03.06
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7968096 2023.03.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7968091 2023.03.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7968097 2023.03.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7968092 2023.03.06
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 7968100 2023.03.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7968099 2023.03.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7968093 2023.03.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7966663 2023.03.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 7966666 2023.03.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 6 7968102 2023.03.05
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 7966661 2023.03.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 7966667 2023.03.05
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 7966659 2023.03.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7952674 2023.03.03
pospolity czyż, Spinus spinus 30 7952675 2023.03.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7952676 2023.03.03
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7952673 2023.03.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7945129 2023.03.01
pospolity czyż, Spinus spinus 30 7941367 2023.02.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7941359 2023.02.28
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 7941870 2023.02.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7941357 2023.02.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7941356 2023.02.28
pospolity kos, Turdus merula 1 7940607 2023.02.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7941369 2023.02.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 7941355 2023.02.28
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7940606 2023.02.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 30 7941368 2023.02.28
pospolity bogatka, Parus major 50 7941358 2023.02.28
rzadki krakwa, Mareca strepera 1 7927676 2023.02.25
pospolity sroka, Pica pica 3 7927669 2023.02.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7927671 2023.02.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7927668 2023.02.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7927667 2023.02.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7927670 2023.02.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7927666 2023.02.25
pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7927665 2023.02.25
pospolity czyż, Spinus spinus 1 7923437 2023.02.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7927715 2023.02.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7923436 2023.02.24
dość pospolity żuraw, Grus grus 10 7927677 2023.02.24
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7918969 2023.02.23
pospolity czyż, Spinus spinus 40 7918974 2023.02.23
pospolity kos, Turdus merula 20 7918972 2023.02.23
pospolity bogatka, Parus major 50 7918970 2023.02.23
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7918977 2023.02.23
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7921048 2023.02.23
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 7918973 2023.02.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7918975 2023.02.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7918980 2023.02.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7921049 2023.02.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7918979 2023.02.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 50 7918971 2023.02.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7918982 2023.02.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 7918978 2023.02.23
pospolity sroka, Pica pica 1 7918983 2023.02.23
pospolity mazurek, Passer montanus 40 7918981 2023.02.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7918984 2023.02.23
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 7801708 2023.01.20
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 7766788 2023.01.10

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.