DRUŻYNA

Drużyna: MS. Obserwator: Michał Strzelecki

Liczba gatunków: 91

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 505 3172 62 62 1 8 21 32
2 339 2404 67 47 0 4 11 32
3 348 1036 84 66 0 7 16 43
4 139 490 91 50 0 5 10 35
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9887516 2024.04.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9887517 2024.04.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9887518 2024.04.12
pospolity kos, Turdus merula 1 9886849 2024.04.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9886848 2024.04.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9886846 2024.04.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9885352 2024.04.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9885349 2024.04.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9885351 2024.04.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9885350 2024.04.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9880358 2024.04.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9878731 2024.04.11
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9878732 2024.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9878730 2024.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9878729 2024.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 9878728 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9878727 2024.04.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9878726 2024.04.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9878723 2024.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9878724 2024.04.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9873421 2024.04.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9870327 2024.04.09
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9870154 2024.04.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9866305 2024.04.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9866304 2024.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9866243 2024.04.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9866244 2024.04.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9862748 2024.04.08
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 1 9862735 2024.04.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9860411 2024.04.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9858274 2024.04.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9857864 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9850436 2024.04.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9850120 2024.04.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9850118 2024.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9850119 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849151 2024.04.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9849150 2024.04.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9849152 2024.04.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9847608 2024.04.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9856190 2024.04.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9836780 2024.04.06
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9836777 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 9836781 2024.04.06
pospolity łyska, Fulica atra 2 9836775 2024.04.06
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9836773 2024.04.06
pospolity sroka, Pica pica 1 9836776 2024.04.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9836774 2024.04.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9836770 2024.04.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9836778 2024.04.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9836769 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9836771 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9836772 2024.04.06
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9836768 2024.04.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9836764 2024.04.06
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9836767 2024.04.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9836765 2024.04.06
pospolity łyska, Fulica atra 1 9836766 2024.04.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9836763 2024.04.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9836762 2024.04.06
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9836759 2024.04.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9836761 2024.04.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9836760 2024.04.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9836758 2024.04.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9836755 2024.04.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9836757 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9836756 2024.04.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9836754 2024.04.06
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9836753 2024.04.05
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9828262 2024.04.05
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 9827376 2024.04.05
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9827377 2024.04.05
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9827375 2024.04.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9827373 2024.04.05
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9827374 2024.04.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9827372 2024.04.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9827371 2024.04.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9827369 2024.04.05
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9827370 2024.04.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9827367 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827368 2024.04.05
pospolity bogatka, Parus major 1 9827365 2024.04.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9827366 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827364 2024.04.05
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9827360 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9827363 2024.04.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9827362 2024.04.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9827361 2024.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9827359 2024.04.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9827357 2024.04.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9827358 2024.04.05
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9827356 2024.04.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9827353 2024.04.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9827355 2024.04.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9827351 2024.04.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9827354 2024.04.05
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9827348 2024.04.05
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9827350 2024.04.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9827349 2024.04.05
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9827347 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827345 2024.04.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9827346 2024.04.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9827344 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9817987 2024.04.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9817988 2024.04.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9816787 2024.04.03
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9813109 2024.04.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9813110 2024.04.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9805209 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9804864 2024.04.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9804423 2024.04.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9803472 2024.04.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9803420 2024.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9801052 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9800801 2024.04.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9800802 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9800797 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9800799 2024.04.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9800804 2024.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9800800 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9800796 2024.04.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9800795 2024.04.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9800798 2024.04.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9801137 2024.04.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9801136 2024.04.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9801156 2024.04.01
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9801135 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9801138 2024.04.01
pospolity łyska, Fulica atra 1 9801144 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9801139 2024.04.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9801134 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9801155 2024.04.01
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9801132 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9801133 2024.04.01
pospolity sroka, Pica pica 2 9801131 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9801130 2024.04.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9801129 2024.04.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9801127 2024.04.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9801128 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9792649 2024.03.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9792473 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 9 9792471 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9792472 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9792186 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9789393 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9789394 2024.03.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9789391 2024.03.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9789392 2024.03.31
