DRUŻYNA

Drużyna: by chance. Obserwator: Natalia Zagajewska

Liczba gatunków: 102

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 233 816 62 62 1 6 22 33
2 122 367 75 57 0 5 18 34
3 138 636 89 57 0 2 18 37
4 59 155 102 42 0 5 10 27
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity piegża, Curruca curruca 2 9878804 2024.04.11
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 9848347 2024.04.07
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9848346 2024.04.07
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9848345 2024.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9848344 2024.04.07
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9848343 2024.04.07
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9848342 2024.04.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9848341 2024.04.07
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9848340 2024.04.07
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9848337 2024.04.07
pospolity sroka, Pica pica 2 9848339 2024.04.07
pospolity kos, Turdus merula 2 9848338 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9848335 2024.04.07
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 9848334 2024.04.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9848336 2024.04.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9848333 2024.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9848332 2024.04.07
pospolity bogatka, Parus major 4 9848331 2024.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9848330 2024.04.07
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9848328 2024.04.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9848329 2024.04.07
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9848327 2024.04.07
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9848326 2024.04.07
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9837338 2024.04.06
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9837337 2024.04.06
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9835575 2024.04.06
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9835573 2024.04.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 15 9835574 2024.04.06
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9835576 2024.04.06
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9835571 2024.04.06
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9835570 2024.04.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9825926 2024.04.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9825924 2024.04.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9825922 2024.04.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9825920 2024.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9825921 2024.04.05
pospolity bogatka, Parus major 3 9825923 2024.04.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9825919 2024.04.05
pospolity sroka, Pica pica 1 9825918 2024.04.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9825917 2024.04.05
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9825915 2024.04.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9825914 2024.04.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9825916 2024.04.05
pospolity kos, Turdus merula 2 9825913 2024.04.05
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9825909 2024.04.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9825911 2024.04.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9825910 2024.04.05
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9825907 2024.04.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9825908 2024.04.05
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9825912 2024.04.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9825905 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9825906 2024.04.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9825904 2024.04.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9825903 2024.04.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9825902 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9825900 2024.04.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9825901 2024.04.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9825899 2024.04.05
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9825898 2024.04.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9769401 2024.03.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9769399 2024.03.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9769398 2024.03.28
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9769400 2024.03.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9769396 2024.03.28
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9769395 2024.03.28
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9769392 2024.03.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9769397 2024.03.28
pospolity kos, Turdus merula 3 9769393 2024.03.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9769394 2024.03.28
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9769391 2024.03.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9760552 2024.03.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9760553 2024.03.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9760557 2024.03.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9760556 2024.03.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9760555 2024.03.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9760554 2024.03.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9751725 2024.03.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9751724 2024.03.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9751723 2024.03.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9751722 2024.03.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 9751721 2024.03.25
pospolity kos, Turdus merula 3 9751720 2024.03.25
pospolity bogatka, Parus major 3 9751719 2024.03.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9751718 2024.03.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9751717 2024.03.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9751741 2024.03.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9751740 2024.03.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9751739 2024.03.25
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9751738 2024.03.25
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9751737 2024.03.25
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 9751736 2024.03.25
pospolity łyska, Fulica atra 5 9751735 2024.03.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9751734 2024.03.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9751733 2024.03.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9751732 2024.03.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9751731 2024.03.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9751730 2024.03.25
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9751729 2024.03.25
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9751728 2024.03.25
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9751727 2024.03.25
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9751726 2024.03.25
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9749606 2024.03.23
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9749607 2024.03.23
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9749614 2024.03.23
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9749608 2024.03.23
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 5 9749613 2024.03.23
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9749618 2024.03.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9749615 2024.03.23
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9749611 2024.03.23
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9749617 2024.03.23
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9749612 2024.03.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9749636 2024.03.23
pospolity sroka, Pica pica 3 9749635 2024.03.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9749627 2024.03.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9749631 2024.03.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9749634 2024.03.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9749633 2024.03.23
pospolity kos, Turdus merula 3 9749630 2024.03.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9749628 2024.03.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9749632 2024.03.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9749626 2024.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 9749622 2024.03.23
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9749621 2024.03.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9749624 2024.03.22
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9749623 2024.03.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9675525 2024.03.14
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9674364 2024.03.13
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9672469 2024.03.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9672468 2024.03.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9672467 2024.03.13
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 50 9672458 2024.03.13
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9672457 2024.03.13
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 9672466 2024.03.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9672459 2024.03.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9672456 2024.03.13
