DRUŻYNA

Drużyna: Stary gawron. Obserwator: Hanna Żelichowska

Liczba gatunków: 84

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 145 1538 27 27 0 0 5 22
2 142 1296 38 33 0 3 8 22
3 179 1383 48 40 0 3 8 29
4 56 227 53 21 0 0 3 18
5 74 302 70 38 0 2 17 19
6 73 348 72 30 0 2 9 19
7 51 351 75 25 0 2 6 17
8 38 316 77 26 0 0 7 19
9 61 811 79 26 0 2 4 20
10 108 990 83 37 1 3 6 27
11 108 793 83 31 1 2 5 23
12 85 757 84 29 0 2 5 22
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9317027 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9317030 2023.12.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 9317031 2023.12.31
pospolity sroka, Pica pica 2 9317029 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 6 9317010 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9316996 2023.12.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9317032 2023.12.31
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9317037 2023.12.31
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9317026 2023.12.31
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9316978 2023.12.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9317028 2023.12.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9317101 2023.12.30
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9295013 2023.12.22
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9295011 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9295010 2023.12.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9295012 2023.12.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9295003 2023.12.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9295002 2023.12.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 14 9295001 2023.12.22
pospolity sroka, Pica pica 4 9295004 2023.12.22
pospolity bogatka, Parus major 8 9295005 2023.12.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9295006 2023.12.22
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9295009 2023.12.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9295008 2023.12.22
pospolity mazurek, Passer montanus 10 9295007 2023.12.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9295000 2023.12.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9283864 2023.12.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9283858 2023.12.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9283857 2023.12.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9283859 2023.12.21
pospolity sroka, Pica pica 2 9283860 2023.12.21
pospolity bogatka, Parus major 5 9283861 2023.12.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9283862 2023.12.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9283865 2023.12.21
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9283863 2023.12.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9283855 2023.12.21
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9283854 2023.12.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9283851 2023.12.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9283852 2023.12.18
pospolity sroka, Pica pica 2 9283853 2023.12.18
pospolity bogatka, Parus major 7 9283849 2023.12.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9283848 2023.12.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9283847 2023.12.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9283846 2023.12.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9283845 2023.12.18
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9283850 2023.12.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9283844 2023.12.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9272880 2023.12.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 45 9272875 2023.12.16
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9272878 2023.12.16
pospolity łyska, Fulica atra 2 9272876 2023.12.16
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9272877 2023.12.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9272874 2023.12.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9272882 2023.12.16
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9272901 2023.12.16
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9272889 2023.12.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9272888 2023.12.16
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9266280 2023.12.13
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9272910 2023.12.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 9262902 2023.12.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9261237 2023.12.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9261249 2023.12.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9261245 2023.12.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9261238 2023.12.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9261244 2023.12.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 9261239 2023.12.10
pospolity sroka, Pica pica 2 9261243 2023.12.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9261240 2023.12.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9261247 2023.12.10
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9261246 2023.12.10
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 9261248 2023.12.10
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9261241 2023.12.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9251895 2023.12.06
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9251905 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9244702 2023.12.05
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9244698 2023.12.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 85 9244697 2023.12.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9244701 2023.12.05
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9244700 2023.12.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9251891 2023.12.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9251892 2023.12.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 24 9251889 2023.12.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 14 9251890 2023.12.01
pospolity sroka, Pica pica 2 9251893 2023.12.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9251894 2023.12.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9251880 2023.11.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9251882 2023.11.30
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9251881 2023.11.30
pospolity kawka, Coloeus monedula 9 9251883 2023.11.30
pospolity sroka, Pica pica 2 9251888 2023.11.30
pospolity bogatka, Parus major 6 9251885 2023.11.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9251886 2023.11.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9251884 2023.11.30
pospolity mazurek, Passer montanus 7 9251887 2023.11.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9251843 2023.11.28
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9222087 2023.11.27
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9222063 2023.11.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9222064 2023.11.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 17 9222066 2023.11.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9222065 2023.11.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9222062 2023.11.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 9222061 2023.11.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 9222060 2023.11.27
pospolity sroka, Pica pica 4 9222059 2023.11.27
pospolity bogatka, Parus major 14 9222057 2023.11.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9222056 2023.11.27
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9222058 2023.11.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 9222054 2023.11.27
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9222055 2023.11.27
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9222053 2023.11.27
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9207611 2023.11.22
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9207612 2023.11.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9203367 2023.11.20
pospolity bogatka, Parus major 10 9203363 2023.11.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9203364 2023.11.19
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9203365 2023.11.19
