DRUŻYNA

Drużyna: Beata Kawka. Obserwator: Beata Kawka

Liczba gatunków: 121

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 102 529 45 45 0 1 14 30
2 24 146 52 21 0 2 8 11
3 61 232 64 37 0 2 12 23
4 53 110 88 44 0 2 15 27
5 135 256 121 67 0 4 36 27
10 1 1 121 1 0 0 0 1
12 2 2 121 2 0 0 2 0
6 0 0 121 0 0 0 0 0
7 0 0 121 0 0 0 0 0
8 0 0 121 0 0 0 0 0
9 0 0 121 0 0 0 0 0
11 0 0 121 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9292329 2023.12.25
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9292330 2023.12.25
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9143559 2023.10.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8542004 2023.05.27
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8542003 2023.05.27
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8542001 2023.05.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8542002 2023.05.27
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8542000 2023.05.27
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8541998 2023.05.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541999 2023.05.27
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541996 2023.05.27
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8541993 2023.05.27
pospolity jerzyk, Apus apus 9 8541995 2023.05.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8541997 2023.05.27
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8541994 2023.05.27
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8541992 2023.05.27
pospolity łyska, Fulica atra 1 8541991 2023.05.27
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8541990 2023.05.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8541989 2023.05.27
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8541988 2023.05.27
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8541987 2023.05.27
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8541986 2023.05.27
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 2 8541985 2023.05.27
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8541983 2023.05.27
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8541984 2023.05.27
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8541982 2023.05.27
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8541980 2023.05.27
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8541981 2023.05.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8541979 2023.05.27
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8541976 2023.05.27
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 2 8541977 2023.05.27
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8541978 2023.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8501936 2023.05.21
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8501934 2023.05.21
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8501935 2023.05.21
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8501933 2023.05.21
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8501932 2023.05.21
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8501931 2023.05.21
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8501930 2023.05.21
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8501928 2023.05.21
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8501926 2023.05.21
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8501927 2023.05.21
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8501925 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8501923 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8501929 2023.05.21
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8501921 2023.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8501924 2023.05.21
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8501922 2023.05.21
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8501920 2023.05.21
pospolity jerzyk, Apus apus 3 8410365 2023.05.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8397719 2023.05.07
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8397716 2023.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8397717 2023.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8397718 2023.05.07
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8397731 2023.05.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8397734 2023.05.07
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8397728 2023.05.07
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8397730 2023.05.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8397733 2023.05.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8397735 2023.05.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8397732 2023.05.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8397729 2023.05.07
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 2 8397723 2023.05.07
pospolity oknówka, Delichon urbicum 3 8397724 2023.05.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 8397727 2023.05.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8397726 2023.05.07
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8397721 2023.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8397722 2023.05.07
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8397725 2023.05.07
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8397720 2023.05.07
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8390391 2023.05.06
pospolity oknówka, Delichon urbicum 8 8390394 2023.05.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8390390 2023.05.06
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8390389 2023.05.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8390395 2023.05.06
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8390387 2023.05.06
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8390386 2023.05.06
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 2 8390392 2023.05.06
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8390385 2023.05.06
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8390383 2023.05.06
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8390379 2023.05.06
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8390378 2023.05.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8390384 2023.05.06
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8390374 2023.05.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8390376 2023.05.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8390368 2023.05.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8390393 2023.05.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8390388 2023.05.06
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8390381 2023.05.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8390382 2023.05.06
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8390380 2023.05.06
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8390373 2023.05.06
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8390377 2023.05.06
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8390372 2023.05.06
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8390369 2023.05.06
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 8390375 2023.05.06
pospolity łyska, Fulica atra 2 8390371 2023.05.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8390370 2023.05.06
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8390367 2023.05.06
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8390366 2023.05.06
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8390396 2023.05.06
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8390365 2023.05.06
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8382953 2023.05.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8382951 2023.05.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8382949 2023.05.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8382948 2023.05.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8382947 2023.05.05
pospolity kos, Turdus merula 1 8382942 2023.05.05
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8382943 2023.05.05
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8382941 2023.05.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8382950 2023.05.05
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8382940 2023.05.05
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8382952 2023.05.05
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8382946 2023.05.05
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8382945 2023.05.05
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8382937 2023.05.05
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8382935 2023.05.05
pospolity sroka, Pica pica 2 8382938 2023.05.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8382934 2023.05.05
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8382944 2023.05.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8382936 2023.05.05
