DRUŻYNA

Drużyna: MZ. Obserwator: Maciej Zengel

Liczba gatunków: 171

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 125 1588 55 55 0 5 17 33
2 54 247 67 31 0 3 12 16
3 112 527 91 54 0 5 18 31
4 172 568 113 69 0 6 30 33
5 267 581 151 123 1 19 57 46
6 14 14 152 11 0 1 6 4
8 61 278 161 39 0 12 16 11
9 17 52 164 17 1 3 7 6
10 28 219 167 26 1 1 9 15
11 186 1239 171 62 0 7 23 32
12 26 298 171 21 0 1 8 12
7 0 0 171 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9271321 2023.12.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9271320 2023.12.16
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9271316 2023.12.16
pospolity mewa siwa, Larus canus 57 9271318 2023.12.16
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9271317 2023.12.16
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9271315 2023.12.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9271319 2023.12.16
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9271312 2023.12.16
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9271314 2023.12.16
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 9271313 2023.12.16
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 9271310 2023.12.16
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9271311 2023.12.16
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9271309 2023.12.16
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9271307 2023.12.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9271308 2023.12.16
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9271306 2023.12.16
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9247420 2023.12.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9247419 2023.12.07
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9247418 2023.12.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9247417 2023.12.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9247416 2023.12.07
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 9247415 2023.12.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9247414 2023.12.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9247412 2023.12.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9247413 2023.12.07
dość pospolity gęgawa, Anser anser 9 9247410 2023.12.07
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 9239886 2023.11.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9239884 2023.11.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9239882 2023.11.30
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 9239879 2023.11.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9239880 2023.11.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9239885 2023.11.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9239883 2023.11.30
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9239878 2023.11.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9239881 2023.11.30
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9239877 2023.11.30
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 9239876 2023.11.30
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9239874 2023.11.30
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 9239875 2023.11.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9215706 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215705 2023.11.26
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 9215702 2023.11.26
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9215703 2023.11.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9215704 2023.11.26
bardzo rzadki uhla, Melanitta fusca 3 9215701 2023.11.26
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 9215700 2023.11.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 30 9215699 2023.11.26
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9215022 2023.11.26
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9215020 2023.11.26
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 30 9215017 2023.11.26
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9215016 2023.11.26
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 5 9215013 2023.11.26
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9215012 2023.11.26
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9215011 2023.11.26
pospolity kruk, Corvus corax 3 9215010 2023.11.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 7 9215009 2023.11.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9215008 2023.11.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9215007 2023.11.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 50 9215005 2023.11.26
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9215006 2023.11.26
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9215004 2023.11.26
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9215030 2023.11.26
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9215031 2023.11.26
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9215029 2023.11.26
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9215028 2023.11.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9215027 2023.11.21
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 9215026 2023.11.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9215025 2023.11.21
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9215033 2023.11.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9215032 2023.11.21
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9215024 2023.11.21
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9215023 2023.11.21
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9215021 2023.11.21
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9215019 2023.11.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9215018 2023.11.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9215015 2023.11.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9215014 2023.11.21
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 2 9198620 2023.11.19
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9198621 2023.11.19
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 9198619 2023.11.19
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9198618 2023.11.19
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 15 9198617 2023.11.19
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9198616 2023.11.19
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9198615 2023.11.19
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9198614 2023.11.19
rzadki świstun, Mareca penelope 20 9198613 2023.11.19
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9198612 2023.11.19
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9198610 2023.11.19
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9198611 2023.11.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9198609 2023.11.19
pospolity kruk, Corvus corax 1 9198607 2023.11.19
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 6 9198606 2023.11.19
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9198608 2023.11.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9198601 2023.11.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9198600 2023.11.19
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9198605 2023.11.19
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9198599 2023.11.19
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 30 9198603 2023.11.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9198602 2023.11.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9198598 2023.11.19
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9198595 2023.11.19
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9198596 2023.11.19
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 12 9198594 2023.11.19
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9198597 2023.11.19
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9198604 2023.11.19
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9198593 2023.11.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 9198592 2023.11.19
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9198591 2023.11.19
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9198590 2023.11.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 9198589 2023.11.19
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9198588 2023.11.19
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9198585 2023.11.19
bardzo rzadki markaczka, Melanitta nigra 1 9198587 2023.11.19
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9198584 2023.11.18
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9198586 2023.11.18
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9198583 2023.11.18
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 3 9198581 2023.11.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9198580 2023.11.18
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9198579 2023.11.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9198578 2023.11.18