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9672454 2024.03.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9672455 2024.03.13
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9672453 2024.03.13
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9672452 2024.03.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9672465 2024.03.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9672464 2024.03.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9672463 2024.03.13
pospolity czyż, Spinus spinus 15 9672462 2024.03.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9672461 2024.03.13
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9672460 2024.03.13
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9668507 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9667230 2024.03.12
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9667229 2024.03.12
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9667228 2024.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9667227 2024.03.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9667226 2024.03.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9667225 2024.03.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9667224 2024.03.12
pospolity łyska, Fulica atra 4 9667223 2024.03.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9667222 2024.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9667221 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9667220 2024.03.12
pospolity kos, Turdus merula 1 9667219 2024.03.12
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 9667218 2024.03.12
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9667217 2024.03.12
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9667216 2024.03.12
pospolity sroka, Pica pica 4 9667215 2024.03.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9667214 2024.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9667213 2024.03.12
pospolity czyż, Spinus spinus 5 9667212 2024.03.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9667211 2024.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9667210 2024.03.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9667209 2024.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9667208 2024.03.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9667207 2024.03.12
pospolity łyska, Fulica atra 2 9667206 2024.03.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9667205 2024.03.12
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9667204 2024.03.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9667203 2024.03.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9667202 2024.03.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9667201 2024.03.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9659115 2024.03.10
pospolity kruk, Corvus corax 1 9659114 2024.03.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 25 9659113 2024.03.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9659132 2024.03.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9659131 2024.03.10
pospolity bogatka, Parus major 2 9659130 2024.03.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9659129 2024.03.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9659128 2024.03.10
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9659127 2024.03.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9659126 2024.03.10
pospolity bogatka, Parus major 2 9659125 2024.03.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9659124 2024.03.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9659123 2024.03.10
pospolity sroka, Pica pica 1 9659122 2024.03.10
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9659121 2024.03.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9659120 2024.03.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9659119 2024.03.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9659118 2024.03.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9659117 2024.03.10
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9651259 2024.03.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9644047 2024.03.08
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9596555 2024.02.27
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9596554 2024.02.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9596553 2024.02.27
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9596552 2024.02.27
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9596551 2024.02.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9596550 2024.02.27
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9596549 2024.02.27
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9596548 2024.02.27
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9596547 2024.02.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9596546 2024.02.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9596545 2024.02.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9596544 2024.02.27
pospolity łyska, Fulica atra 10 9596543 2024.02.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9596542 2024.02.27
pospolity kos, Turdus merula 2 9596541 2024.02.27
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9596540 2024.02.27
pospolity bogatka, Parus major 2 9596539 2024.02.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9596538 2024.02.27
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9596537 2024.02.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9596536 2024.02.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9596535 2024.02.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9596534 2024.02.27
pospolity łyska, Fulica atra 8 9596533 2024.02.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9596532 2024.02.27
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9596531 2024.02.27
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9596530 2024.02.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9596529 2024.02.27
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9588274 2024.02.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9586239 2024.02.25
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9585275 2024.02.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9562807 2024.02.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9562813 2024.02.19
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9562812 2024.02.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9562811 2024.02.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9562810 2024.02.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9562809 2024.02.19
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9562808 2024.02.19
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9562788 2024.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9562803 2024.02.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9562802 2024.02.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9562801 2024.02.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 9562800 2024.02.17
pospolity mandarynka, Aix galericulata 5 9562799 2024.02.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9562798 2024.02.17
pospolity bogatka, Parus major 1 9562797 2024.02.17
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9562796 2024.02.17
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9562795 2024.02.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9562794 2024.02.17
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9562793 2024.02.17
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9562792 2024.02.17
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9525926 2024.02.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9525925 2024.02.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9525924 2024.02.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9525923 2024.02.10
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9525922 2024.02.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9525921 2024.02.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9525920 2024.02.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9523810 2024.02.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9523811 2024.02.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9523809 2024.02.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 9523808 2024.02.10
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9523807 2024.02.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9523415 2024.02.10
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9523414 2024.02.10
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9523409 2024.02.10
pospolity kos, Turdus merula 4 9523413 2024.02.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9523412 2024.02.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9523411 2024.02.10
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 9523410 2024.02.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9523431 2024.02.10
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9523430 2024.02.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9523429 2024.02.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9523428 2024.02.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9523427 2024.02.10
pospolity kos, Turdus merula 1 9523426 2024.02.10
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9523425 2024.02.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9523424 2024.02.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9523423 2024.02.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9523422 2024.02.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9523421 2024.02.10
