DRUŻYNA

Drużyna: Ewa Mokrzycka-Moc. Obserwator: Ewa Mokrzycka-Moc

Liczba gatunków: 98

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 72 1939 47 47 2 5 14 26
2 61 155 55 31 1 2 7 21
3 239 529 91 74 0 7 27 40
4 38 663 98 33 0 3 6 24
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9840622 2024.04.06
pospolity sroka, Pica pica 1 9840625 2024.04.06
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9840627 2024.04.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9840618 2024.04.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9840619 2024.04.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9840630 2024.04.06
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9840626 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9840623 2024.04.06
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9840621 2024.04.06
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9840620 2024.04.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9840617 2024.04.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 9840624 2024.04.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9840629 2024.04.06
pospolity łyska, Fulica atra 4 9840628 2024.04.06
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 9831338 2024.04.05
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9831324 2024.04.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9831331 2024.04.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9831327 2024.04.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9831332 2024.04.05
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 9831325 2024.04.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9831320 2024.04.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 9831319 2024.04.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 260 9831329 2024.04.05
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9831330 2024.04.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9831322 2024.04.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9831326 2024.04.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 9831317 2024.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9831316 2024.04.05
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9831347 2024.04.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9831343 2024.04.05
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9831344 2024.04.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9831340 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9831346 2024.04.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9831345 2024.04.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 9831342 2024.04.05
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9831309 2024.04.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9831308 2024.04.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9831307 2024.04.05
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9768028 2024.03.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9768030 2024.03.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9768108 2024.03.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9768096 2024.03.28
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9768100 2024.03.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9768107 2024.03.28
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9768106 2024.03.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9768097 2024.03.28
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9768105 2024.03.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9768109 2024.03.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9768110 2024.03.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9768112 2024.03.28
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9768095 2024.03.28
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9768104 2024.03.28
pospolity łyska, Fulica atra 1 9768099 2024.03.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9768102 2024.03.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9768111 2024.03.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9768103 2024.03.28
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 4 9768098 2024.03.28
pospolity bogatka, Parus major 1 9768101 2024.03.28
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 9762601 2024.03.27
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9762600 2024.03.27
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9762597 2024.03.27
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9762595 2024.03.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9762596 2024.03.27
pospolity sroka, Pica pica 1 9762599 2024.03.27
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9762594 2024.03.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9762592 2024.03.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9762591 2024.03.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9762593 2024.03.27
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9762588 2024.03.27
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9762586 2024.03.27
pospolity kos, Turdus merula 1 9762587 2024.03.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9762590 2024.03.27
pospolity bogatka, Parus major 1 9762589 2024.03.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9762585 2024.03.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9762583 2024.03.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9762582 2024.03.27
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9762579 2024.03.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9762584 2024.03.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9762580 2024.03.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9762581 2024.03.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9762578 2024.03.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9756644 2024.03.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9756642 2024.03.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9756643 2024.03.26
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9756658 2024.03.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9756657 2024.03.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9756660 2024.03.26
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9756659 2024.03.26
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 4 9756655 2024.03.26
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9756656 2024.03.26
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9756652 2024.03.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9756654 2024.03.26
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9756650 2024.03.26
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9756651 2024.03.26
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 16 9756648 2024.03.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9756649 2024.03.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9756647 2024.03.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9756646 2024.03.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9756645 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9756641 2024.03.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9756639 2024.03.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9756640 2024.03.26
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9756636 2024.03.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9756638 2024.03.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9756637 2024.03.26
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9756634 2024.03.26
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9756630 2024.03.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9756633 2024.03.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9756632 2024.03.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9756629 2024.03.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9756635 2024.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 9756631 2024.03.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9756627 2024.03.26
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9756628 2024.03.26
pospolity sroka, Pica pica 2 9756626 2024.03.26
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9756624 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9756623 2024.03.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9756621 2024.03.26
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9756616 2024.03.26
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9756622 2024.03.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9756620 2024.03.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9756619 2024.03.26
bardzo rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 1 9756613 2024.03.26
pospolity mazurek, Passer montanus 6 9756625 2024.03.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9756615 2024.03.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9756618 2024.03.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9756617 2024.03.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9756614 2024.03.26
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9756611 2024.03.26
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9756610 2024.03.26