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9789390 2024.03.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9789297 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9789299 2024.03.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9789085 2024.03.31
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9783230 2024.03.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9779873 2024.03.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9774608 2024.03.29
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9774607 2024.03.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9773611 2024.03.29
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9773595 2024.03.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9773580 2024.03.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9773581 2024.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9773572 2024.03.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9773577 2024.03.29
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9773571 2024.03.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9773579 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9773570 2024.03.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 9773578 2024.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9773568 2024.03.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9773576 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9773563 2024.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9773569 2024.03.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9773573 2024.03.29
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9773561 2024.03.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9773560 2024.03.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9773564 2024.03.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9773562 2024.03.29
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9773582 2024.03.29
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9773575 2024.03.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9773559 2024.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9773574 2024.03.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9773557 2024.03.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9773567 2024.03.29
pospolity łyska, Fulica atra 3 9773556 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9773558 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9773566 2024.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9772338 2024.03.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9772335 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9772337 2024.03.29
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9772336 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9772334 2024.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9772332 2024.03.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9772331 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9772333 2024.03.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9772330 2024.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9771918 2024.03.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9771920 2024.03.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9771921 2024.03.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9771917 2024.03.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9771919 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9771916 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9771915 2024.03.29
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9771913 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9771912 2024.03.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9771914 2024.03.29
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9777858 2024.03.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9769299 2024.03.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9769300 2024.03.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9769301 2024.03.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9769298 2024.03.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9769297 2024.03.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9769296 2024.03.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9769294 2024.03.28
pospolity mandarynka, Aix galericulata 4 9769293 2024.03.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9769295 2024.03.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9769290 2024.03.28
pospolity łyska, Fulica atra 5 9769291 2024.03.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9769289 2024.03.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9769292 2024.03.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9769288 2024.03.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9766640 2024.03.28
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9766397 2024.03.28
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9763324 2024.03.27
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9763325 2024.03.27
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9763323 2024.03.27
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9762635 2024.03.27
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9762577 2024.03.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9761817 2024.03.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9761766 2024.03.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9761765 2024.03.27
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9761767 2024.03.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9761764 2024.03.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9761768 2024.03.27
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9761763 2024.03.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9761678 2024.03.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9761677 2024.03.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9761679 2024.03.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9761676 2024.03.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9761631 2024.03.27
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9761494 2024.03.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9761491 2024.03.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9761471 2024.03.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9761470 2024.03.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9761469 2024.03.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9761468 2024.03.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9761467 2024.03.27
pospolity kruk, Corvus corax 1 9761466 2024.03.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9761465 2024.03.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9761464 2024.03.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9761463 2024.03.27
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9761462 2024.03.27
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9761461 2024.03.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9761460 2024.03.27
pospolity sroka, Pica pica 2 9761459 2024.03.27
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9761458 2024.03.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9761457 2024.03.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9761456 2024.03.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9761455 2024.03.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9761452 2024.03.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9761451 2024.03.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9761450 2024.03.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9761449 2024.03.27
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9761448 2024.03.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9761447 2024.03.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9761446 2024.03.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9761445 2024.03.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9761444 2024.03.27
pospolity łyska, Fulica atra 2 9761443 2024.03.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9761442 2024.03.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9756444 2024.03.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9756432 2024.03.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9756430 2024.03.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9756429 2024.03.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9756426 2024.03.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9756427 2024.03.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9756428 2024.03.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9756305 2024.03.26
pospolity łyska, Fulica atra 1 9756298 2024.03.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9756306 2024.03.26
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9756307 2024.03.26
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9756304 2024.03.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9756299 2024.03.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9756301 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9756302 2024.03.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9756303 2024.03.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9756300 2024.03.26
dość pospolity gęgawa, Anser anser 6 9756297 2024.03.26
pospolity łyska, Fulica atra 1 9756296 2024.03.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9753754 2024.03.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9748979 2024.03.25
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9748978 2024.03.25
