DRUŻYNA

Drużyna: Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat. Obserwator: Mateusz Niedziółka

Liczba gatunków: 179

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 19 260 8 8 0 1 3 4
2 39 101 29 28 0 5 9 14
3 108 1022 74 65 0 9 30 26
4 144 394 128 94 0 15 38 41
5 147 304 163 87 1 18 46 22
6 20 36 165 18 0 6 8 4
8 14 19 167 14 0 4 5 5
9 12 120 171 12 0 1 6 5
10 16 32 172 14 1 2 7 4
11 25 94 176 24 1 3 10 10
12 9 29 179 8 0 5 3 0
7 0 0 179 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9265551 2023.12.13
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9252369 2023.12.09
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9252368 2023.12.09
bardzo rzadki nur czarnoszyi, Gavia arctica 1 9235888 2023.12.03
bardzo rzadki uhla, Melanitta fusca 1 9235904 2023.12.03
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 2 9235889 2023.12.03
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9231834 2023.12.01
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9231835 2023.12.01
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9231836 2023.12.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9219323 2023.11.26
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9219297 2023.11.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9219322 2023.11.26
bardzo rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9219295 2023.11.26
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 20 9219301 2023.11.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9208921 2023.11.23
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9208917 2023.11.23
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 9208924 2023.11.23
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 9208918 2023.11.23
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9208922 2023.11.23
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 9208925 2023.11.23
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9208928 2023.11.23
pospolity kruk, Corvus corax 2 9208926 2023.11.23
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9208919 2023.11.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9208927 2023.11.23
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9208929 2023.11.23
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 9208920 2023.11.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 8 9208930 2023.11.23
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9208923 2023.11.23
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9192460 2023.11.17
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 9187421 2023.11.14
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9187424 2023.11.14
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9161878 2023.11.07
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9161877 2023.11.07
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9161876 2023.11.07
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9120735 2023.10.26
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 9120739 2023.10.26
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9120742 2023.10.26
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 9074765 2023.10.13
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9073375 2023.10.12
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9067729 2023.10.11
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 2 9062710 2023.10.09
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9062720 2023.10.09
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9062721 2023.10.09
pospolity cierniówka, Curruca communis 3 9062715 2023.10.09
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9062723 2023.10.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9062724 2023.10.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9062719 2023.10.09
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9062714 2023.10.09
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9058387 2023.10.08
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9026010 2023.10.01
bardzo rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9021411 2023.09.30
dość pospolity lerka, Lullula arborea 1 9013291 2023.09.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9013289 2023.09.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9013282 2023.09.27
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 5 9013285 2023.09.27
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9013280 2023.09.27
bardzo rzadki siniak, Columba oenas 2 9013290 2023.09.27
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9013283 2023.09.27
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 50 9013288 2023.09.27
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 9013286 2023.09.27
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 9013287 2023.09.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 5 9013281 2023.09.27
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8911339 2023.08.31
pospolity piegża, Curruca curruca 2 8911333 2023.08.31
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8911337 2023.08.31
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8911334 2023.08.31
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8911340 2023.08.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8911336 2023.08.31
pospolity cierniówka, Curruca communis 3 8911332 2023.08.31
rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 1 8911335 2023.08.31
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8836059 2023.08.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8836055 2023.08.08
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8836060 2023.08.08
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8836054 2023.08.08
bardzo rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 1 8836056 2023.08.08
rzadki kobuz, Falco subbuteo 2 8818100 2023.08.01
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8696714 2023.06.26
rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 1 8673623 2023.06.20
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 2 8648312 2023.06.15
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8648311 2023.06.15
bardzo rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8642356 2023.06.13
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8596670 2023.06.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8596669 2023.06.05
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8596635 2023.06.05
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8596653 2023.06.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 8596636 2023.06.05
pospolity sroka, Pica pica 1 8596671 2023.06.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8596634 2023.06.05
bardzo rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 8593022 2023.06.04
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8582211 2023.06.03
dość pospolity derkacz, Crex crex 1 8582212 2023.06.03
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 3 8582202 2023.06.03
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8582203 2023.06.03
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8582210 2023.06.03
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 2 8582209 2023.06.03
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 10 8582204 2023.06.03
rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 1 8570507 2023.05.31
dość pospolity derkacz, Crex crex 2 8541847 2023.05.27
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8546001 2023.05.27
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 3 8546031 2023.05.27
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8541851 2023.05.27
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8546032 2023.05.27
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 8545999 2023.05.27
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8546028 2023.05.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8541852 2023.05.27
