DRUŻYNA

Drużyna: #teamśnieguła. Obserwator: Krzysztof Tabernacki

Liczba gatunków: 194

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 624 3286 77 77 0 9 29 39
2 244 1122 85 47 0 3 16 28
3 932 2478 111 88 0 10 30 48
4 629 2658 141 112 0 15 49 48
5 304 870 174 86 1 20 35 30
6 313 925 177 69 0 4 33 32
7 177 1409 179 43 0 4 20 19
8 81 547 185 53 0 8 15 30
9 268 2446 185 46 0 2 11 33
10 309 976 189 48 1 8 10 29
11 521 1581 194 72 1 7 26 38
12 142 484 194 32 0 2 11 19
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 9245399 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9245398 2023.12.06
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9245397 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245396 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9245395 2023.12.06
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9245394 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9245393 2023.12.06
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9245392 2023.12.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9245371 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9245370 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245369 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245368 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245367 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245366 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245365 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 3 9245364 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9245363 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 2 9245362 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9245361 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245360 2023.12.06
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9245359 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9245358 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245357 2023.12.06
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9245356 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9245387 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9245386 2023.12.06
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9245385 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9245384 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245383 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245381 2023.12.06
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9245380 2023.12.06
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9245379 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 2 9245378 2023.12.06
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9245377 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9245376 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245375 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245374 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9245373 2023.12.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9245372 2023.12.06
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9245354 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9245353 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245352 2023.12.06
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9245351 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9245350 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245349 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9245348 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245347 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9245346 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245345 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 3 9245344 2023.12.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9245343 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9245342 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245341 2023.12.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9245340 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9245214 2023.12.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9245213 2023.12.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 9245212 2023.12.06
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9245211 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9245210 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9245209 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245208 2023.12.06
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9245207 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245206 2023.12.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9245205 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 6 9245204 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245203 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245202 2023.12.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9245201 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9245200 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245140 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245139 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245138 2023.12.06
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9245137 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245136 2023.12.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9245135 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9245134 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245133 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245132 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245131 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9245130 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9245129 2023.12.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9245128 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9245127 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9245126 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245125 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245124 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9245123 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9245122 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245121 2023.12.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 9245120 2023.12.06
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9245102 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245101 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 3 9245118 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9245117 2023.12.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9245116 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245115 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9245114 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245113 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245112 2023.12.06
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9245111 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 3 9245110 2023.12.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9245109 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9245108 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9245107 2023.12.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9245106 2023.12.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9245105 2023.12.06
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 5 9245104 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9245103 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9245100 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9245099 2023.12.06
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9245098 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245097 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9245096 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 6 9245095 2023.12.06
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9245094 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 2 9245093 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9245092 2023.12.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9245091 2023.12.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9245090 2023.12.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9245089 2023.12.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9245088 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9245087 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9245086 2023.12.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9245085 2023.12.06
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9234377 2023.12.02
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9234376 2023.12.02
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9234393 2023.12.02
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9234391 2023.12.02
pospolity sroka, Pica pica 13 9234392 2023.12.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 100 9234390 2023.12.02
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9234388 2023.12.02
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9234389 2023.12.02
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9234387 2023.12.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 80 9234386 2023.12.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9234385 2023.12.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9234382 2023.12.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9234383 2023.12.02
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9234384 2023.12.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9234380 2023.12.02
pospolity bogatka, Parus major 1 9234379 2023.12.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9234381 2023.12.02
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9234378 2023.12.02
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9217285 2023.11.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9217286 2023.11.26
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 200 9217283 2023.11.26
pospolity czyż, Spinus spinus 4 9196897 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196896 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196893 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 2 9196895 2023.11.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9196894 2023.11.19
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9196892 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9196891 2023.11.19
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9196890 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196889 2023.11.19
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9196888 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196886 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 4 9196887 2023.11.19
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9196885 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196884 2023.11.19
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9196881 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9196882 2023.11.19
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9196880 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 2 9196883 2023.11.19
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9196879 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196878 2023.11.19
