DRUŻYNA

Drużyna: Ewa Mokrzycka-Moc. Obserwator: Ewa Mokrzycka-Moc

Liczba gatunków: 154

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 373 5428 47 47 0 4 10 33
2 318 4139 64 55 0 2 20 33
3 367 2502 80 68 0 5 23 40
4 269 953 113 85 0 7 36 42
5 325 602 140 96 0 16 39 41
6 86 241 142 45 0 3 17 25
7 86 415 144 46 0 6 16 24
8 106 1902 149 61 0 8 23 30
9 17 69 150 17 0 1 5 11
10 34 107 152 12 1 2 5 4
11 37 425 154 22 0 0 8 14
12 16 76 154 14 0 1 3 10
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9572699 2023.12.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9572701 2023.12.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9572702 2023.12.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 6 9572690 2023.12.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9572687 2023.12.31
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9572700 2023.12.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572689 2023.12.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572694 2023.12.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9572695 2023.12.31
pospolity kos, Turdus merula 3 9572688 2023.12.31
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9572693 2023.12.31
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9572698 2023.12.31
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9572691 2023.12.31
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9572692 2023.12.31
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9572703 2023.12.31
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9572697 2023.12.31
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9144821 2023.11.02
pospolity sroka, Pica pica 2 9144794 2023.11.02
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9144796 2023.11.02
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 11 9144795 2023.11.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 9144793 2023.11.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 9144789 2023.11.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 60 9144790 2023.11.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 9144792 2023.11.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9144788 2023.11.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9144791 2023.11.02
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9144784 2023.11.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9144786 2023.11.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 50 9144782 2023.11.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9144781 2023.11.02
pospolity sroka, Pica pica 1 9144787 2023.11.02
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9144785 2023.11.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9144780 2023.11.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144779 2023.11.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 9144783 2023.11.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 9144778 2023.11.02
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 9144777 2023.11.02
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9144772 2023.11.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9144776 2023.11.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9144765 2023.11.02
pospolity bogatka, Parus major 1 9144766 2023.11.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144774 2023.11.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9144769 2023.11.02
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9144770 2023.11.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9144768 2023.11.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9144775 2023.11.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9144773 2023.11.02
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9144771 2023.11.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9144762 2023.11.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9144763 2023.11.02
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 2 9144764 2023.11.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9144767 2023.11.02
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9146376 2023.11.02
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9089698 2023.10.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9089701 2023.10.15
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9089697 2023.10.15
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9089687 2023.10.15
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9089686 2023.10.15
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9089700 2023.10.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9089699 2023.10.15
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9083255 2023.10.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9083256 2023.10.14
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9083254 2023.10.14
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9083253 2023.10.14
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9083258 2023.10.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9083257 2023.10.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9077747 2023.10.13
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9077744 2023.10.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9077748 2023.10.13
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9077743 2023.10.13
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 9077746 2023.10.13
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9077745 2023.10.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9077749 2023.10.13
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9067429 2023.10.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9067412 2023.10.10
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9067408 2023.10.10
pospolity cierniówka, Curruca communis 4 9067416 2023.10.10
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9067445 2023.10.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9067423 2023.10.10
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9065131 2023.10.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9065132 2023.10.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 6 9065136 2023.10.09
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9065141 2023.10.09
pospolity cierniówka, Curruca communis 2 9065134 2023.10.09
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9065142 2023.10.09
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9063785 2023.10.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 9065140 2023.10.09
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8956118 2023.09.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8956117 2023.09.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8956131 2023.09.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8956119 2023.09.11
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8956130 2023.09.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8956122 2023.09.11
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8956124 2023.09.11
pospolity bogatka, Parus major 1 8956129 2023.09.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 8956127 2023.09.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8956125 2023.09.11
pospolity sroka, Pica pica 2 8942553 2023.09.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8942556 2023.09.07
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8942557 2023.09.07
pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8942555 2023.09.07
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8942558 2023.09.07
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8942559 2023.09.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 40 8942554 2023.09.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8913479 2023.08.31
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8913459 2023.08.31
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 8913473 2023.08.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8913474 2023.08.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8913490 2023.08.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 100 8913472 2023.08.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 50 8913489 2023.08.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 30 8913460 2023.08.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 8913470 2023.08.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 200 8913493 2023.08.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 100 8913495 2023.08.31
pospolity sroka, Pica pica 1 8913471 2023.08.31
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8932483 2023.08.31
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8913469 2023.08.31