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9203362 2023.11.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9203359 2023.11.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 14 9203360 2023.11.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9203358 2023.11.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9203352 2023.11.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 9203350 2023.11.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9203351 2023.11.18
pospolity sroka, Pica pica 4 9203361 2023.11.18
pospolity bogatka, Parus major 7 9203353 2023.11.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9203354 2023.11.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9203357 2023.11.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9203356 2023.11.18
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9203355 2023.11.18
pospolity bogatka, Parus major 8 9188870 2023.11.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9188872 2023.11.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9188873 2023.11.15
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9188871 2023.11.15
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9188869 2023.11.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9188874 2023.11.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9188875 2023.11.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9188876 2023.11.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9188877 2023.11.14
pospolity sroka, Pica pica 4 9188878 2023.11.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9166589 2023.11.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9166566 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9166567 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9166586 2023.11.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9166569 2023.11.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9166587 2023.11.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9166565 2023.11.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9166588 2023.11.08
pospolity bogatka, Parus major 5 9166573 2023.11.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9166574 2023.11.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9166572 2023.11.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9166570 2023.11.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9166571 2023.11.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9166266 2023.11.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166265 2023.11.07
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9166262 2023.11.07
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9166261 2023.11.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9166267 2023.11.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9166264 2023.11.07
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9166263 2023.11.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 16 9153543 2023.11.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9153590 2023.11.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9153591 2023.11.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9153593 2023.11.04
pospolity sroka, Pica pica 4 9153568 2023.11.04
pospolity sroka, Pica pica 4 9153589 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 14 9153585 2023.11.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9153586 2023.11.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9153569 2023.11.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9153587 2023.11.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9153567 2023.11.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 9153588 2023.11.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9153570 2023.11.04
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9147451 2023.11.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 9147454 2023.11.03
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9147452 2023.11.03
pospolity sroka, Pica pica 4 9147455 2023.11.03
pospolity bogatka, Parus major 6 9147447 2023.11.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9147449 2023.11.03
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 9147445 2023.11.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9147450 2023.11.03
pospolity mazurek, Passer montanus 5 9147448 2023.11.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9147446 2023.11.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9147413 2023.11.02
pospolity mandarynka, Aix galericulata 13 9147404 2023.11.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9147401 2023.11.02
pospolity łyska, Fulica atra 2 9147408 2023.11.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9147416 2023.11.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9147419 2023.11.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9147425 2023.11.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9147427 2023.11.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9147432 2023.11.02
pospolity bogatka, Parus major 2 9147440 2023.11.02
pospolity kos, Turdus merula 1 9147441 2023.11.02
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9142537 2023.10.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9127614 2023.10.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9127612 2023.10.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9127607 2023.10.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9127597 2023.10.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9127610 2023.10.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9127616 2023.10.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 17 9127596 2023.10.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9127615 2023.10.28
pospolity sroka, Pica pica 4 9127598 2023.10.28
pospolity sroka, Pica pica 2 9127611 2023.10.28
pospolity bogatka, Parus major 8 9127603 2023.10.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9127604 2023.10.28
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9127609 2023.10.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9127606 2023.10.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9127617 2023.10.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 9127602 2023.10.28
pospolity mazurek, Passer montanus 8 9127601 2023.10.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9127608 2023.10.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 9127594 2023.10.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9117171 2023.10.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9117146 2023.10.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9117149 2023.10.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9117162 2023.10.24
pospolity sroka, Pica pica 2 9117161 2023.10.24
pospolity bogatka, Parus major 6 9117124 2023.10.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9117131 2023.10.24
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9117118 2023.10.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9117152 2023.10.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9117159 2023.10.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9117165 2023.10.24
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9117134 2023.10.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 26 9113260 2023.10.23
pospolity bogatka, Parus major 4 9113261 2023.10.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9113262 2023.10.23
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9113265 2023.10.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9113264 2023.10.23
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9113263 2023.10.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9106151 2023.10.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9106144 2023.10.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9106147 2023.10.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 9 9106149 2023.10.21
pospolity sroka, Pica pica 4 9106146 2023.10.21
pospolity bogatka, Parus major 5 9106141 2023.10.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9106142 2023.10.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9106152 2023.10.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9106136 2023.10.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9106139 2023.10.21
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9106140 2023.10.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9106138 2023.10.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9106153 2023.10.21
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9106130 2023.10.21