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8546027 2023.05.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8546029 2023.05.27
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8546026 2023.05.27
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8546025 2023.05.27
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 3 8541850 2023.05.27
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 1 8545964 2023.05.27
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 8546030 2023.05.27
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8546000 2023.05.27
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 3 8541853 2023.05.27
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 8533115 2023.05.26
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8531016 2023.05.25
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8531043 2023.05.25
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8531042 2023.05.25
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8531041 2023.05.25
dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 1 8531017 2023.05.25
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8524405 2023.05.24
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8524287 2023.05.24
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8524284 2023.05.24
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 2 8524285 2023.05.24
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8525745 2023.05.24
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8524401 2023.05.24
pospolity wilga, Oriolus oriolus 4 8524417 2023.05.24
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8524286 2023.05.24
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 8525744 2023.05.24
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8524402 2023.05.24
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8524418 2023.05.24
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 8514686 2023.05.22
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8514688 2023.05.22
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8514675 2023.05.22
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 8514673 2023.05.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8514683 2023.05.22
pospolity kruk, Corvus corax 2 8514689 2023.05.22
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8513415 2023.05.22
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 3 8514687 2023.05.22
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8514678 2023.05.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 8514676 2023.05.22
pospolity bogatka, Parus major 1 8514682 2023.05.22
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8514685 2023.05.22
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 8514680 2023.05.22
rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 2 8504617 2023.05.21
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8504618 2023.05.21
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 8504620 2023.05.21
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 6 8504622 2023.05.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 7 8504621 2023.05.21
rzadki biegus zmienny, Calidris alpina 2 8504644 2023.05.21
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 8504646 2023.05.21
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 8504619 2023.05.21
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 8504645 2023.05.21
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8504643 2023.05.21
rzadki kobuz, Falco subbuteo 1 8504642 2023.05.21
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8481766 2023.05.18
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 8478592 2023.05.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8478673 2023.05.17
rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 2 8478579 2023.05.17
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8478586 2023.05.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 8478589 2023.05.17
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8478675 2023.05.17
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8478584 2023.05.17
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8478591 2023.05.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8478590 2023.05.17
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 8478583 2023.05.17
rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 1 8478585 2023.05.17
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 15 8478571 2023.05.17
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8478587 2023.05.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 8478588 2023.05.17
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 8478674 2023.05.17
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 20 8478572 2023.05.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8473970 2023.05.16
dość pospolity bączek, Ixobrychus minutus 2 8473966 2023.05.16
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 3 8473967 2023.05.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 8473971 2023.05.16
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 2 8473972 2023.05.16
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8473973 2023.05.16
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8442003 2023.05.13
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8442002 2023.05.13
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8442004 2023.05.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8433100 2023.05.12
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8432808 2023.05.12
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8433101 2023.05.12
pospolity kos, Turdus merula 1 8433456 2023.05.12
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8433127 2023.05.12
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8433233 2023.05.12
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8432860 2023.05.12
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8432811 2023.05.12
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8432809 2023.05.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8432810 2023.05.12
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8433236 2023.05.12
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 8433098 2023.05.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 12 8433234 2023.05.12
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8433455 2023.05.12
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8433230 2023.05.12
pospolity skowronek, Alauda arvensis 4 8433232 2023.05.12
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8433239 2023.05.12
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8432859 2023.05.12
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 8432807 2023.05.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8432812 2023.05.12
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8424649 2023.05.11
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8424648 2023.05.11
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 8424647 2023.05.11
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 8424646 2023.05.11
pospolity jerzyk, Apus apus 5 8418279 2023.05.10
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8419543 2023.05.10
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 8419544 2023.05.10
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 3 8419540 2023.05.10
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 8419545 2023.05.10
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8419539 2023.05.10
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8419542 2023.05.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 8419548 2023.05.10
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 8419541 2023.05.10
bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 1 8417500 2023.05.09
dość pospolity mewa mała, Hydrocoloeus minutus 2 8504682 2023.05.09
bardzo rzadki potrzeszcz, Emberiza calandra 1 8398816 2023.05.07