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9198577 2023.11.18
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 9198576 2023.11.18
rzadki świstun, Mareca penelope 3 9198575 2023.11.18
rzadki krakwa, Mareca strepera 1 9198574 2023.11.18
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9177506 2023.11.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 3 9177504 2023.11.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9177502 2023.11.12
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 9177509 2023.11.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9177503 2023.11.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9177508 2023.11.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9177507 2023.11.12
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9177505 2023.11.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9177501 2023.11.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9177510 2023.11.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 9177180 2023.11.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 4 9178853 2023.11.12
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9178851 2023.11.12
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 9178852 2023.11.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9178861 2023.11.12
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9177214 2023.11.12
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9177278 2023.11.12
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9178859 2023.11.12
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9177215 2023.11.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9177240 2023.11.12
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9177212 2023.11.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9177213 2023.11.12
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9178860 2023.11.12
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9178858 2023.11.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9177239 2023.11.12
pospolity bogatka, Parus major 1 9178857 2023.11.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9177238 2023.11.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 9178856 2023.11.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9178855 2023.11.12
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9178854 2023.11.12
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9150098 2023.11.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9150096 2023.11.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9150105 2023.11.04
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9150103 2023.11.04
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9150091 2023.11.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9150102 2023.11.04
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150090 2023.11.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9150097 2023.11.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9150085 2023.11.04
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 9150083 2023.11.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9150081 2023.11.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9150079 2023.11.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9150077 2023.11.04
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9150076 2023.11.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9150101 2023.11.04
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9150100 2023.11.04
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 2 9150099 2023.11.04
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150095 2023.11.04
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9150104 2023.11.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 9150094 2023.11.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 300 9150093 2023.11.04
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 30 9150092 2023.11.04
rzadki świstun, Mareca penelope 2 9150089 2023.11.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 9150086 2023.11.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9150088 2023.11.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9150087 2023.11.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9150084 2023.11.04
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9150080 2023.11.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9150082 2023.11.04
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 9150078 2023.11.04
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 9150117 2023.11.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9150116 2023.11.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9150121 2023.11.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9150118 2023.11.04
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 9150112 2023.11.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9150111 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9150119 2023.11.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9150110 2023.11.04
pospolity sroka, Pica pica 2 9150114 2023.11.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9150120 2023.11.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9150108 2023.11.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9150113 2023.11.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9150115 2023.11.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9150107 2023.11.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9150109 2023.11.04
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9150106 2023.11.04
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9150074 2023.11.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9150075 2023.11.04
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9150072 2023.11.04
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9150070 2023.11.04
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9150071 2023.11.04
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150067 2023.11.04
pospolity łyska, Fulica atra 1 9150069 2023.11.04
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9150066 2023.11.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9150068 2023.11.04
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 9150063 2023.11.04
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9150065 2023.11.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 9150064 2023.11.04
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 150 9131115 2023.10.29
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9131114 2023.10.29
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9131113 2023.10.29
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9131111 2023.10.29
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9131110 2023.10.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9131112 2023.10.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9131109 2023.10.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9131108 2023.10.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9131106 2023.10.29
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9131105 2023.10.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9131107 2023.10.29
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9131103 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9131104 2023.10.29
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9131101 2023.10.29
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9131102 2023.10.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9131098 2023.10.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9131099 2023.10.15
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9131095 2023.10.15
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9131096 2023.10.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9131100 2023.10.15
pospolity skowronek, Alauda arvensis 40 9131097 2023.10.15
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9131094 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9078986 2023.10.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9078987 2023.10.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9078985 2023.10.14
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9078982 2023.10.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9078984 2023.10.14
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 9078983 2023.10.14
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8920353 2023.09.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8920352 2023.09.02
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8920351 2023.09.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8920348 2023.09.02
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8920350 2023.09.02
bardzo rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8920343 2023.09.02
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 4 8920344 2023.09.02
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 8920346 2023.09.02