dość pospolity żuraw, Grus grus 40 9106180 2023.10.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9111221 2023.10.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9111231 2023.10.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 15 9094527 2023.10.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9094538 2023.10.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9094539 2023.10.17
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9094546 2023.10.17
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9096988 2023.10.17
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9094540 2023.10.17
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9094542 2023.10.17
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9094544 2023.10.17
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9094545 2023.10.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9094543 2023.10.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9094541 2023.10.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9094549 2023.10.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9094550 2023.10.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9094574 2023.10.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9094547 2023.10.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9090459 2023.10.16
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9090466 2023.10.16
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9090467 2023.10.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9090458 2023.10.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 100 9070288 2023.10.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9070290 2023.10.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 9070287 2023.10.11
dość pospolity żuraw, Grus grus 15 9070238 2023.10.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9070236 2023.10.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9070239 2023.10.09
pospolity bogatka, Parus major 5 9070237 2023.10.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9049736 2023.10.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9049776 2023.10.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9049789 2023.10.06
pospolity mandarynka, Aix galericulata 5 9049905 2023.10.06
pospolity łyska, Fulica atra 1 9049906 2023.10.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9049908 2023.10.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 140 9049735 2023.10.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9049784 2023.10.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 9049907 2023.10.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9049739 2023.10.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9049738 2023.10.06
pospolity sroka, Pica pica 2 9049741 2023.10.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9049909 2023.10.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9049754 2023.10.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9049742 2023.10.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9049751 2023.10.06
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9049734 2023.10.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9031896 2023.10.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9031907 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9031891 2023.10.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9031889 2023.10.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9031892 2023.10.01
pospolity sroka, Pica pica 2 9031904 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 5 9031882 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9031884 2023.10.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 9031887 2023.10.01
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9031886 2023.10.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9024913 2023.09.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 140 9024818 2023.09.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9024931 2023.09.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 11 9024938 2023.09.30
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9024933 2023.09.30
pospolity kawka, Coloeus monedula 21 9024912 2023.09.30
pospolity sroka, Pica pica 12 9024937 2023.09.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9024935 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 7 9024927 2023.09.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9024930 2023.09.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9024942 2023.09.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9024936 2023.09.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 170 9024944 2023.09.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 17 9024923 2023.09.30
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9024925 2023.09.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9010679 2023.09.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9010677 2023.09.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9010675 2023.09.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9010663 2023.09.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9010662 2023.09.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9010664 2023.09.26
pospolity sroka, Pica pica 2 9010665 2023.09.26
pospolity bogatka, Parus major 5 9010671 2023.09.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9010668 2023.09.26
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9010686 2023.09.26
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9010673 2023.09.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 9010683 2023.09.26
pospolity mazurek, Passer montanus 4 9010670 2023.09.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8950700 2023.09.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 80 8950702 2023.09.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8950529 2023.09.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 8950703 2023.09.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8950528 2023.09.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8950716 2023.09.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 8950606 2023.09.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 8 8950715 2023.09.09
pospolity sroka, Pica pica 2 8950607 2023.09.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8950604 2023.09.08
pospolity bogatka, Parus major 2 8950547 2023.09.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8950600 2023.09.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8950546 2023.09.07
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8950601 2023.09.07
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8931243 2023.09.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 8931131 2023.09.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 8931138 2023.09.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8931139 2023.09.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8931141 2023.09.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8931119 2023.09.04
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8931130 2023.09.04
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8931137 2023.09.04
pospolity cierniówka, Curruca communis 4 8931120 2023.09.04
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8931132 2023.09.04
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8931136 2023.09.04
pospolity piegża, Curruca curruca 2 8931125 2023.09.04
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8931129 2023.09.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8931126 2023.09.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8931135 2023.09.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8931142 2023.09.04
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8931134 2023.09.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8922157 2023.09.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8922158 2023.09.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8912704 2023.08.31
pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8912695 2023.08.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8890493 2023.08.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8890494 2023.08.23
