DRUŻYNA

Drużyna: Ola Król. Obserwator: Ola Król

Liczba gatunków: 132

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 302 1418 50 50 0 1 19 30
2 148 747 59 46 0 1 14 31
3 219 710 73 55 0 2 17 36
4 327 652 90 68 0 5 23 40
5 455 829 118 92 0 8 41 43
6 200 425 118 60 0 3 24 33
7 9 13 118 8 0 1 2 5
8 218 928 126 65 0 5 29 31
9 68 259 126 28 0 0 7 21
10 84 325 128 41 0 2 13 26
11 51 142 129 27 0 2 10 15
12 61 158 132 33 1 3 11 18
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9311076 2023.12.31
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9311075 2023.12.31
pospolity kruk, Corvus corax 1 9300268 2023.12.16
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9300264 2023.12.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9269452 2023.12.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9269450 2023.12.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9269448 2023.12.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9269451 2023.12.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9269443 2023.12.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9269444 2023.12.15
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 8 9269446 2023.12.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9269449 2023.12.15
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 10 9269447 2023.12.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9269445 2023.12.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9267106 2023.12.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9267105 2023.12.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9267104 2023.12.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9267102 2023.12.14
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9267101 2023.12.14
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 9267099 2023.12.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9267100 2023.12.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9266153 2023.12.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 9266149 2023.12.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9266155 2023.12.10
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 9266152 2023.12.10
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9266150 2023.12.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8 9266151 2023.12.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9266148 2023.12.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9266147 2023.12.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9266142 2023.12.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9266144 2023.12.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9266143 2023.12.10
pospolity bogatka, Parus major 1 9266140 2023.12.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9266141 2023.12.10
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9266159 2023.12.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9266156 2023.12.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9266158 2023.12.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9266146 2023.12.10
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9266145 2023.12.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9246477 2023.12.05
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9246578 2023.12.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9246542 2023.12.05
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9246555 2023.12.05
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9246577 2023.12.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9246420 2023.12.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9246446 2023.12.05
pospolity sroka, Pica pica 2 9246483 2023.12.05
pospolity bogatka, Parus major 3 9246336 2023.12.05
pospolity bogatka, Parus major 2 9246457 2023.12.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9246581 2023.12.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9246564 2023.12.05
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9246419 2023.12.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9246449 2023.12.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9246456 2023.12.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9246580 2023.12.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9246445 2023.12.05
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9246489 2023.12.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9246337 2023.12.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 8 9246562 2023.12.05
rzadki jer, Fringilla montifringilla 13 9246558 2023.12.05
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9246563 2023.12.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9208096 2023.11.22
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9208117 2023.11.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9208079 2023.11.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9208176 2023.11.22
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 9208120 2023.11.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9208100 2023.11.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9208119 2023.11.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9208127 2023.11.22
pospolity sroka, Pica pica 1 9208102 2023.11.22
pospolity bogatka, Parus major 1 9208136 2023.11.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9208067 2023.11.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9208134 2023.11.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9208259 2023.11.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9208099 2023.11.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9208273 2023.11.22
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9208107 2023.11.22
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9208109 2023.11.22
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9208302 2023.11.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9208106 2023.11.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9208192 2023.11.22
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9208080 2023.11.22
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9208178 2023.11.22
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9208301 2023.11.22
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9208082 2023.11.22
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9208196 2023.11.22
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 10 9208138 2023.11.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9208069 2023.11.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9208104 2023.11.22
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9208132 2023.11.22
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 30 9208189 2023.11.22
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9170557 2023.11.09
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9170609 2023.11.09
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9170621 2023.11.09
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9170620 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9170512 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9170581 2023.11.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9170580 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9170521 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9170507 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9170583 2023.11.09
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9170555 2023.11.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9170622 2023.11.09
pospolity kos, Turdus merula 2 9170501 2023.11.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9170616 2023.11.09
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9170617 2023.11.09
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9170471 2023.11.09
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9170582 2023.11.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9170615 2023.11.09
pospolity czyż, Spinus spinus 20 9170607 2023.11.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9170627 2023.11.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9170556 2023.11.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9132901 2023.10.29
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 9133008 2023.10.29
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 9133006 2023.10.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9132987 2023.10.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9132995 2023.10.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9132993 2023.10.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9132935 2023.10.29
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9132990 2023.10.29
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9132936 2023.10.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9132902 2023.10.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9132992 2023.10.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9132940 2023.10.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9132906 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9132971 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9133010 2023.10.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9132934 2023.10.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9132937 2023.10.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9132988 2023.10.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9132989 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9132933 2023.10.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9132908 2023.10.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9133009 2023.10.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9132991 2023.10.29
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9133004 2023.10.29
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9132907 2023.10.29
