DRUŻYNA

Drużyna: Czarny Bociek #lajtowo. Obserwator: Krzysztof Bolechowski

Liczba gatunków: 127

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 166 1534 88 88 2 11 35 40
2 35 205 95 22 0 3 8 11
3 75 144 116 49 0 9 20 20
4 39 43 127 22 0 3 14 5
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9881375 2024.04.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9881374 2024.04.11
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9881373 2024.04.11
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9881120 2024.04.11
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9881119 2024.04.11
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9881117 2024.04.11
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9881118 2024.04.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9881116 2024.04.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9880904 2024.04.11
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9880903 2024.04.11
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9880902 2024.04.11
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 1 9850234 2024.04.07
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9850172 2024.04.07
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9849573 2024.04.07
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9848535 2024.04.07
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9848534 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9848089 2024.04.07
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9848088 2024.04.07
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9848087 2024.04.07
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9848086 2024.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9847843 2024.04.07
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9847842 2024.04.07
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9847844 2024.04.07
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 9847562 2024.04.07
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9847532 2024.04.07
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9847513 2024.04.07
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9847511 2024.04.07
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9847512 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9847510 2024.04.07
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9847509 2024.04.07
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9823454 2024.04.04
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9823453 2024.04.04
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9823351 2024.04.04
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9823313 2024.04.04
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9823314 2024.04.04
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9823312 2024.04.04
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9823311 2024.04.04
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9823310 2024.04.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9821003 2024.04.04
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9781808 2024.03.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9781807 2024.03.30
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 9780325 2024.03.30
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9780324 2024.03.30
bardzo rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 9777668 2024.03.29
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9773058 2024.03.29
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9772520 2024.03.29
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9772263 2024.03.29
bardzo rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9772262 2024.03.29
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9769208 2024.03.28
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9769146 2024.03.28
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9749167 2024.03.25
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 8 9741203 2024.03.24
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9740493 2024.03.24
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9740449 2024.03.24
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9740450 2024.03.24
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9740307 2024.03.24
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9732672 2024.03.23
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9732542 2024.03.23
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9732541 2024.03.23
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9732540 2024.03.23
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9732255 2024.03.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9731803 2024.03.23
dość pospolity żuraw, Grus grus 3 9731802 2024.03.23
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9731804 2024.03.23
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9731801 2024.03.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9731800 2024.03.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9731799 2024.03.23
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9731795 2024.03.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9731798 2024.03.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9731796 2024.03.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9731797 2024.03.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9731794 2024.03.23
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9731793 2024.03.23
rzadki świstun, Mareca penelope 14 9731792 2024.03.23
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 2 9731790 2024.03.23
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9731791 2024.03.23
rzadki jer, Fringilla montifringilla 2 9731789 2024.03.23
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9731788 2024.03.23
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9731787 2024.03.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9731786 2024.03.23
rzadki batalion, Calidris pugnax 27 9731785 2024.03.23
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9731784 2024.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9731783 2024.03.23
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9721361 2024.03.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9721362 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9721363 2024.03.21
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9721360 2024.03.21
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 9720753 2024.03.21
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9720752 2024.03.21
dość pospolity żuraw, Grus grus 4 9720754 2024.03.21
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9720751 2024.03.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9716913 2024.03.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9716911 2024.03.20
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9716912 2024.03.20
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9716914 2024.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9682520 2024.03.15
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9682290 2024.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9682291 2024.03.15
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9682288 2024.03.15
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9682289 2024.03.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9637562 2024.03.06
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9637561 2024.03.06
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9637559 2024.03.06
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9637560 2024.03.06
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9622079 2024.03.03
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9622025 2024.03.03
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9622027 2024.03.03
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9622026 2024.03.03
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9622028 2024.03.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9621278 2024.03.03
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9621277 2024.03.03
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9621276 2024.03.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9621275 2024.03.03
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9621274 2024.03.03
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9587409 2024.02.25
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 9587408 2024.02.25
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9585876 2024.02.25
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9585875 2024.02.25
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9585872 2024.02.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9585873 2024.02.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9585874 2024.02.25
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9585871 2024.02.25
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9585870 2024.02.25
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9531264 2024.02.11
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 30 9530222 2024.02.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 16 9530216 2024.02.11
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9530215 2024.02.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9529954 2024.02.11
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9529955 2024.02.11
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 9529893 2024.02.11
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 9529889 2024.02.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9529892 2024.02.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9529891 2024.02.11
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9529890 2024.02.11
bardzo rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 47 9524930 2024.02.10
bardzo rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 25 9524928 2024.02.10
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9524929 2024.02.10
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9524927 2024.02.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9524926 2024.02.10
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 9506874 2024.02.04
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9506051 2024.02.04
dość pospolity żuraw, Grus grus 4 9506053 2024.02.04
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9506052 2024.02.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9505857 2024.02.04
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9505860 2024.02.04
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9505859 2024.02.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9505858 2024.02.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 10 9502138 2024.02.03
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9502137 2024.02.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 28 9481777 2024.01.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9477229 2024.01.27
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9476477 2024.01.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9476476 2024.01.27