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8920345 2023.09.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8920347 2023.09.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8920349 2023.09.02
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8920341 2023.09.02
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8920342 2023.09.02
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8920339 2023.09.02
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8920340 2023.09.02
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8920338 2023.09.02
bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 1 8920337 2023.09.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 8883130 2023.08.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 4 8883131 2023.08.21
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 8883129 2023.08.21
bardzo rzadki turkawka, Streptopelia turtur 1 8883128 2023.08.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8872256 2023.08.19
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8872254 2023.08.19
rzadki biegus zmienny, Calidris alpina 5 8872255 2023.08.19
bardzo rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8872253 2023.08.19
dość pospolity mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8872252 2023.08.19
bardzo rzadki biegus malutki, Calidris minuta 2 8872250 2023.08.19
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 4 8872248 2023.08.19
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8872251 2023.08.19
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8872249 2023.08.19
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8872247 2023.08.19
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8872246 2023.08.19
rzadki batalion, Calidris pugnax 2 8872245 2023.08.19
bardzo rzadki biegus mały, Calidris temminckii 2 8868345 2023.08.17
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8868357 2023.08.17
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8868361 2023.08.17
bardzo rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 1 8868358 2023.08.17
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8868359 2023.08.17
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8868360 2023.08.17
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8868356 2023.08.17
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8868355 2023.08.17
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8868354 2023.08.17
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8868350 2023.08.17
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8868352 2023.08.17
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 4 8868351 2023.08.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 3 8868353 2023.08.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8868349 2023.08.17
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8868348 2023.08.17
bardzo rzadki biegus malutki, Calidris minuta 1 8868346 2023.08.17
rzadki biegus zmienny, Calidris alpina 6 8868347 2023.08.17
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 8868344 2023.08.17
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8868341 2023.08.17
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8868340 2023.08.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8868343 2023.08.11
rzadki krakwa, Mareca strepera 2 8868342 2023.08.11
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8868336 2023.08.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8868339 2023.08.11
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8868334 2023.08.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8868337 2023.08.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8868333 2023.08.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8868335 2023.08.11
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8868331 2023.08.11
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8868330 2023.08.11
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 10 8868338 2023.08.11
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 30 8868332 2023.08.11
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8868329 2023.08.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8831998 2023.08.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 8832016 2023.08.06
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 3 8831997 2023.08.06
bardzo rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 1 8831994 2023.08.06
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8831995 2023.08.06
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8831993 2023.08.06
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 4 8831990 2023.08.06
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8831988 2023.08.06
bardzo rzadki rycyk, Limosa limosa 2 8831996 2023.08.06
bardzo rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 1 8831991 2023.08.06
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 4 8831987 2023.08.06
rzadki biegus zmienny, Calidris alpina 5 8831992 2023.08.06
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8831989 2023.06.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8831986 2023.06.06
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8831985 2023.06.06
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8831983 2023.06.06
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8831981 2023.06.06
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8831984 2023.06.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8831982 2023.06.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8831980 2023.06.06
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8831979 2023.06.06
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8587061 2023.06.03
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8587062 2023.06.03
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587059 2023.06.03
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8587060 2023.06.03
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8587058 2023.06.03
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 8587056 2023.05.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8587057 2023.05.23
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8587055 2023.05.23
bardzo rzadki kobczyk, Falco vespertinus 1 8587054 2023.05.23
dość pospolity derkacz, Crex crex 1 8506165 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8506168 2023.05.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 8506166 2023.05.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8506164 2023.05.21
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 3 8506161 2023.05.21
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8506162 2023.05.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8506167 2023.05.21
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8506163 2023.05.21
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8506160 2023.05.21
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 8450217 2023.05.13
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8450215 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 4 8450213 2023.05.13
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8450216 2023.05.13
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8450214 2023.05.13
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 8450233 2023.05.13
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8450232 2023.05.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8450211 2023.05.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8450210 2023.05.13
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8450212 2023.05.13
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8450209 2023.05.13
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8450208 2023.05.13
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8450207 2023.05.13
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8450293 2023.05.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 8450289 2023.05.13
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8450294 2023.05.13
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8450282 2023.05.13
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8450291 2023.05.13
pospolity mandarynka, Aix galericulata 7 8450274 2023.05.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8450288 2023.05.13
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8450281 2023.05.13
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8450301 2023.05.13
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8450322 2023.05.13
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8450297 2023.05.13
pospolity czyż, Spinus spinus 1 8450296 2023.05.13
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8450295 2023.05.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8450292 2023.05.13
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8450290 2023.05.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8450355 2023.05.13