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8890496 2023.08.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 8877261 2023.08.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8878122 2023.08.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8877279 2023.08.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 8877254 2023.08.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8877259 2023.08.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 8877256 2023.08.20
pospolity sroka, Pica pica 4 8877255 2023.08.20
pospolity bogatka, Parus major 2 8878066 2023.08.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8877258 2023.08.20
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8877257 2023.08.20
dość pospolity żuraw, Grus grus 8 8873662 2023.08.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8873664 2023.08.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8873672 2023.08.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8873663 2023.08.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8873974 2023.08.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 8822723 2023.08.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8822794 2023.08.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8822763 2023.08.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8822799 2023.08.02
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8822781 2023.08.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8822725 2023.08.02
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8822724 2023.08.02
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8822728 2023.08.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8822773 2023.08.02
pospolity jerzyk, Apus apus 7 8822790 2023.08.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 8822745 2023.08.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8822788 2023.08.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 8822780 2023.08.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 4 8822800 2023.08.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8822786 2023.08.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 8822770 2023.08.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 8822784 2023.08.02
pospolity mazurek, Passer montanus 7 8822793 2023.08.02
pospolity mazurek, Passer montanus 15 8803622 2023.07.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8803620 2023.07.27
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8803602 2023.07.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8803600 2023.07.27
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8803598 2023.07.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8803603 2023.07.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 8803619 2023.07.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8803616 2023.07.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 8803617 2023.07.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 14 8803618 2023.07.27
pospolity sroka, Pica pica 4 8803621 2023.07.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 8803609 2023.07.27
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8803615 2023.07.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 8803610 2023.07.27
pospolity mazurek, Passer montanus 5 8803614 2023.07.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8791148 2023.07.23
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8791150 2023.07.23
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8799259 2023.07.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8791146 2023.07.23
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8791152 2023.07.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8782647 2023.07.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8782651 2023.07.20
pospolity sroka, Pica pica 2 8782652 2023.07.20
pospolity bogatka, Parus major 2 8782645 2023.07.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 8782621 2023.07.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8782655 2023.07.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 8782643 2023.07.20
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8782624 2023.07.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8782653 2023.07.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8770341 2023.07.17
pospolity jerzyk, Apus apus 40 8770357 2023.07.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 29 8770338 2023.07.17
pospolity sroka, Pica pica 1 8770350 2023.07.17
pospolity bogatka, Parus major 1 8770324 2023.07.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 9 8770322 2023.07.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8770345 2023.07.17
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8770329 2023.07.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8770347 2023.07.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8766784 2023.07.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8748338 2023.07.09
pospolity jerzyk, Apus apus 30 8748337 2023.07.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8748349 2023.07.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 8748341 2023.07.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8748339 2023.07.09
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8748340 2023.07.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8748343 2023.07.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8726069 2023.07.03
pospolity mandarynka, Aix galericulata 4 8726072 2023.07.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 8726076 2023.07.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8726074 2023.07.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8726077 2023.07.03
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8708642 2023.06.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8708707 2023.06.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8708693 2023.06.29
pospolity jerzyk, Apus apus 12 8708704 2023.06.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8708701 2023.06.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 8708706 2023.06.29
pospolity sroka, Pica pica 2 8708705 2023.06.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8708661 2023.06.29
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8708694 2023.06.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8708696 2023.06.29
pospolity mazurek, Passer montanus 8 8708697 2023.06.29
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8703579 2023.06.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8703572 2023.06.27
pospolity jerzyk, Apus apus 20 8703571 2023.06.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8703575 2023.06.27
pospolity sroka, Pica pica 2 8703576 2023.06.27
pospolity bogatka, Parus major 2 8703574 2023.06.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8703573 2023.06.27
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8703577 2023.06.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8703568 2023.06.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 8703566 2023.06.27
pospolity mazurek, Passer montanus 11 8703567 2023.06.27
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8703565 2023.06.27
pospolity jerzyk, Apus apus 10 8708944 2023.06.26
pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8708823 2023.06.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 8708943 2023.06.26
pospolity sroka, Pica pica 3 8708794 2023.06.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 8708788 2023.06.25
pospolity jerzyk, Apus apus 25 8708777 2023.06.24
pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8708811 2023.06.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 8708782 2023.06.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 8708755 2023.06.24
pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8708822 2023.06.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8625776 2023.06.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8625794 2023.06.10
pospolity jerzyk, Apus apus 12 8625789 2023.06.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8625812 2023.06.10
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8625792 2023.06.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8625793 2023.06.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8614272 2023.06.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8607482 2023.06.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8607470 2023.06.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8607516 2023.06.07
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 8607823 2023.06.07