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9476475 2024.01.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9476474 2024.01.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9476473 2024.01.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9476472 2024.01.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9476471 2024.01.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 250 9476470 2024.01.27
bardzo rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9476469 2024.01.27
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9472571 2024.01.26
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9472570 2024.01.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9462338 2024.01.22
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9462337 2024.01.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9462336 2024.01.22
pospolity łyska, Fulica atra 1 9462335 2024.01.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9462334 2024.01.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9462333 2024.01.22
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9462332 2024.01.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9462331 2024.01.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9461702 2024.01.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9461703 2024.01.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9461700 2024.01.22
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 3 9459432 2024.01.21
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9456971 2024.01.21
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9456969 2024.01.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9456970 2024.01.21
pospolity mandarynka, Aix galericulata 4 9456765 2024.01.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9456768 2024.01.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9456769 2024.01.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9456767 2024.01.21
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9456766 2024.01.21
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9456764 2024.01.21
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9456763 2024.01.21
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9463905 2024.01.21
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 9452320 2024.01.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9452164 2024.01.20
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9452163 2024.01.20
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9454593 2024.01.19
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9446840 2024.01.19
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9446743 2024.01.19
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 32 9446689 2024.01.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9443815 2024.01.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9443816 2024.01.18
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9443813 2024.01.18
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9443809 2024.01.18
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 12 9443811 2024.01.18
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 40 9371652 2024.01.14
bardzo rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 1 9371649 2024.01.14
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9377509 2024.01.14
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9371648 2024.01.14
pospolity łyska, Fulica atra 1 9371650 2024.01.14
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9371651 2024.01.14
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9371653 2024.01.14
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9364859 2024.01.13
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9364856 2024.01.13
rzadki krakwa, Mareca strepera 4 9364852 2024.01.13
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9364849 2024.01.13
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9364847 2024.01.13
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9364848 2024.01.13
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9360771 2024.01.12
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9360767 2024.01.12
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9360765 2024.01.12
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9360766 2024.01.12
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9360770 2024.01.12
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9360769 2024.01.12
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9360764 2024.01.12
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9360768 2024.01.12
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9350123 2024.01.09
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 80 9350122 2024.01.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9350121 2024.01.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9350120 2024.01.09
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9350119 2024.01.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9350118 2024.01.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9350117 2024.01.09
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9340875 2024.01.07
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9340878 2024.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9340876 2024.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9340873 2024.01.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 9340877 2024.01.07
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9340874 2024.01.07
rzadki świstun, Mareca penelope 7 9340916 2024.01.07
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9340913 2024.01.07
pospolity kruk, Corvus corax 1 9340914 2024.01.07
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9340919 2024.01.07
pospolity czyż, Spinus spinus 30 9340917 2024.01.07
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9340915 2024.01.07
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9340911 2024.01.07
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9340912 2024.01.07
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9340902 2024.01.07
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9340910 2024.01.07
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9340908 2024.01.07
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9340898 2024.01.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 15 9340906 2024.01.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9340894 2024.01.07
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 9340893 2024.01.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9340888 2024.01.07
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9336440 2024.01.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9336441 2024.01.06
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9336432 2024.01.06
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9336434 2024.01.06
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9336433 2024.01.06
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9336439 2024.01.06
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9336431 2024.01.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 30 9336436 2024.01.06
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9336435 2024.01.06
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9336429 2024.01.06
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9336430 2024.01.06
pospolity łyska, Fulica atra 1 9336437 2024.01.06
pospolity kruk, Corvus corax 2 9336426 2024.01.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9336425 2024.01.06
dość pospolity gęgawa, Anser anser 6 9336423 2024.01.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9336427 2024.01.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9336428 2024.01.06
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9336419 2024.01.06
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9336415 2024.01.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9336438 2024.01.06
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9336418 2024.01.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9336422 2024.01.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9336417 2024.01.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9336420 2024.01.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9336424 2024.01.06
bardzo rzadki kuropatwa, Perdix perdix 5 9336414 2024.01.06
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9336416 2024.01.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9331118 2024.01.05
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 300 9331111 2024.01.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9331112 2024.01.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9331110 2024.01.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9331109 2024.01.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 120 9331108 2024.01.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9331106 2024.01.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9331107 2024.01.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9331103 2024.01.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9331105 2024.01.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9331101 2024.01.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9331104 2024.01.05
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9331100 2024.01.05
pospolity bogatka, Parus major 10 9331102 2024.01.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9331099 2024.01.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9331097 2024.01.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9331096 2024.01.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9331095 2024.01.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9331094 2024.01.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9331098 2024.01.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9324521 2024.01.03
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9324522 2024.01.03
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 80 9322245 2024.01.02
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9322244 2024.01.02
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9322243 2024.01.02
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9322242 2024.01.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9322241 2024.01.02
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9322240 2024.01.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9322239 2024.01.02
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9322130 2024.01.02
dość pospolity żuraw, Grus grus 6 9321146 2024.01.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9320874 2024.01.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9320867 2024.01.02
pospolity bogatka, Parus major 2 9320865 2024.01.02
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9320853 2024.01.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9320854 2024.01.02
pospolity sroka, Pica pica 2 9320814 2024.01.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9320812 2024.01.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9320813 2024.01.02
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 9320795 2024.01.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9320796 2024.01.02

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.