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9196875 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196877 2023.11.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196876 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196873 2023.11.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9196872 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9196874 2023.11.19
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9196869 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9196871 2023.11.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196870 2023.11.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9196868 2023.11.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9196511 2023.11.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9196510 2023.11.19
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9196509 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9196508 2023.11.19
pospolity wróbel, Passer domesticus 14 9196507 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9196506 2023.11.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196505 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9196504 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 2 9196503 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 9196502 2023.11.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9196501 2023.11.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9196500 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9196499 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196498 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9196471 2023.11.19
pospolity kos, Turdus merula 1 9196470 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9196469 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196468 2023.11.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196467 2023.11.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196466 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9196465 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196464 2023.11.19
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9196463 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 2 9196462 2023.11.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196461 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196460 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9196459 2023.11.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196458 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196457 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 2 9196443 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196442 2023.11.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9196441 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196440 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196439 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9196438 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196437 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9196436 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196435 2023.11.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196434 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9196433 2023.11.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9196432 2023.11.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196431 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9196430 2023.11.19
pospolity kawka, Corvus monedula 2 9196429 2023.11.19
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9196428 2023.11.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9196427 2023.11.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9196426 2023.11.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9196425 2023.11.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9196424 2023.11.19
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9196423 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9196422 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9196421 2023.11.19
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9196420 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9196419 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9196418 2023.11.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9196417 2023.11.19
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9201354 2023.11.19
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9201453 2023.11.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9201461 2023.11.19
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9201473 2023.11.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9201484 2023.11.19
pospolity bogatka, Parus major 3 9201486 2023.11.19
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9201495 2023.11.19
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9196388 2023.11.18
bardzo rzadki potrzeszcz, Emberiza calandra 1 9196387 2023.11.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9185442 2023.11.12
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9185441 2023.11.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9179313 2023.11.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9179312 2023.11.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9179311 2023.11.12
pospolity kruk, Corvus corax 1 9179308 2023.11.12
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9179310 2023.11.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9179309 2023.11.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9179355 2023.11.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9179353 2023.11.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9179352 2023.11.12
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9179354 2023.11.12
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 9179350 2023.11.12
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9179351 2023.11.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9179347 2023.11.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9179346 2023.11.12
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9179349 2023.11.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9179360 2023.11.12
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9179358 2023.11.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9175202 2023.11.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9175200 2023.11.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9167205 2023.11.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9167204 2023.11.09
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9167203 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9167202 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9167201 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9167200 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9167199 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9167198 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9167197 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9167196 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9167195 2023.11.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9167194 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9167193 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9167192 2023.11.09
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9167191 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9167190 2023.11.09
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9167189 2023.11.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9167188 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9167187 2023.11.09
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9167186 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 3 9167185 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9167184 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9167183 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9167182 2023.11.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9167181 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9167180 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9167179 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9167178 2023.11.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9167177 2023.11.09
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9167176 2023.11.09
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9167175 2023.11.09
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9167174 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9167173 2023.11.09
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9167172 2023.11.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9167171 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 3 9167170 2023.11.09
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9167169 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 5 9167168 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9167167 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9167166 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9166984 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166983 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9167000 2023.11.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9166999 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166998 2023.11.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9166997 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166996 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9166995 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9166994 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9166993 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166992 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166991 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9166990 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166989 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9166988 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166987 2023.11.09
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9166986 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166985 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9166982 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166981 2023.11.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9166980 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9166979 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9166978 2023.11.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9166977 2023.11.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9166976 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9166975 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9166974 2023.11.09
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9166973 2023.11.09
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9166972 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166971 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9166970 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9166969 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9166968 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166967 2023.11.09