pospolity łyska, Fulica atra 4 8607488 2023.06.07
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8607466 2023.06.07
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 8607502 2023.06.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8607490 2023.06.07
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8607475 2023.06.07
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8607478 2023.06.07
pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 8607526 2023.06.07
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 10 8607464 2023.06.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 8607501 2023.06.07
pospolity bogatka, Parus major 1 8607494 2023.06.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8607492 2023.06.07
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8607519 2023.06.07
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8607505 2023.06.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8607497 2023.06.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8607511 2023.06.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8607473 2023.06.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8607514 2023.06.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8584475 2023.06.01
pospolity łyska, Fulica atra 2 8584484 2023.06.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8584474 2023.06.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8584472 2023.06.01
pospolity bogatka, Parus major 6 8584443 2023.06.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8584471 2023.06.01
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8584437 2023.06.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8584485 2023.06.01
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8584486 2023.06.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 8584440 2023.06.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8584436 2023.06.01
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8584430 2023.06.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8538045 2023.05.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8537999 2023.05.25
pospolity jerzyk, Apus apus 12 8537872 2023.05.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8537869 2023.05.25
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8538000 2023.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8538002 2023.05.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 8537949 2023.05.25
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8537924 2023.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8537864 2023.05.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8537850 2023.05.24
pospolity bogatka, Parus major 7 8537837 2023.05.24
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8537852 2023.05.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8537868 2023.05.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 8487036 2023.05.18
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8487033 2023.05.18
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8487035 2023.05.18
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8487037 2023.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 8487039 2023.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8474967 2023.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 20 8474951 2023.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8474941 2023.05.16
pospolity sroka, Pica pica 8 8474948 2023.05.16
pospolity bogatka, Parus major 2 8474927 2023.05.16
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8474952 2023.05.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 8474957 2023.05.16
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8411266 2023.05.08
pospolity jerzyk, Apus apus 2 8405729 2023.05.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8405766 2023.05.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8386805 2023.05.05
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8386468 2023.05.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8386240 2023.05.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8386798 2023.05.05
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8386393 2023.05.05
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8386394 2023.05.05
pospolity łyska, Fulica atra 6 8386239 2023.05.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8386809 2023.05.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 8386228 2023.05.05
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8386983 2023.05.05
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8386573 2023.05.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 8386789 2023.05.05
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8386244 2023.05.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8386577 2023.05.05
pospolity sroka, Pica pica 1 8386590 2023.05.05
pospolity bogatka, Parus major 2 8386233 2023.05.05
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8386780 2023.05.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8386401 2023.05.05
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8386402 2023.05.05
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8386400 2023.05.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8386579 2023.05.05
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8386776 2023.05.05
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8386829 2023.05.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8386827 2023.05.05
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8386770 2023.05.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8386578 2023.05.05
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8386403 2023.05.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8386876 2023.05.04
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8386874 2023.05.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8356205 2023.05.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8367672 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8356180 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8358499 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8367838 2023.05.02
pospolity mandarynka, Aix galericulata 4 8356172 2023.05.02
pospolity mandarynka, Aix galericulata 7 8356191 2023.05.02
pospolity mandarynka, Aix galericulata 4 8358475 2023.05.02
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 8367896 2023.05.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8356073 2023.05.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 8356167 2023.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8356206 2023.05.02
pospolity łyska, Fulica atra 12 8367817 2023.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8367844 2023.05.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8367852 2023.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8367891 2023.05.02
pospolity oknówka, Delichon urbicum 7 8347676 2023.05.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 8298410 2023.04.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8298394 2023.04.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8298407 2023.04.25
pospolity sroka, Pica pica 2 8298408 2023.04.25
pospolity bogatka, Parus major 2 8298395 2023.04.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8298396 2023.04.25
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8298392 2023.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8298418 2023.04.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8298389 2023.04.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8298404 2023.04.25
pospolity mazurek, Passer montanus 6 8298398 2023.04.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8255847 2023.04.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8255854 2023.04.20
pospolity łyska, Fulica atra 6 8255850 2023.04.20
pospolity łyska, Fulica atra 11 8255863 2023.04.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8255857 2023.04.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8255866 2023.04.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8255856 2023.04.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 8249720 2023.04.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8249717 2023.04.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8249712 2023.04.19
pospolity sroka, Pica pica 2 8249725 2023.04.19
