DRUŻYNA

Drużyna: Tańczący z Wilgami. Obserwator: Arkadiusz Stelmach

Liczba gatunków: 120

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 23 109 21 21 0 1 3 17
2 7 162 27 7 0 1 3 3
3 20 141 43 20 0 3 6 11
4 54 80 82 44 0 3 22 19
5 55 86 99 50 0 7 22 21
6 6 6 101 6 0 2 2 2
7 6 24 105 6 0 1 5 0
9 12 18 114 12 1 5 6 0
10 3 3 117 3 1 2 0 0
12 12 63 120 12 1 2 5 4
8 0 0 120 0 0 0 0 0
11 0 0 120 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9238907 2023.12.03
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9238898 2023.12.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9238897 2023.12.03
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9238903 2023.12.03
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9238896 2023.12.03
pospolity czyż, Spinus spinus 30 9238901 2023.12.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9238906 2023.12.03
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9238904 2023.12.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9238902 2023.12.03
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9238899 2023.12.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9238900 2023.12.03
pospolity mandarynka, Aix galericulata 20 9238905 2023.12.03
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9064544 2023.10.10
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9064495 2023.10.10
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9063477 2023.10.09
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 8971485 2023.09.17
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 8944428 2023.09.09
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8944426 2023.09.09
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8944427 2023.09.09
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8944425 2023.09.09
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8944422 2023.09.09
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8944423 2023.09.09
rzadki biegus zmienny, Calidris alpina 5 8944424 2023.09.09
bardzo rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8944421 2023.09.09
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8944431 2023.09.09
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8918721 2023.09.02
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8918554 2023.09.02
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 10 8813840 2023.07.31
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 8813839 2023.07.31
bardzo rzadki kulik wielki, Numenius arquata 1 8813838 2023.07.31
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8814607 2023.07.31
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8806059 2023.07.29
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8716433 2023.07.02
bardzo rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8682581 2023.06.24
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8682546 2023.06.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8682545 2023.06.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8682543 2023.06.24
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8682544 2023.06.24
bardzo rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8613565 2023.06.04
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8568201 2023.05.31
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8564902 2023.05.30
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8564639 2023.05.30
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8564640 2023.05.30
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8564641 2023.05.30
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8511172 2023.05.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8500080 2023.05.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8500078 2023.05.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8500073 2023.05.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8500074 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8500075 2023.05.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8500072 2023.05.21
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8500070 2023.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8500061 2023.05.21
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8500059 2023.05.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8500060 2023.05.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8499705 2023.05.21
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8499679 2023.05.21
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8499593 2023.05.21
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8499592 2023.05.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8499591 2023.05.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8499590 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8499589 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8499588 2023.05.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8499463 2023.05.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8499464 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8499462 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8499461 2023.05.21
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8499460 2023.05.21
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8499459 2023.05.21
bardzo rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8497692 2023.05.20
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8497691 2023.05.20
bardzo rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8495498 2023.05.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8403468 2023.05.07
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8403466 2023.05.07
pospolity łyska, Fulica atra 8 8403467 2023.05.07
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8403085 2023.05.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8403086 2023.05.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8403087 2023.05.07
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8402803 2023.05.07
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8402782 2023.05.07
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8402780 2023.05.07
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8402778 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8402779 2023.05.07
pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8402713 2023.05.07
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8402712 2023.05.07
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8402709 2023.05.07
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8402711 2023.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8402714 2023.05.07
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8402710 2023.05.07
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8402677 2023.05.07
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8402675 2023.05.07
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8380556 2023.05.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8380516 2023.05.05
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8380510 2023.05.05
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8329568 2023.04.30
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8329565 2023.04.30
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8329532 2023.04.30
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8329530 2023.04.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8329533 2023.04.30
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 1 8329531 2023.04.30
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8328204 2023.04.30
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8328203 2023.04.30
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8328205 2023.04.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8328184 2023.04.30
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8328175 2023.04.30
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8328057 2023.04.30
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8327708 2023.04.30
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8327709 2023.04.30
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8327707 2023.04.30
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8327626 2023.04.30
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8327625 2023.04.30
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8327616 2023.04.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8327617 2023.04.30
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8327503 2023.04.30
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8327502 2023.04.30
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8327486 2023.04.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 8326958 2023.04.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8326955 2023.04.30
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8326957 2023.04.30
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8326954 2023.04.30
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8326956 2023.04.30
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8329080 2023.04.30
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8330313 2023.04.30
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8318455 2023.04.29
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8314635 2023.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8289603 2023.04.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8265889 2023.04.22
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8265882 2023.04.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8265883 2023.04.22
pospolity kos, Turdus merula 3 8265884 2023.04.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8265881 2023.04.22
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8265880 2023.04.22
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8256153 2023.04.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8245847 2023.04.19
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8179341 2023.04.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8175891 2023.04.10
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8175601 2023.04.10
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8175597 2023.04.10
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8175596 2023.04.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8175574 2023.04.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8175573 2023.04.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8175575 2023.04.10
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8175258 2023.04.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8175256 2023.04.10
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 8175254 2023.04.10
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8175253 2023.04.10
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8175252 2023.04.10
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8168811 2023.04.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8012382 2023.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8003686 2023.03.14
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 7998584 2023.03.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7989091 2023.03.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7989090 2023.03.12
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 7989085 2023.03.12
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7989032 2023.03.12
pospolity czyż, Spinus spinus 30 7985401 2023.03.11
pospolity łyska, Fulica atra 1 7985293 2023.03.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 7985292 2023.03.11
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7985280 2023.03.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7985265 2023.03.11
pospolity mandarynka, Aix galericulata 10 7985266 2023.03.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7985243 2023.03.11
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7985212 2023.03.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7985178 2023.03.11
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7976032 2023.03.08
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7975732 2023.03.08
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 70 7975731 2023.03.08
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7966154 2023.03.06
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 7878095 2023.02.12
bardzo rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7878002 2023.02.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7877979 2023.02.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7877980 2023.02.12
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 7877978 2023.02.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7883295 2023.02.12
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7883296 2023.02.12
pospolity kos, Turdus merula 1 7837846 2023.01.29
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7818234 2023.01.25
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7793196 2023.01.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7788785 2023.01.16
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 7784385 2023.01.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7778983 2023.01.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7778984 2023.01.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7778978 2023.01.14
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7745596 2023.01.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 7741086 2023.01.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 7735322 2023.01.03
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7735321 2023.01.03
pospolity sroka, Pica pica 2 7732789 2023.01.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7732790 2023.01.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7732296 2023.01.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 7731742 2023.01.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 7731566 2023.01.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7731568 2023.01.02
pospolity bogatka, Parus major 5 7731569 2023.01.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 10 7731567 2023.01.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 7731565 2023.01.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 7731563 2023.01.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 20 7731564 2023.01.02

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.