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8398630 2023.05.07
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8398631 2023.05.07
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8398632 2023.05.07
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8398607 2023.05.07
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 3 8398633 2023.05.07
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 8398636 2023.05.07
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 2 8398817 2023.05.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8398815 2023.05.07
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8398629 2023.05.07
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 8398812 2023.05.07
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 8 8398645 2023.05.07
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 2 8398646 2023.05.07
bardzo rzadki krętogłów, Jynx torquilla 1 8398813 2023.05.07
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 8398558 2023.05.07
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 4 8398647 2023.05.07
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 8398628 2023.05.07
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8398814 2023.05.07
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 8398643 2023.05.07
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8398634 2023.05.07
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8398811 2023.05.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8398627 2023.05.07
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 1 8398318 2023.05.07
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 8398644 2023.05.07
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 1 8375549 2023.05.04
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8375550 2023.05.04
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 14 8375548 2023.05.04
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 8305538 2023.04.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 8298474 2023.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8298569 2023.04.25
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 8293071 2023.04.24
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8293069 2023.04.24
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1 8293055 2023.04.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 8293061 2023.04.24
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8293062 2023.04.24
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 3 8293054 2023.04.24
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 5 8293065 2023.04.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8293072 2023.04.24
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8293070 2023.04.24
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 8293067 2023.04.24
rzadki batalion, Calidris pugnax 10 8283533 2023.04.23
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8283537 2023.04.23
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 3 8283531 2023.04.23
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8283554 2023.04.23
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 8283535 2023.04.23
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 2 8283534 2023.04.23
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 1 8283390 2023.04.23
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 2 8283523 2023.04.23
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 1 8283522 2023.04.23
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8283388 2023.04.23
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 8283530 2023.04.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8283538 2023.04.23
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8283555 2023.04.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8283553 2023.04.23
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8283536 2023.04.23
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 8283386 2023.04.23
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 7 8283539 2023.04.23
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8265027 2023.04.22
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8265243 2023.04.22
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 8264355 2023.04.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8261893 2023.04.21
rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 8264354 2023.04.21
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8261896 2023.04.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8261891 2023.04.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 8262067 2023.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8261895 2023.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8261950 2023.04.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8261894 2023.04.21
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 8261892 2023.04.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8253079 2023.04.20
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 8253083 2023.04.20
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8253082 2023.04.20
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 8253092 2023.04.20
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8253091 2023.04.20
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 8253094 2023.04.20
bardzo rzadki rybołów, Pandion haliaetus 1 8253081 2023.04.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8253093 2023.04.20
dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 2 8253090 2023.04.20
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8253095 2023.04.20
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8253080 2023.04.20
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 4 8247009 2023.04.19
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 8229233 2023.04.16
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8229367 2023.04.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8229231 2023.04.16
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 8229234 2023.04.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 4 8212617 2023.04.15
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 8212622 2023.04.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8212620 2023.04.15
pospolity czyż, Spinus spinus 1 8212621 2023.04.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 8212618 2023.04.15
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8212616 2023.04.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8212619 2023.04.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 8208573 2023.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 8208571 2023.04.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8208564 2023.04.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8208572 2023.04.14
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 8208569 2023.04.14
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 8208568 2023.04.14
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 8208558 2023.04.14
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 8208561 2023.04.14
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8208566 2023.04.14
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 8208560 2023.04.14
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 1 8208563 2023.04.14
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8208570 2023.04.14
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 5 8208562 2023.04.14
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 6 8208565 2023.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 7 8208559 2023.04.14
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8197762 2023.04.12
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8191685 2023.04.12
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8197765 2023.04.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 50 8197760 2023.04.12