pospolity bogatka, Parus major 2 8249701 2023.04.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8249699 2023.04.19
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8249671 2023.04.19
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8249704 2023.04.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8245311 2023.04.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8245314 2023.04.18
pospolity sroka, Pica pica 4 8245315 2023.04.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8249777 2023.04.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8245289 2023.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8245290 2023.04.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 8245316 2023.04.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 8245310 2023.04.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 8249774 2023.04.18
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8245291 2023.04.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8238115 2023.04.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8238114 2023.04.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8238113 2023.04.17
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8238117 2023.04.17
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8238116 2023.04.17
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8231926 2023.04.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8210101 2023.04.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 8210106 2023.04.14
pospolity sroka, Pica pica 4 8210103 2023.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8210112 2023.04.14
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8210109 2023.04.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 14 8138636 2023.04.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8138633 2023.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8138635 2023.04.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8138634 2023.04.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8138637 2023.04.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 8138632 2023.04.03
pospolity mazurek, Passer montanus 2 8138638 2023.04.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8138631 2023.04.03
pospolity czyż, Spinus spinus 50 8138599 2023.04.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8100707 2023.03.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8100889 2023.03.28
pospolity mandarynka, Aix galericulata 7 8100709 2023.03.28
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8100863 2023.03.28
pospolity łyska, Fulica atra 2 8100708 2023.03.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8100706 2023.03.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 8100711 2023.03.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 8100888 2023.03.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8100861 2023.03.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8100710 2023.03.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8100811 2023.03.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8100890 2023.03.28
pospolity sroka, Pica pica 6 8100860 2023.03.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8100712 2023.03.28
pospolity bogatka, Parus major 2 8100808 2023.03.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8100809 2023.03.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 8100807 2023.03.28
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8100806 2023.03.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8100858 2023.03.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8049369 2023.03.20
pospolity łyska, Fulica atra 4 8049367 2023.03.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8049370 2023.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8049373 2023.03.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8049371 2023.03.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8042261 2023.03.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 8029363 2023.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8029301 2023.03.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8029359 2023.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 8029362 2023.03.17
pospolity sroka, Pica pica 6 8029364 2023.03.17
pospolity bogatka, Parus major 4 8029361 2023.03.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8029360 2023.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8029366 2023.03.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8029358 2023.03.17
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8029302 2023.03.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8029365 2023.03.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8014300 2023.03.16
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8014321 2023.03.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 8014318 2023.03.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8014298 2023.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8014303 2023.03.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8014302 2023.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 7 8014301 2023.03.16
pospolity sroka, Pica pica 3 8014304 2023.03.16
pospolity bogatka, Parus major 2 8014316 2023.03.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8014315 2023.03.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8014297 2023.03.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8014312 2023.03.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8014299 2023.03.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 8014314 2023.03.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8009539 2023.03.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8009558 2023.03.15
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 8009537 2023.03.15
pospolity mandarynka, Aix galericulata 18 8009555 2023.03.15
pospolity mandarynka, Aix galericulata 20 8009566 2023.03.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8009553 2023.03.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8009563 2023.03.15
pospolity łyska, Fulica atra 10 8009529 2023.03.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8009549 2023.03.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8009564 2023.03.15
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 8009562 2023.03.15
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8009565 2023.03.15
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8009557 2023.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8009554 2023.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8009561 2023.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8009552 2023.03.15
pospolity bogatka, Parus major 6 8009559 2023.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8009560 2023.03.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8009551 2023.03.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8009556 2023.03.15
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8009567 2023.03.15
pospolity kos, Turdus merula 1 8009568 2023.03.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8009550 2023.03.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8003461 2023.03.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8003472 2023.03.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8003479 2023.03.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 50 8003469 2023.03.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8003476 2023.03.14
pospolity bogatka, Parus major 2 8003466 2023.03.14
pospolity bogatka, Parus major 1 8003482 2023.03.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8003481 2023.03.14
pospolity kos, Turdus merula 1 8003474 2023.03.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 8003463 2023.03.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 8003477 2023.03.14
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 42 8003459 2023.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8003464 2023.03.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8003473 2023.03.14
pospolity czyż, Spinus spinus 1 8003465 2023.03.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8003478 2023.03.14