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9116974 2023.10.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9117002 2023.10.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9116976 2023.10.24
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9116999 2023.10.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 9116977 2023.10.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9116973 2023.10.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9117005 2023.10.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9117004 2023.10.24
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9116972 2023.10.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9116992 2023.10.24
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9116995 2023.10.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9116975 2023.10.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 9116991 2023.10.24
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9116998 2023.10.24
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9116971 2023.10.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9116970 2023.10.24
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9116989 2023.10.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9063904 2023.10.09
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9063903 2023.10.09
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 48 9065889 2023.10.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9065589 2023.10.09
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9065224 2023.10.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9065593 2023.10.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9065850 2023.10.09
dość pospolity żuraw, Grus grus 53 9065878 2023.10.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9065486 2023.10.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9065849 2023.10.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9065591 2023.10.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9065569 2023.10.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9065819 2023.10.09
pospolity bogatka, Parus major 3 9065178 2023.10.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9065181 2023.10.09
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9065195 2023.10.09
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9065206 2023.10.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9065876 2023.10.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9066288 2023.10.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9065814 2023.10.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 9065202 2023.10.09
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9065189 2023.10.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9065594 2023.10.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9065845 2023.10.09
rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 9065585 2023.10.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9063906 2023.10.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 9063908 2023.10.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9063907 2023.10.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9063905 2023.10.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9063902 2023.10.08
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9063912 2023.10.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9063917 2023.10.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9064129 2023.10.08
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9063914 2023.10.08
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9063919 2023.10.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 7 9063994 2023.10.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9063992 2023.10.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9064126 2023.10.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9063909 2023.10.08
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9063910 2023.10.08
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9063920 2023.10.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9063915 2023.10.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9063901 2023.09.29
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9037736 2023.09.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9037738 2023.09.29
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9037741 2023.09.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9037727 2023.09.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9037737 2023.09.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9037743 2023.09.29
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9037769 2023.09.29
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9037742 2023.09.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9037735 2023.09.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9037740 2023.09.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9037734 2023.09.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9037739 2023.09.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9037744 2023.09.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9037770 2023.09.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9037732 2023.09.29
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9037768 2023.09.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 9037772 2023.09.29
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8994544 2023.09.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8994543 2023.09.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8994732 2023.09.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8994726 2023.09.22
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8994735 2023.09.22
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8994737 2023.09.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8994728 2023.09.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8994729 2023.09.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 8994724 2023.09.22
pospolity sroka, Pica pica 1 8994725 2023.09.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8994727 2023.09.22
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8957080 2023.09.10
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8957078 2023.09.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8957076 2023.09.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8957079 2023.09.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8957075 2023.09.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8956466 2023.09.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8956467 2023.09.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8956469 2023.09.10
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8956470 2023.09.10
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8956468 2023.09.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8956438 2023.09.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8956439 2023.09.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8956437 2023.09.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8957073 2023.09.07
pospolity sroka, Pica pica 3 8957071 2023.09.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8957077 2023.09.07
pospolity sroka, Pica pica 2 8957072 2023.09.06
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8933135 2023.09.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8933087 2023.09.02
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8933134 2023.09.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8933088 2023.09.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8933133 2023.09.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8933130 2023.09.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8933131 2023.09.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8933108 2023.09.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8917843 2023.09.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8917697 2023.09.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8917842 2023.09.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8917698 2023.09.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8917844 2023.09.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8917699 2023.09.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8917733 2023.09.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8917700 2023.09.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8917826 2023.09.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8917840 2023.09.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 8917850 2023.09.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 8917851 2023.09.01
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8917845 2023.09.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8917727 2023.09.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8917108 2023.08.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8917104 2023.08.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8917109 2023.08.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8917103 2023.08.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8917105 2023.08.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 8887773 2023.08.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8887770 2023.08.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8887771 2023.08.23
pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8887769 2023.08.23
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8888569 2023.08.23
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8888566 2023.08.23
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8888568 2023.08.23
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8887774 2023.08.23
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8887777 2023.08.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8888534 2023.08.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8887772 2023.08.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8887775 2023.08.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 8887776 2023.08.23
