DRUŻYNA

Drużyna: Pacemaker. Obserwator: Kuba Dobrzyński

Liczba gatunków: 151

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 122 770 101 101 3 16 41 41
2 13 93 107 8 0 2 4 2
3 43 113 137 38 0 16 16 6
4 19 46 151 18 0 7 9 2
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 9887173 2024.04.12
dość pospolity mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 9885368 2024.04.12
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9884888 2024.04.12
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 9884889 2024.04.12
bardzo rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 2 9884887 2024.04.12
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 9873181 2024.04.10
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 1 9862317 2024.04.07
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9849992 2024.04.07
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9848212 2024.04.07
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9847598 2024.04.07
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9847596 2024.04.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9834394 2024.04.06
bardzo rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9833690 2024.04.06
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 3 9833689 2024.04.06
bardzo rzadki kania ruda, Milvus milvus 1 9822017 2024.04.04
bardzo rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9822016 2024.04.04
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9797919 2024.04.01
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9797917 2024.04.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9797918 2024.04.01
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9788576 2024.03.31
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9788575 2024.03.31
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9788574 2024.03.31
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 9788572 2024.03.31
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9788573 2024.03.31
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9784885 2024.03.30
bardzo rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 9784884 2024.03.30
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9780335 2024.03.30
bardzo rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9777893 2024.03.29
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9773028 2024.03.29
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9772146 2024.03.29
bardzo rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9770719 2024.03.29
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9740972 2024.03.24
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9770718 2024.03.24
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9740355 2024.03.24
bardzo rzadki siniak, Columba oenas 1 9732873 2024.03.23
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9732310 2024.03.23
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9732312 2024.03.23
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9732311 2024.03.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9731170 2024.03.23
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9731168 2024.03.23
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9731166 2024.03.23
rzadki batalion, Calidris pugnax 29 9731167 2024.03.23
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9695555 2024.03.17
bardzo rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 2 9688442 2024.03.16
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9688441 2024.03.16
bardzo rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 3 9687588 2024.03.16
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9687589 2024.03.16
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9686748 2024.03.16
bardzo rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 30 9686746 2024.03.16
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9686747 2024.03.16
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 9685703 2024.03.16
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9680260 2024.03.15
bardzo rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 9680113 2024.03.15
bardzo rzadki siniak, Columba oenas 1 9675445 2024.03.14
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9675443 2024.03.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 9675444 2024.03.14
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9649210 2024.03.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9644504 2024.03.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9615991 2024.03.02
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 2 9615990 2024.03.02
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9613883 2024.03.02
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9613882 2024.03.02
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9607012 2024.02.29
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 9594481 2024.02.25
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9594482 2024.02.25
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9585027 2024.02.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9551417 2024.02.17
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9551416 2024.02.17
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9551414 2024.02.17
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9551415 2024.02.17
bardzo rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 47 9525112 2024.02.10
bardzo rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 25 9525110 2024.02.10
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9525113 2024.02.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 9 9525111 2024.02.10
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9510326 2024.02.04
pospolity sroka, Pica pica 1 9499238 2024.01.29
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 9499208 2024.01.29
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9482148 2024.01.28
bardzo rzadki łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 9482147 2024.01.28
bardzo rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 9479911 2024.01.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9477230 2024.01.27
bardzo rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9477121 2024.01.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9499606 2024.01.27
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9477123 2024.01.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9477122 2024.01.26
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9472909 2024.01.26
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 32 9472908 2024.01.26
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 150 9472907 2024.01.26
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9499338 2024.01.26
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9499173 2024.01.21
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9499030 2024.01.21
pospolity mandarynka, Aix galericulata 4 9499172 2024.01.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9499174 2024.01.21
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9499176 2024.01.21
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9499177 2024.01.21
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9455004 2024.01.21
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 9455005 2024.01.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9499032 2024.01.21
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9499033 2024.01.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9499179 2024.01.20
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9499178 2024.01.20
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9499180 2024.01.19
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 9444348 2024.01.18
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9442871 2024.01.18
bardzo rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 2 9442872 2024.01.18
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 18 9442889 2024.01.18
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9444349 2024.01.18
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 9374375 2024.01.14
bardzo rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9374374 2024.01.14
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9374376 2024.01.14
pospolity łyska, Fulica atra 1 9499221 2024.01.14
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9499141 2024.01.14
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9498983 2024.01.13
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9365915 2024.01.13
rzadki krakwa, Mareca strepera 4 9498982 2024.01.13
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9498981 2024.01.13
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9499149 2024.01.13
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9498984 2024.01.13
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9499157 2024.01.12
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9499014 2024.01.12
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9499171 2024.01.12
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9499016 2024.01.12
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9499012 2024.01.12
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9499013 2024.01.12
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9498987 2024.01.12
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9361441 2024.01.12
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9498715 2024.01.07
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9498726 2024.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9498716 2024.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9498717 2024.01.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9499213 2024.01.07
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9498713 2024.01.07
rzadki świstun, Mareca penelope 7 9498714 2024.01.07
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9498728 2024.01.07
pospolity kruk, Corvus corax 1 9498744 2024.01.07
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9499212 2024.01.07
pospolity czyż, Spinus spinus 30 9498747 2024.01.07
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9498741 2024.01.07
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9498740 2024.01.07
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9498745 2024.01.07
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9498719 2024.01.07
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9498727 2024.01.07
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9498738 2024.01.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9498749 2024.01.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9498739 2024.01.07
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 9498742 2024.01.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9498718 2024.01.07
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9499218 2024.01.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9499217 2024.01.06
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9498541 2024.01.06
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9498547 2024.01.06
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9498546 2024.01.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 27 9498537 2024.01.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9498550 2024.01.06
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9498538 2024.01.06
pospolity łyska, Fulica atra 1 9498543 2024.01.06
pospolity kruk, Corvus corax 2 9499219 2024.01.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9498554 2024.01.06
dość pospolity gęgawa, Anser anser 6 9499215 2024.01.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9498552 2024.01.06
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9498539 2024.01.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9498540 2024.01.06
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9498555 2024.01.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9498545 2024.01.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9499216 2024.01.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9499220 2024.01.06
bardzo rzadki kuropatwa, Perdix perdix 5 9336733 2024.01.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9498542 2024.01.06
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9498553 2024.01.06
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9499331 2024.01.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9499333 2024.01.06
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9499313 2024.01.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9499312 2024.01.06
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9499339 2024.01.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9499314 2024.01.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 9498652 2024.01.02
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9499074 2024.01.02
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9499181 2024.01.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9499073 2024.01.02
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9499069 2024.01.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9499068 2024.01.02
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9499182 2024.01.02
dość pospolity żuraw, Grus grus 6 9498569 2024.01.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9498588 2024.01.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9498570 2024.01.02
pospolity bogatka, Parus major 2 9498586 2024.01.02
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9498587 2024.01.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9499071 2024.01.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9499075 2024.01.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9498585 2024.01.02
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9498572 2024.01.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9499070 2024.01.02
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 9320493 2024.01.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9499310 2024.01.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9499307 2024.01.02
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9499342 2024.01.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9499311 2024.01.02

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.