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8382939 2023.05.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8382969 2023.05.05
pospolity kos, Turdus merula 1 8382967 2023.05.05
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8382966 2023.05.05
pospolity łyska, Fulica atra 1 8382968 2023.05.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8382964 2023.05.05
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8382965 2023.05.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8382962 2023.05.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8382963 2023.05.05
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8382961 2023.05.05
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8382960 2023.05.05
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8382957 2023.05.05
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8382959 2023.05.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8382958 2023.05.05
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8382955 2023.05.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8382956 2023.05.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8382954 2023.05.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8286255 2023.04.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8286254 2023.04.23
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8286253 2023.04.23
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8286250 2023.04.23
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8286251 2023.04.23
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8286252 2023.04.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8286246 2023.04.23
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8286244 2023.04.23
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8286243 2023.04.23
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8286242 2023.04.23
pospolity kos, Turdus merula 1 8286248 2023.04.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8286247 2023.04.23
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8286245 2023.04.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8286241 2023.04.23
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 8286238 2023.04.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8286240 2023.04.23
rzadki krakwa, Mareca strepera 4 8286237 2023.04.23
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8286233 2023.04.23
rzadki świstun, Mareca penelope 2 8286236 2023.04.23
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8286239 2023.04.23
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8289203 2023.04.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8247344 2023.04.19
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8223707 2023.04.16
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8223710 2023.04.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8223708 2023.04.16
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8223704 2023.04.16
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8223706 2023.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 8223711 2023.04.16
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8223709 2023.04.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8223705 2023.04.16
pospolity bogatka, Parus major 2 8223712 2023.04.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8223702 2023.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8223701 2023.04.16
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8223700 2023.04.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8223703 2023.04.16
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8223699 2023.04.16
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8223698 2023.04.16
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8223693 2023.04.16
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8223692 2023.04.16
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8223695 2023.04.16
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8223696 2023.04.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 8223697 2023.04.16
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8223691 2023.04.16
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8223690 2023.04.16
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8223694 2023.04.16
bardzo rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8223685 2023.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8223688 2023.04.16
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8223683 2023.04.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8223684 2023.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 8223689 2023.04.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8223687 2023.04.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8223682 2023.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8223686 2023.04.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8086604 2023.03.26
pospolity bogatka, Parus major 1 8086602 2023.03.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8086603 2023.03.26
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8086599 2023.03.26
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 8086605 2023.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 8086600 2023.03.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8086601 2023.03.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8086598 2023.03.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8086597 2023.03.26
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8086594 2023.03.26
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8086596 2023.03.26
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8086591 2023.03.26
pospolity sroka, Pica pica 1 8086595 2023.03.26
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8086592 2023.03.26
pospolity łyska, Fulica atra 8 8086593 2023.03.26
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 8086590 2023.03.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8074579 2023.03.25
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8074578 2023.03.25
dość pospolity żuraw, Grus grus 3 8074580 2023.03.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8074577 2023.03.25
pospolity sroka, Pica pica 1 8074576 2023.03.25
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8074575 2023.03.25
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8074572 2023.03.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8074574 2023.03.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8074573 2023.03.25
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8074567 2023.03.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8074568 2023.03.25
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8074571 2023.03.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8074569 2023.03.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8074563 2023.03.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8074566 2023.03.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 8074565 2023.03.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8074564 2023.03.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8074562 2023.03.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8073098 2023.03.25
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8033791 2023.03.19
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7990186 2023.03.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7990188 2023.03.12
pospolity czyż, Spinus spinus 10 7990189 2023.03.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7990187 2023.03.12
pospolity łyska, Fulica atra 1 7990185 2023.03.12
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7990184 2023.03.12
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7961436 2023.03.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7961437 2023.03.05
pospolity kos, Turdus merula 1 7961438 2023.03.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7961434 2023.03.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7961435 2023.03.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7961432 2023.03.05
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7961433 2023.03.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7961430 2023.03.05
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 7961431 2023.03.05
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7961429 2023.03.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7961428 2023.03.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7961427 2023.03.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 7961425 2023.03.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 7961424 2023.03.05
