DRUŻYNA

Drużyna: Agnieszka Kosicka. Obserwator: Agnieszka Kosicka

Liczba gatunków: 144

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 138 921 58 58 0 3 24 31
2 91 1259 72 50 0 5 17 28
3 132 658 93 63 0 5 20 38
4 78 515 101 42 0 0 10 32
5 187 619 126 76 0 7 33 36
6 58 243 134 47 0 4 17 26
7 3 16 134 3 0 0 1 2
8 39 811 140 37 0 8 13 16
9 1 1 140 1 0 0 0 1
10 40 88 144 32 1 2 8 21
11 4 4 144 4 0 0 1 3
12 3 45 144 3 0 2 0 1
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9290671 2023.12.24
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 40 9255193 2023.12.09
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9235594 2023.12.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9211837 2023.11.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9143123 2023.11.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9143125 2023.11.01
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9143124 2023.11.01
bardzo rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 2 9086957 2023.10.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9086948 2023.10.15
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9086950 2023.10.15
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 9086954 2023.10.15
pospolity sroka, Pica pica 3 9086952 2023.10.15
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9086947 2023.10.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9086949 2023.10.15
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9086956 2023.10.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 9086955 2023.10.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9086951 2023.10.15
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9086958 2023.10.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 9086946 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9086953 2023.10.15
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9077377 2023.10.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9077366 2023.10.12
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9077371 2023.10.12
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9077370 2023.10.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9077365 2023.10.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9077372 2023.10.12
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9077356 2023.10.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9077367 2023.10.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9077375 2023.10.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9077376 2023.10.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9077363 2023.10.12
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9077358 2023.10.12
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9077361 2023.10.12
pospolity kos, Turdus merula 1 9077373 2023.10.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9077357 2023.10.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9077378 2023.10.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9077368 2023.10.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9077362 2023.10.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 9077360 2023.10.12
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9077359 2023.10.12
pospolity sroka, Pica pica 1 9077364 2023.10.12
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9077369 2023.10.12
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9077374 2023.10.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9060977 2023.10.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 9060976 2023.10.09
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9060978 2023.10.09
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9060975 2023.10.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8998872 2023.09.23
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8892214 2023.08.25
pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8882587 2023.08.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8873105 2023.08.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8873104 2023.08.19
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8873103 2023.08.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8873102 2023.08.19
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 10 8873101 2023.08.19
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8873100 2023.08.19
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8873099 2023.08.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8873098 2023.08.19
pospolity kruk, Corvus corax 2 8873097 2023.08.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8873096 2023.08.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8873095 2023.08.19
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8873094 2023.08.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8873093 2023.08.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8873092 2023.08.19
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 50 8873091 2023.08.19
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 5 8873090 2023.08.19
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8873089 2023.08.19
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 8873088 2023.08.19
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 8873087 2023.08.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 8873086 2023.08.19
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8873085 2023.08.19
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 5 8873084 2023.08.19
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8873083 2023.08.19
bardzo rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8873082 2023.08.19
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8873081 2023.08.19
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8873080 2023.08.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8873079 2023.08.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8873078 2023.08.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8873077 2023.08.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8873247 2023.08.19
bardzo rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8873243 2023.08.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8873244 2023.08.19
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8873248 2023.08.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8873245 2023.08.19
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8873246 2023.08.19
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 20 8873250 2023.08.19
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8873249 2023.08.19
pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8794924 2023.07.25
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 5 8783832 2023.07.22
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8742749 2023.07.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8702193 2023.06.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8702191 2023.06.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8702190 2023.06.28
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8702189 2023.06.28
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8702195 2023.06.28
pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 8702194 2023.06.28
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8702188 2023.06.28
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8686685 2023.06.25
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8686684 2023.06.25
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8686683 2023.06.25
pospolity kruk, Corvus corax 4 8686681 2023.06.25
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 3 8686680 2023.06.25
bardzo rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 1 8686682 2023.06.25
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 8686677 2023.06.25
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8686679 2023.06.25
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8686676 2023.06.25
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 4 8686678 2023.06.25
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8686674 2023.06.25
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8686675 2023.06.25
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8686673 2023.06.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8670485 2023.06.19
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8670483 2023.06.19
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8670484 2023.06.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8670482 2023.06.19
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8670480 2023.06.19
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 6 8670478 2023.06.19
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 3 8670486 2023.06.19
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8670481 2023.06.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8670477 2023.06.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8670479 2023.06.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8670473 2023.06.19