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9523420 2024.02.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9523419 2024.02.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9523418 2024.02.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9523417 2024.02.10
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9523416 2024.02.10
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9517288 2024.02.08
pospolity sroka, Pica pica 2 9517287 2024.02.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9517286 2024.02.08
pospolity łyska, Fulica atra 2 9517284 2024.02.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9517283 2024.02.08
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9517282 2024.02.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9517281 2024.02.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9517280 2024.02.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9517279 2024.02.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9517278 2024.02.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9517277 2024.02.08
pospolity sroka, Pica pica 1 9517276 2024.02.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9517275 2024.02.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9517274 2024.02.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9517273 2024.02.08
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9517272 2024.02.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9517271 2024.02.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9517270 2024.02.08
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9517269 2024.02.08
dość pospolity żuraw, Grus grus 6 9506893 2024.02.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 9506060 2024.02.04
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9506058 2024.02.04
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9506059 2024.02.04
pospolity kruk, Corvus corax 2 9506057 2024.02.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9498005 2024.02.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9498004 2024.02.01
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9498003 2024.02.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9498002 2024.02.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9498001 2024.02.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9498000 2024.02.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9497999 2024.02.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9497998 2024.02.01
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9497997 2024.02.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9497996 2024.02.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9497995 2024.02.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9497994 2024.02.01
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9497993 2024.02.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9494429 2024.01.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9492329 2024.01.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9492328 2024.01.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9492327 2024.01.30
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9492326 2024.01.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9492325 2024.01.30
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9492324 2024.01.30
pospolity bogatka, Parus major 5 9492323 2024.01.30
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9492322 2024.01.30
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9492321 2024.01.30
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9492320 2024.01.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9492319 2024.01.30
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9492318 2024.01.30
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9491122 2024.01.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9491121 2024.01.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9491120 2024.01.30
pospolity bogatka, Parus major 5 9491119 2024.01.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9491118 2024.01.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9491117 2024.01.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9491116 2024.01.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9491115 2024.01.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9491114 2024.01.30
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9491113 2024.01.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 9491112 2024.01.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9491111 2024.01.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9491110 2024.01.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9491109 2024.01.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9491108 2024.01.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9491107 2024.01.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9491106 2024.01.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9491105 2024.01.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9491104 2024.01.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9491103 2024.01.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9491102 2024.01.30
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9491101 2024.01.30
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9487915 2024.01.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9487914 2024.01.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 9487913 2024.01.29
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9487912 2024.01.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9487911 2024.01.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9487910 2024.01.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9487909 2024.01.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9487908 2024.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9487907 2024.01.29
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9487906 2024.01.29
pospolity bogatka, Parus major 2 9487905 2024.01.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9487904 2024.01.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9487903 2024.01.29
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9487902 2024.01.29
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 2 9484023 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9484022 2024.01.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9484021 2024.01.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9484020 2024.01.28
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9484019 2024.01.28
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9484018 2024.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9484017 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9484016 2024.01.28
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9484015 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9484014 2024.01.28
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9484013 2024.01.28
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9484221 2024.01.28
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9484220 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9484219 2024.01.28
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9484218 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9484217 2024.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9484216 2024.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9484215 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9484214 2024.01.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9484213 2024.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9484212 2024.01.28
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9484211 2024.01.28
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9484210 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 4 9484209 2024.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9484208 2024.01.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9484207 2024.01.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9484206 2024.01.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9484024 2024.01.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9484039 2024.01.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9484038 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9484037 2024.01.28
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9484036 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9484035 2024.01.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9484034 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 5 9484033 2024.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9484032 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9484031 2024.01.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9484030 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9484029 2024.01.28
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9484028 2024.01.28
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9484027 2024.01.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9484026 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9484025 2024.01.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 9484012 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9484011 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9484010 2024.01.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9484009 2024.01.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9484008 2024.01.28