dość pospolity żuraw, Grus grus 5 7994568 2023.03.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7994501 2023.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7994494 2023.03.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7994489 2023.03.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7994526 2023.03.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7994577 2023.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7994384 2023.03.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7994544 2023.03.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 7994545 2023.03.12
pospolity sroka, Pica pica 6 7994523 2023.03.12
pospolity bogatka, Parus major 4 7994539 2023.03.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7994542 2023.03.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7994571 2023.03.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 7994509 2023.03.12
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7994514 2023.03.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7994543 2023.03.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7994574 2023.03.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 16 7983670 2023.03.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7983669 2023.03.10
pospolity bogatka, Parus major 10 7983674 2023.03.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7983675 2023.03.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 7983692 2023.03.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7983693 2023.03.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7983734 2023.03.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7983736 2023.03.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7983737 2023.03.10
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 7983690 2023.03.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7983694 2023.03.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7978845 2023.03.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 23 7978867 2023.03.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7978852 2023.03.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7978868 2023.03.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 7978865 2023.03.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 7978849 2023.03.09
pospolity bogatka, Parus major 4 7978857 2023.03.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7978859 2023.03.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 7978842 2023.03.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7978843 2023.03.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7978862 2023.03.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7978848 2023.03.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7978551 2023.03.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7978552 2023.03.08
pospolity bogatka, Parus major 2 7978547 2023.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7978548 2023.03.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7978549 2023.03.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7978546 2023.03.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7978578 2023.03.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7978567 2023.03.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7978570 2023.03.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 12 7978569 2023.03.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 7978574 2023.03.07
pospolity bogatka, Parus major 4 7978572 2023.03.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7978573 2023.03.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7978577 2023.03.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7978575 2023.03.07
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7978571 2023.03.07
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7978576 2023.03.07
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7965085 2023.03.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7959352 2023.03.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7959355 2023.03.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 7959351 2023.03.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7959344 2023.03.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 80 7959354 2023.03.04
pospolity sroka, Pica pica 10 7959348 2023.03.04
pospolity bogatka, Parus major 8 7959357 2023.03.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7959359 2023.03.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7959342 2023.03.04
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 7959350 2023.03.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 7959339 2023.03.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7959356 2023.03.04
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7959358 2023.03.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 35 7954311 2023.03.03
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7954303 2023.03.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7954284 2023.03.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7954330 2023.03.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7954313 2023.03.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 7954318 2023.03.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7954315 2023.03.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7954317 2023.03.03
pospolity gawron, Corvus frugilegus 11 7954326 2023.03.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 7954325 2023.03.03
pospolity sroka, Pica pica 4 7954324 2023.03.03
pospolity bogatka, Parus major 1 7954309 2023.03.03
pospolity bogatka, Parus major 6 7954322 2023.03.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7954321 2023.03.03
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7954328 2023.03.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7954316 2023.03.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 31 7954320 2023.03.03
pospolity mazurek, Passer montanus 12 7954306 2023.03.03
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7954323 2023.03.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7939307 2023.02.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 7939306 2023.02.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7939301 2023.02.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7939303 2023.02.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 7939292 2023.02.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 7939295 2023.02.27
pospolity sroka, Pica pica 8 7939304 2023.02.27
pospolity bogatka, Parus major 8 7939296 2023.02.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7939297 2023.02.27
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7939300 2023.02.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 7939298 2023.02.27
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7939299 2023.02.27
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7939302 2023.02.27
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7911265 2023.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7911267 2023.02.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7911261 2023.02.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7911263 2023.02.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7911272 2023.02.20
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7911273 2023.02.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 7911275 2023.02.20
pospolity sroka, Pica pica 4 7911274 2023.02.20
pospolity bogatka, Parus major 2 7911277 2023.02.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7911278 2023.02.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 7911271 2023.02.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 7911276 2023.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7908545 2023.02.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 60 7908539 2023.02.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7911234 2023.02.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7908542 2023.02.19
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7908551 2023.02.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7911247 2023.02.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7908536 2023.02.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7908548 2023.02.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 14 7908535 2023.02.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 7908538 2023.02.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 7908554 2023.02.19
pospolity sroka, Pica pica 8 7908537 2023.02.19
pospolity bogatka, Parus major 8 7908540 2023.02.19