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8888641 2023.08.23
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8887767 2023.08.22
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8887763 2023.08.22
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8887766 2023.08.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8887762 2023.08.22
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8887729 2023.08.21
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8887730 2023.08.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8887731 2023.08.21
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8887728 2023.08.21
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8887741 2023.08.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8887743 2023.08.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8887758 2023.08.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8887740 2023.08.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8887751 2023.08.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8887755 2023.08.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8887734 2023.08.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8887738 2023.08.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8887760 2023.08.21
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8887750 2023.08.21
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8887753 2023.08.21
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8887754 2023.08.21
pospolity łyska, Fulica atra 4 8887742 2023.08.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8887757 2023.08.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8887744 2023.08.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8887746 2023.08.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8887745 2023.08.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8887735 2023.08.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8887737 2023.08.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 8887747 2023.08.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8887761 2023.08.21
pospolity mazurek, Passer montanus 10 8887759 2023.08.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8874577 2023.08.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 8875286 2023.08.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8875285 2023.08.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8874530 2023.08.19
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8875273 2023.08.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8875446 2023.08.19
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8875362 2023.08.19
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8875415 2023.08.19
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8875132 2023.08.19
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 8875153 2023.08.19
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8875287 2023.08.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8874590 2023.08.19
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8874976 2023.08.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8875256 2023.08.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8875281 2023.08.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8875447 2023.08.19
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8874574 2023.08.19
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8875526 2023.08.19
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8875125 2023.08.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 7 8875454 2023.08.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8874525 2023.08.15
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8874506 2023.08.15
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8861368 2023.08.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8861365 2023.08.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8861369 2023.08.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8861367 2023.08.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8861366 2023.08.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8861362 2023.08.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8861363 2023.08.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8863300 2023.08.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8863181 2023.08.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8863348 2023.08.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8863106 2023.08.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8863183 2023.08.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8863184 2023.08.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8863345 2023.08.13
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 8863111 2023.08.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8863199 2023.08.13
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8863127 2023.08.13
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8863192 2023.08.13
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8863203 2023.08.13
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8863298 2023.08.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 8863338 2023.08.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8863207 2023.08.13
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8865493 2023.08.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8863198 2023.08.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8863202 2023.08.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8863293 2023.08.13
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8863180 2023.08.13
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8863197 2023.08.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8863131 2023.08.13
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8863176 2023.08.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 20 8863279 2023.08.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8863201 2023.08.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8863178 2023.08.13
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8861361 2023.08.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 8861565 2023.08.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8861563 2023.08.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8861620 2023.08.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8861658 2023.08.12
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8861621 2023.08.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8861572 2023.08.12
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8861648 2023.08.12
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8861569 2023.08.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8861652 2023.08.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8861657 2023.08.12
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8861571 2023.08.12
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8861655 2023.08.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8861568 2023.08.12
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8861647 2023.08.12
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8861625 2023.08.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8861653 2023.08.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 25 8861654 2023.08.12
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8845600 2023.08.11
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8845601 2023.08.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8861468 2023.08.11
pospolity sroka, Pica pica 1 8861409 2023.08.11
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8845599 2023.08.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8845598 2023.08.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8845614 2023.08.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8845619 2023.08.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8845641 2023.08.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8845928 2023.08.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8845639 2023.08.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8845629 2023.08.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8845640 2023.08.10
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8845932 2023.08.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8845812 2023.08.10
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8845949 2023.08.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8845617 2023.08.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8845618 2023.08.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 8845936 2023.08.10
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8845807 2023.08.10
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8845975 2023.08.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8845923 2023.08.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8845808 2023.08.10
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8845828 2023.08.10
pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8845818 2023.08.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8845835 2023.08.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8845934 2023.08.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 8845948 2023.08.10
pospolity sroka, Pica pica 1 8845802 2023.08.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8845809 2023.08.10
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 6 8845919 2023.08.10
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8845705 2023.08.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8845708 2023.08.10
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8845680 2023.08.10