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8913475 2023.08.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 8913478 2023.08.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 8913461 2023.08.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 18 8901288 2023.08.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 5 8901279 2023.08.27
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8901284 2023.08.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8901280 2023.08.27
bardzo rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8901293 2023.08.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8901294 2023.08.27
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8901295 2023.08.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8901292 2023.08.27
dość pospolity żuraw, Grus grus 7 8901299 2023.08.27
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8901289 2023.08.27
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8901290 2023.08.27
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8901297 2023.08.27
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8901302 2023.08.27
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8901291 2023.08.27
bardzo rzadki biegus mały, Calidris temminckii 1 8901298 2023.08.27
rzadki biegus zmienny, Calidris alpina 7 8901282 2023.08.27
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8901286 2023.08.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 900 8901285 2023.08.27
dość pospolity mewa mała, Hydrocoloeus minutus 4 8901281 2023.08.27
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8901287 2023.08.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8901296 2023.08.27
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8901300 2023.08.27
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8901306 2023.08.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8901309 2023.08.27
pospolity bogatka, Parus major 1 8901304 2023.08.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8901305 2023.08.27
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8901308 2023.08.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8901301 2023.08.27
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8901307 2023.08.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8901303 2023.08.27
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8880994 2023.08.21
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8881016 2023.08.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8880993 2023.08.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 8881018 2023.08.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 9 8880991 2023.08.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8880992 2023.08.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8880996 2023.08.21
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8880997 2023.08.21
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8881008 2023.08.21
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8881014 2023.08.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8881007 2023.08.21
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8881013 2023.08.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8881004 2023.08.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8881001 2023.08.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8880998 2023.08.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8880999 2023.08.21
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8881015 2023.08.21
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8881011 2023.08.21
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8881000 2023.08.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 8881003 2023.08.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8881010 2023.08.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8881006 2023.08.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8881002 2023.08.21
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8880995 2023.08.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 8881009 2023.08.21
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 3 8881012 2023.08.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8881005 2023.08.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 16 8868791 2023.08.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8868787 2023.08.15
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8868798 2023.08.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8868801 2023.08.15
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8868804 2023.08.15
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8868796 2023.08.15
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8868795 2023.08.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8868793 2023.08.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8868792 2023.08.15
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8868788 2023.08.15
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8868789 2023.08.15
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8868790 2023.08.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8868800 2023.08.15
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8868802 2023.08.15
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8868803 2023.08.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8868797 2023.08.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8868799 2023.08.15
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8840177 2023.08.07
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8840167 2023.08.07
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8840169 2023.08.07
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 8840171 2023.08.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 40 8840170 2023.08.07
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8840176 2023.08.07
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 8 8840175 2023.08.07
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8840174 2023.08.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8840172 2023.08.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8840180 2023.08.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8840168 2023.08.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8840179 2023.08.07
pospolity sroka, Pica pica 3 8840178 2023.08.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8840173 2023.08.07
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8840166 2023.08.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8839939 2023.07.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8839922 2023.07.30
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8839931 2023.07.30
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 4 8839921 2023.07.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8839929 2023.07.30
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8839934 2023.07.30
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8839938 2023.07.30
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8839940 2023.07.30
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 6 8839930 2023.07.30
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8839935 2023.07.30
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8839926 2023.07.30
rzadki batalion, Calidris pugnax 3 8839936 2023.07.30
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8839924 2023.07.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8839923 2023.07.30
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8839937 2023.07.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8839933 2023.07.30
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8839928 2023.07.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8839932 2023.07.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 6 8839920 2023.07.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8839927 2023.07.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 17 8799760 2023.07.25
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8799795 2023.07.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8799759 2023.07.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8799766 2023.07.25
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 8799765 2023.07.25
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8799762 2023.07.25
bardzo rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 8799764 2023.07.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8799761 2023.07.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8799797 2023.07.25
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 16 8799772 2023.07.25