pospolity mazurek, Passer montanus 9 8197761 2023.04.12
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 8191683 2023.04.12
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8191681 2023.04.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8197764 2023.04.12
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 8186744 2023.04.11
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 8186741 2023.04.11
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 3 8186746 2023.04.11
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 3 8186742 2023.04.11
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 5 8186748 2023.04.11
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 8186743 2023.04.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 4 8186810 2023.04.11
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 2 8186749 2023.04.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 13 8186774 2023.04.11
rzadki świstun, Mareca penelope 7 8186747 2023.04.11
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8186773 2023.04.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8186750 2023.04.11
rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 8186739 2023.04.11
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8158156 2023.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 8158154 2023.04.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 8158159 2023.04.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 8158152 2023.04.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8158157 2023.04.08
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 20 8158097 2023.04.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 8158149 2023.04.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 8158153 2023.04.08
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 8158145 2023.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8158158 2023.04.08
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8158151 2023.04.08
pospolity bogatka, Parus major 1 8158140 2023.04.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8158144 2023.04.08
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 2 8158139 2023.04.08
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 8158148 2023.04.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8158146 2023.04.08
pospolity kos, Turdus merula 1 8158150 2023.04.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 8158155 2023.04.08
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 8147973 2023.04.05
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 8143692 2023.04.04
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 8143673 2023.04.04
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 8143675 2023.04.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8143674 2023.04.04
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 8143671 2023.04.04
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 4 8134950 2023.04.03
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 8134948 2023.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8134954 2023.04.03
rzadki słonka, Scolopax rusticola 1 8134945 2023.04.03
pospolity czyż, Spinus spinus 1 8134949 2023.04.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 8134953 2023.04.03
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8134947 2023.04.03
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 2 8134946 2023.04.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 8134951 2023.04.03
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8134955 2023.04.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8134952 2023.04.03
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 2 8132185 2023.04.02
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 8121620 2023.04.01
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 4 8121617 2023.04.01
dość pospolity żuraw, Grus grus 6 8121625 2023.04.01
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 3 8121618 2023.04.01
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 4 8121623 2023.04.01
dość pospolity białorzytka, Oenanthe oenanthe 1 8121621 2023.04.01
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 8121622 2023.04.01
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 7 8105109 2023.03.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 8105132 2023.03.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 8105108 2023.03.29
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 8105127 2023.03.29
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8105105 2023.03.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8105111 2023.03.29
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 8105107 2023.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 8105130 2023.03.29
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 2 8105129 2023.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8105131 2023.03.29
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8105133 2023.03.29
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 8083294 2023.03.26
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 8081588 2023.03.25
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 8081585 2023.03.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8081589 2023.03.25
rzadki krakwa, Mareca strepera 1 8081592 2023.03.25
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 8081590 2023.03.25
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 8081586 2023.03.25
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 8081621 2023.03.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 8081598 2023.03.25
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 8081570 2023.03.25
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 2 8081584 2023.03.25
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 4 8081569 2023.03.25
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 5 8081601 2023.03.25
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8081587 2023.03.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 8069387 2023.03.24
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 8069339 2023.03.24
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 8069377 2023.03.24
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8069381 2023.03.24
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 8069341 2023.03.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8069386 2023.03.24
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8069379 2023.03.24
rzadki słonka, Scolopax rusticola 2 8069324 2023.03.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 8069378 2023.03.24
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8069330 2023.03.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 8069384 2023.03.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8069383 2023.03.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8056120 2023.03.22
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 8056121 2023.03.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 8056119 2023.03.22
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 6 8056122 2023.03.22
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8047944 2023.03.20
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8047946 2023.03.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8023957 2023.03.18
pospolity czyż, Spinus spinus 1 8023864 2023.03.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8023890 2023.03.18
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8023939 2023.03.18
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 8023504 2023.03.18
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 8023958 2023.03.18
pospolity bogatka, Parus major 1 8023956 2023.03.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8023955 2023.03.18
pospolity kruk, Corvus corax 2 8019875 2023.03.17
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8019868 2023.03.17