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9748980 2024.03.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9753083 2024.03.25
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9748981 2024.03.25
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9740357 2024.03.24
pospolity sójka, Garrulus glandarius 7 9739766 2024.03.24
pospolity kos, Turdus merula 1 9739607 2024.03.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9739611 2024.03.24
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9739601 2024.03.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9739604 2024.03.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9739612 2024.03.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9739609 2024.03.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9739610 2024.03.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9739608 2024.03.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9739606 2024.03.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9739600 2024.03.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9739602 2024.03.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9739605 2024.03.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9739603 2024.03.24
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9739599 2024.03.24
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9733588 2024.03.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9732346 2024.03.23
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9729620 2024.03.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9730186 2024.03.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9730187 2024.03.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9730188 2024.03.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9730181 2024.03.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9730180 2024.03.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9730176 2024.03.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9730178 2024.03.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9730177 2024.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9730175 2024.03.23
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9746837 2024.03.23
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9730185 2024.03.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9730179 2024.03.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9727202 2024.03.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9724802 2024.03.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9724805 2024.03.22
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9724804 2024.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 9724803 2024.03.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9724633 2024.03.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9724628 2024.03.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9724630 2024.03.22
pospolity łyska, Fulica atra 1 9724629 2024.03.22
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9724631 2024.03.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9724627 2024.03.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9724632 2024.03.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9724626 2024.03.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9724623 2024.03.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9724622 2024.03.22
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9724624 2024.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9724621 2024.03.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9724625 2024.03.22
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9724620 2024.03.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9724619 2024.03.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9724618 2024.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9724617 2024.03.22
pospolity sroka, Pica pica 3 9721288 2024.03.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9721071 2024.03.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9721069 2024.03.21
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9721066 2024.03.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9721072 2024.03.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9721068 2024.03.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9721070 2024.03.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9721065 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9721067 2024.03.21
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9721062 2024.03.21
pospolity sroka, Pica pica 1 9721064 2024.03.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9721060 2024.03.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9721061 2024.03.21
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 16 9721058 2024.03.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9721063 2024.03.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9721057 2024.03.21
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9721055 2024.03.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9721053 2024.03.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9721056 2024.03.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9721059 2024.03.21
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9721049 2024.03.21
pospolity łyska, Fulica atra 4 9721050 2024.03.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9721052 2024.03.21
pospolity sroka, Pica pica 1 9721054 2024.03.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9721051 2024.03.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9712706 2024.03.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9712705 2024.03.20
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 9716836 2024.03.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9710243 2024.03.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9704520 2024.03.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9704516 2024.03.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9704517 2024.03.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9704515 2024.03.18
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9704519 2024.03.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9704518 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9704514 2024.03.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9704513 2024.03.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9704512 2024.03.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9704511 2024.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9704510 2024.03.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9704509 2024.03.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9704507 2024.03.18
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9704508 2024.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 9704504 2024.03.18
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 2 9704506 2024.03.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9728980 2024.03.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9697143 2024.03.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9697142 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9697154 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9697146 2024.03.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9697152 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9697131 2024.03.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9697148 2024.03.17
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9697132 2024.03.17
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9697135 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9697145 2024.03.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9697141 2024.03.17
pospolity bogatka, Parus major 1 9697157 2024.03.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9697153 2024.03.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9697139 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9697147 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9697156 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9697155 2024.03.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9697150 2024.03.17
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9697134 2024.03.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9697149 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9697144 2024.03.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9697136 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9697137 2024.03.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9697133 2024.03.17
pospolity bogatka, Parus major 1 9697151 2024.03.17
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9697130 2024.03.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9688929 2024.03.16
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9688424 2024.03.16
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9688422 2024.03.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9688426 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9688425 2024.03.16
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9688421 2024.03.16
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9688410 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9688419 2024.03.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9688427 2024.03.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9688423 2024.03.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9688415 2024.03.16
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9688409 2024.03.16
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9688413 2024.03.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9688412 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9688411 2024.03.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9688408 2024.03.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9688416 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9688418 2024.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9688417 2024.03.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9688407 2024.03.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9688420 2024.03.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9688414 2024.03.16