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8799796 2023.07.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8799773 2023.07.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8799767 2023.07.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8799792 2023.07.25
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8799768 2023.07.25
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8799791 2023.07.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8799769 2023.07.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8799770 2023.07.25
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8799798 2023.07.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8799771 2023.07.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 8799793 2023.07.25
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8799790 2023.07.25
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8799774 2023.07.25
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8789811 2023.07.23
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8789814 2023.07.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8776125 2023.07.18
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 1 8776132 2023.07.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8776126 2023.07.18
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8776130 2023.07.18
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8776097 2023.07.18
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8776128 2023.07.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8776103 2023.07.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8776129 2023.07.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8776131 2023.07.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8776138 2023.07.18
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8776133 2023.07.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8776102 2023.07.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8776134 2023.07.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8776137 2023.07.18
pospolity kruk, Corvus corax 4 8776101 2023.07.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8776135 2023.07.18
pospolity sroka, Pica pica 2 8776139 2023.07.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8776098 2023.07.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8776100 2023.07.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8776136 2023.07.18
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8776127 2023.07.18
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 3 8776104 2023.07.18
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8776099 2023.07.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 9 8753140 2023.07.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8753141 2023.07.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 8753143 2023.07.11
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8753142 2023.07.11
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8753138 2023.07.11
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8753136 2023.07.11
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8753137 2023.07.11
rzadki batalion, Calidris pugnax 3 8753135 2023.07.11
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8753133 2023.07.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8753132 2023.07.11
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8753145 2023.07.11
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8753146 2023.07.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8753131 2023.07.11
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8753144 2023.07.11
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8753147 2023.07.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8753134 2023.07.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8753139 2023.07.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8753148 2023.07.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8783331 2023.06.24
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8783330 2023.06.24
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8783328 2023.06.24
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8783333 2023.06.24
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8783325 2023.06.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8783324 2023.06.24
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8783326 2023.06.24
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8783327 2023.06.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8783321 2023.06.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8783338 2023.06.24
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8783339 2023.06.24
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8783332 2023.06.24
pospolity kruk, Corvus corax 2 8783323 2023.06.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8783322 2023.06.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8783334 2023.06.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8783337 2023.06.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8783335 2023.06.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 12 8783329 2023.06.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8783336 2023.06.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8665522 2023.06.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 8665533 2023.06.18
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8665551 2023.06.18
bardzo rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8665435 2023.06.18
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8665528 2023.06.18
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8665518 2023.06.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8665514 2023.06.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8665559 2023.06.18
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8665553 2023.06.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8665554 2023.06.18
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8665557 2023.06.18
pospolity kruk, Corvus corax 4 8665524 2023.06.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8665560 2023.06.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8665547 2023.06.18
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8665544 2023.06.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8665542 2023.06.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8665537 2023.06.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8665546 2023.06.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8665541 2023.06.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8665539 2023.06.18
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8665555 2023.06.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8665550 2023.06.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 4 8674494 2023.06.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 8674493 2023.06.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 8674496 2023.06.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8674501 2023.06.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8674497 2023.06.15
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8674498 2023.06.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8674502 2023.06.15
pospolity jerzyk, Apus apus 3 8674576 2023.06.15
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8674499 2023.06.15
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8674511 2023.06.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8674506 2023.06.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8674508 2023.06.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8674519 2023.06.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8674503 2023.06.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8674514 2023.06.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8674517 2023.06.15
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8674518 2023.06.15
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8674512 2023.06.15
pospolity kos, Turdus merula 2 8674500 2023.06.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8674516 2023.06.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8674504 2023.06.15
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8674505 2023.06.15
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8674510 2023.06.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8674513 2023.06.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8674507 2023.06.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8674515 2023.06.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8674509 2023.06.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8625023 2023.06.10