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8450353 2023.05.13
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8450354 2023.05.13
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8450352 2023.05.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8450351 2023.05.13
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8450349 2023.05.13
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8450350 2023.05.13
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8450347 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8450348 2023.05.13
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 8450344 2023.05.13
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8450346 2023.05.13
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8450345 2023.05.13
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8450342 2023.05.13
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8450343 2023.05.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 8450341 2023.05.13
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8450340 2023.05.13
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8450203 2023.05.13
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8450202 2023.05.13
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8450225 2023.05.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8450205 2023.05.13
pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8450204 2023.05.13
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8450206 2023.05.13
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8450199 2023.05.13
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8450201 2023.05.13
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8450200 2023.05.13
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 8450197 2023.05.13
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8450198 2023.05.13
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8450195 2023.05.13
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8450196 2023.05.13
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8450193 2023.05.13
pospolity łyska, Fulica atra 1 8450194 2023.05.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8450192 2023.05.13
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8450284 2023.05.13
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8450276 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8450280 2023.05.13
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8450272 2023.05.13
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8450271 2023.05.13
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8450273 2023.05.13
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8450265 2023.05.13
pospolity sroka, Pica pica 1 8450260 2023.05.13
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8450258 2023.05.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8450247 2023.05.13
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8450245 2023.05.13
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8450241 2023.05.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8450243 2023.05.13
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8450239 2023.05.13
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8450238 2023.05.13
dość pospolity gęgawa, Anser anser 3 8450237 2023.05.13
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8450285 2023.05.13
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8450313 2023.05.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 8450278 2023.05.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 8450286 2023.05.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8450283 2023.05.13
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8450275 2023.05.13
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8450270 2023.05.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8450269 2023.05.13
dość pospolity lerka, Lullula arborea 2 8450262 2023.05.13
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8450246 2023.05.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8450248 2023.05.13
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8450240 2023.05.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8450242 2023.05.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 8450323 2023.05.13
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8450320 2023.05.13
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8450321 2023.05.13
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8450317 2023.05.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8450319 2023.05.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8450318 2023.05.13
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 6 8450312 2023.05.13
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 8450311 2023.05.13
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8450308 2023.05.13
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8450310 2023.05.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8450309 2023.05.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8450307 2023.05.13
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8450305 2023.05.13
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8450300 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8450302 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8450298 2023.05.13
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8450230 2023.05.13
pospolity kruk, Corvus corax 1 8450229 2023.05.13
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8450231 2023.05.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8450228 2023.05.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8450227 2023.05.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8450226 2023.05.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 8450236 2023.05.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8450235 2023.05.13
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8450223 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8450224 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8450220 2023.05.13
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8450234 2023.05.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8450222 2023.05.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8450221 2023.05.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8450219 2023.05.13
pospolity bogatka, Parus major 1 8450218 2023.05.13
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8450189 2023.05.13
pospolity sroka, Pica pica 1 8450188 2023.05.13
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8450187 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8450186 2023.05.13
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8450185 2023.05.13
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8450183 2023.05.13
dość pospolity derkacz, Crex crex 1 8450182 2023.05.13
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8450181 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8450179 2023.05.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8450184 2023.05.13
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8450180 2023.05.13
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8450178 2023.05.13
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8450177 2023.05.13
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8450175 2023.05.13
pospolity kos, Turdus merula 1 8450176 2023.05.13
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 8450174 2023.05.13
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8450145 2023.05.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8450142 2023.05.13
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8450144 2023.05.13
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 8429016 2023.05.11
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8429017 2023.05.11
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8429014 2023.05.11
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8429015 2023.05.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8418348 2023.05.10
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8418346 2023.05.10
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8418347 2023.05.10
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8418345 2023.05.10
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 8418344 2023.05.10
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8417064 2023.05.09
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8417063 2023.05.09
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8411459 2023.05.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8411460 2023.05.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8411458 2023.05.09
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8411457 2023.05.09
pospolity bogatka, Parus major 1 8411456 2023.05.09
pospolity kos, Turdus merula 1 8411455 2023.05.09
