Pełna lista obserwacji drużyny

Taurea : Monika Żochowska


W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.

Kat. Gatunek Σ osob. ID obser. Data Mapa
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5100286 2021.01.18 mapa
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 5095747 2021.01.17 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5095793 2021.01.17 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5095794 2021.01.17 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5095810 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki bielaczek, Mergellus albellus 1 5095922 2021.01.17 mapa
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5095923 2021.01.17 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5095925 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5095926 2021.01.17 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 4 5095792 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5095791 2021.01.17 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5095748 2021.01.17 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 20 5095749 2021.01.17 mapa
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 5095750 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 5 5095751 2021.01.17 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5095752 2021.01.17 mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 5095788 2021.01.17 mapa
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 5095789 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 30 5095790 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5095927 2021.01.17 mapa
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5096066 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5096068 2021.01.17 mapa
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 5098048 2021.01.17 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5098049 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 28 5098050 2021.01.17 mapa
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 4 5098052 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5098053 2021.01.17 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 60 5098054 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 15 5095924 2021.01.17 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5096069 2021.01.17 mapa
dość pospolity gęgawa, Anser anser 7 5096119 2021.01.17 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 10 5096370 2021.01.17 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5096371 2021.01.17 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5096372 2021.01.17 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 5096373 2021.01.17 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5096374 2021.01.17 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 5096375 2021.01.17 mapa
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5090812 2021.01.16 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5090813 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 5090810 2021.01.16 mapa
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 5090811 2021.01.16 mapa
dość pospolity gęgawa, Anser anser 7 5090809 2021.01.16 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 4 5090814 2021.01.16 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 11 5090808 2021.01.16 mapa
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 5090807 2021.01.16 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 100 5090815 2021.01.16 mapa
bardzo rzadki łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 10 5083811 2021.01.15 mapa
pospolity kruk, Corvus corax 1 5083810 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 7 5083808 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5083807 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5083809 2021.01.15 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5083402 2021.01.15 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 5083389 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 5 5083382 2021.01.15 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 30 5083381 2021.01.15 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5083343 2021.01.15 mapa
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 64 5083344 2021.01.15 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 5085437 2021.01.15 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 40 5084164 2021.01.15 mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5084165 2021.01.15 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5084166 2021.01.15 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 14 5084167 2021.01.15 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5084168 2021.01.15 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5085436 2021.01.15 mapa
dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 1 5081834 2021.01.14 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5081835 2021.01.14 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5081836 2021.01.14 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5081837 2021.01.14 mapa
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5081838 2021.01.14 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5081839 2021.01.14 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 5081840 2021.01.14 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 3 5081841 2021.01.14 mapa
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5081847 2021.01.14 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 200 5081846 2021.01.14 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5081845 2021.01.14 mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5081844 2021.01.14 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5081843 2021.01.14 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5081842 2021.01.14 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5077241 2021.01.12 mapa
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5077240 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 2 5077239 2021.01.12 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 5077234 2021.01.12 mapa
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 3 5077237 2021.01.12 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5077236 2021.01.12 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5077235 2021.01.12 mapa
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5077242 2021.01.12 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5077243 2021.01.12 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5077238 2021.01.12 mapa
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5077250 2021.01.12 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5077249 2021.01.12 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 5077248 2021.01.12 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 5077247 2021.01.12 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 2 5077246 2021.01.12 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 4 5077245 2021.01.12 mapa
dość pospolity mewa siodłata, Larus marinus 1 5066938 2021.01.09 mapa
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 3 5066939 2021.01.09 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5066943 2021.01.09 mapa
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 3 5066942 2021.01.09 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5066941 2021.01.09 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5066940 2021.01.09 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5058601 2021.01.08 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5058600 2021.01.08 mapa
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 5058599 2021.01.08 mapa