pospolity bogatka, Parus major 4 7908553 2023.02.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7908541 2023.02.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 7908552 2023.02.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7908555 2023.02.19
pospolity kos, Turdus merula 1 7908550 2023.02.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7908549 2023.02.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 7908547 2023.02.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 7908544 2023.02.19
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7908543 2023.02.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7908546 2023.02.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7908556 2023.02.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 7886236 2023.02.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7886237 2023.02.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 7886223 2023.02.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7886235 2023.02.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 7886233 2023.02.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 7886229 2023.02.13
pospolity sroka, Pica pica 4 7886234 2023.02.13
pospolity bogatka, Parus major 5 7886230 2023.02.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7886231 2023.02.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7886222 2023.02.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7886224 2023.02.13
pospolity mazurek, Passer montanus 4 7886225 2023.02.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 7886232 2023.02.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7880895 2023.02.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7880903 2023.02.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7880902 2023.02.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7880901 2023.02.12
pospolity bogatka, Parus major 3 7880899 2023.02.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7881519 2023.02.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 7880835 2023.02.12
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7880897 2023.02.12
pospolity kos, Turdus merula 1 7880840 2023.02.12
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7886212 2023.02.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 7880720 2023.02.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 7880623 2023.02.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 7881516 2023.02.09
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 7880585 2023.02.09
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7880633 2023.02.09
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7880686 2023.02.09
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7880657 2023.02.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7880728 2023.02.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7886210 2023.02.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 7880715 2023.02.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 7880717 2023.02.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7880732 2023.02.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7880630 2023.02.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7880631 2023.02.09
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7880629 2023.02.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7867486 2023.02.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7867487 2023.02.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7867482 2023.02.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7867479 2023.02.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 7867478 2023.02.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 7867481 2023.02.08
pospolity sroka, Pica pica 2 7867480 2023.02.08
pospolity bogatka, Parus major 5 7867483 2023.02.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7867484 2023.02.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 7867485 2023.02.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7867476 2023.02.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7867477 2023.02.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7867452 2023.02.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 7867436 2023.02.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 30 7867430 2023.02.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 7867439 2023.02.07
pospolity sroka, Pica pica 8 7867475 2023.02.07
pospolity bogatka, Parus major 10 7867443 2023.02.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7867446 2023.02.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7867456 2023.02.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 7867466 2023.02.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 72 7867411 2023.02.07
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7867417 2023.02.07
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7862218 2023.02.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7852704 2023.02.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7852611 2023.02.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 7852966 2023.02.03
pospolity mandarynka, Aix galericulata 20 7852610 2023.02.03
pospolity mandarynka, Aix galericulata 12 7852965 2023.02.03
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7852619 2023.02.03
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 4 7852616 2023.02.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7852614 2023.02.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7852967 2023.02.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7852968 2023.02.03
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7852708 2023.02.03
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7852606 2023.02.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 7852608 2023.02.03
pospolity gawron, Corvus frugilegus 25 7852604 2023.02.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 7852706 2023.02.03
pospolity bogatka, Parus major 7 7852656 2023.02.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7852657 2023.02.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7852612 2023.02.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7852613 2023.02.03
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7852693 2023.02.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 7867347 2023.02.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 7844555 2023.02.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7844554 2023.02.01
pospolity bogatka, Parus major 6 7844548 2023.02.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7844549 2023.02.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 7844552 2023.02.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 7844553 2023.02.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7844557 2023.02.01
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7844556 2023.02.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7844550 2023.02.01
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7844551 2023.02.01
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7829929 2023.01.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 7829966 2023.01.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 32 7829956 2023.01.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7829904 2023.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7829907 2023.01.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 21 7829814 2023.01.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 13 7829872 2023.01.28
pospolity sroka, Pica pica 4 7829881 2023.01.28
pospolity bogatka, Parus major 9 7829902 2023.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7829903 2023.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 7829932 2023.01.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 7829928 2023.01.28
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7829927 2023.01.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 7829911 2023.01.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7822335 2023.01.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 7822331 2023.01.26
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7822329 2023.01.26
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7822337 2023.01.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7822330 2023.01.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7822344 2023.01.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1