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8411461 2023.05.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8411462 2023.05.09
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8411454 2023.05.09
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8411453 2023.05.09
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8411452 2023.05.09
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8411451 2023.05.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8411450 2023.05.09
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8411449 2023.05.09
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8411448 2023.05.09
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 2 8411447 2023.05.09
bardzo rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 8389696 2023.05.06
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8389721 2023.05.06
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8384380 2023.05.05
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8384384 2023.05.05
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8384387 2023.05.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8384381 2023.05.05
pospolity oknówka, Delichon urbicum 20 8384385 2023.05.05
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8384378 2023.05.05
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8384379 2023.05.05
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8384376 2023.05.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8384375 2023.05.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8384383 2023.05.05
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8384373 2023.05.05
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8384382 2023.05.05
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8384374 2023.05.05
pospolity jerzyk, Apus apus 3 8384372 2023.05.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384371 2023.05.05
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8384370 2023.05.05
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8384369 2023.05.05
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8384355 2023.05.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8384350 2023.05.05
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8384352 2023.05.05
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8384351 2023.05.05
pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 8384349 2023.05.05
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 2 8384354 2023.05.05
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8384346 2023.05.05
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8384345 2023.05.05
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8384343 2023.05.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8384344 2023.05.05
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8384342 2023.05.05
pospolity kruk, Corvus corax 2 8384341 2023.05.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8384340 2023.05.05
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 30 8384339 2023.05.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8384338 2023.05.05
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8384401 2023.05.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384399 2023.05.05
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8384402 2023.05.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8384400 2023.05.05
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8384397 2023.05.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 8384398 2023.05.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8384396 2023.05.05
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8384395 2023.05.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8384394 2023.05.05
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8384393 2023.05.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 8384391 2023.05.05
pospolity kos, Turdus merula 1 8384392 2023.05.05
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8384390 2023.05.05
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8384388 2023.05.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 8384389 2023.05.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8384386 2023.05.05
pospolity kos, Turdus merula 1 8384337 2023.05.05
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8384336 2023.05.05
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8384333 2023.05.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8384335 2023.05.05
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8384332 2023.05.05
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8384334 2023.05.05
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8384329 2023.05.05
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 8384331 2023.05.05
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8384330 2023.05.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8384328 2023.05.05
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8384326 2023.05.05
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8384327 2023.05.05
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8384324 2023.05.05
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8384325 2023.05.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8384322 2023.05.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8384323 2023.05.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8384368 2023.05.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8384366 2023.05.05
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8384377 2023.05.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8384364 2023.05.05
pospolity sroka, Pica pica 1 8384365 2023.05.05
dość pospolity mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8384359 2023.05.03
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 8384367 2023.05.03
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 10 8384357 2023.05.03
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 4 8384363 2023.05.03
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 6 8384353 2023.05.03
rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 2 8384356 2023.05.03
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8384358 2023.05.03
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8384348 2023.05.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 8384321 2023.05.03
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8384319 2023.05.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8384320 2023.05.03
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8384318 2023.05.03
dość pospolity mewa mała, Hydrocoloeus minutus 1 8384316 2023.05.03
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8384317 2023.05.03
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8384315 2023.05.03
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8384312 2023.05.03
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8311999 2023.04.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8311997 2023.04.28
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8311995 2023.04.28
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8311998 2023.04.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 8311996 2023.04.28
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8311994 2023.04.28
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8311993 2023.04.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8311992 2023.04.28
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8311989 2023.04.28
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8311990 2023.04.28
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 8311991 2023.04.28
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8311987 2023.04.28
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8311988 2023.04.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8311986 2023.04.28
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8311984 2023.04.28
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8311981 2023.04.28
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8311985 2023.04.28
pospolity kos, Turdus merula 6 8311983 2023.04.26
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8311982 2023.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8311980 2023.04.26
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8311979 2023.04.26
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8311978 2023.04.26
pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 8311977 2023.04.26
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8249233 2023.04.19
pospolity bażant, Phasianus colchicus 7 8249236 2023.04.19
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8249231 2023.04.19
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8249234 2023.04.19
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8249237 2023.04.19
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8249235 2023.04.19