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8845803 2023.08.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8845635 2023.08.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8845718 2023.08.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8845805 2023.08.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8845933 2023.08.10
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8845958 2023.08.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 8845816 2023.08.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8845950 2023.08.10
pospolity mazurek, Passer montanus 4 8845978 2023.08.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8845703 2023.08.10
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8845702 2023.08.10
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 8845704 2023.08.10
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 8845815 2023.08.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8845707 2023.08.10
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8845977 2023.08.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 8845487 2023.08.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8845455 2023.08.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8845456 2023.08.08
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8845457 2023.08.08
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8845509 2023.08.08
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8833165 2023.08.06
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8833164 2023.08.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8833135 2023.08.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8831134 2023.08.04
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8831054 2023.08.04
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8831097 2023.08.04
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8831096 2023.08.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8831133 2023.08.04
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8831117 2023.08.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 8831071 2023.08.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8831068 2023.08.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8831135 2023.08.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8831064 2023.08.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8831136 2023.08.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8831142 2023.08.04
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8831066 2023.08.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8831143 2023.08.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8822566 2023.08.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8822571 2023.08.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8822626 2023.08.02
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8822648 2023.08.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8822567 2023.08.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8822602 2023.08.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8822575 2023.08.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8822622 2023.08.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8822641 2023.08.02
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8822581 2023.08.02
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8822621 2023.08.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 8822568 2023.08.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8822642 2023.08.02
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8822569 2023.08.02
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8822573 2023.08.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8822584 2023.08.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8822607 2023.08.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8822601 2023.08.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8822604 2023.08.02
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8822611 2023.08.02
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8822614 2023.08.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8822600 2023.08.02
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8822668 2023.08.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8822572 2023.08.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8822617 2023.08.02
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8816250 2023.07.31
bardzo rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8816248 2023.07.31
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8816264 2023.07.31
pospolity sroka, Pica pica 2 8808138 2023.07.23
pospolity jerzyk, Apus apus 3 8808136 2023.07.23
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8808135 2023.07.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8808172 2023.07.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8808133 2023.07.23
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8782486 2023.07.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 8722209 2023.06.29
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8722212 2023.06.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8722211 2023.06.29
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8694095 2023.06.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8694097 2023.06.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8694094 2023.06.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694092 2023.06.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8694091 2023.06.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8694096 2023.06.25
pospolity kos, Turdus merula 3 8694089 2023.06.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8694087 2023.06.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8694088 2023.06.25
pospolity sroka, Pica pica 1 8694090 2023.06.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8694093 2023.06.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8694086 2023.06.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8694085 2023.06.25
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8694084 2023.06.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8694190 2023.06.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8694191 2023.06.25
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8694199 2023.06.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8694200 2023.06.25
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8694194 2023.06.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8694100 2023.06.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8694186 2023.06.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8694188 2023.06.25
pospolity bogatka, Parus major 2 8694198 2023.06.25
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8694217 2023.06.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8694219 2023.06.25
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8694183 2023.06.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8694213 2023.06.25
pospolity bogatka, Parus major 4 8676012 2023.06.21
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8676008 2023.06.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8676011 2023.06.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8676009 2023.06.21
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8676010 2023.06.21
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8676007 2023.06.21
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8676001 2023.06.21
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8676005 2023.06.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8676004 2023.06.21
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8675998 2023.06.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8676003 2023.06.21
pospolity sroka, Pica pica 1 8676006 2023.06.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8676002 2023.06.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8676000 2023.06.21
pospolity kos, Turdus merula 3 8675999 2023.06.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8675997 2023.06.21
bardzo rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8676026 2023.06.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8676037 2023.06.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8676029 2023.06.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8676032 2023.06.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8676039 2023.06.21
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8676035 2023.06.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8676034 2023.06.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8676038 2023.06.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8676036 2023.06.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8669815 2023.06.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8635880 2023.06.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8635879 2023.06.11
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8635877 2023.06.11
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8635876 2023.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8635878 2023.06.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8635875 2023.06.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8635874 2023.06.11
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8635895 2023.06.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8635896 2023.06.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8635894 2023.06.11
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8635893 2023.06.11
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8635891 2023.06.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8635892 2023.06.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8636167 2023.06.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8636132 2023.06.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8636133 2023.06.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8636161 2023.06.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8636752 2023.06.11