pospolity sroka, Pica pica 1 9166966 2023.11.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9166965 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 9166964 2023.11.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9166963 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 2 9166962 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9166961 2023.11.09
pospolity kos, Turdus merula 1 9166960 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 3 9166959 2023.11.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9166958 2023.11.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9166957 2023.11.09
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9166956 2023.11.09
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9166955 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9166954 2023.11.09
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 9166953 2023.11.09
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9166952 2023.11.09
pospolity bogatka, Parus major 1 9166951 2023.11.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9164818 2023.11.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9164817 2023.11.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9164816 2023.11.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9164815 2023.11.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9164814 2023.11.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9164813 2023.11.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9164812 2023.11.08
pospolity sroka, Pica pica 2 9164811 2023.11.08
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9164810 2023.11.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9164809 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9164808 2023.11.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 9164807 2023.11.08
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9164806 2023.11.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9164805 2023.11.08
pospolity bogatka, Parus major 2 9164669 2023.11.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9164668 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9164667 2023.11.08
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9164666 2023.11.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9164665 2023.11.08
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9164664 2023.11.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9164663 2023.11.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9164662 2023.11.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9164661 2023.11.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9164660 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9164659 2023.11.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9164658 2023.11.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9164657 2023.11.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9164656 2023.11.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9164655 2023.11.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9164654 2023.11.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 9164653 2023.11.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9164652 2023.11.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9164651 2023.11.08
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9164650 2023.11.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9164649 2023.11.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9164648 2023.11.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9164647 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9164646 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9164645 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9164644 2023.11.08
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9164643 2023.11.08
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9164642 2023.11.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9164641 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9164640 2023.11.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9164639 2023.11.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9164638 2023.11.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9164637 2023.11.08
pospolity bogatka, Parus major 3 9164636 2023.11.08
pospolity kos, Turdus merula 1 9164635 2023.11.08
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9164634 2023.11.08
pospolity kawka, Corvus monedula 8 9164633 2023.11.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9164632 2023.11.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9164631 2023.11.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9164630 2023.11.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9164629 2023.11.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9164628 2023.11.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9164627 2023.11.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9156620 2023.11.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9156617 2023.11.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9156618 2023.11.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9156616 2023.11.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 80 9156619 2023.11.05
rzadki świstun, Mareca penelope 8 9156615 2023.11.05
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 18 9156611 2023.11.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 9 9156633 2023.11.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 8 9156610 2023.11.05
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9156613 2023.11.05
pospolity sroka, Pica pica 1 9156614 2023.11.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9156612 2023.11.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9 9156666 2023.11.05
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9156667 2023.11.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9156655 2023.11.05
pospolity bogatka, Parus major 5 9156658 2023.11.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9156663 2023.11.05
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9156661 2023.11.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 9156653 2023.11.05
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9156650 2023.11.05
pospolity sroka, Pica pica 3 9156659 2023.11.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 9156649 2023.11.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9156642 2023.11.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9156640 2023.11.05
pospolity sroka, Pica pica 2 9156641 2023.11.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9156639 2023.11.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9156638 2023.11.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9156644 2023.11.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9156632 2023.11.05
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9156630 2023.11.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9156635 2023.11.05
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9156627 2023.11.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9156634 2023.11.05
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9156625 2023.11.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9156629 2023.11.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 24 9156636 2023.11.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9156628 2023.11.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9156624 2023.11.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9156637 2023.11.05
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 3 9156623 2023.11.05
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 9156622 2023.11.05
pospolity kruk, Corvus corax 1 9156626 2023.11.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9156631 2023.11.05
pospolity skowronek, Alauda arvensis 5 9156621 2023.11.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9156668 2023.11.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9156664 2023.11.05
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 4 9156662 2023.11.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9156665 2023.11.05
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9156660 2023.11.05
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 6 9156647 2023.11.05
pospolity kruk, Corvus corax 1 9156654 2023.11.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9156657 2023.11.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 9 9156652 2023.11.05
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9156656 2023.11.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9156669 2023.11.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9156651 2023.11.05
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9156648 2023.11.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9156646 2023.11.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 9156645 2023.11.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9156643 2023.11.05
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9156605 2023.11.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 9156606 2023.11.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9156607 2023.11.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9156608 2023.11.05
pospolity kos, Turdus merula 2 9156604 2023.11.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9156609 2023.11.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9156600 2023.11.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9156601 2023.11.05
pospolity sroka, Pica pica 1 9156603 2023.11.05
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9156599 2023.11.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9156602 2023.11.05
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 3 9156594 2023.11.05
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9156596 2023.11.05
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9156595 2023.11.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9156598 2023.11.05
pospolity bogatka, Parus major 1 9156597 2023.11.05
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9150445 2023.11.04
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9150449 2023.11.04
pospolity sroka, Pica pica 1 9150447 2023.11.04
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9150446 2023.11.04
dość pospolity gęgawa, Anser anser 6 9150448 2023.11.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 2 9150450 2023.11.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9150443 2023.11.04
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9150439 2023.11.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9150441 2023.11.04
pospolity czyż, Spinus spinus 4 9150444 2023.11.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9150440 2023.11.04
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9150442 2023.11.04
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 4 9149793 2023.11.04
bardzo rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9149791 2023.11.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9149792 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9149790 2023.11.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9149789 2023.11.04
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9149787 2023.11.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9149788 2023.11.04
pospolity kruk, Corvus corax 1 9149786 2023.11.04