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9484007 2024.01.28
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9484006 2024.01.28
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9484005 2024.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9484004 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9484003 2024.01.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 9484002 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9484001 2024.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9484000 2024.01.28
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9483999 2024.01.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9483998 2024.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 9483997 2024.01.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 40 9476877 2024.01.27
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9476853 2024.01.27
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9476851 2024.01.27
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9476852 2024.01.27
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9476782 2024.01.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9476781 2024.01.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9476780 2024.01.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9476779 2024.01.27
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9476778 2024.01.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9476777 2024.01.27
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9476776 2024.01.27
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9476775 2024.01.27
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9476774 2024.01.27
pospolity bogatka, Parus major 2 9476773 2024.01.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 9476772 2024.01.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9476771 2024.01.27
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9476770 2024.01.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9476769 2024.01.27
pospolity łyska, Fulica atra 2 9476768 2024.01.27
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9476767 2024.01.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9476766 2024.01.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9476765 2024.01.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9476764 2024.01.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9476763 2024.01.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9476762 2024.01.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9476761 2024.01.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9476760 2024.01.27
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9458781 2024.01.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9458778 2024.01.21
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9458782 2024.01.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9458780 2024.01.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9458779 2024.01.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9458777 2024.01.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 9458776 2024.01.21
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9451593 2024.01.20
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9451592 2024.01.20
dość pospolity gęgawa, Anser anser 30 9451596 2024.01.20
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9450074 2024.01.20
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9365145 2024.01.13
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 2 9365144 2024.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9365146 2024.01.13
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9365143 2024.01.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9365142 2024.01.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9365141 2024.01.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9365140 2024.01.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9365139 2024.01.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9365138 2024.01.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9365137 2024.01.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9365136 2024.01.13
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9365135 2024.01.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9365134 2024.01.13
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9365133 2024.01.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9365132 2024.01.13
pospolity czyż, Spinus spinus 40 9365131 2024.01.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9365130 2024.01.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9365129 2024.01.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9365128 2024.01.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9355646 2024.01.11
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9355644 2024.01.11
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9355643 2024.01.11
pospolity bogatka, Parus major 1 9355642 2024.01.11
pospolity sroka, Pica pica 1 9355641 2024.01.11
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9350515 2024.01.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9350514 2024.01.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9350513 2024.01.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9350512 2024.01.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9350511 2024.01.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9350510 2024.01.09
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9350509 2024.01.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9350508 2024.01.09
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9350507 2024.01.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9350506 2024.01.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9350505 2024.01.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9350504 2024.01.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9350503 2024.01.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9350502 2024.01.09
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9350501 2024.01.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9350500 2024.01.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9350499 2024.01.09
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9350498 2024.01.09
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9350497 2024.01.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9350496 2024.01.09
pospolity sroka, Pica pica 2 9350495 2024.01.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9350494 2024.01.09
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9350493 2024.01.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9350492 2024.01.09
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9350491 2024.01.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9350490 2024.01.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9350489 2024.01.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9350488 2024.01.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9350487 2024.01.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9350486 2024.01.09
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9350485 2024.01.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9350484 2024.01.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9350483 2024.01.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9350482 2024.01.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9350481 2024.01.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9350480 2024.01.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9350479 2024.01.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9350478 2024.01.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9346818 2024.01.08
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9346417 2024.01.08
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9346247 2024.01.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9346246 2024.01.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9346245 2024.01.08
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9346244 2024.01.08
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9346243 2024.01.08
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9346242 2024.01.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9345940 2024.01.08
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9345939 2024.01.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9345938 2024.01.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9345937 2024.01.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9345936 2024.01.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9345935 2024.01.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9345934 2024.01.08
pospolity sroka, Pica pica 1 9345933 2024.01.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9345932 2024.01.08
pospolity łyska, Fulica atra 1 9345930 2024.01.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9345929 2024.01.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9345928 2024.01.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9345927 2024.01.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9345926 2024.01.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9345925 2024.01.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9345924 2024.01.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9342033 2024.01.07

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.