pospolity mandarynka, Aix galericulata 7 8636160 2023.06.11
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8636164 2023.06.11
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8636136 2023.06.11
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 8636168 2023.06.11
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8636169 2023.06.11
pospolity łyska, Fulica atra 2 8636162 2023.06.11
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8636166 2023.06.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8636170 2023.06.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8636174 2023.06.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8636483 2023.06.11
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8636137 2023.06.11
pospolity sroka, Pica pica 2 8636484 2023.06.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 8636159 2023.06.11
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8636163 2023.06.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8636131 2023.06.11
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8636138 2023.06.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8636165 2023.06.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8635890 2023.06.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8635889 2023.06.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8635887 2023.06.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8636055 2023.06.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8636052 2023.06.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8636130 2023.06.10
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8636054 2023.06.10
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8636115 2023.06.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8636082 2023.06.10
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8636081 2023.06.10
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8636076 2023.06.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8636080 2023.06.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8636085 2023.06.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8636075 2023.06.10
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8636114 2023.06.10
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 8636078 2023.06.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8636053 2023.06.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8635886 2023.06.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8635888 2023.06.08
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8635885 2023.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8635884 2023.06.08
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8635883 2023.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8635881 2023.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8635882 2023.06.08
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8635899 2023.06.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8635900 2023.06.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8635901 2023.06.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8635904 2023.06.08
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8601387 2023.06.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8601385 2023.06.05
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8601386 2023.06.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8601384 2023.06.05
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8601382 2023.06.05
pospolity kos, Turdus merula 1 8601380 2023.06.05
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8601383 2023.06.05
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8601379 2023.06.05
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8601381 2023.06.05
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8601377 2023.06.05
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8601622 2023.06.05
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8601635 2023.06.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8601636 2023.06.05
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8601486 2023.06.05
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8601631 2023.06.05
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8601641 2023.06.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8601493 2023.06.05
pospolity łyska, Fulica atra 2 8601598 2023.06.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8601494 2023.06.05
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8601602 2023.06.05
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8601632 2023.06.05
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8601638 2023.06.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8601496 2023.06.05
pospolity jerzyk, Apus apus 7 8601506 2023.06.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8601495 2023.06.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8601510 2023.06.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8601643 2023.06.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8601647 2023.06.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 8601593 2023.06.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8601648 2023.06.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8601375 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8601378 2023.06.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8601374 2023.06.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8601376 2023.06.04
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8601373 2023.06.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8601372 2023.06.04
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8601369 2023.06.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8601371 2023.06.04
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8601370 2023.06.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8601389 2023.06.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8601392 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8601396 2023.06.04
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8601394 2023.06.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8601393 2023.06.04
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8601390 2023.06.04
pospolity bogatka, Parus major 7 8601463 2023.06.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8601485 2023.06.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8601429 2023.06.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8580516 2023.06.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8580515 2023.06.01
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8580514 2023.06.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8580512 2023.06.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8580513 2023.06.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8580507 2023.06.01
pospolity kos, Turdus merula 2 8580510 2023.06.01
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8580506 2023.06.01
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8580508 2023.06.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8580505 2023.06.01
pospolity sroka, Pica pica 1 8580511 2023.06.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580501 2023.06.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8580504 2023.06.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8580509 2023.06.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8580503 2023.06.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8580502 2023.06.01
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8580499 2023.06.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8580500 2023.06.01
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8580498 2023.06.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8580684 2023.06.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8580685 2023.06.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8580538 2023.06.01
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8580729 2023.06.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8580555 2023.06.01
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8580628 2023.06.01
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8580533 2023.06.01
pospolity kos, Turdus merula 1 8580629 2023.06.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8580613 2023.06.01
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8580525 2023.06.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8580527 2023.06.01
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8580521 2023.06.01
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8580637 2023.06.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8580664 2023.06.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8569565 2023.05.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569564 2023.05.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8569563 2023.05.31
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8569558 2023.05.31
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8569560 2023.05.31
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8569557 2023.05.31
pospolity bogatka, Parus major 1 8569562 2023.05.31
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8569559 2023.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569561 2023.05.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569556 2023.05.31
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8569553 2023.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8569555 2023.05.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8569566 2023.05.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8569554 2023.05.31
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8569549 2023.05.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8569551 2023.05.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8569552 2023.05.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8569550 2023.05.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8569624 2023.05.31