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 8019874 2023.03.17
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 8019873 2023.03.17
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 8019872 2023.03.17
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 150 8019876 2023.03.17
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 8019871 2023.03.17
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 3 8019869 2023.03.17
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8019870 2023.03.17
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 8009534 2023.03.15
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 8009541 2023.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8009547 2023.03.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8009545 2023.03.15
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 5 8009542 2023.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8009536 2023.03.15
pospolity czyż, Spinus spinus 20 8009548 2023.03.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 8009531 2023.03.15
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 8009546 2023.03.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8009535 2023.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 8009543 2023.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8009544 2023.03.15
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 8009532 2023.03.15
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 8009530 2023.03.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 8009538 2023.03.15
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 8009540 2023.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 8009533 2023.03.15
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 4 7982321 2023.03.10
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7 7982341 2023.03.10
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 7982350 2023.03.10
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 7982320 2023.03.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 70 7979878 2023.03.09
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 100 7979879 2023.03.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 7979871 2023.03.09
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 7979880 2023.03.09
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7979873 2023.03.09
pospolity czyż, Spinus spinus 6 7979872 2023.03.09
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 300 7979877 2023.03.09
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 7979874 2023.03.09
pospolity bogatka, Parus major 5 7979870 2023.03.09
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7977316 2023.03.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7977318 2023.03.08
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 7977319 2023.03.08
pospolity bogatka, Parus major 1 7977317 2023.03.08
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7977208 2023.03.08
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 7977320 2023.03.08
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 10 7970714 2023.03.07
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 7970713 2023.03.07
pospolity nurogęś, Mergus merganser 13 7970716 2023.03.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 7970715 2023.03.07
pospolity bogatka, Parus major 1 7944106 2023.03.01
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7944110 2023.03.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7944107 2023.03.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 7 7944100 2023.03.01
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7944105 2023.03.01
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 7944109 2023.03.01
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 7945902 2023.03.01
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 4 7944099 2023.03.01
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 2 7941416 2023.02.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 7941422 2023.02.28
pospolity czyż, Spinus spinus 10 7941417 2023.02.28
pospolity sroka, Pica pica 1 7941425 2023.02.28
pospolity bogatka, Parus major 1 7941418 2023.02.28
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 7941421 2023.02.28
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 7941424 2023.02.28
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 7941420 2023.02.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 7941419 2023.02.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 7941423 2023.02.28
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7862228 2023.02.06
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 7857332 2023.02.05
bardzo rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 7857334 2023.02.05
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7857343 2023.02.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 7857338 2023.02.05
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7857341 2023.02.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7857337 2023.02.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 7857342 2023.02.05
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7857361 2023.02.05
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 7857335 2023.02.05
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7857340 2023.02.05
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5 7854560 2023.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7857336 2023.02.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 7857339 2023.02.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 7848302 2023.02.03
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 7848307 2023.02.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7848303 2023.02.03
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 7848306 2023.02.03
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 7848300 2023.02.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 7848313 2023.02.03
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 7848317 2023.02.03
pospolity łyska, Fulica atra 3 7848305 2023.02.03
pospolity czyż, Spinus spinus 30 7848318 2023.02.03
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 7848312 2023.02.03
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 2 7848309 2023.02.03
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 5 7848315 2023.02.03
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 7844612 2023.02.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 7844614 2023.02.01
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7844613 2023.02.01
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7794469 2023.01.17
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 7773973 2023.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 23 7773964 2023.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 7773981 2023.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 60 7773986 2023.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17 7773972 2023.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 49 7773989 2023.01.13
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 7773975 2023.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 18 7773969 2023.01.13
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 42 7773967 2023.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 12 7773987 2023.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 7773970 2023.01.13
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 7773992 2023.01.13
pospolity łyska, Fulica atra 6 7773991 2023.01.13
pospolity łyska, Fulica atra 4 7773977 2023.01.13
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 7773979 2023.01.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 7773984 2023.01.13
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 7773983 2023.01.13
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 7767537 2023.01.11

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.