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8670475 2023.06.19
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8670476 2023.06.19
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8670472 2023.06.19
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8670474 2023.06.19
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8670470 2023.06.19
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8670471 2023.06.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8670468 2023.06.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8670467 2023.06.19
pospolity bogatka, Parus major 1 8670464 2023.06.19
pospolity kos, Turdus merula 1 8670463 2023.06.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8670469 2023.06.19
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8670462 2023.06.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 150 8670461 2023.06.19
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8670465 2023.06.19
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8670466 2023.06.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8664399 2023.06.18
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8651149 2023.06.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8651147 2023.06.16
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8651148 2023.06.16
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8585998 2023.06.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8586003 2023.06.03
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8586001 2023.06.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8586002 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8585999 2023.06.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8586000 2023.06.03
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8585997 2023.06.03
bardzo rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8585996 2023.06.03
pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8581173 2023.05.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8511622 2023.05.22
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8511621 2023.05.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8511620 2023.05.22
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8511619 2023.05.22
pospolity łyska, Fulica atra 1 8511618 2023.05.22
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8511617 2023.05.22
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8511616 2023.05.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8511615 2023.05.22
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8511614 2023.05.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8511613 2023.05.22
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8511612 2023.05.22
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8511611 2023.05.22
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8511610 2023.05.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8511609 2023.05.22
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8511608 2023.05.22
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8511607 2023.05.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 8511606 2023.05.22
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8511605 2023.05.22
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 2 8511604 2023.05.22
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8511603 2023.05.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8511602 2023.05.22
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8511601 2023.05.22
pospolity jerzyk, Apus apus 10 8511600 2023.05.22
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8511599 2023.05.22
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8511598 2023.05.22
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8510732 2023.05.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8489779 2023.05.19
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8489782 2023.05.19
pospolity jerzyk, Apus apus 15 8489774 2023.05.19
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8489784 2023.05.19
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8489787 2023.05.19
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8489785 2023.05.19
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8489786 2023.05.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8489772 2023.05.19
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8489788 2023.05.19
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8489776 2023.05.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8489773 2023.05.19
pospolity bogatka, Parus major 1 8489781 2023.05.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8489780 2023.05.19
pospolity sroka, Pica pica 1 8489778 2023.05.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8489775 2023.05.19
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 15 8489777 2023.05.19
pospolity dymówka, Hirundo rustica 15 8489783 2023.05.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8498925 2023.05.18
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8498899 2023.05.18
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8498900 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8498933 2023.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8498926 2023.05.18
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 3 8498934 2023.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498892 2023.05.18
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8498935 2023.05.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 8498889 2023.05.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8498898 2023.05.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8498932 2023.05.18
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8498893 2023.05.18
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 4 8498901 2023.05.18
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8498913 2023.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8498922 2023.05.18
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8498912 2023.05.18
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8498902 2023.05.18
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 8498888 2023.05.18
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8498907 2023.05.18
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8498923 2023.05.18
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8498905 2023.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8498927 2023.05.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8498904 2023.05.18
pospolity sroka, Pica pica 1 8498910 2023.05.18
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 5 8498897 2023.05.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8498919 2023.05.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8498903 2023.05.18
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8498895 2023.05.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8498890 2023.05.18
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8498920 2023.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8498921 2023.05.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8498908 2023.05.18
pospolity jerzyk, Apus apus 2 8498894 2023.05.18
pospolity łyska, Fulica atra 1 8498896 2023.05.18
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8498914 2023.05.18
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8498916 2023.05.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8498917 2023.05.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8498887 2023.05.18
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8498931 2023.05.18
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8498930 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8498928 2023.05.18
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8498906 2023.05.18
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8498924 2023.05.18
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8498909 2023.05.18
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8498891 2023.05.18
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8498929 2023.05.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8498911 2023.05.18
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8498915 2023.05.18
pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8498918 2023.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8474291 2023.05.16
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8474290 2023.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8474289 2023.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8474288 2023.05.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8474287 2023.05.16
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8474286 2023.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8456770 2023.05.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8456772 2023.05.14
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8456768 2023.05.14