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 2 8249232 2023.04.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8249230 2023.04.19
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8249227 2023.04.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8249228 2023.04.19
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8249223 2023.04.19
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8249226 2023.04.19
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 8249225 2023.04.19
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 2 8249222 2023.04.19
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8249221 2023.04.19
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8249229 2023.04.19
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8249224 2023.04.19
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8249218 2023.04.19
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8249220 2023.04.19
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8249219 2023.04.19
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 8249216 2023.04.19
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 8249217 2023.04.19
pospolity łyska, Fulica atra 2 8239274 2023.04.18
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 8239289 2023.04.18
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8239290 2023.04.18
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8239288 2023.04.18
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8239287 2023.04.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8239284 2023.04.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8239285 2023.04.18
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8239283 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8239281 2023.04.18
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8239279 2023.04.18
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8239286 2023.04.18
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8239282 2023.04.18
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8239280 2023.04.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 8239278 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8239277 2023.04.18
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8239275 2023.04.18
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8239276 2023.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8239271 2023.04.18
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8239272 2023.04.18
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8239270 2023.04.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8239273 2023.04.18
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8239268 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8239267 2023.04.18
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8239269 2023.04.18
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 8239266 2023.04.18
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8239265 2023.04.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8239263 2023.04.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8239264 2023.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8239262 2023.04.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8239261 2023.04.18
pospolity kos, Turdus merula 1 8239260 2023.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8239259 2023.04.18
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8239258 2023.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 8215095 2023.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 8215094 2023.04.14
pospolity mandarynka, Aix galericulata 6 8215096 2023.04.14
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 8215092 2023.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8215093 2023.04.14
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8215091 2023.04.14
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 8215090 2023.04.14
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8215089 2023.04.14
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8215088 2023.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8215087 2023.04.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8215085 2023.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8215086 2023.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8215084 2023.04.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8215082 2023.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8215083 2023.04.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8215081 2023.04.14
pospolity łyska, Fulica atra 6 8215079 2023.04.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8215080 2023.04.14
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8215078 2023.04.14
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8215077 2023.04.14
dość pospolity gęgawa, Anser anser 5 8215076 2023.04.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 3 8215074 2023.04.14
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8215073 2023.04.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8215075 2023.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8215072 2023.04.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8215071 2023.04.14
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8203545 2023.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8203546 2023.04.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8203549 2023.04.13
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8203548 2023.04.13
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8203543 2023.04.13
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8203539 2023.04.13
pospolity łyska, Fulica atra 2 8203537 2023.04.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8203547 2023.04.13
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8203542 2023.04.13
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8203533 2023.04.13
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8203544 2023.04.13
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8203541 2023.04.13
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8203540 2023.04.13
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8203536 2023.04.13
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8203538 2023.04.13
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8203534 2023.04.13
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8203532 2023.04.13
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8203522 2023.04.13
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8203525 2023.04.13
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 8203527 2023.04.13
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 8203524 2023.04.13
rzadki ohar, Tadorna tadorna 1 8203523 2023.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8203530 2023.04.13
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8203526 2023.04.13
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8203517 2023.04.13
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8203515 2023.04.13
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 4 8203535 2023.04.13
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8203521 2023.04.11
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8203520 2023.04.11
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8203531 2023.04.11
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8203518 2023.04.11
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 8203528 2023.04.11
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8203529 2023.04.11
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8203509 2023.04.11
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8203512 2023.04.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8203513 2023.04.11
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8203508 2023.04.11
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8203510 2023.04.11
pospolity łyska, Fulica atra 3 8203511 2023.04.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8203519 2023.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8203516 2023.04.11
rzadki krakwa, Mareca strepera 2 8203505 2023.04.11
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 5 8203503 2023.04.11
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8203506 2023.04.11
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 4 8203501 2023.04.11
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8203502 2023.04.11
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 6 8203507 2023.04.11
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8203514 2023.04.11
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 8203504 2023.04.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8142954 2023.04.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 10 8142955 2023.04.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 50 8142953 2023.04.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8142950 2023.04.04