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9677929 2024.03.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9670536 2024.03.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9670537 2024.03.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9670008 2024.03.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9645392 2024.03.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9645393 2024.03.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9645389 2024.03.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9645391 2024.03.08
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9645385 2024.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9645390 2024.03.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9645386 2024.03.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9645384 2024.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9645387 2024.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9645388 2024.03.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9645383 2024.03.08
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9645382 2024.03.08
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9645381 2024.03.07
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9641925 2024.03.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9638123 2024.03.06
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9634265 2024.03.05
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9634264 2024.03.05
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9634263 2024.03.05
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9634262 2024.03.05
pospolity bogatka, Parus major 1 9634261 2024.03.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9634260 2024.03.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9634259 2024.03.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9634258 2024.03.05
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9634257 2024.03.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9634256 2024.03.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9634255 2024.03.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9634254 2024.03.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9634253 2024.03.05
pospolity łyska, Fulica atra 5 9634252 2024.03.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9634251 2024.03.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9634249 2024.03.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9634250 2024.03.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9634248 2024.03.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9634247 2024.03.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9634246 2024.03.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9634245 2024.03.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9634244 2024.03.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9633763 2024.03.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9633241 2024.03.04
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9609576 2024.03.01
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9609573 2024.03.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9609574 2024.03.01
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9608535 2024.03.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9608534 2024.03.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9604134 2024.02.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9603178 2024.02.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9599161 2024.02.27
pospolity mandarynka, Aix galericulata 8 9599160 2024.02.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9598985 2024.02.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9596584 2024.02.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9594130 2024.02.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9594138 2024.02.26
pospolity mandarynka, Aix galericulata 5 9594140 2024.02.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9594135 2024.02.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9594134 2024.02.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9594136 2024.02.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9594137 2024.02.26
pospolity łyska, Fulica atra 4 9594133 2024.02.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9594141 2024.02.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9594127 2024.02.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9594132 2024.02.26
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9594125 2024.02.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9594128 2024.02.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9594131 2024.02.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9594126 2024.02.26
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9592808 2024.02.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9593312 2024.02.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9578106 2024.02.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9578103 2024.02.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9578102 2024.02.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9578105 2024.02.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9578101 2024.02.24
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 65 9578100 2024.02.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9578099 2024.02.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9578098 2024.02.24
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9578021 2024.02.24
pospolity sroka, Pica pica 5 9572931 2024.02.22
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 45 9571416 2024.02.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9568757 2024.02.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9568761 2024.02.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 9568758 2024.02.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9568754 2024.02.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9568760 2024.02.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9568755 2024.02.21
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9568759 2024.02.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9568753 2024.02.21
pospolity sroka, Pica pica 1 9568752 2024.02.21
pospolity łyska, Fulica atra 2 9568751 2024.02.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9568756 2024.02.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9568748 2024.02.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9568749 2024.02.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9568747 2024.02.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9568744 2024.02.21
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9568743 2024.02.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 9568745 2024.02.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9568739 2024.02.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9568750 2024.02.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9568746 2024.02.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9568738 2024.02.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9568737 2024.02.21
pospolity łyska, Fulica atra 2 9568742 2024.02.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9568741 2024.02.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9568740 2024.02.21
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9565598 2024.02.20
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 9563762 2024.02.19
pospolity sroka, Pica pica 2 9562983 2024.02.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9562982 2024.02.19
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9562981 2024.02.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9562980 2024.02.19
pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9562978 2024.02.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9562977 2024.02.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9562976 2024.02.19
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9562975 2024.02.19
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9562974 2024.02.19
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9562973 2024.02.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 9562972 2024.02.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 9562971 2024.02.19
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9562970 2024.02.19
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 27 9562969 2024.02.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9562968 2024.02.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9562967 2024.02.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9562966 2024.02.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9562965 2024.02.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9562964 2024.02.19
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9562963 2024.02.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9562962 2024.02.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9562961 2024.02.19
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9562960 2024.02.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9562959 2024.02.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9555284 2024.02.18
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9555149 2024.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 9555150 2024.02.18
pospolity łyska, Fulica atra 1 9555146 2024.02.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9555148 2024.02.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9555147 2024.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9555144 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9555145 2024.02.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9555142 2024.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9555141 2024.02.18