pospolity jerzyk, Apus apus 2 8625015 2023.06.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 8625026 2023.06.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8625012 2023.06.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8625019 2023.06.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8625009 2023.06.10
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8625024 2023.06.10
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8625016 2023.06.10
pospolity kos, Turdus merula 1 8625017 2023.06.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8625011 2023.06.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8625014 2023.06.10
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 2 8625020 2023.06.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8625021 2023.06.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8625022 2023.06.10
bardzo rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8625018 2023.06.10
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8625025 2023.06.10
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8625013 2023.06.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8625010 2023.06.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8564045 2023.05.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8564044 2023.05.28
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8564046 2023.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8564058 2023.05.28
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8564042 2023.05.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8564052 2023.05.28
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8564051 2023.05.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8564054 2023.05.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8564050 2023.05.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8564057 2023.05.28
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8564053 2023.05.28
pospolity kos, Turdus merula 4 8564048 2023.05.28
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8564037 2023.05.28
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 3 8564040 2023.05.28
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8564056 2023.05.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8564047 2023.05.28
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8564041 2023.05.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8564049 2023.05.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8564055 2023.05.28
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8564038 2023.05.28
pospolity jerzyk, Apus apus 12 8532382 2023.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8532386 2023.05.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8532379 2023.05.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8527100 2023.05.24
bardzo rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8526268 2023.05.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8526270 2023.05.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8527115 2023.05.24
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8526269 2023.05.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8526271 2023.05.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8527114 2023.05.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8526287 2023.05.24
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8526286 2023.05.24
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8527101 2023.05.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8526288 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8526273 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8527113 2023.05.24
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8526272 2023.05.24
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8527106 2023.05.24
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8526284 2023.05.24
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8527117 2023.05.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8526289 2023.05.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8527118 2023.05.24
pospolity kruk, Corvus corax 2 8526278 2023.05.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8526280 2023.05.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8527128 2023.05.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8527129 2023.05.24
pospolity sroka, Pica pica 1 8526283 2023.05.24
pospolity sroka, Pica pica 1 8527119 2023.05.24
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8527116 2023.05.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8527123 2023.05.24
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8527108 2023.05.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8527127 2023.05.24
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8527102 2023.05.24
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8526276 2023.05.24
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8526281 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8527107 2023.05.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8527126 2023.05.24
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8526282 2023.05.24
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8527110 2023.05.24
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8526285 2023.05.24
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8527103 2023.05.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8527111 2023.05.24
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8527109 2023.05.24
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8527125 2023.05.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8527122 2023.05.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 4 8526274 2023.05.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8526275 2023.05.24
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8527105 2023.05.24
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8526277 2023.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8526279 2023.05.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8527112 2023.05.24
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8527120 2023.05.24
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 2 8527104 2023.05.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8527121 2023.05.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8527124 2023.05.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8527368 2023.05.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8527362 2023.05.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8527374 2023.05.23
pospolity sroka, Pica pica 1 8527369 2023.05.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8527366 2023.05.23
pospolity bogatka, Parus major 1 8527372 2023.05.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8527364 2023.05.23
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8527363 2023.05.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8527370 2023.05.23
pospolity kos, Turdus merula 1 8527371 2023.05.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8527365 2023.05.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8527373 2023.05.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8527367 2023.05.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8517320 2023.05.20
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8517331 2023.05.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8517326 2023.05.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8517327 2023.05.20
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8517333 2023.05.20
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8517332 2023.05.20
bardzo rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 1 8517221 2023.05.20
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8517324 2023.05.20
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 12 8517360 2023.05.20
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8517328 2023.05.20
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8517222 2023.05.20
bardzo rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 2 8517356 2023.05.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8517231 2023.05.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8517319 2023.05.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8517363 2023.05.20
bardzo rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 1 8517223 2023.05.20
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8517227 2023.05.20
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8517304 2023.05.20
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8517229 2023.05.20