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 8142949 2023.04.04
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 8142951 2023.04.04
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 4 8142948 2023.04.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 6 8142946 2023.04.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8142952 2023.04.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8142947 2023.04.02
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8142944 2023.04.02
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 8142945 2023.04.02
dość pospolity gęgawa, Anser anser 11 8120537 2023.04.01
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8120552 2023.04.01
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8120539 2023.04.01
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 20 8120548 2023.04.01
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8120549 2023.04.01
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 2 8120550 2023.04.01
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 8120551 2023.04.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 8117882 2023.03.31
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 8117879 2023.03.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8117881 2023.03.31
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8117880 2023.03.31
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 8117877 2023.03.31
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8117875 2023.03.31
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8117878 2023.03.31
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8117874 2023.03.31
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8117876 2023.03.31
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 8117873 2023.03.31
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 8117893 2023.03.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8117898 2023.03.31
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 8117897 2023.03.31
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 8117896 2023.03.31
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8117892 2023.03.31
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 3 8117895 2023.03.31
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 4 8117894 2023.03.31
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 8117891 2023.03.31
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 4 8117890 2023.03.31
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8117888 2023.03.30
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 8117889 2023.03.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8117887 2023.03.30
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8117885 2023.03.30
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8117884 2023.03.30
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8117886 2023.03.30
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 2 8117883 2023.03.30
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 200 8117872 2023.03.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8117871 2023.03.30
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 8117870 2023.03.30
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 8117868 2023.03.30
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8117869 2023.03.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 8117867 2023.03.30
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 2 8117866 2023.03.30
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8117864 2023.03.30
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8117865 2023.03.30
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 8118495 2023.03.30
dość pospolity gęgawa, Anser anser 5 8117863 2023.03.29
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8117860 2023.03.29
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8117861 2023.03.29
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8069965 2023.03.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8069970 2023.03.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8069967 2023.03.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8069966 2023.03.23
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8069964 2023.03.23
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8069963 2023.03.23
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8069962 2023.03.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8069968 2023.03.23
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8069960 2023.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8069961 2023.03.23
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8069969 2023.03.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8069959 2023.03.23
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8069958 2023.03.23
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 8059328 2023.03.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8059327 2023.03.22
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8059326 2023.03.22
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8059324 2023.03.22
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8059325 2023.03.22
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8059323 2023.03.22
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8059322 2023.03.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8050864 2023.03.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 8050863 2023.03.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8050862 2023.03.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8050861 2023.03.20
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 8050860 2023.03.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8031916 2023.03.19
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8031913 2023.03.19
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8031915 2023.03.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8031914 2023.03.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8031912 2023.03.19
pospolity łyska, Fulica atra 5 8031910 2023.03.19
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 1 8031907 2023.03.19
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8031908 2023.03.19
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 8031909 2023.03.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8031911 2023.03.19
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 8026705 2023.03.17
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 30 8026704 2023.03.17
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8026701 2023.03.17
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 8026702 2023.03.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8026703 2023.03.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 8026698 2023.03.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 8026700 2023.03.17
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 8026697 2023.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8026699 2023.03.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 8026695 2023.03.17
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 8026696 2023.03.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8026693 2023.03.17
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8026694 2023.03.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 8026692 2023.03.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8026690 2023.03.17
pospolity łyska, Fulica atra 1 8026689 2023.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8026691 2023.03.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 8026688 2023.03.17
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8026687 2023.03.17
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 8026686 2023.03.17
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8026684 2023.03.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8026682 2023.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8026683 2023.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8026685 2023.03.08
pospolity czyż, Spinus spinus 1 8026680 2023.03.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8026678 2023.03.08
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 8026681 2023.03.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8026679 2023.03.08
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8026677 2023.03.08
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 2 7973803 2023.03.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7973802 2023.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 7973801 2023.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7973800 2023.03.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7973799 2023.03.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7973798 2023.03.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7973797 2023.03.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7973796 2023.03.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7973795 2023.03.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7973794 2023.02.11