pospolity bogatka, Parus major 3 7961426 2023.03.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 14 7961422 2023.03.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 7961423 2023.03.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7961421 2023.03.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7961420 2023.03.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 7926487 2023.02.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7905076 2023.02.19
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 7904852 2023.02.19
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7904851 2023.02.19
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 12 7894787 2023.02.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 15 7894250 2023.02.16
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7879197 2023.02.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 7879196 2023.02.12
pospolity sroka, Pica pica 1 7879195 2023.02.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7879194 2023.02.12
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7879192 2023.02.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 7879193 2023.02.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7879188 2023.02.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 7879191 2023.02.12
pospolity łyska, Fulica atra 10 7879189 2023.02.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7879187 2023.02.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7879185 2023.02.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7879183 2023.02.12
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7879182 2023.02.12
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7879181 2023.02.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7879184 2023.02.12
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7879180 2023.02.12
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7879186 2023.02.12
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7868310 2023.02.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7833752 2023.01.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 7833750 2023.01.29
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7833749 2023.01.29
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7833751 2023.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 7833748 2023.01.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7833747 2023.01.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 7833746 2023.01.29
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7833745 2023.01.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7833743 2023.01.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7833744 2023.01.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7833742 2023.01.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7833740 2023.01.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 9 7833741 2023.01.29
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7833738 2023.01.29
pospolity kos, Turdus merula 1 7833739 2023.01.29
pospolity bogatka, Parus major 6 7828736 2023.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7828737 2023.01.28
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7828734 2023.01.28
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 7828733 2023.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 7828735 2023.01.28
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7828732 2023.01.28
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7828731 2023.01.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7828730 2023.01.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7828729 2023.01.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7828728 2023.01.28
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7828727 2023.01.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7828726 2023.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 7828723 2023.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 17 7828724 2023.01.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7828722 2023.01.28
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 7828718 2023.01.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7828721 2023.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7828720 2023.01.28
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7828717 2023.01.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 7828719 2023.01.28
pospolity sroka, Pica pica 1 7828716 2023.01.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 7828714 2023.01.28
pospolity bogatka, Parus major 2 7828715 2023.01.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7828712 2023.01.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 7828711 2023.01.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7828713 2023.01.28
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7828710 2023.01.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7828709 2023.01.28
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7777347 2023.01.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7777348 2023.01.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7777344 2023.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 7777343 2023.01.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 7777345 2023.01.14
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 7777346 2023.01.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7777342 2023.01.14
pospolity bogatka, Parus major 1 7777341 2023.01.14
pospolity kruk, Corvus corax 2 7777338 2023.01.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7777340 2023.01.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 7777339 2023.01.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 7777337 2023.01.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7777336 2023.01.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7777335 2023.01.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7777334 2023.01.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 7772743 2023.01.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 7765231 2023.01.10
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7756452 2023.01.08
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7756468 2023.01.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 7756467 2023.01.08
pospolity sroka, Pica pica 1 7756465 2023.01.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 7756466 2023.01.08
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7756461 2023.01.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7756463 2023.01.08
pospolity mazurek, Passer montanus 10 7756462 2023.01.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7756464 2023.01.08
pospolity bogatka, Parus major 5 7756458 2023.01.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 7756460 2023.01.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 7756459 2023.01.08
pospolity łyska, Fulica atra 3 7756457 2023.01.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7756456 2023.01.08
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7756454 2023.01.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7756455 2023.01.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 7756453 2023.01.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7756451 2023.01.08
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7756450 2023.01.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7756449 2023.01.08
pospolity kos, Turdus merula 1 7756448 2023.01.08
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 7 7756445 2023.01.08
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 7756444 2023.01.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 7756446 2023.01.08
pospolity kos, Turdus merula 1 7756447 2023.01.08
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7756442 2023.01.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7756443 2023.01.08
pospolity bogatka, Parus major 2 7756441 2023.01.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7756438 2023.01.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7756439 2023.01.08
pospolity bogatka, Parus major 3 7756440 2023.01.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 7756437 2023.01.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7756436 2023.01.08
pospolity sroka, Pica pica 1 7745539 2023.01.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7745538 2023.01.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7745536 2023.01.06
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7745532 2023.01.06
pospolity czyż, Spinus spinus 70 7745534 2023.01.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7745535 2023.01.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7745533 2023.01.06
pospolity bogatka, Parus major 3 7745537 2023.01.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7745531 2023.01.06

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.