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9149801 2023.11.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 2 9149802 2023.11.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9149800 2023.11.04
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9149809 2023.11.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9149798 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9149808 2023.11.04
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 10 9149799 2023.11.04
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9149803 2023.11.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9149807 2023.11.04
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9149806 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9149797 2023.11.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9149796 2023.11.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9149795 2023.11.04
pospolity bogatka, Parus major 1 9149805 2023.11.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9149794 2023.11.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9149281 2023.11.04
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9149280 2023.11.04
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 3 9149282 2023.11.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9149279 2023.11.04
pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9149278 2023.11.04
pospolity kos, Turdus merula 1 9149277 2023.11.04
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9149276 2023.11.04
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9149271 2023.11.04
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 9149274 2023.11.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9149269 2023.11.04
bardzo rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 1 9149049 2023.11.04
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9149068 2023.11.04
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9149062 2023.11.04
bardzo rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 1 9149058 2023.11.04
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9149032 2023.11.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6 9149033 2023.11.04
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9145686 2023.11.02
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9145694 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9145687 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9145685 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9145688 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9145682 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9145684 2023.11.02
bardzo rzadki kuropatwa, Perdix perdix 5 9145707 2023.11.02
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 1 9145710 2023.11.02
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9145709 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 3 9145704 2023.11.02
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 9145706 2023.11.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9145705 2023.11.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 5 9145702 2023.11.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9145693 2023.11.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9145701 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 6 9145699 2023.11.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9145698 2023.11.02
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9145700 2023.11.02
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9145703 2023.11.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9145692 2023.11.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9145691 2023.11.02
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9145708 2023.11.02
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9145683 2023.11.02
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 9145689 2023.11.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9145676 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 7 9145672 2023.11.02
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9145675 2023.11.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 9145671 2023.11.02
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9145674 2023.11.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9145679 2023.11.02
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9145695 2023.11.02
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9145677 2023.11.02
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9145678 2023.11.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9145667 2023.11.02
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9145668 2023.11.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9145690 2023.11.02
dość pospolity żuraw, Grus grus 40 9145670 2023.11.02
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9145681 2023.11.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9145661 2023.11.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9145660 2023.11.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9145669 2023.11.02
pospolity sroka, Pica pica 2 9145658 2023.11.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 8 9145665 2023.11.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9145680 2023.11.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9145664 2023.11.02
pospolity sroka, Pica pica 1 9145656 2023.11.02
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9145657 2023.11.02
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9145697 2023.11.02
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9145663 2023.11.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 9145666 2023.11.02
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9145662 2023.11.02
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 9145673 2023.11.02
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9145659 2023.11.01
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 9145696 2023.11.01
pospolity kruk, Corvus corax 1 9141664 2023.11.01
pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9141663 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9141661 2023.11.01
pospolity bogatka, Parus major 13 9141660 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 9141659 2023.11.01
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9141662 2023.11.01
bardzo rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 9140729 2023.11.01
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9140728 2023.11.01
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9140726 2023.11.01
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140727 2023.11.01
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140725 2023.11.01
bardzo rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9140722 2023.11.01
pospolity myszołów, Buteo buteo 8 9140724 2023.11.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 14 9140723 2023.11.01
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140721 2023.11.01
rzadki świstun, Mareca penelope 7 9140720 2023.11.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9140719 2023.11.01
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9140718 2023.11.01
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 5 9140717 2023.11.01
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9140714 2023.11.01
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9140715 2023.11.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9140713 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9140711 2023.11.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9140709 2023.11.01
pospolity bogatka, Parus major 2 9140707 2023.11.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 9140704 2023.11.01
pospolity bogatka, Parus major 2 9140692 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9140691 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9140690 2023.11.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9140688 2023.11.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9140689 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9140687 2023.11.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 9140686 2023.11.01
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9140685 2023.11.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9140684 2023.11.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 9140682 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9140681 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 25 9140680 2023.11.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9140678 2023.11.01
pospolity bogatka, Parus major 2 9140677 2023.11.01
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9140683 2023.11.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9140679 2023.11.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9140716 2023.11.01
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9140708 2023.11.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9140702 2023.11.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9140706 2023.11.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9140705 2023.11.01
pospolity kawka, Corvus monedula 5 9140700 2023.11.01
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9140701 2023.11.01
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9140703 2023.11.01
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9140710 2023.11.01
pospolity bogatka, Parus major 2 9140699 2023.11.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9140697 2023.11.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 9140696 2023.11.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9140694 2023.11.01
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9140695 2023.11.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9140693 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 12 9140674 2023.11.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9140672 2023.11.01
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9140673 2023.11.01
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 9140676 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9140671 2023.11.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9140670 2023.11.01
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9140675 2023.11.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9140669 2023.11.01
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9140668 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9140667 2023.11.01
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9140666 2023.11.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9140665 2023.11.01
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9140664 2023.11.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9140663 2023.11.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9140661 2023.11.01
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9140662 2023.11.01