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8456769 2023.05.14
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8456767 2023.05.14
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8429415 2023.05.11
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8429422 2023.05.11
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8429416 2023.05.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8429423 2023.05.11
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8429417 2023.05.11
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8429418 2023.05.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8429420 2023.05.11
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8429419 2023.05.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8429421 2023.05.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8422491 2023.05.10
pospolity jerzyk, Apus apus 20 8422489 2023.05.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8422490 2023.05.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8422488 2023.05.10
pospolity sroka, Pica pica 1 8422349 2023.05.10
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8422348 2023.05.10
pospolity jerzyk, Apus apus 20 8422347 2023.05.10
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8422351 2023.05.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8422352 2023.05.10
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8422345 2023.05.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8422343 2023.05.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8422346 2023.05.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8422350 2023.05.10
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8422354 2023.05.10
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 8422344 2023.05.10
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8422353 2023.05.10
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8411184 2023.05.08
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8411191 2023.05.08
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8411194 2023.05.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8411202 2023.05.08
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 8411193 2023.05.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8411201 2023.05.08
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8411192 2023.05.08
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8411204 2023.05.08
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8411186 2023.05.08
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 8411197 2023.05.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8411206 2023.05.08
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8411203 2023.05.08
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8411196 2023.05.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8411187 2023.05.08
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8411180 2023.05.08
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8411205 2023.05.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8411188 2023.05.08
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8411195 2023.05.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8411198 2023.05.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8411199 2023.05.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8411181 2023.05.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8411189 2023.05.08
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 5 8411182 2023.05.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8411190 2023.05.08
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8411200 2023.05.08
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8411183 2023.05.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8411185 2023.05.08
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8355091 2023.05.02
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8355090 2023.05.02
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8355089 2023.05.02
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8355087 2023.05.02
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8355086 2023.05.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8355085 2023.05.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8355084 2023.05.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8355083 2023.05.02
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8355082 2023.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8355081 2023.05.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8355080 2023.05.02
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8355079 2023.05.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8355078 2023.05.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8355077 2023.05.02
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8355076 2023.05.02
pospolity kos, Turdus merula 1 8371135 2023.05.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8371132 2023.05.02
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8371131 2023.05.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8371126 2023.05.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8371130 2023.05.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8371124 2023.05.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8371128 2023.05.02
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8371134 2023.05.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8371123 2023.05.02
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8371137 2023.05.02
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 8371136 2023.05.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8371125 2023.05.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8371129 2023.05.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8371138 2023.05.02
pospolity sroka, Pica pica 1 8371127 2023.05.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8371133 2023.05.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8338956 2023.04.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8338964 2023.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8338961 2023.04.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8338932 2023.04.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 8338927 2023.04.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8338930 2023.04.30
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8338934 2023.04.30
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8338959 2023.04.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8338938 2023.04.30
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8338929 2023.04.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8338937 2023.04.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8338928 2023.04.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8338965 2023.04.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8338926 2023.04.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8338957 2023.04.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8338954 2023.04.30
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 8338963 2023.04.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8338960 2023.04.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8338936 2023.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8338935 2023.04.30
pospolity kos, Turdus merula 1 8338962 2023.04.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8338933 2023.04.30
pospolity sroka, Pica pica 2 8338931 2023.04.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8338955 2023.04.30
pospolity bogatka, Parus major 1 8338958 2023.04.30
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8321293 2023.04.28
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8290165 2023.04.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8294426 2023.04.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8294436 2023.04.24
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8294423 2023.04.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8294437 2023.04.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8294424 2023.04.24
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8294415 2023.04.24
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 8294414 2023.04.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8294416 2023.04.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8294431 2023.04.24
pospolity bogatka, Parus major 1 8294427 2023.04.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8294425 2023.04.24
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8294432 2023.04.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8294417 2023.04.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8294420 2023.04.24
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8294428 2023.04.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8294429 2023.04.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8294434 2023.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8294430 2023.04.24