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8517305 2023.05.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8517322 2023.05.20
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8517325 2023.05.20
pospolity jerzyk, Apus apus 2 8517334 2023.05.20
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8517335 2023.05.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8517321 2023.05.20
pospolity bogatka, Parus major 1 8517306 2023.05.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8517312 2023.05.20
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8517309 2023.05.20
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8517308 2023.05.20
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8517317 2023.05.20
pospolity kos, Turdus merula 1 8517307 2023.05.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8517330 2023.05.20
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8517315 2023.05.20
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8517313 2023.05.20
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8517314 2023.05.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8517311 2023.05.20
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8517323 2023.05.20
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8517316 2023.05.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8517310 2023.05.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8517318 2023.05.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8532135 2023.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8532123 2023.05.18
pospolity jerzyk, Apus apus 2 8483063 2023.05.18
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 2 8532282 2023.05.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8532120 2023.05.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8532292 2023.05.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8532316 2023.05.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8532364 2023.05.18
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8532127 2023.05.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8532136 2023.05.18
pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8532131 2023.05.18
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8532291 2023.05.18
pospolity kruk, Corvus corax 1 8532371 2023.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 8532130 2023.05.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8532125 2023.05.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8532367 2023.05.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8532119 2023.05.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8532158 2023.05.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8532287 2023.05.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8532313 2023.05.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8532360 2023.05.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8532117 2023.05.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8532161 2023.05.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8532315 2023.05.18
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8532160 2023.05.18
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8532368 2023.05.18
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8532126 2023.05.18
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8532317 2023.05.18
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8532163 2023.05.18
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8532366 2023.05.18
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8532122 2023.05.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8532121 2023.05.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8532154 2023.05.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8532309 2023.05.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8532370 2023.05.18
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8532152 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8532110 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8532153 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8532283 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8532308 2023.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8532363 2023.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8532115 2023.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8532162 2023.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8532290 2023.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8532312 2023.05.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8532365 2023.05.18
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8532318 2023.05.18
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8532124 2023.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532113 2023.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532157 2023.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532286 2023.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532310 2023.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8532369 2023.05.18
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8532155 2023.05.18
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8532285 2023.05.18
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8532314 2023.05.18
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 3 8532372 2023.05.18
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8532159 2023.05.18
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8532289 2023.05.18
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 1 8532288 2023.05.18
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8532128 2023.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8532137 2023.05.18
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8532362 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8532111 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8532156 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8532284 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8532311 2023.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8532361 2023.05.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8532129 2023.05.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8 8428412 2023.05.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8428408 2023.05.10
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 8428413 2023.05.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 8428407 2023.05.10
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8428422 2023.05.10
dość pospolity derkacz, Crex crex 1 8428414 2023.05.10
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8428409 2023.05.10
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8428410 2023.05.10
dość pospolity mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8428411 2023.05.10
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 1 8428401 2023.05.10
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 12 8428400 2023.05.10
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8428403 2023.05.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8428420 2023.05.10
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 4 8428428 2023.05.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8428421 2023.05.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8428426 2023.05.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8428423 2023.05.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8428430 2023.05.10
pospolity kos, Turdus merula 3 8428418 2023.05.10
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8428425 2023.05.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8428429 2023.05.10
pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8428424 2023.05.10
pospolity piegża, Curruca curruca 2 8428415 2023.05.10
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8428416 2023.05.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14 8428427 2023.05.10
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8428419 2023.05.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8428417 2023.05.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8412474 2023.05.08
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8412486 2023.05.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8412380 2023.05.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 8412473 2023.05.08
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8412472 2023.05.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8412379 2023.05.08
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8412402 2023.05.08
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8412381 2023.05.08
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8412482 2023.05.08