pospolity łyska, Fulica atra 2 9555140 2024.02.18
pospolity bogatka, Parus major 1 9555143 2024.02.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9555138 2024.02.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9555137 2024.02.18
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9555136 2024.02.18
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9555135 2024.02.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9555139 2024.02.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9555134 2024.02.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 9555132 2024.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9555131 2024.02.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9555130 2024.02.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9555133 2024.02.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9555128 2024.02.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9555129 2024.02.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9555127 2024.02.18
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9557228 2024.02.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9557229 2024.02.18
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9547978 2024.02.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9545996 2024.02.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9545993 2024.02.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9545992 2024.02.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9545991 2024.02.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9545990 2024.02.16
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9545989 2024.02.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9545987 2024.02.16
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9546297 2024.02.16
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9542534 2024.02.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9539292 2024.02.14
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9539139 2024.02.14
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9539137 2024.02.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9539135 2024.02.14
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9539134 2024.02.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9539131 2024.02.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9539133 2024.02.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9539132 2024.02.14
pospolity sroka, Pica pica 2 9539130 2024.02.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9539210 2024.02.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9539129 2024.02.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9539127 2024.02.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9539128 2024.02.14
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9539125 2024.02.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9539126 2024.02.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9538871 2024.02.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9536096 2024.02.13
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9536053 2024.02.13
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9533942 2024.02.12
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9533941 2024.02.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9533940 2024.02.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 90 9533958 2024.02.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9533957 2024.02.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9533956 2024.02.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9533955 2024.02.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9533954 2024.02.12
pospolity sroka, Pica pica 2 9533953 2024.02.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9533952 2024.02.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9533951 2024.02.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9533950 2024.02.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9533949 2024.02.12
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9533948 2024.02.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9533947 2024.02.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9533946 2024.02.12
pospolity kos, Turdus merula 1 9533945 2024.02.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9533944 2024.02.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9533943 2024.02.12
pospolity kos, Turdus merula 3 9534241 2024.02.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9529704 2024.02.11
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9529703 2024.02.11
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9529702 2024.02.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9529705 2024.02.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9529697 2024.02.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9529700 2024.02.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9529699 2024.02.11
pospolity bogatka, Parus major 5 9529698 2024.02.11
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9529695 2024.02.11
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9529696 2024.02.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9529694 2024.02.10
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9521091 2024.02.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9521093 2024.02.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9521092 2024.02.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9521094 2024.02.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9521095 2024.02.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9521090 2024.02.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9520467 2024.02.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9520468 2024.02.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9520465 2024.02.09
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9520469 2024.02.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9520466 2024.02.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 150 9520464 2024.02.09
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9520478 2024.02.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9520479 2024.02.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9518748 2024.02.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9518749 2024.02.08
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9518746 2024.02.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9518747 2024.02.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9517171 2024.02.08
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9515501 2024.02.07
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9513472 2024.02.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9513470 2024.02.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9513471 2024.02.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9513467 2024.02.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9513468 2024.02.06
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9513469 2024.02.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9513464 2024.02.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9513466 2024.02.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9513465 2024.02.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9513462 2024.02.06
pospolity sroka, Pica pica 1 9513463 2024.02.06
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9513460 2024.02.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 70 9513461 2024.02.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9513459 2024.02.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9513458 2024.02.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9513457 2024.02.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9513455 2024.02.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9513454 2024.02.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9513456 2024.02.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 120 9511071 2024.02.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9510635 2024.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9510634 2024.02.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 14 9510525 2024.02.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9510523 2024.02.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9510521 2024.02.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 9510520 2024.02.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 9510518 2024.02.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 12 9510522 2024.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 9510519 2024.02.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9510327 2024.02.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9510268 2024.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 37 9510267 2024.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9510266 2024.02.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9510265 2024.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9510264 2024.02.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9510263 2024.02.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9510262 2024.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9510224 2024.02.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9510223 2024.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9510222 2024.02.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9510221 2024.02.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9510219 2024.02.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9510218 2024.02.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9510220 2024.02.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9507891 2024.02.04
