DRUŻYNA

Drużyna: Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat. Obserwator: Mateusz Niedziółka

Liczba gatunków: 105

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 125 523 83 83 2 13 31 37
2 65 457 91 44 0 5 15 24
3 39 144 104 36 1 6 13 16
4 1 2 105 1 0 1 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9804983 2024.04.01
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 9767596 2024.03.28
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 9766073 2024.03.28
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9767593 2024.03.28
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9767592 2024.03.28
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 3 9767591 2024.03.28
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9766074 2024.03.28
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9766071 2024.03.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9719150 2024.03.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9719099 2024.03.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9719097 2024.03.21
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9719093 2024.03.21
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9719091 2024.03.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9719094 2024.03.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9719145 2024.03.21
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9719100 2024.03.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9719147 2024.03.21
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9719098 2024.03.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9719146 2024.03.21
rzadki słonka, Scolopax rusticola 3 9719092 2024.03.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9719153 2024.03.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9719149 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9719148 2024.03.21
bardzo rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 4 9719096 2024.03.21
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9719095 2024.03.21
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9719164 2024.03.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9638391 2024.03.06
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 7 9638389 2024.03.06
bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 2 9638390 2024.03.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9638392 2024.03.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9611870 2024.03.01
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9611875 2024.03.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 41 9611871 2024.03.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9611878 2024.03.01
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9611869 2024.03.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9611877 2024.03.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9611876 2024.03.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9611874 2024.03.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9611873 2024.03.01
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9611879 2024.03.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9601610 2024.02.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 9601589 2024.02.28
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9601598 2024.02.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9601587 2024.02.28
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 2 9601599 2024.02.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9601613 2024.02.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9601594 2024.02.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9601607 2024.02.28
pospolity sroka, Pica pica 1 9601612 2024.02.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9601593 2024.02.28
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9601604 2024.02.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9601588 2024.02.28
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9601608 2024.02.28
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 9601586 2024.02.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9601595 2024.02.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9601600 2024.02.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 9601605 2024.02.28
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9601606 2024.02.28
pospolity mazurek, Passer montanus 13 9601590 2024.02.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 9601609 2024.02.28
pospolity kos, Turdus merula 1 9601603 2024.02.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9601592 2024.02.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9601597 2024.02.28
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 6 9601601 2024.02.28
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9573640 2024.02.22
pospolity mandarynka, Aix galericulata 15 9573637 2024.02.22
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9573641 2024.02.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 9573642 2024.02.22
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 9573634 2024.02.22
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9573639 2024.02.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9573635 2024.02.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9569555 2024.02.21
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9569556 2024.02.21
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9569550 2024.02.21
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9569557 2024.02.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9569521 2024.02.21
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9569520 2024.02.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9569552 2024.02.21
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 9569548 2024.02.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9569551 2024.02.21
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9569549 2024.02.21
pospolity łyska, Fulica atra 2 9569553 2024.02.21
pospolity mandarynka, Aix galericulata 8 9569554 2024.02.21
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9566598 2024.02.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 23 9566600 2024.02.20
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9566603 2024.02.20
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9566597 2024.02.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 7 9566602 2024.02.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9566599 2024.02.20
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 150 9556904 2024.02.18
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9523180 2024.02.10
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9523179 2024.02.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9516237 2024.02.07
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9516233 2024.02.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9516234 2024.02.07
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 9516236 2024.02.07
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9516235 2024.02.07
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9516238 2024.02.07
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 9516239 2024.02.07
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9516232 2024.02.07
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 9510724 2024.02.05
rzadki jer, Fringilla montifringilla 11 9510723 2024.02.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 9510725 2024.02.05
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 30 9510722 2024.02.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9510726 2024.02.05
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9492270 2024.01.30
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9487245 2024.01.29
dość pospolity żuraw, Grus grus 5 9487437 2024.01.29
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9487242 2024.01.29
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 2 9472578 2024.01.26
bardzo rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 15 9465514 2024.01.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9465519 2024.01.23
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 7 9465527 2024.01.23
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 9465518 2024.01.23
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 2 9465513 2024.01.23
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9465521 2024.01.23
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9465525 2024.01.23
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9465529 2024.01.23
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9465517 2024.01.23
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 9465530 2024.01.23
rzadki krakwa, Mareca strepera 2 9465526 2024.01.23
bardzo rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9465524 2024.01.23
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9369313 2024.01.13
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8 9369312 2024.01.13
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9369311 2024.01.13
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9369321 2024.01.13
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9369319 2024.01.13
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9369309 2024.01.13
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9365208 2024.01.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9369322 2024.01.13
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9369314 2024.01.13
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9369316 2024.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9369315 2024.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9369302 2024.01.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9369320 2024.01.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9369318 2024.01.13
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 20 9369377 2024.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9369301 2024.01.13
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9369286 2024.01.13
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9360779 2024.01.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9360778 2024.01.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9360780 2024.01.12
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 22 9360782 2024.01.12
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9356619 2024.01.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9356638 2024.01.11
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9356641 2024.01.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9356620 2024.01.11
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9356642 2024.01.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 6 9356640 2024.01.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 9356623 2024.01.11
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9356637 2024.01.11
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9356636 2024.01.11
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9356634 2024.01.11
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 5 9356635 2024.01.11
pospolity kruk, Corvus corax 2 9356639 2024.01.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9356621 2024.01.11
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9347213 2024.01.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 9347225 2024.01.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9347220 2024.01.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9347227 2024.01.08
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9347214 2024.01.08
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9347232 2024.01.08
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9347219 2024.01.08
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9347217 2024.01.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9347238 2024.01.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9347226 2024.01.08
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9347224 2024.01.08
bardzo rzadki ogorzałka, Aythya marila 1 9347240 2024.01.08
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 20 9347216 2024.01.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 9327527 2024.01.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 100 9327526 2024.01.04
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9327518 2024.01.04
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9327524 2024.01.04
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9327523 2024.01.04
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9327529 2024.01.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 20 9327520 2024.01.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9327522 2024.01.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9327528 2024.01.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9327519 2024.01.04
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9327521 2024.01.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9327517 2024.01.04
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9327516 2024.01.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9325171 2024.01.03
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 9325149 2024.01.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9325153 2024.01.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9325150 2024.01.03
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9325151 2024.01.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 22 9325147 2024.01.03
pospolity bogatka, Parus major 1 9325154 2024.01.03
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 9325170 2024.01.03
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9325148 2024.01.03
pospolity sroka, Pica pica 1 9325169 2024.01.03
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9325192 2024.01.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9325168 2024.01.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9325156 2024.01.03
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9325146 2024.01.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 9325145 2024.01.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9318042 2024.01.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9318039 2024.01.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9318041 2024.01.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9318032 2024.01.01
pospolity łyska, Fulica atra 1 9318033 2024.01.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9318044 2024.01.01
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9318026 2024.01.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9318040 2024.01.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9318054 2024.01.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9318036 2024.01.01
pospolity mewa siwa, Larus canus 6 9318029 2024.01.01
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9318055 2024.01.01
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9318037 2024.01.01
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 5 9318027 2024.01.01
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9318035 2024.01.01
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9318025 2024.01.01
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9318038 2024.01.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9318052 2024.01.01
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3 9318049 2024.01.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9318024 2024.01.01
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9318022 2024.01.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9318047 2024.01.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9318023 2024.01.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9318051 2024.01.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9318050 2024.01.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9318028 2024.01.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9318046 2024.01.01
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9318048 2024.01.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9318053 2024.01.01
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9318043 2024.01.01
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9318034 2024.01.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9318045 2024.01.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 17 9318031 2024.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.