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7973793 2023.02.11
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7973791 2023.02.11
pospolity czyż, Spinus spinus 4 7973792 2023.02.11
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7973790 2023.02.11
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 7973789 2023.02.10
rzadki świstun, Mareca penelope 3 7973788 2023.02.10
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7973787 2023.02.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 9 7973786 2023.02.10
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 7973785 2023.02.10
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 7973784 2023.02.10
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 3 7973783 2023.02.10
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7973781 2023.02.10
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 4 7973782 2023.02.10
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7973780 2023.02.10
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 7973778 2023.02.10
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7973779 2023.02.10
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 7973777 2023.02.10
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7870322 2023.02.09
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7870323 2023.02.09
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 40 7870319 2023.02.09
pospolity nurogęś, Mergus merganser 20 7870321 2023.02.09
rzadki szlachar, Mergus serrator 1 7870318 2023.02.09
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 7870320 2023.02.09
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 7870324 2023.02.09
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 7870317 2023.02.09
bardzo rzadki hełmiatka, Netta rufina 1 7870316 2023.02.09
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7849682 2023.02.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7849683 2023.02.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 7849681 2023.02.04
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 7849680 2023.02.04
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 7849678 2023.02.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 7849677 2023.02.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7849679 2023.02.04
pospolity bogatka, Parus major 1 7849674 2023.02.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 7849675 2023.02.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 7849676 2023.02.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7847238 2023.02.03
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 7847237 2023.02.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 7847235 2023.02.03
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7847236 2023.02.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7847234 2023.02.03
pospolity bogatka, Parus major 1 7847233 2023.02.03
pospolity kos, Turdus merula 1 7847232 2023.02.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7847240 2023.02.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7847230 2023.02.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7847231 2023.02.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7847228 2023.02.03
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7847229 2023.02.03
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 7847239 2023.02.03
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7847226 2023.02.03
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 2 7847227 2023.02.03
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 7847225 2023.02.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 7847224 2023.02.03
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 7829924 2023.01.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7829925 2023.01.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 6 7829923 2023.01.28
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7829922 2023.01.26
pospolity kruk, Corvus corax 1 7829926 2023.01.26
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7829921 2023.01.26
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 7829919 2023.01.26
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7829918 2023.01.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7829917 2023.01.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7829920 2023.01.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7829915 2023.01.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 7829916 2023.01.26
pospolity kruk, Corvus corax 1 7829914 2023.01.26
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 7829912 2023.01.26
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 7829913 2023.01.26
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7778215 2023.01.14
rzadki świstun, Mareca penelope 3 7778212 2023.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 7778216 2023.01.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 100 7778214 2023.01.14
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 7778213 2023.01.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 10 7778211 2023.01.14
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 7778210 2023.01.14
rzadki krakwa, Mareca strepera 5 7778209 2023.01.14
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7776888 2023.01.14
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 7776887 2023.01.14
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 50 7776885 2023.01.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 7776886 2023.01.14
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7776884 2023.01.14
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 80 7776889 2023.01.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7776883 2023.01.14
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 7776882 2023.01.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7776879 2023.01.14
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 7776880 2023.01.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 7776881 2023.01.14
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 7776876 2023.01.14
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7776878 2023.01.14
rzadki krakwa, Mareca strepera 1 7776877 2023.01.14
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 7776875 2023.01.14
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7776874 2023.01.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 7776873 2023.01.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 7776871 2023.01.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 7776870 2023.01.14
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 7776872 2023.01.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 7776869 2023.01.14
pospolity łyska, Fulica atra 1 7776868 2023.01.14
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 7776867 2023.01.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 7774433 2023.01.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 7774432 2023.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 7774431 2023.01.13
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 40 7774449 2023.01.13
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 7774447 2023.01.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7774446 2023.01.13
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 7774448 2023.01.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 7774445 2023.01.13
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 7774444 2023.01.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 7774442 2023.01.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7774443 2023.01.13
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 7 7774440 2023.01.13
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 7774441 2023.01.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 7774439 2023.01.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 7774436 2023.01.12
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 7774437 2023.01.12
pospolity łyska, Fulica atra 1 7774438 2023.01.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 7774435 2023.01.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 7774434 2023.01.12
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 24 7774398 2023.01.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7774397 2023.01.12
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7774396 2023.01.12
pospolity mazurek, Passer montanus 20 7774395 2023.01.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 7774394 2023.01.12
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7774390 2023.01.12
pospolity sroka, Pica pica 8 7774393 2023.01.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 7774392 2023.01.12