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9506257 2024.02.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9506253 2024.02.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9506256 2024.02.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9506258 2024.02.04
pospolity sroka, Pica pica 2 9506255 2024.02.04
pospolity kos, Turdus merula 2 9506249 2024.02.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9506252 2024.02.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9506250 2024.02.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9506254 2024.02.04
pospolity mewa siwa, Larus canus 20 9506244 2024.02.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9506248 2024.02.04
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9506243 2024.02.04
pospolity sroka, Pica pica 1 9506246 2024.02.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9506247 2024.02.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9506245 2024.02.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9506242 2024.02.04
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9506241 2024.02.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9506240 2024.02.04
pospolity łyska, Fulica atra 1 9506239 2024.02.04
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9506238 2024.02.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9506233 2024.02.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9506234 2024.02.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9506237 2024.02.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9506235 2024.02.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9506236 2024.02.04
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9503137 2024.02.03
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9503136 2024.02.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9502834 2024.02.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9502835 2024.02.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9502833 2024.02.03
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9502832 2024.02.03
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9502831 2024.02.03
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9502546 2024.02.03
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9502547 2024.02.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 9502543 2024.02.03
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9502545 2024.02.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9502544 2024.02.03
dość pospolity żuraw, Grus grus 5 9499625 2024.02.02
pospolity bogatka, Parus major 1 9499581 2024.02.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9499580 2024.02.02
pospolity kos, Turdus merula 1 9499579 2024.02.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9499576 2024.02.02
pospolity sroka, Pica pica 2 9499577 2024.02.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9499578 2024.02.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9499574 2024.02.02
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9499575 2024.02.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9499573 2024.02.02
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9499571 2024.02.02
pospolity łyska, Fulica atra 13 9499572 2024.02.02
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9499570 2024.02.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9499569 2024.02.02
pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9499568 2024.02.02
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 100 9499544 2024.02.02
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9499542 2024.02.02
pospolity sroka, Pica pica 1 9499541 2024.02.02
pospolity kos, Turdus merula 2 9499540 2024.02.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9499539 2024.02.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9499538 2024.02.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9499537 2024.02.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9499536 2024.02.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9499535 2024.02.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9499534 2024.02.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 40 9499533 2024.02.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9499532 2024.02.02
pospolity bogatka, Parus major 1 9499531 2024.02.02
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9499530 2024.02.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9499529 2024.02.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9499528 2024.02.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9499527 2024.02.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9499526 2024.02.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9499502 2024.02.02
pospolity sroka, Pica pica 1 9499500 2024.02.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9499499 2024.02.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 9499501 2024.02.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9499498 2024.02.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9499545 2024.02.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9499546 2024.02.02
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9498057 2024.02.01
pospolity sroka, Pica pica 2 9498047 2024.02.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9498056 2024.02.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9498058 2024.02.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9498050 2024.02.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9498049 2024.02.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9498055 2024.02.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9498054 2024.02.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9498043 2024.02.01
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9498052 2024.02.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9498051 2024.02.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9498044 2024.02.01
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9498046 2024.02.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28 9498042 2024.02.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9498053 2024.02.01
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9498048 2024.02.01
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9498045 2024.02.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9498014 2024.02.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9498015 2024.02.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9498016 2024.02.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9498013 2024.02.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9498012 2024.02.01
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9498011 2024.02.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9498009 2024.02.01
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9498010 2024.02.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9498008 2024.02.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9495309 2024.01.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9492462 2024.01.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9492345 2024.01.30
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9492250 2024.01.30
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9491490 2024.01.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9491489 2024.01.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9491487 2024.01.30
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9491488 2024.01.30
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9491242 2024.01.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9491240 2024.01.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9491241 2024.01.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9491238 2024.01.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9491239 2024.01.30
pospolity sroka, Pica pica 2 9491237 2024.01.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9491236 2024.01.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 9491235 2024.01.30
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9491233 2024.01.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9491232 2024.01.30
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9491231 2024.01.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9491230 2024.01.30
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9491229 2024.01.30
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9491234 2024.01.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9491228 2024.01.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9491225 2024.01.30
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9491227 2024.01.30
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9491224 2024.01.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9491223 2024.01.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9491221 2024.01.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9491220 2024.01.30
pospolity bogatka, Parus major 10 9491219 2024.01.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9491222 2024.01.30
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9490951 2024.01.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9488165 2024.01.29
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9488156 2024.01.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9488164 2024.01.29
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9488157 2024.01.29
pospolity sroka, Pica pica 2 9488163 2024.01.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9488160 2024.01.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9488159 2024.01.29
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9488152 2024.01.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9488166 2024.01.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9488155 2024.01.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9488158 2024.01.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9488162 2024.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9488161 2024.01.29