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8570270 2023.05.31
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8570273 2023.05.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8570190 2023.05.31
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8570107 2023.05.31
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8570272 2023.05.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 35 8569632 2023.05.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8570136 2023.05.31
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8569631 2023.05.31
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8570128 2023.05.31
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8569630 2023.05.31
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8570132 2023.05.31
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8570085 2023.05.31
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8570201 2023.05.31
pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8569578 2023.05.31
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8570125 2023.05.31
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8570206 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8569593 2023.05.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8570218 2023.05.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8565913 2023.05.30
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8565911 2023.05.30
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565909 2023.05.30
pospolity kos, Turdus merula 1 8565914 2023.05.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8565912 2023.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8565908 2023.05.30
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8565905 2023.05.30
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8565906 2023.05.30
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8565910 2023.05.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8565907 2023.05.30
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8565904 2023.05.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8565903 2023.05.30
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565901 2023.05.30
pospolity sroka, Pica pica 1 8565902 2023.05.30
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8565900 2023.05.30
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8565899 2023.05.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8565898 2023.05.30
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8565897 2023.05.30
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565895 2023.05.30
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8565894 2023.05.30
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8565896 2023.05.30
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8565892 2023.05.30
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8565889 2023.05.30
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8565890 2023.05.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8565891 2023.05.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8565893 2023.05.30
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8565888 2023.05.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8566161 2023.05.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8566193 2023.05.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8566277 2023.05.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8565939 2023.05.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8566197 2023.05.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8566203 2023.05.30
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8566078 2023.05.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8566032 2023.05.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8565915 2023.05.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8566164 2023.05.30
pospolity łyska, Fulica atra 2 8566204 2023.05.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8566163 2023.05.30
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8566162 2023.05.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8565936 2023.05.30
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8566278 2023.05.30
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8566194 2023.05.30
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8565916 2023.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8565938 2023.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8566122 2023.05.30
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8566258 2023.05.30
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8566257 2023.05.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8566159 2023.05.30
pospolity sroka, Pica pica 4 8566121 2023.05.30
pospolity kos, Turdus merula 1 8565941 2023.05.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8566259 2023.05.30
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8566017 2023.05.30
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8565935 2023.05.30
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8566198 2023.05.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8566165 2023.05.30
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8566016 2023.05.30
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 8553302 2023.05.28
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8553300 2023.05.28
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8553301 2023.05.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8553318 2023.05.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8553317 2023.05.28
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8553312 2023.05.28
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8553314 2023.05.28
pospolity sroka, Pica pica 2 8553313 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8553316 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8553310 2023.05.28
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8553308 2023.05.28
pospolity kos, Turdus merula 2 8553315 2023.05.28
pospolity jerzyk, Apus apus 10 8553311 2023.05.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8553309 2023.05.28
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8553305 2023.05.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8553307 2023.05.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8553306 2023.05.28
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8553304 2023.05.28
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8553303 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8554199 2023.05.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8554592 2023.05.28
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8554561 2023.05.28
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 2 8553357 2023.05.28
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8554222 2023.05.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8554234 2023.05.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8554106 2023.05.28
pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 8553608 2023.05.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8553583 2023.05.28
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8554069 2023.05.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8553576 2023.05.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8553910 2023.05.28
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8553634 2023.05.28
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8553864 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8553702 2023.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8553585 2023.05.28
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8554162 2023.05.28
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8553626 2023.05.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8553647 2023.05.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8554092 2023.05.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8553544 2023.05.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 8554076 2023.05.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8553715 2023.05.28
pospolity sroka, Pica pica 1 8554202 2023.05.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8554205 2023.05.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8553532 2023.05.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8554591 2023.05.28
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8554560 2023.05.28
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8553611 2023.05.28
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8554175 2023.05.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8553530 2023.05.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8553679 2023.05.28
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8554564 2023.05.28
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8554563 2023.05.28
pospolity kos, Turdus merula 1 8536950 2023.05.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8536948 2023.05.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8536947 2023.05.26
pospolity kos, Turdus merula 1 8536949 2023.05.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8536946 2023.05.26
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8538235 2023.05.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8537153 2023.05.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 26 8537189 2023.05.26
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8537378 2023.05.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8536877 2023.05.26
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8536966 2023.05.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8536961 2023.05.26
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8537212 2023.05.26
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8537373 2023.05.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8536968 2023.05.26