pospolity sroka, Pica pica 3 9756612 2024.03.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9711866 2024.03.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9711865 2024.03.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9711860 2024.03.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9711863 2024.03.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9711862 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9711864 2024.03.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9711861 2024.03.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9711856 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9711858 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9711859 2024.03.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9711855 2024.03.19
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9711854 2024.03.19
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9711882 2024.03.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9711880 2024.03.19
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9711879 2024.03.19
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9711877 2024.03.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9711881 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 4 9711878 2024.03.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9711874 2024.03.19
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9711873 2024.03.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 9711876 2024.03.19
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9711870 2024.03.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9711875 2024.03.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9711869 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 2 9711872 2024.03.19
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9711868 2024.03.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9711871 2024.03.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9711867 2024.03.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9711852 2024.03.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9711850 2024.03.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9711851 2024.03.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9711849 2024.03.19
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 9711846 2024.03.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9711845 2024.03.19
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9711842 2024.03.19
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9711843 2024.03.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9711853 2024.03.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9711844 2024.03.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9711847 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9711848 2024.03.19
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 9711840 2024.03.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 9711841 2024.03.19
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 7 9711839 2024.03.19
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9711838 2024.03.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9711990 2024.03.19
pospolity bogatka, Parus major 2 9698721 2024.03.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9698720 2024.03.17
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9698715 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9698594 2024.03.17
pospolity czyż, Spinus spinus 6 9698592 2024.03.17
pospolity sroka, Pica pica 2 9702070 2024.03.17
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9702076 2024.03.17
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 2 9702062 2024.03.17
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9702073 2024.03.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9702065 2024.03.17
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 3 9702071 2024.03.17
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9702077 2024.03.17
pospolity bogatka, Parus major 1 9702063 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9702464 2024.03.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9702067 2024.03.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9702068 2024.03.17
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 9702066 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9702069 2024.03.17
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9702055 2024.03.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9702057 2024.03.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9702061 2024.03.17
pospolity łyska, Fulica atra 5 9702053 2024.03.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9702074 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9702075 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9702054 2024.03.17
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 9702060 2024.03.17
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9702072 2024.03.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9702056 2024.03.17
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9702064 2024.03.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9702484 2024.03.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9694678 2024.03.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9694675 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9694681 2024.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9694683 2024.03.17
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 57 9694672 2024.03.17
pospolity kos, Turdus merula 1 9694682 2024.03.17
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9694676 2024.03.17
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9694673 2024.03.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694677 2024.03.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9694674 2024.03.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9694671 2024.03.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9694680 2024.03.17
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9694670 2024.03.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9694666 2024.03.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9694664 2024.03.17
pospolity bogatka, Parus major 1 9694669 2024.03.17
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9694658 2024.03.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9694663 2024.03.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9694668 2024.03.16
pospolity sroka, Pica pica 3 9694659 2024.03.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9694662 2024.03.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9694656 2024.03.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9694661 2024.03.16
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 9694679 2024.03.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9694660 2024.03.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9694667 2024.03.16
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9694684 2024.03.16
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9645947 2024.03.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9645946 2024.03.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9645926 2024.03.08
pospolity sroka, Pica pica 2 9645925 2024.03.08
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9645846 2024.03.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9645845 2024.03.08
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9645844 2024.03.08
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 9645843 2024.03.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9645841 2024.03.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9645839 2024.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9645842 2024.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9645840 2024.03.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9645836 2024.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9645837 2024.03.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9645834 2024.03.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9645833 2024.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9645838 2024.03.08
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9645831 2024.03.08
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9645835 2024.03.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9645832 2024.03.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 9645830 2024.03.08
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 2 9645828 2024.03.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9645829 2024.03.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9645827 2024.03.08
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9645824 2024.03.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9645825 2024.03.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9645826 2024.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9645823 2024.03.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9645821 2024.03.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9645822 2024.03.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9645820 2024.03.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9645819 2024.03.08
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9645818 2024.03.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9645817 2024.03.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9645815 2024.03.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 9645816 2024.03.08
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9645810 2024.03.08
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9645809 2024.03.08
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9645812 2024.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9645813 2024.03.08