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8412479 2023.05.08
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 8 8412382 2023.05.08
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8412481 2023.05.08
rzadki batalion, Calidris pugnax 1 8412480 2023.05.08
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8412377 2023.05.08
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8412475 2023.05.08
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 8412375 2023.05.08
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8412391 2023.05.08
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8412477 2023.05.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8412374 2023.05.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8412478 2023.05.08
dość pospolity mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8412373 2023.05.08
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8412371 2023.05.08
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8412476 2023.05.08
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8412372 2023.05.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8412400 2023.05.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8412485 2023.05.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8412392 2023.05.08
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8412487 2023.05.08
pospolity kruk, Corvus corax 3 8412383 2023.05.08
pospolity kruk, Corvus corax 5 8412616 2023.05.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8412384 2023.05.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8412484 2023.05.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8412389 2023.05.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8412490 2023.05.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8412393 2023.05.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8412497 2023.05.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8412390 2023.05.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8412387 2023.05.08
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8412398 2023.05.08
pospolity kos, Turdus merula 4 8412386 2023.05.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8412491 2023.05.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8412396 2023.05.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8412496 2023.05.08
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8412399 2023.05.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8412388 2023.05.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8412494 2023.05.08
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 2 8412397 2023.05.08
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8412489 2023.05.08
pospolity cierniówka, Curruca communis 2 8412395 2023.05.08
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8412488 2023.05.08
pospolity piegża, Curruca curruca 2 8412615 2023.05.08
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8412401 2023.05.08
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8412492 2023.05.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8412385 2023.05.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8412493 2023.05.08
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 8412378 2023.05.08
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8412483 2023.05.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8412394 2023.05.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8412495 2023.05.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 8399511 2023.05.05
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8399512 2023.05.05
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8399509 2023.05.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 30 8399508 2023.05.05
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8399506 2023.05.05
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8399507 2023.05.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8399519 2023.05.05
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8399518 2023.05.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8399520 2023.05.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8399517 2023.05.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8399515 2023.05.05
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8399513 2023.05.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8399514 2023.05.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8399516 2023.05.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 8376346 2023.05.04
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8376335 2023.05.04
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8376858 2023.05.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8376334 2023.05.04
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8376341 2023.05.04
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8376333 2023.05.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8376331 2023.05.04
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8376332 2023.05.04
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8376330 2023.05.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8376342 2023.05.04
pospolity sroka, Pica pica 2 8376344 2023.05.04
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 8376343 2023.05.04
pospolity bogatka, Parus major 1 8376325 2023.05.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8376323 2023.05.04
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8376338 2023.05.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8376339 2023.05.04
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8376320 2023.05.04
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8376327 2023.05.04
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8376328 2023.05.04
pospolity kos, Turdus merula 1 8376324 2023.05.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8376321 2023.05.04
pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8376336 2023.05.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8376337 2023.05.04
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 2 8376326 2023.05.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8376345 2023.05.04
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8376322 2023.05.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8376329 2023.05.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8376340 2023.05.04
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8354937 2023.04.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8319332 2023.04.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8319335 2023.04.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8319919 2023.04.28
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8319310 2023.04.28
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 6 8319918 2023.04.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8319333 2023.04.28
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 3 8319913 2023.04.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8319914 2023.04.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8319358 2023.04.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8319319 2023.04.28
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8319926 2023.04.28
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8319312 2023.04.28
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8319313 2023.04.28
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8319916 2023.04.28
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8319314 2023.04.28
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8319917 2023.04.28
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8319311 2023.04.28
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8319915 2023.04.28
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8319329 2023.04.28
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8319305 2023.04.28
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8319921 2023.04.28
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8319923 2023.04.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8319304 2023.04.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8319922 2023.04.28
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8319307 2023.04.28
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8319308 2023.04.28
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8319920 2023.04.28
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 8319309 2023.04.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8319317 2023.04.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8319925 2023.04.28
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8319362 2023.04.28