pospolity bogatka, Parus major 2 9128598 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128586 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128615 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 2 9128596 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128591 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9128594 2023.10.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9128581 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128582 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128583 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 3 9128553 2023.10.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9128579 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128576 2023.10.29
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9128557 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9128559 2023.10.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9128549 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9128550 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9128548 2023.10.29
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9128551 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128552 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9128547 2023.10.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9128545 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128542 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9128560 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 2 9128546 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9128544 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 2 9128539 2023.10.29
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 10 9128543 2023.10.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 9128540 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9128541 2023.10.29
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9128575 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9128574 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9128613 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9128573 2023.10.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9128612 2023.10.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9128571 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9128568 2023.10.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9128567 2023.10.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9128606 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 5 9128605 2023.10.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9128604 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 6 9128563 2023.10.29
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9128587 2023.10.29
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 1 9128588 2023.10.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9128608 2023.10.29
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9128584 2023.10.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9128572 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 2 9128569 2023.10.29
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9128603 2023.10.29
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9128609 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9128600 2023.10.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9128599 2023.10.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 9128565 2023.10.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9128589 2023.10.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9128614 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 3 9128595 2023.10.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9128562 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128590 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128580 2023.10.29
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9128555 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128577 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 3 9128611 2023.10.29
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 5 9128570 2023.10.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9128610 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128607 2023.10.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 25 9128601 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128602 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128592 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 3 9128564 2023.10.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9128597 2023.10.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9128524 2023.10.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9128585 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9128578 2023.10.29
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9128561 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9128558 2023.10.29
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9128593 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128556 2023.10.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9128554 2023.10.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9128538 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 2 9128532 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9128537 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128534 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 3 9128535 2023.10.29
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9128536 2023.10.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 9128531 2023.10.29
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9128533 2023.10.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9128530 2023.10.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9128529 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128528 2023.10.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9128527 2023.10.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9128526 2023.10.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9128525 2023.10.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9128523 2023.10.29
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 9126846 2023.10.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9126847 2023.10.28
bardzo rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 9126844 2023.10.28
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9126845 2023.10.28
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9126848 2023.10.28
dość pospolity żuraw, Grus grus 14 9126843 2023.10.28
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9126842 2023.10.28
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 5 9126839 2023.10.28
pospolity skowronek, Alauda arvensis 2 9126840 2023.10.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9126841 2023.10.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9126849 2023.10.28
pospolity kruk, Corvus corax 1 9126838 2023.10.28
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9126837 2023.10.28
pospolity bogatka, Parus major 11 9126836 2023.10.28
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9126835 2023.10.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 90 9126831 2023.10.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 9126832 2023.10.28
pospolity zięba, Fringilla coelebs 13 9126833 2023.10.28
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9126828 2023.10.28
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9126834 2023.10.28
rzadki jer, Fringilla montifringilla 4 9126827 2023.10.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 70 9126829 2023.10.28
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9126830 2023.10.28
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9126826 2023.10.28
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9126825 2023.10.28
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9126824 2023.10.28
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9126823 2023.10.28
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9126820 2023.10.28
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9126821 2023.10.28
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 8 9126819 2023.10.28
dość pospolity wąsatka, Panurus biarmicus 5 9132897 2023.10.28
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9086994 2023.10.15
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9086996 2023.10.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9086993 2023.10.15
bardzo rzadki świergotek rdzawogardły, Anthus cervinus 1 9086992 2023.10.15
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 9086995 2023.10.15
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9086987 2023.10.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9086989 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9086986 2023.10.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9086988 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9086991 2023.10.15
pospolity czyż, Spinus spinus 25 9086985 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9086990 2023.10.15
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9084260 2023.10.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9084103 2023.10.15
pospolity kruk, Corvus corax 4 9084102 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084101 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084098 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084097 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9084096 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084095 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084094 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084092 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084093 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084090 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084104 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 2 9084089 2023.10.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9084088 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9084087 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9084084 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084082 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084105 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9084079 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084080 2023.10.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084076 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084083 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9084075 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9084071 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9084069 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084067 2023.10.15
pospolity sroka, Pica pica 1 9084091 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 2 9084099 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084085 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084081 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084100 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084078 2023.10.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084086 2023.10.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9084077 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084074 2023.10.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084073 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084072 2023.10.15