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8294421 2023.04.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8294435 2023.04.24
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8294422 2023.04.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 8294433 2023.04.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8275898 2023.04.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8275894 2023.04.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8275899 2023.04.23
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8275896 2023.04.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8275897 2023.04.23
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8275895 2023.04.23
pospolity bogatka, Parus major 1 8272598 2023.04.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8272586 2023.04.22
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8272584 2023.04.22
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8263722 2023.04.21
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 8263733 2023.04.21
pospolity sroka, Pica pica 1 8263724 2023.04.21
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 4 8263726 2023.04.21
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8263720 2023.04.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8263728 2023.04.21
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 8263727 2023.04.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8263725 2023.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8263729 2023.04.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8263730 2023.04.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 300 8263721 2023.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8263732 2023.04.21
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8263734 2023.04.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8263723 2023.04.21
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8263731 2023.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8239304 2023.04.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8239305 2023.04.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8208741 2023.04.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8122928 2023.04.01
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8121404 2023.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8117145 2023.03.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 8117170 2023.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 8117157 2023.03.31
pospolity sroka, Pica pica 1 8117154 2023.03.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8117173 2023.03.31
pospolity łyska, Fulica atra 20 8117172 2023.03.31
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8117148 2023.03.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8117158 2023.03.31
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8117169 2023.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8117156 2023.03.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8117153 2023.03.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8117176 2023.03.31
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8117174 2023.03.31
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8117152 2023.03.31
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8117165 2023.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8117164 2023.03.31
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8117151 2023.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8117167 2023.03.31
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8117146 2023.03.31
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8117149 2023.03.31
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8117147 2023.03.31
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8117150 2023.03.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8117161 2023.03.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8117166 2023.03.31
pospolity kos, Turdus merula 3 8117163 2023.03.31
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8117175 2023.03.31
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 2 8117159 2023.03.31
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 8117171 2023.03.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8117155 2023.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8117160 2023.03.31
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 8117162 2023.03.31
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8117168 2023.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 8124881 2023.03.30
pospolity kos, Turdus merula 1 8124886 2023.03.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8124884 2023.03.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8124880 2023.03.30
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8124882 2023.03.30
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8124893 2023.03.30
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 5 8124891 2023.03.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8124887 2023.03.30
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8124883 2023.03.30
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8124888 2023.03.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8124890 2023.03.30
pospolity czyż, Spinus spinus 1 8124892 2023.03.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8124889 2023.03.30
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8124875 2023.03.30
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8124876 2023.03.30
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8124871 2023.03.30
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8124877 2023.03.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 10 8124863 2023.03.30
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 8124864 2023.03.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 8124874 2023.03.30
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8124878 2023.03.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8124867 2023.03.30
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8124873 2023.03.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8124872 2023.03.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8124866 2023.03.30
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8124870 2023.03.30
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8124862 2023.03.30
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 8124868 2023.03.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8124865 2023.03.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8124879 2023.03.30
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8124885 2023.03.30
pospolity łyska, Fulica atra 5 8124869 2023.03.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 8072844 2023.03.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8072857 2023.03.24
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8072854 2023.03.24
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8072852 2023.03.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8072862 2023.03.24
rzadki krakwa, Mareca strepera 2 8072841 2023.03.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8072839 2023.03.24
dość pospolity gęgawa, Anser anser 8 8072838 2023.03.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8072860 2023.03.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8072864 2023.03.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8072851 2023.03.24
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 4 8072840 2023.03.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8072842 2023.03.24
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8072865 2023.03.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8072863 2023.03.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8072868 2023.03.24
pospolity bogatka, Parus major 1 8072859 2023.03.24
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8072856 2023.03.24
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 8072866 2023.03.24
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8072846 2023.03.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8072869 2023.03.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8072843 2023.03.24
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 8072847 2023.03.24
pospolity sroka, Pica pica 1 8072855 2023.03.24
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8072845 2023.03.24
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8072848 2023.03.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8072858 2023.03.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8072849 2023.03.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8072861 2023.03.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8072853 2023.03.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8072867 2023.03.24
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8072850 2023.03.24