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8319315 2023.04.28
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8319328 2023.04.28
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8319927 2023.04.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8319330 2023.04.28
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8319331 2023.04.28
pospolity kruk, Corvus corax 1 8319334 2023.04.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8319318 2023.04.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8319361 2023.04.28
pospolity bogatka, Parus major 1 8319936 2023.04.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8319326 2023.04.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8319363 2023.04.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8319939 2023.04.28
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8319367 2023.04.28
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8319937 2023.04.28
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8319371 2023.04.28
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8319368 2023.04.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8319365 2023.04.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8319930 2023.04.28
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8319370 2023.04.28
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8319373 2023.04.28
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8319359 2023.04.28
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8319934 2023.04.28
pospolity kos, Turdus merula 4 8319321 2023.04.28
pospolity kos, Turdus merula 3 8319372 2023.04.28
pospolity kos, Turdus merula 4 8319931 2023.04.28
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8319369 2023.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8319325 2023.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8319364 2023.04.28
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8319935 2023.04.28
pospolity piegża, Curruca curruca 2 8319324 2023.04.28
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8319360 2023.04.28
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8319323 2023.04.28
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8319374 2023.04.28
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 8319929 2023.04.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8319320 2023.04.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8319366 2023.04.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8319932 2023.04.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8319327 2023.04.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8319940 2023.04.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8319928 2023.04.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8319322 2023.04.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8319938 2023.04.28
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8319316 2023.04.28
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8319933 2023.04.28
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8297054 2023.04.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8297036 2023.04.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8297064 2023.04.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8297034 2023.04.24
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8297057 2023.04.24
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8297056 2023.04.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8297049 2023.04.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8297073 2023.04.24
pospolity łyska, Fulica atra 1 8297035 2023.04.24
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 8 8297031 2023.04.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8297032 2023.04.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8297060 2023.04.24
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8297058 2023.04.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 8297055 2023.04.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8297053 2023.04.24
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8297063 2023.04.24
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 8297074 2023.04.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8297033 2023.04.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8297061 2023.04.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8297038 2023.04.24
pospolity sroka, Pica pica 1 8297046 2023.04.24
pospolity sroka, Pica pica 1 8297059 2023.04.24
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8297062 2023.04.24
pospolity bogatka, Parus major 1 8297041 2023.04.24
pospolity bogatka, Parus major 1 8297065 2023.04.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8297040 2023.04.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8297066 2023.04.24
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8297044 2023.04.24
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8297071 2023.04.24
pospolity kos, Turdus merula 2 8297067 2023.04.24
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8297042 2023.04.24
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8297045 2023.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8297048 2023.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8297069 2023.04.24
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8297037 2023.04.24
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8297052 2023.04.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8297043 2023.04.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8297070 2023.04.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 8297039 2023.04.24
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8297068 2023.04.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8297047 2023.04.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8297072 2023.04.24
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8255702 2023.04.20
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 8255703 2023.04.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8255704 2023.04.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8255710 2023.04.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 8255705 2023.04.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8255711 2023.04.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8255699 2023.04.20
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8255697 2023.04.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8255707 2023.04.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 8255698 2023.04.20
pospolity sroka, Pica pica 6 8255691 2023.04.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8255692 2023.04.20
pospolity bogatka, Parus major 1 8255696 2023.04.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8255689 2023.04.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8255700 2023.04.20
pospolity kos, Turdus merula 4 8255694 2023.04.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8255695 2023.04.20
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8255688 2023.04.20
pospolity piegża, Curruca curruca 2 8255701 2023.04.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 7 8255687 2023.04.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8255709 2023.04.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8255708 2023.04.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8255693 2023.04.20
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 5 8255690 2023.04.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8215332 2023.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8215333 2023.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 8215328 2023.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8215404 2023.04.14
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8215424 2023.04.14
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8215326 2023.04.14
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8215425 2023.04.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8215421 2023.04.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8215341 2023.04.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8215399 2023.04.14
pospolity łyska, Fulica atra 2 8215327 2023.04.14
pospolity łyska, Fulica atra 1 8215402 2023.04.14
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8215325 2023.04.14
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8215335 2023.04.14