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9084070 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084068 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084066 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084065 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084064 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9084043 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9084058 2023.10.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 13 9084056 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9084044 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084042 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 2 9084041 2023.10.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9084045 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9084040 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9084039 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084038 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084037 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084034 2023.10.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 2 9084035 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084036 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9084033 2023.10.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 9084032 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084061 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 2 9084060 2023.10.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9084057 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9084062 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084059 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084054 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084051 2023.10.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9084053 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084050 2023.10.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9084055 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084049 2023.10.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9084052 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9084048 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 3 9084063 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084047 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084046 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084030 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9084031 2023.10.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9084029 2023.10.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9084028 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9084025 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9084027 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084024 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9084023 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9084026 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9084021 2023.10.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9084022 2023.10.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 9084020 2023.10.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9084019 2023.10.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9084018 2023.10.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 9084017 2023.10.15
pospolity kos, Turdus merula 1 9084016 2023.10.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9025926 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9025929 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9025928 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9025930 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9025989 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9025988 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025983 2023.10.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9025979 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025936 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025976 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9026491 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025975 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 3 9025964 2023.10.01
pospolity kawka, Corvus monedula 1 9025957 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 3 9025966 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025941 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9025949 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9025945 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9025931 2023.10.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 9025952 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025951 2023.10.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9025992 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 9025990 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 3 9025937 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9025994 2023.10.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9025980 2023.10.01
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9025985 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9026000 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 9025970 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9025974 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9025959 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9025968 2023.10.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9025935 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9025948 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9025996 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9025993 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9026490 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9026489 2023.10.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9025987 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9025977 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9025998 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9026001 2023.10.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 23 9025965 2023.10.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9025962 2023.10.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 9025969 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 9025953 2023.10.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9025947 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9026488 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 9025933 2023.10.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9025932 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9025938 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9025991 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9025986 2023.10.01
pospolity czyż, Spinus spinus 20 9026493 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 5 9025981 2023.10.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9025978 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9026492 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 2 9025971 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9025982 2023.10.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9025963 2023.10.01
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9025958 2023.10.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9025967 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9025950 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025955 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 9025934 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9025943 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9025939 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9026002 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 3 9025995 2023.10.01
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9025984 2023.10.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9026487 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 9025999 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9025972 2023.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9025997 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9025973 2023.10.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9025960 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9026486 2023.10.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9025961 2023.10.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9025944 2023.10.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9025954 2023.10.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 9025946 2023.10.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9025940 2023.10.01
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9025942 2023.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 9022609 2023.09.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 9022625 2023.09.30
dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 1 9022624 2023.09.30
pospolity czyż, Spinus spinus 30 9022623 2023.09.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 9022621 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 30 9022622 2023.09.30
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 10 9022620 2023.09.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9022619 2023.09.30
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 40 9022616 2023.09.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9022618 2023.09.30
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 15 9022617 2023.09.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 9022615 2023.09.30
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 4 9022613 2023.09.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 15 9022614 2023.09.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9022611 2023.09.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9022610 2023.09.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9022612 2023.09.30
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9022641 2023.09.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 9022640 2023.09.30
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9022639 2023.09.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9022637 2023.09.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9022638 2023.09.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9022636 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 3 9022635 2023.09.30
pospolity czyż, Spinus spinus 20 9022634 2023.09.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9022633 2023.09.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9022630 2023.09.30
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9022632 2023.09.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9022631 2023.09.30
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9022628 2023.09.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9022629 2023.09.30
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9022626 2023.09.30
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9022627 2023.09.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 16 9022606 2023.09.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9022604 2023.09.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9022603 2023.09.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9022608 2023.09.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9022607 2023.09.30
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9022605 2023.09.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9022602 2023.09.3