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8026952 2023.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8026954 2023.03.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8026957 2023.03.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8026959 2023.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8026953 2023.03.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8026956 2023.03.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8026958 2023.03.18
pospolity łyska, Fulica atra 1 8026955 2023.03.18
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8019669 2023.03.17
dość pospolity żuraw, Grus grus 10 7988772 2023.03.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7988776 2023.03.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 7959648 2023.03.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7947545 2023.03.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7947536 2023.03.02
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 7947552 2023.03.02
pospolity mazurek, Passer montanus 6 7947563 2023.03.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7947557 2023.03.02
pospolity kos, Turdus merula 1 7947562 2023.03.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 101 7947551 2023.03.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7947558 2023.03.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 7947553 2023.03.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7947537 2023.03.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7947554 2023.03.02
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7947539 2023.03.02
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7947540 2023.03.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7947542 2023.03.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7947538 2023.03.02
pospolity bogatka, Parus major 1 7947543 2023.03.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 7947541 2023.03.02
pospolity czyż, Spinus spinus 1 7947564 2023.03.02
pospolity sroka, Pica pica 1 7947555 2023.03.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7947559 2023.03.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 7947565 2023.03.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7947544 2023.03.02
pospolity bogatka, Parus major 1 7947560 2023.03.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7947556 2023.03.02
pospolity łyska, Fulica atra 2 7936702 2023.02.27
pospolity czyż, Spinus spinus 30 7936713 2023.02.27
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 7936712 2023.02.27
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 7936697 2023.02.27
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7936703 2023.02.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7936708 2023.02.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7936699 2023.02.27
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7936705 2023.02.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7936711 2023.02.27
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7936704 2023.02.27
pospolity sroka, Pica pica 1 7936706 2023.02.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7936701 2023.02.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7936714 2023.02.27
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 7936696 2023.02.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 7936700 2023.02.27
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7936710 2023.02.27
pospolity bogatka, Parus major 1 7936709 2023.02.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7936707 2023.02.27
pospolity sroka, Pica pica 1 7918157 2023.02.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 7918167 2023.02.23
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7918151 2023.02.23
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7918156 2023.02.23
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7918168 2023.02.23
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7918155 2023.02.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7918153 2023.02.23
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 7918166 2023.02.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7918158 2023.02.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7918170 2023.02.23
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 7918149 2023.02.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 7918162 2023.02.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7918163 2023.02.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7918159 2023.02.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7918169 2023.02.23
pospolity czyż, Spinus spinus 40 7918165 2023.02.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7918154 2023.02.23
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 6 7918164 2023.02.23
pospolity skowronek, Alauda arvensis 10 7918161 2023.02.23
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 7918152 2023.02.23
pospolity bogatka, Parus major 1 7918160 2023.02.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7902197 2023.02.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7900840 2023.02.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7900833 2023.02.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7900834 2023.02.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7900839 2023.02.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7900838 2023.02.18
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 7900836 2023.02.18
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7900842 2023.02.18
pospolity bogatka, Parus major 1 7900841 2023.02.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 20 7900835 2023.02.18
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 7900837 2023.02.18
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7873974 2023.02.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 7873975 2023.02.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7873980 2023.02.11
pospolity kos, Turdus merula 1 7873982 2023.02.11
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 100 7873976 2023.02.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7873979 2023.02.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 500 7873970 2023.02.11
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7873981 2023.02.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7873978 2023.02.11
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7873977 2023.02.11
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 7873971 2023.02.11
rzadki świstun, Mareca penelope 2 7873969 2023.02.11
bardzo rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7873967 2023.02.11
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 20 7873972 2023.02.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 8 7873968 2023.02.11
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 7873973 2023.02.11
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7859483 2023.02.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7859493 2023.02.06
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 7859484 2023.02.06
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7859479 2023.02.06
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7859489 2023.02.06
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 3 7859486 2023.02.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7859485 2023.02.06
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7859482 2023.02.06
pospolity mewa siwa, Larus canus 10 7859481 2023.02.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7859496 2023.02.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7859478 2023.02.06
pospolity bogatka, Parus major 1 7859494 2023.02.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7859492 2023.02.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7859474 2023.02.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7859491 2023.02.06
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7859475 2023.02.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7859488 2023.02.06
rzadki świstun, Mareca penelope 1 7859473 2023.02.06
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 7859495 2023.02.06
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7859490 2023.02.06
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 7859476 2023.02.06
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7859487 2023.02.06
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 7859477 2023.02.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7859472 2023.02.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 7859480 2023.02.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7840033 2023.01.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7840031 2023.01.30
pospolity kos, Turdus merula 3 7840035 2023.01.30
pospolity czyż, Spinus spinus 1 7840037 2023.01.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7840036 2023.01.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7840029 2023.01.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 7840028 2023.01.30