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9645808 2024.03.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9645811 2024.03.08
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9645807 2024.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9645814 2024.03.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 12 9605349 2024.02.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9589428 2024.02.25
pospolity sroka, Pica pica 6 9589426 2024.02.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9589427 2024.02.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9589423 2024.02.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9589424 2024.02.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9589425 2024.02.25
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9589417 2024.02.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 9589421 2024.02.25
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9589422 2024.02.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9589418 2024.02.25
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9589415 2024.02.25
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9589409 2024.02.25
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9589420 2024.02.25
pospolity sroka, Pica pica 2 9589416 2024.02.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 9589419 2024.02.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9589410 2024.02.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9589408 2024.02.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9589413 2024.02.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9589411 2024.02.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9589412 2024.02.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9589414 2024.02.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9589407 2024.02.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9579522 2024.02.24
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9579519 2024.02.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9579520 2024.02.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9579517 2024.02.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9579515 2024.02.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9579516 2024.02.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9579510 2024.02.24
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9579508 2024.02.24
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9579509 2024.02.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9579513 2024.02.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9579511 2024.02.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9579512 2024.02.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9579514 2024.02.24
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 9579507 2024.02.24
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9572833 2024.02.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9572840 2024.02.22
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9572841 2024.02.22
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9572832 2024.02.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9572826 2024.02.22
pospolity łyska, Fulica atra 1 9572839 2024.02.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9572827 2024.02.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572828 2024.02.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9572835 2024.02.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9572831 2024.02.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9572824 2024.02.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9572830 2024.02.22
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9572837 2024.02.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9572838 2024.02.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9572829 2024.02.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9572825 2024.02.22
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9572842 2024.02.22
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 9572834 2024.02.22
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9572836 2024.02.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9572843 2024.02.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9522340 2024.02.09
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9522339 2024.02.09
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9522341 2024.02.09
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9522338 2024.02.09
pospolity kos, Turdus merula 2 9448736 2024.01.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9448742 2024.01.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9448739 2024.01.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9448735 2024.01.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9448743 2024.01.19
pospolity sroka, Pica pica 1 9448738 2024.01.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9448740 2024.01.19
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9448745 2024.01.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9448737 2024.01.19
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 30 9448750 2024.01.19
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9448744 2024.01.19
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9448741 2024.01.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9443169 2024.01.17
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9443166 2024.01.17
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9443164 2024.01.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 9443167 2024.01.17
pospolity mewa siwa, Larus canus 10 9443168 2024.01.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9443165 2024.01.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 9443274 2024.01.14
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9443269 2024.01.14
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 70 9443266 2024.01.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9443276 2024.01.14
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9443278 2024.01.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 9443270 2024.01.14
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 9443271 2024.01.14
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9443265 2024.01.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9443277 2024.01.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 50 9443267 2024.01.14
pospolity sroka, Pica pica 11 9443275 2024.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 9443268 2024.01.14
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9443272 2024.01.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9572672 2024.01.05
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9572677 2024.01.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9572673 2024.01.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9572679 2024.01.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9572666 2024.01.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9572682 2024.01.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9572676 2024.01.05
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9572683 2024.01.05
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 3 9572668 2024.01.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9572671 2024.01.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 9572669 2024.01.05
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9572667 2024.01.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572675 2024.01.05
pospolity łyska, Fulica atra 5 9572680 2024.01.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572696 2024.01.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9572685 2024.01.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9572684 2024.01.05
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9572678 2024.01.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9572665 2024.01.05
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9572674 2024.01.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9572686 2024.01.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9572664 2024.01.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9572670 2024.01.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 400 9363112 2024.01.03
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1000 9363127 2024.01.03
pospolity kos, Turdus merula 4 9363121 2024.01.03
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9363113 2024.01.03
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 3 9363124 2024.01.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9363114 2024.01.03
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9363123 2024.01.03
pospolity bogatka, Parus major 1 9363115 2024.01.03
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9363122 2024.01.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9363125 2024.01.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9363111 2024.01.03
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9363118 2024.01.03
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9363117 2024.01.03
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 9363119 2024.01.03
pospolity sroka, Pica pica 1 9363126 2024.01.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9363120 2024.01.03
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9363110 2024.01.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9363116 2024.01.03

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.