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9488153 2024.01.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9488154 2024.01.29
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9486882 2024.01.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9482051 2024.01.28
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9482050 2024.01.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9481569 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9481572 2024.01.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 9481570 2024.01.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 15 9481571 2024.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9481067 2024.01.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9481066 2024.01.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9481068 2024.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 9481065 2024.01.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9481064 2024.01.28
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 1 9481058 2024.01.28
pospolity mandarynka, Aix galericulata 26 9481054 2024.01.28
pospolity łyska, Fulica atra 20 9481059 2024.01.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9481061 2024.01.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9481063 2024.01.28
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9481053 2024.01.28
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9481051 2024.01.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9481055 2024.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9481060 2024.01.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9481050 2024.01.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9481052 2024.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9481057 2024.01.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9481056 2024.01.28
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9480169 2024.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9477272 2024.01.27
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9477270 2024.01.27
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9477271 2024.01.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9475316 2024.01.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9475317 2024.01.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9475318 2024.01.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9475313 2024.01.27
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9475314 2024.01.27
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9475315 2024.01.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9477273 2024.01.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9471435 2024.01.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9471434 2024.01.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9471433 2024.01.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9471432 2024.01.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9471431 2024.01.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9471430 2024.01.26
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9471429 2024.01.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9471428 2024.01.26
pospolity sroka, Pica pica 2 9471426 2024.01.26
pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9471427 2024.01.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9471425 2024.01.26
pospolity mazurek, Passer montanus 30 9471424 2024.01.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9471423 2024.01.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9471422 2024.01.26
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9471421 2024.01.26
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 16 9471420 2024.01.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9471419 2024.01.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9471418 2024.01.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 9471417 2024.01.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9470225 2024.01.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9470228 2024.01.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9470227 2024.01.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9470223 2024.01.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 9470229 2024.01.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9470222 2024.01.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9470226 2024.01.25
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9470224 2024.01.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9470219 2024.01.25
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9470220 2024.01.25
pospolity mandarynka, Aix galericulata 10 9470221 2024.01.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9468136 2024.01.24
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9468135 2024.01.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9468134 2024.01.24
pospolity mandarynka, Aix galericulata 8 9468133 2024.01.24
pospolity sroka, Pica pica 2 9468130 2024.01.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9468132 2024.01.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9468129 2024.01.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9468131 2024.01.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9468126 2024.01.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9468127 2024.01.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9468125 2024.01.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9468128 2024.01.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9468122 2024.01.24
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9468124 2024.01.24
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9468123 2024.01.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 9468121 2024.01.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9468119 2024.01.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9468120 2024.01.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 45 9467504 2024.01.24
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9467503 2024.01.24
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9464881 2024.01.23
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9464882 2024.01.23
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9464821 2024.01.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9464820 2024.01.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9464836 2024.01.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9464837 2024.01.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9464835 2024.01.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9464834 2024.01.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9464832 2024.01.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9464831 2024.01.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9464833 2024.01.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9464829 2024.01.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9464830 2024.01.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9464828 2024.01.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9464827 2024.01.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9464826 2024.01.23
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 9464825 2024.01.23
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 9464824 2024.01.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9464823 2024.01.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9464822 2024.01.23
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9465195 2024.01.23
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 12 9462838 2024.01.22
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9462837 2024.01.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9462839 2024.01.22
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9462836 2024.01.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9462835 2024.01.22
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9462832 2024.01.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9462828 2024.01.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9462830 2024.01.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9462834 2024.01.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9462833 2024.01.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9462831 2024.01.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9462822 2024.01.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9462829 2024.01.22
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9462826 2024.01.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9462825 2024.01.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9462823 2024.01.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9462827 2024.01.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9462820 2024.01.22
pospolity sroka, Pica pica 2 9462824 2024.01.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9462821 2024.01.22
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9462485 2024.01.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9462484 2024.01.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9462483 2024.01.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9462482 2024.01.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9462481 2024.01.22
pospolity sroka, Pica pica 5 9462368 2024.01.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9462351 2024.01.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9462356 2024.01.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 50 9462352 2024.01.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9462359 2024.01.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9462357 2024.01.22
pospolity sroka, Pica pica