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8215336 2023.04.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8215329 2023.04.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 8215407 2023.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8215330 2023.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 120 8215408 2023.04.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8215337 2023.04.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8215340 2023.04.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8215397 2023.04.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8215398 2023.04.14
pospolity skowronek, Alauda arvensis 3 8215414 2023.04.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 2 8215331 2023.04.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 6 8215413 2023.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 20 8215324 2023.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8215422 2023.04.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 8215426 2023.04.14
pospolity sroka, Pica pica 1 8215416 2023.04.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8215419 2023.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 8215345 2023.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 8215405 2023.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8215346 2023.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8215406 2023.04.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8215417 2023.04.14
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8215415 2023.04.14
pospolity kos, Turdus merula 2 8215338 2023.04.14
pospolity kos, Turdus merula 2 8215418 2023.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8215347 2023.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8215409 2023.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215344 2023.04.14
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 8215412 2023.04.14
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8215334 2023.04.14
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8215420 2023.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 8215343 2023.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8215401 2023.04.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8215403 2023.04.14
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 8215410 2023.04.14
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 8215423 2023.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8215348 2023.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 8215411 2023.04.14
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 8 8215339 2023.04.14
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 8215342 2023.04.14
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8215400 2023.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8204824 2023.04.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8204826 2023.04.13
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 8204827 2023.04.13
pospolity łyska, Fulica atra 1 8204825 2023.04.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8204818 2023.04.13
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 5 8204836 2023.04.13
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8204823 2023.04.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 8204822 2023.04.13
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 8204821 2023.04.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8204832 2023.04.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8204833 2023.04.13
pospolity bogatka, Parus major 1 8204815 2023.04.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8204819 2023.04.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 8204820 2023.04.13
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 8204828 2023.04.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 6 8204814 2023.04.13
pospolity kos, Turdus merula 7 8204830 2023.04.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8204831 2023.04.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8204838 2023.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8204816 2023.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8204834 2023.04.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8204817 2023.04.13
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8204835 2023.04.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8204829 2023.04.13
pospolity czyż, Spinus spinus 1 8204837 2023.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8204839 2023.04.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8191230 2023.04.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8191324 2023.04.11
rzadki ohar, Tadorna tadorna 3 8191232 2023.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8191326 2023.04.11
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8191322 2023.04.11
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8191238 2023.04.11
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8191319 2023.04.11
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8191328 2023.04.11
pospolity łyska, Fulica atra 1 8191327 2023.04.11
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8191231 2023.04.11
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8191323 2023.04.11
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8191321 2023.04.11
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8191236 2023.04.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8191235 2023.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 8191233 2023.04.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8191234 2023.04.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 8191320 2023.04.11
pospolity sroka, Pica pica 1 8191240 2023.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 8191239 2023.04.11
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 4 8191325 2023.04.11
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8191049 2023.04.10
pospolity bogatka, Parus major 1 8191050 2023.04.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8191051 2023.04.10
pospolity kos, Turdus merula 2 8191053 2023.04.10
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8191052 2023.04.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8191047 2023.04.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8191054 2023.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 8191048 2023.04.10
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8170221 2023.04.08
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8170226 2023.04.08
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8170227 2023.04.08
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8170223 2023.04.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8170222 2023.04.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8170239 2023.04.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 8170230 2023.04.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8170229 2023.04.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 8170238 2023.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8170231 2023.04.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8170232 2023.04.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8170237 2023.04.08
pospolity kos, Turdus merula 4 8170235 2023.04.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8170228 2023.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 8170234 2023.04.08
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8170225 2023.04.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8170236 2023.04.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8170233 2023.04.08
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8119088 2023.03.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 8119079 2023.03.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 8119105 2023.03.31
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 12 8119080 2023.03.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8119085 2023.03.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 13 8119100 2023.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8119068 2023.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8119102 2023.03.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8119141 2023.03.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8119103 2023.03.31
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8119125 2023.03.31
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8119069 2023.03.31
pospolity łyska, Fulica atra 1 8119087 2023.03.31
pospolity łyska, Fulica atra 1 8119123 2023.03.31
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8119077 2023.03.31
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8119108 2023.03.31
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8119096 2023.03.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 8119078 2023.03.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12 8119107 2023.03.31