bardzo rzadki uszatka, Asio otus 1 5060105 2021.01.08
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 5058587 2021.01.08 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5058753 2021.01.08 mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 5058752 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 3 5058751 2021.01.08 mapa
pospolity kos, Turdus merula 5 5058750 2021.01.08 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5058749 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5058748 2021.01.08 mapa
pospolity wróbel, Passer domesticus 10 5058747 2021.01.08 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 15 5058746 2021.01.08 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 5 5058745 2021.01.08 mapa
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 3 5058744 2021.01.08 mapa
pospolity łyska, Fulica atra 10 5058743 2021.01.08 mapa
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 5058742 2021.01.08 mapa
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5058741 2021.01.08 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5058590 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 2 5058589 2021.01.08 mapa
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 1 5058588 2021.01.08 mapa
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 9 5058754 2021.01.08 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5058755 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 7 5058756 2021.01.08 mapa
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 8 5060104 2021.01.08 mapa
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 5060103 2021.01.08 mapa
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 5060102 2021.01.08
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 5059065 2021.01.08 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 8 5059064 2021.01.08 mapa
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 7 5059063 2021.01.08 mapa
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5059062 2021.01.08 mapa
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 23 5058847 2021.01.08 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 5058765 2021.01.08 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5058764 2021.01.08 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5058757 2021.01.08 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5058758 2021.01.08 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5058759 2021.01.08 mapa
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5058760 2021.01.08 mapa
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 5 5058761 2021.01.08 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 5058762 2021.01.08 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5058763 2021.01.08 mapa
pospolity mandarynka, Aix galericulata 8 5052057 2021.01.06 mapa
dość pospolity rożeniec, Anas acuta 1 5052056 2021.01.06 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 4 5051577 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 5051401 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 5051398 2021.01.06 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 5051399 2021.01.06 mapa
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 5051397 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 6 5051395 2021.01.06 mapa
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 5051396 2021.01.06 mapa
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5051392 2021.01.06 mapa
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 5 5051394 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5051393 2021.01.06 mapa
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 18 5051390 2021.01.06 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5051388 2021.01.06 mapa
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 5051387 2021.01.06 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 100 5051386 2021.01.06 mapa
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 5051385 2021.01.06 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5051389 2021.01.06 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5051384 2021.01.06 mapa
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 5051383 2021.01.06 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5051382 2021.01.06 mapa
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5051391 2021.01.06 mapa
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 5051381 2021.01.06 mapa
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 5053505 2021.01.06 mapa
bardzo rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 1 5051400 2021.01.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 5047524 2021.01.04 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 3 5040534 2021.01.03 mapa
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5040535 2021.01.03 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 1 5040536 2021.01.03 mapa
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 4 5040537 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 5040538 2021.01.03 mapa
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5040539 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5040540 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 5040541 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 5040542 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5040533 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5040532 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 3 5040531 2021.01.03 mapa
pospolity sroka, Pica pica 2 5040522 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 1 5040523 2021.01.03 mapa
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 5040524 2021.01.03 mapa
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5040525 2021.01.03 mapa
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5040526 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 26 5040527 2021.01.03 mapa
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 5040528 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 1 5040529 2021.01.03 mapa
pospolity bogatka, Parus major 2 5040543 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 5040544 2021.01.03 mapa
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5040556 2021.01.03 mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 5040557 2021.01.03 mapa
pospolity czyż, Spinus spinus 7 5040558 2021.01.03 mapa
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 5040559 2021.01.03 mapa
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 12 5040560 2021.01.03 mapa
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 60 5040561 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 5 5040562 2021.01.03 mapa
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 5040563 2021.01.03 mapa
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5045104 2021.01.03 mapa
pospolity kos, Turdus merula 2 5040555 2021.01.03 mapa
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 5040554 2021.01.03 mapa
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 3 5040545 2021.01.03 mapa
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 5040546 2021.01.03 mapa
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5040547 2021.01.03 mapa
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5040548 2021.01.03
pospolity sroka, Pica pica 1 5040549 2021.01.03 mapa
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 5040550 2021.01.03 mapa
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 5040551 2021.01.03 mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5040552 2021.01.03 mapa
pospolity sójka, Garrulus glandarius 4 5040553 2021.01.03 mapa