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8538236 2023.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8538238 2023.05.26
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8537365 2023.05.26
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8538189 2023.05.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 8537195 2023.05.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8537398 2023.05.26
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8538237 2023.05.26
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8536967 2023.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 8537187 2023.05.26
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8530898 2023.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8530899 2023.05.25
pospolity kos, Turdus merula 2 8530900 2023.05.25
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8530897 2023.05.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8530896 2023.05.25
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8530895 2023.05.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8530916 2023.05.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8530915 2023.05.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8530914 2023.05.25
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8530913 2023.05.25
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8530912 2023.05.25
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8530909 2023.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8530911 2023.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8530910 2023.05.25
pospolity kos, Turdus merula 3 8530907 2023.05.25
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8530905 2023.05.25
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8530908 2023.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8530906 2023.05.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8530903 2023.05.25
pospolity sroka, Pica pica 1 8530904 2023.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8530902 2023.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8530901 2023.05.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8530995 2023.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8531013 2023.05.25
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8530972 2023.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8530967 2023.05.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8530976 2023.05.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8531004 2023.05.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8530971 2023.05.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8531005 2023.05.25
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8531006 2023.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8525670 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8525676 2023.05.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8525669 2023.05.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8525672 2023.05.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8525671 2023.05.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8525668 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 2 8525667 2023.05.24
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8525666 2023.05.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8525665 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8525664 2023.05.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 8525663 2023.05.24
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8525661 2023.05.24
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8525662 2023.05.24
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8525660 2023.05.24
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8525659 2023.05.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8525629 2023.05.24
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8526346 2023.05.24
bardzo rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8525705 2023.05.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8525727 2023.05.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8526343 2023.05.24
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8525723 2023.05.24
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8526304 2023.05.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8525726 2023.05.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8526341 2023.05.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8526345 2023.05.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8526348 2023.05.24
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8526306 2023.05.24
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8525630 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8525673 2023.05.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8526349 2023.05.24
pospolity kruk, Corvus corax 2 8525706 2023.05.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8525674 2023.05.24
pospolity sroka, Pica pica 1 8525623 2023.05.24
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8526344 2023.05.24
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8525646 2023.05.24
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8525743 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8526350 2023.05.24
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8525633 2023.05.24
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8526340 2023.05.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8525621 2023.05.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8526148 2023.05.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8526492 2023.05.24
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8525658 2023.05.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8526357 2023.05.24
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8509979 2023.05.21
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8509981 2023.05.21
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8509976 2023.05.21
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8509980 2023.05.21
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8509977 2023.05.21
pospolity jerzyk, Apus apus 4 8509974 2023.05.21
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8509978 2023.05.21
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8509972 2023.05.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8509975 2023.05.21
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8509971 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8509973 2023.05.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8509969 2023.05.21
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8509970 2023.05.21
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8509968 2023.05.21
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8509966 2023.05.21
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8509967 2023.05.21
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8510019 2023.05.21
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8510031 2023.05.21
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8510050 2023.05.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510092 2023.05.21
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8510091 2023.05.21
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8510056 2023.05.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8510018 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8509983 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8510069 2023.05.21
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8510087 2023.05.21
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8510088 2023.05.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8510054 2023.05.21
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8510107 2023.05.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8509987 2023.05.21
pospolity łyska, Fulica atra 3 8510064 2023.05.21
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8510060 2023.05.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8510052 2023.05.21
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8510108 2023.05.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8510036 2023.05.21
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8510062 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8510021 2023.05.21
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8510035 2023.05.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8510025 2023.05.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8510022 2023.05.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8510053 2023.05.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8510032 2023.05.21
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8510059 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8510090 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8510023 2023.05.21
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8510033 2023.05.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8510089 2023.05.21
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8483694 2023.05.18
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8483692 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8483697 2023.05.18
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8483695 2023.05.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8483693 2023.05.18
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8483691 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 2 8483696 2023.05.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8483690 2023.05.18
pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8483681 2023.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8483698 2023.05.18
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8483686 2023.05.18
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8483678 2023.05.18
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8483685 2023.05.18
dość pospolity