DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Gałązka-Gogołek. Obserwator: Agnieszka Gałązka

Liczba gatunków: 93

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 18 44 14 14 0 0 2 12
2 13 38 22 13 0 2 3 8
3 10 55 29 10 0 2 2 6
4 23 38 47 21 0 2 5 14
5 37 40 72 33 1 3 11 18
8 2 2 73 2 0 1 0 1
9 18 56 83 17 0 3 10 4
10 14 28 91 12 1 1 6 4
11 1 1 92 1 0 0 1 0
12 3 32 93 2 0 1 1 0
6 0 0 93 0 0 0 0 0
7 0 0 93 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 8 9308440 2023.12.31
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9268750 2023.12.15
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 4 9258279 2023.12.10
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9143297 2023.11.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9085427 2023.10.15
pospolity czyż, Spinus spinus 5 9085426 2023.10.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9085422 2023.10.15
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9085423 2023.10.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9085424 2023.10.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9085425 2023.10.15
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9085420 2023.10.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9085421 2023.10.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9085419 2023.10.15
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9085418 2023.10.15
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9085417 2023.10.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9083702 2023.10.14
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9056700 2023.10.08
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9056699 2023.10.08
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8945091 2023.09.09
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8944952 2023.09.09
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8944948 2023.09.09
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8944949 2023.09.09
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8944709 2023.09.09
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 26 8944710 2023.09.09
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8944707 2023.09.09
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8944706 2023.09.09
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8944708 2023.09.09
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8944705 2023.09.09
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8944703 2023.09.09
rzadki biegus zmienny, Calidris alpina 11 8944704 2023.09.09
bardzo rzadki biegus płaskodzioby, Calidris falcinellus 1 8944702 2023.09.09
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8944701 2023.09.09
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8944700 2023.09.09
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8944699 2023.09.09
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8944698 2023.09.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8944697 2023.09.09
bardzo rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 8832398 2023.08.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8821992 2023.08.03
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8549346 2023.05.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8549348 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8549349 2023.05.28
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8549347 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8549383 2023.05.28
pospolity kruk, Corvus corax 2 8549345 2023.05.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8549344 2023.05.28
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8549342 2023.05.28
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8549343 2023.05.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8500152 2023.05.21
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8500153 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8500148 2023.05.21
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8500151 2023.05.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8500150 2023.05.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8500149 2023.05.21
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8500147 2023.05.21
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8500146 2023.05.21
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8500145 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8495617 2023.05.20
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8495614 2023.05.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8495616 2023.05.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8495613 2023.05.20
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8495615 2023.05.20
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8495612 2023.05.20
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8495609 2023.05.20
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8495611 2023.05.20
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8495608 2023.05.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8495610 2023.05.20
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8495606 2023.05.20
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8495607 2023.05.20
pospolity jerzyk, Apus apus 2 8422355 2023.05.10
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8416182 2023.05.09
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8422399 2023.05.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8422403 2023.05.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8376439 2023.05.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8376438 2023.05.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8376440 2023.05.04
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8223319 2023.04.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8194126 2023.04.12
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 13 8121088 2023.04.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8120404 2023.04.01
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8120405 2023.04.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8119784 2023.04.01
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8119721 2023.04.01
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8119722 2023.04.01
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8119620 2023.04.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8119621 2023.04.01
pospolity kruk, Corvus corax 1 8119622 2023.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8119618 2023.04.01
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8119616 2023.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8119619 2023.04.01
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 8119615 2023.04.01
pospolity łyska, Fulica atra 1 8119617 2023.04.01
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8119614 2023.04.01
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8119613 2023.04.01
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8119611 2023.04.01
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8119610 2023.04.01
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 8119612 2023.04.01
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8119609 2023.04.01
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8119608 2023.04.01
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8080218 2023.03.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8070213 2023.03.24
pospolity sroka, Pica pica 1 8070214 2023.03.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8038275 2023.03.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8038202 2023.03.19
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 8025555 2023.03.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8025489 2023.03.18
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8025488 2023.03.18
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 45 7990513 2023.03.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7990514 2023.03.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 18 7902196 2023.02.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 7902195 2023.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7900788 2023.02.18
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 7900787 2023.02.18
rzadki świstun, Mareca penelope 1 7900785 2023.02.18
pospolity mazurek, Passer montanus 2 7900784 2023.02.18
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 7900786 2023.02.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7900782 2023.02.18
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7900781 2023.02.18
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7900783 2023.02.18
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7856557 2023.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7856556 2023.02.05
pospolity sroka, Pica pica 2 7856558 2023.02.05
pospolity mazurek, Passer montanus 1 7833064 2023.01.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 7833061 2023.01.29
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7833068 2023.01.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7833063 2023.01.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7833067 2023.01.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7833059 2023.01.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7833932 2023.01.29
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7833066 2023.01.29
pospolity kos, Turdus merula 1 7833065 2023.01.29
pospolity sroka, Pica pica 3 7833058 2023.01.29
pospolity bogatka, Parus major 2 7833057 2023.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7833060 2023.01.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 7833056 2023.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7833055 2023.01.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7833062 2023.01.29
pospolity sroka, Pica pica 1 7778178 2023.01.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7778177 2023.01.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 7778176 2023.01.14

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.