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7840027 2023.01.30
pospolity bogatka, Parus major 1 7840032 2023.01.30
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 7840030 2023.01.30
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7840034 2023.01.30
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7840026 2023.01.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 7827336 2023.01.27
pospolity czyż, Spinus spinus 1 7827337 2023.01.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 7827331 2023.01.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 7827334 2023.01.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 7827335 2023.01.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7827324 2023.01.27
pospolity kos, Turdus merula 1 7827332 2023.01.27
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7827327 2023.01.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7827328 2023.01.27
pospolity bogatka, Parus major 1 7827330 2023.01.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7827322 2023.01.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7827329 2023.01.27
pospolity sroka, Pica pica 1 7827326 2023.01.27
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7827325 2023.01.27
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7827323 2023.01.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 7827333 2023.01.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7812865 2023.01.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7812864 2023.01.23
pospolity bogatka, Parus major 1 7812866 2023.01.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 7812869 2023.01.23
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7812858 2023.01.23
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7812870 2023.01.23
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7812862 2023.01.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7812871 2023.01.23
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 7812857 2023.01.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7812863 2023.01.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 7812861 2023.01.23
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7812859 2023.01.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7812867 2023.01.23
pospolity kos, Turdus merula 5 7812868 2023.01.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 7805439 2023.01.20
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7805430 2023.01.20
pospolity kos, Turdus merula 1 7805437 2023.01.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7805432 2023.01.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7805428 2023.01.20
pospolity czyż, Spinus spinus 1 7805440 2023.01.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7805431 2023.01.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 7805438 2023.01.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 7805435 2023.01.20
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 3 7805427 2023.01.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7805433 2023.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 7805434 2023.01.20
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 7805429 2023.01.20
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7805436 2023.01.20
pospolity bogatka, Parus major 1 7797976 2023.01.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7797975 2023.01.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 5 7797978 2023.01.19
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 7797965 2023.01.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7797960 2023.01.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7797973 2023.01.19
pospolity kowalik, Sitta europaea 5 7797977 2023.01.19
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7797979 2023.01.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7797962 2023.01.19
pospolity kruk, Corvus corax 1 7797974 2023.01.19
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7797972 2023.01.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7797971 2023.01.19
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7797969 2023.01.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 7797963 2023.01.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 7797967 2023.01.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7797970 2023.01.19
pospolity łyska, Fulica atra 5 7797966 2023.01.19
pospolity mandarynka, Aix galericulata 50 7797961 2023.01.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 7764192 2023.01.09
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7764193 2023.01.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 7764194 2023.01.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7762050 2023.01.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 7762049 2023.01.09
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7762062 2023.01.09
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 7762064 2023.01.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7762066 2023.01.09
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7762055 2023.01.09
pospolity bogatka, Parus major 1 7762061 2023.01.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7762060 2023.01.09
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7762054 2023.01.09
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7762069 2023.01.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7762056 2023.01.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7762048 2023.01.09
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 7762059 2023.01.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7762065 2023.01.09
pospolity sroka, Pica pica 1 7762057 2023.01.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7762063 2023.01.09
pospolity czyż, Spinus spinus 1 7762068 2023.01.09
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 7762067 2023.01.09
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 7762053 2023.01.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7762052 2023.01.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 7762058 2023.01.09
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 7762051 2023.01.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7753616 2023.01.07
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 7753604 2023.01.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 51 7753606 2023.01.07
pospolity mewa siwa, Larus canus 15 7753688 2023.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 7753686 2023.01.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7753691 2023.01.07
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 7753689 2023.01.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 7753627 2023.01.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7753621 2023.01.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7753693 2023.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7753608 2023.01.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 7753690 2023.01.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7753618 2023.01.07
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 7753602 2023.01.07
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7753612 2023.01.07
pospolity bogatka, Parus major 1 7753694 2023.01.07
pospolity bogatka, Parus major 1 7753622 2023.01.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7753692 2023.01.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 7753611 2023.01.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7753687 2023.01.07
pospolity sroka, Pica pica 1 7753614 2023.01.07
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 7753610 2023.01.07
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7753625 2023.01.07
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7753609 2023.01.07
pospolity mazurek, Passer montanus 15 7753628 2023.01.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7753624 2023.01.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7753615 2023.01.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7753626 2023.01.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 200 7753601 2023.01.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 15 7753605 2023.01.07
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 15 7753695 2023.01.07
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 7753623 2023.01.07
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 7753620 2023.01.07
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7753619 2023.01.07
bardzo rzadki uhla, Melanitta fusca 1 7753603 2023.01.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 7753613 2023.01.07
pospolity sroka, Pica pica 1 7727888 2023.01.01
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7727886 2023.01.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7727887 2023.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.